Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Echoe atelier bucuresti

462 views

Published on

Proiectul ECHOE - Education for Heritage, Outdoor Education aduce impreuna sub umbrela educatiei pentru adulti patrimoniul natural si cultural si activitatile in aer liber.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Echoe atelier bucuresti

 1. 1. Educaţie pentru patrimoniu, educaţie în aer liber Bucureşti, 10-11 mai 2012Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 2. 2. Obiectivele atelierului - să prezinte proiectul ECHOE - să contribuie la dezvoltarea produselor realizate în cadrul proiectului - să sprijine participanţii în efortul de a învăţa cum să organizeze programe de educaţie pentru patrimoniu prin activităţi în aer liber - să împărtăşească cunoştinţe şi experienţă despre educaţia pentru patrimoniu şi educaţia în aer liberProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 3. 3. Agenda atelierului Joi, 10 mai - prezentarea proiectului - prezentarea abordării educaţionale – scopuri şi subiecte ale programelor destinate adulţilor - obiective de învăţare, abordarea bazată pe competenţe în ECHOE - organizarea programelor educaţionale pentru adulţi Vineri, 11 mai - aplicaţii :)Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 4. 4. Proiectul ECHOE Proiectul ECHOE va explora modalităţi de a combina educaţia pentru şi despre patrimoniu (în special cea legată de situri istorice şi arheologice) cu educaţia în aer liber (cuprinzând elemente de ecologie, protecţia patrimoniului, sport şi activităţi în aer liber) Obiective -Să contribuie la dezvoltarea de competenţe pentru formatori în ceea ce priveşte abordarea integrată a educaţiei pentru patrimoniu şi a educaţiei în aer liber - Să identifice împreună cu furnizorii locali noi modalităţi de dezvoltare de proiecte educaţionale pentru adulţi, care să utilizeze resursele culturale şi naturale ale regiunilor respective - Să promoveze la nivelul responsabililor cu politicile publice metode de a combina educaţia în aer liber cu cea pentru patrimoniuProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 5. 5. Proiectul ECHOE Cui ne adresăm Formatori din structuri publice şi private, asociaţii şi ONG-uri furnizoare de servicii culturale, educaţionale şi de petrecere a timpului liber Profesionişti din instituţiile de cultură Reprezentanţi ai administraţiei locale responsabili cu politici culturale şi educaţionale Furnizori de servicii turistice Adulţi care participă la programe educaţionaleProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 6. 6. Proiectul ECHOE Coordonator: Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Parteneri: Centro Universitario Europeo per I Beni Culturali, IT, www.univeur.org Dkommer interkulturelle personalentwicklung, AU, www.dkommer.at Menderes Town National Education Directorate, TR, www.menderes-meb.gov.tr Landcommanderij Alden Biesen, BE,www. alden-biesen.be Fjellugla Kompetanse, NO Moderon AS, RO, www.esua.com Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, RomâniaProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 7. 7. Proiectul ECHOE Activităţi - cercetare în rândul grupurilor ţintă - dezvoltare de materiale educaţionale adresate acestora - susţinerea de ateliere la nivel local - realizarea unei publicaţii – resursă - promovarea la nivel naţional şi internaţional, inclusiv prin organizarea unui eveniment cu participare internaţională în RomâniaProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 8. 8. Educaţia adulţilor Educaţia adulţilor este parte a învăţării permanente, cu un rol deosebit în dezvoltarea competenţelor şi a spiritului civic în rândul invidivizilor şi comunităţilor. Cuprinde toate formele de învăţare la adulţi, după ce aceştia au părăsit sistemul de educaţie formală. Formal, non-formal, informal Învăţare vocaţională (educaţie profesională) şi non-vocaţională (educaţie non-profesională)Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 9. 9. Patrimoniu Ceea ce moştenim şi considerăm valoros pentru a fi păstrat mai departe. Patrimoniul este întotdeauna patrimoniul cuiva- al unui individ, al unei familii, al unei comunităţi, al unui stat. Un grup de resurse moştenite din trecut şi pe care oamenii le identifică, indiferent de cine le deţine, drept o expresie şi o reflecţie a propriilor valori, convingeri, cunoştinţe şi tradiţii aflate într-o evoluţie continuă. Convenţia cadru a Consiliului Europei cu privire la Valoarea Patrimoniului Cultural pentru Societate, 2005 Mobil, imobil, intangibil.Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 10. 10. Educaţie pentru patrimoniu Un domeniu, nu un subiect Câteva scopuri ale educaţiei pentru patrimoniu - promovarea protejării şi conservării patrimoniului - construirea identităţii individuale şi de grup - dezvoltarea personalităţii şi abilităţilor Metode? CompetenţeProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 11. 11. Educaţie în aer liber Relaţia dintre mediul în care are loc învăţarea şi cel/cea care învaţă – nu un decor, ci o parte semnificativă în procesul de învăţare O experienţă de învăţare care activează mai întâi simţurile şi îl leagă emoţional pe adult de procesul de învăţare În aer liber – urban, rural, mediu natural, mediu construit - învăţare practică în aer liber - conţinut clar definit - o activitate structurată şi ghidată printr-o varietate de abordări ale învăţăriiProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 12. 