Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jan Šedo: Případová studie signály.cz

785 views

Published on

Příspěvek na konferenci Online marketing pro neziskovky

Published in: Business, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jan Šedo: Případová studie signály.cz

  1. 1. P řípadová studie: společenská síť signály.cz Jan Šedo (HejTi) koordinátor projektu signály.cz Online marketing pro neziskovky Praha , 24 . 11 . 20 09
  2. 2. Vznik <ul><li>2001-2007 nástěnka akcí, magazín </li></ul><ul><li>léto 2007 komunitní web </li></ul><ul><ul><li>vývoj </li></ul></ul><ul><ul><li>intenzivní propagace ze začátku (Celostátní setkání mládeže) </li></ul></ul><ul><li>říjen 2008 samostatné občanské sdružení </li></ul>22. 7. 2009 Nadpis prezentace Případová studie: společenská síť signály.cz
  3. 3. Statistiky <ul><li>18000 registrovaných , 4500 autorizovaných </li></ul><ul><li>250 000 přátelských vztahů ; o) </li></ul><ul><li>5000 lidí denně ( 1/2 se přihlásí) </li></ul><ul><li>přes 20000 lidí týdně (1 /4 se p řihlásí) </li></ul><ul><li>2 000 000 vzkazů </li></ul><ul><li>3000 blogů (30 000 příspěvků) </li></ul><ul><li>cca 1300 „aktivních“ diskuzí (500 000 příspěvků) </li></ul><ul><li>700 000 fotek </li></ul><ul><li>4000 akcí (42000 přihlášení) </li></ul>22. 7. 2009 Nadpis prezentace Případová studie: společenská síť signály.cz
  4. 4. Provoz <ul><li>sekce D uchovní ; R edakce ; M arketing, propagace a PR; V ývoj ; Ekonomika </li></ul><ul><li>zaměstnanci (4 úvazky) </li></ul><ul><li>desítky dobrovolníků (cca 6000 hodin / rok) </li></ul><ul><ul><li>programátoři, grafici </li></ul></ul><ul><ul><li>redaktoři blogů, moderace diskuzí </li></ul></ul><ul><ul><li>propagace </li></ul></ul><ul><ul><li>kněží, pastoři </li></ul></ul><ul><li>ekonomika (provozní náklady, platy, nájem) </li></ul>22. 7. 2009 Nadpis prezentace Případová studie: společenská síť signály.cz
  5. 5. Vý hody <ul><li>lepší komunikace s uživateli </li></ul><ul><li>vzájemná podpora uživatelů </li></ul><ul><li>nemusejí se registrovat kam nechtějí </li></ul><ul><li>větší možnosti </li></ul><ul><li>snazší propagace (lepší doména) </li></ul><ul><li>když něco chcete jinak, tak to jde </li></ul>22. 7. 2009 Nadpis prezentace Případová studie: společenská síť signály.cz
  6. 6. Nevýhody <ul><li>vývoj spousta práce ( http://www.ning.com/ ) </li></ul><ul><li>redakce řešení problematických uživatelů </li></ul><ul><li>ekonomika vysoké náklady </li></ul><ul><li>marketing komunikace s uživateli </li></ul><ul><li>další místo pro rozbroje mezi členy </li></ul><ul><li>dlouhodobý dennodenní projekt </li></ul><ul><li>uživatelé jsou trochu izolovaní </li></ul>22. 7. 2009 Nadpis prezentace Případová studie: společenská síť signály.cz
  7. 7. Díky za pozornost <ul><li>Dotazy? </li></ul>22. 7. 2009 Nadpis prezentace Případová studie: společenská síť signály.cz

×