12. O abordare mixtă Introducerea unei dimensiuni experienţiale în educaţia pentru patrimoniu şi legarea acestei experienţe de un scop.Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 13. 13. Adulţi care învaţă – contextul local Scopul analizei nevoilor a fost să furnizeze o reprezentare a contextului local privind educaţia pentru patrimoniu şi educaţia în aer liber, precum şi crearea unui profil al beneficiarilor locali. Cercetarea a acoperit 3 obiective principale: 1) evaluarea gradului de cunoştinţe, a know-how-ului şi a interesului grupurilor-ţintă cu privire la subiecte legate de educaţia pentru patrimoniu şi educaţia în aer liber; 2) identificarea dificultăţilor cu care se confruntă grupurile-ţintă în dezvoltarea de programe în domeniul educaţiei pentru patrimoniu şi al educaţiei în aer liber; 3) furnizarea de informaţii cu privire la tipul şi forma de asistenţă de care au nevoie beneficiarii. Peste 90 de participanţi din cele 6 ţări.Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 14. 14. Adulţi care învaţă – contextul local Profilul adulţilor care învaţă şi care participă la programe în domeniul educaţiei pentru patrimoniu cuprinde: - grupuri turistice şi indivizi; - familii; - - profesori care însoţesc elevi; - reprezentanţi ai administraţiei locale; - pensionari şi casnice; studenţi; - persoane în vârstă (peste 55 de ani); - persoane care au loc de muncă doar pe timpul verii şi care au mult timp liber Beneficii pentru adulţii care participă: - însuşirea de cunoştinţe despre tradiţii şi obiceiuri, - creşterea creativităţii, a interacţiunii sociale - crearea în rândul localnicilor a unui sentiment de mândrie referitor la patrimoniul lor.Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP .....This project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 15. 15. Adulţi care învaţă – contextul local Profilul adulţilor care învaţă şi care participă la programe educaţionale în aer liber cuprinde: - grupuri turistice şi alte grupuri ca de exemplu grupurile de teambuilding, atunci când activităţile în aer liber sunt solicitate de către companii; - adulţi interesaţi de arhitectură şi natură; - familii; - tineri şi studenţi; - profesori care însoţesc grupuri şcolare; - persoane în vârstă (peste 55 de ani); - biciclişti şi pietoni. Beneficiile pentru adulţii care participă: - o descoperire mai profundă a mediului prin experimentarea unor elemente care nu pot fi percepute în cursul mai multor vizite tradiţionale; - relaxare; - îmbunătăţirea sănătăţii; - socializare şi comunicare.Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 16. 16. Cine face programe ECHOE Rolul educatorilor în programele de tip ECHOE - roluri diverse, multiple ExerciţiuProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 17. 17. O abordare bazată pe competenţe Moduri multiple de transmitere a cunoaşterii O abordare a patrimoniului bazată pe competenţe îi face pe adulţi să-şi dezvolte competenţele care pot fi relevante în viaţa cotidiană, care contribuie la dezvoltarea personală şi socială a fiecărui participant.Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 18. 18. Competenţe cheie Competenţa este o combinaţie între cunoştinţe, abilităţi şi atitudini adecvate contextului. Competenţele cheie sunt acelea necesare tuturor indivizilor în vederea afirmării şi dezvoltării personale, cetăţeniei active, incluziunii sociale şi angajării. 1. comunicare în limba oficială 2. comunicare în limbi străine 3. comunicare de bază în ştiinţe, matematică, tehnologie 4. competenţe informatice 5. competenţa de a învăţa 6. competenţe sociale şi civice 7. competenţe antreprenoriale 8. competenţa de exprimare culturalăProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 19. 19. Comunicare şi integrare socială Contextul social este un factor esenţial de facilitare a învăţării. Al cui patrimoniu? Exprimare şi conştientizare culturală Competenţe sociale şi civiceProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 20. 20. Conservarea patrimoniului natural şi cultural Conservarea patrimoniului ca scop şi deopotrivă subiect al programelor educative Cum abordăm conservarea patrimoniului? A cui treabă este? Implicarea localinicilor în conservarea patrimoniuluiProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 21. 21. Dezvoltare sustenabilă Dezvoltarea sustenabilă este acea dezvoltare care răspunde nevoilor prezentului fără a compromite posibilitatea pentru generaţiile viitoare de a-şi soluţiona propriile nevoi. 4 perspective: - ecologică: menţinerea şi consolidarea valorilor de mediu şi a sistemelor ecologice - economică: echilibru între costuri şi beneficii ale activităţilor economice, limitând activitatea la ceea ce mediul are capacitatea să susţină - socială: menţinerea valorilor comunităţii - culturală: diversitatea culturală, relaţia modern - moştenitProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 22. 22. Stiluri de viaţă sănătoasă Coordonatele vieţii sănătoase: obiceiuri culinare, activităţi, mediul fizic în care trăim, dimensiunea stresului psihosocial. Educaţia pentru patrimoniu prin activităţi în aer liber şi promovarea stilurilor de viaţă sănătoasă – mai multe niveluriProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 23. 23. Cunoaşterea mediului natural şi construit Mediu natural – nu există urme ale intervenţiei omului asupra aspectului general al peisajului Mai există mediu natural? Cunoaşterea şi înţelegerea de ce şi în ce mod mediul care ne înconjoară a ajuns să fie aşa cum este în prezent şi ce rol l-au jucat diverse elemente în crearea structurii prezente - clădirile, străzile, pădurile, cîmpurile, pietrele, parcurile, lacurile, dealurile, bisericile, satele, tunelurile, râurile etc. -, pentru a înţelege evoluţia şi istoria societăţii de astăzi.Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 24. 24. Formare profesională şi educaţie universitară Conectarea sistemelor de educaţie formală şi nonformală Patrimoniul – un domeniu foarte ofertant pentru dezvoltarea de programe complementare şi integrate în curriculele din domeniul educaţiei formaleProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 25. 25. Planificarea programelor ECHOE Definirea obiectivelor Planificarea activităţilor Organizarea resurselor Desfăşurarea programului Monitorizarea rezultatelorProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 26. 26. Obiective de învăţare Obiectivele de învăţare sunt descrieri a ceea ce persoana care participă la procesul educaţional va fi în stare să facă drept rezultat al învăţării. Ex. După activităţile în aer liber din parcul Retezat, participantul va fi conştient de nevoia de a menţine şi de a conserva patrimoniul natural şi viaţa sălbatică.Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 27. 27. Obiective de învăţare - creşterea cunoaşterii participanţilor cu privire la patrimoniu, la nivel cultural, artistic, ştiinţific sau tehnologic, - creşterea înţelegerii asupra propriei culturi / descoperirea unei noi culturi, - împărtăşirea unei activităţi cu alţii, - comunicarea cu ceilalţi participanţi pe subiecte de patrimoniu, - înţelegerea locului şi a relaţiilor lui sociale, naturale, economice şi istorice cu mediul, - învăţarea despre măsuri de conservare - îmbunătăţirea stării fizice şi mentale etc.Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 28. 28. Atragerea adulţilor - membrii comunităţii căreia îi aparţine/ unde se găseşte patrimoniul - voluntari - adolescenţi şi tineri adulţi - profesori sau formatori - familii - persoane deja implicate în alte activităţi de educaţie formală/ non-formală - angajaţi sau membrii ai NGO care participă în diverse activităţi organizate de către companie/organizaţie - persoane cu interese culturale diverse - turiştiProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 29. 29. Organizarea programelor - participantul ca individ - grupul ca întreg - instructorii/educatorii/facilitatorii de învăţare - mediul fizic - activităţile - procesulProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 30. 30. Organizarea programelor Factori de succes şi influenţe: - abilităţile facilitatorului de conducere a grupului - sănătatea şi starea fizică a participanţilor - calitatea echipamentului folosit - locul unde se desfăşoară activităţile - modul de abordare a riscurilor - comunicarea condiţiilor de desfăşurare - informarea participanţilor - condiţiile meteo - disponibilitatea hranei şi apei - identificarea şi controlul riscurilorProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 31. 31. Măsuri de conservare a patrimoniului Măsurile de conservare a patrimoniului sunt parte integrată a programului educativ, sunt obiectiv al acestuia şi subiect/conţinut educaţional Practică ceea ce predici! Conservarea trebuie să fie o preocupare în faza de planificare, de realizare şi de evaluare a programelor educative. Creşterea sensiblităţii culturale a participanţilor Promovarea unui consum conştient şi adecvat al patrimoniului cultural sau naturalProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 32. 32. Evaluarea riscurilor pentru participanţi -informaţii despre participanţi - experienţa şi expertiza instructorilor - informaţii despre locul desfăşurării - programul activităţilor şi materialele folosite - personal medical - documentarea proceselor şi înregistrarea riscurilorProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 33. 33. Dezvoltarea sustenabilă – parte a programelor ECHOE - amprenta ecologică= consumul de resurse naturale măsurat în raport cu capacitatea acestora de a se regenera - folosirea energiei, apei, echipamentelor, serviciilor, managementul deşeurilor, hrana folosită, mijloacele de transport folosite - indicatori financiari: cine finanţează programul, cum este acesta susţinut (surse multiple=sustenabilitate sporită), sursele sunt locale, ceea ce se câştigă se reinvesteşte local, - indicatori sociali: participanţii sunt diverşi, conţinutul de învăţare oferă participanţilor o perspectivă pe termen lung, elementele de SD sunt integrate programului, capitalul uman local este implicat în program, capitalul social local este integrat etc.Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.
 34. 34. ExerciţiuProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMPThis project has been funded with support from the European Commission.This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use whichmay be made of the information contained therein.

×