Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
PROF.DR.COŞKUN CAN AKTAN
KALİTE VE TOPLAM KALİTE KAVRAMLARI
Ürün kalitesi esasen sonuçtur; bu sonucu belirleyen
başlıca kalite unsurları ise şunlar...
MASAAKİ İMAİ:
“Kaliteden söz edildiğinde, akla ilk gelen genellikle
ürün kalitesi olmaktadır. Oysa bu doğru değildir...
İş...
KAORU ISHİKAWA :
“Dar anlamda, kalite, ürün kalitesi demektir. Geniş
anlamda, kalite, iş kalitesi, hizmet kalitesi, iletiş...
TASARIM KALİTESİ” VE “UYGUNLUK KALİTESİ
“Tasarım kalitesi genellikle hedeflendirilmiş kalite olarak
adlandırılır. Bir sana...
KALİTE BOYUTLARI
1. Görüntü. Organizasyondaki fiziki araç ve gereçlerin, personelin
iletişim araçlarının görüntü açısından...
HEDEFLER
Toplam kalite yönetiminin başlıca üç hedefinden sözetmek
mümkündür:
Müşterinin isteklerini tatmin edecek ürünleri...
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TEMEL BOYUTLARI
LİDERLİK
STRATEJİK
PLANLAMA
YÖNETiM
TOPLAM
KATILIM
VE
SİNERJİK
YÖNETİM
İNSAN
KAY...
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN
UYGULANMASI GÖREVİ
Toplam kalite yönetimi uygulamasında başarı için oluşturulabilecek başlıca ça...
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN
UYGULANMASI GÖREVİ
 Kalite konseyi, organizasyonda en üst düzeyde karar ve çalışmaları
izleme o...
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE LİDERLİK
 Kalite yönetiminde liderlik görev ve sorumluluğunu şu şekilde özetleyebiliriz:
 Grup...
KALİTE KONTROL VE ORGANİZASYONEL GELİŞME
Toplam kalite yönetiminde “kalite kontrol” son derece önemli bir
işlemdir. Organi...
KALİTE KONTROL ÇEMBERİ
Amaç ve
Hedefleri
belirle
Hedeflere
ulaşma
yöntemlerini
belirle
Yapılması
gerekenleri
yap
Uygulaman...
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UYGULANMA
SÜRECİ
Toplam kalite yönetimi uygulama süreci bir başka açıdan
daha etraflıca Şekil-10...
K
A
L
İ
T
E
1. Genellik ve Eşitlik
2. Ferdin ve Toplumun
İhtiyaçlarına Uygunluk
3. Hukuka Uygunluk
4. Süreklilik
5. Planlı...
PLANLA
KONTROL
ET
UYGULA
ÖNLEM AL
P
UK
Ö
PUKÖ DÖNGÜSÜ
Prof.Dr.Coşkun Can Aktan
Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği
http://www.sobiad.org
Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF
http:/...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Toplam Kalite Yönetimi

699 views

Published on

Toplam Kalite Yönetimi

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Toplam Kalite Yönetimi

 1. 1. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PROF.DR.COŞKUN CAN AKTAN
 2. 2. KALİTE VE TOPLAM KALİTE KAVRAMLARI Ürün kalitesi esasen sonuçtur; bu sonucu belirleyen başlıca kalite unsurları ise şunlardır:  Liderlik kalitesi,  Yönetim kalitesi,  İnsan kalitesi,  Sistem kalitesi,  Süreç kalitesi,  Donanım kalitesi.
 3. 3. MASAAKİ İMAİ: “Kaliteden söz edildiğinde, akla ilk gelen genellikle ürün kalitesi olmaktadır. Oysa bu doğru değildir... İşin üç yapı taşı vardır: Donanım (hardware), uygulama kuralları (software) ve insan (humanware). Kalite insanla başlar. Donanım ve uygulama kurallarından, ancak insan doğru yerine yerleştirildikten sonra söz edilebilir.”
 4. 4. KAORU ISHİKAWA : “Dar anlamda, kalite, ürün kalitesi demektir. Geniş anlamda, kalite, iş kalitesi, hizmet kalitesi, iletişim kalitesi, proses kalitesi, işçiler, mühendisler, idareciler ve yöneticiler dahil insanların kalitesi, sistem kalitesi, firma kalitesi, hedeflerin kalitesi vb.’dir.”
 5. 5. TASARIM KALİTESİ” VE “UYGUNLUK KALİTESİ “Tasarım kalitesi genellikle hedeflendirilmiş kalite olarak adlandırılır. Bir sanayi, bir ürünü belli bir kalite düzeyiyle – yani hedeflenmiş kaliteyle – yaratmak ister... Uygunluk kalitesi aynı zamanda uygun kalite olarak da adlandırılır. çünkü gerçek ürünlerin, tasarım kalitesine ne kadar uyduğunun bir göstergesidir. Eğer tasarım kalitesiyle uygunluk kalitesi arasında bir farklılık varsa, bu hatalıların ve yeniden işlemelerin var olması demektir. Uygunluk kalitesi yükseldiği zaman maliyet düşer.
 6. 6. KALİTE BOYUTLARI 1. Görüntü. Organizasyondaki fiziki araç ve gereçlerin, personelin iletişim araçlarının görüntü açısından konumu. 2. Güvenilirlik. Organizasyonun hizmeti zamanında ve güvenilir bir şekilde yapabilme durumu. 3. Cevap verme. Organizasyonun, müşterilerinin isteklerine uygun cevap verme ya da uygun hizmet verebilme durumu. 4. Yeterlilik. Hizmetlerin yapılmasında kaliteli eleman istihdam edilmesi . 5. Nezaket. Personelin müşterilere nazik ve saygılı davranıp davranmaması. 6. Kredibilite. Organizasyonda istihdam edilen elemanların dürüstlüğü ve kredibilitesi. 7. Güvenlik. Organizasyonda yapılan hizmetlere güvenin olması; üretilen mal ve hizmetlerde tehlike, risk ve şüphenin olmaması. 8. Ulaşabilme. Hizmete ve personele kolayca ulaşabilme durumu.
 7. 7. HEDEFLER Toplam kalite yönetiminin başlıca üç hedefinden sözetmek mümkündür: Müşterinin isteklerini tatmin edecek ürünleri ve hizmeti üretmek, müşterinin güvenini kazanmak; Şirketi, çalışma prosedürlerini iyileştirici, daha az hata, daha düşük maliyet, daha az borç ve daha avantajlı sipariş getiren önlemlerle daha yüksek karlılığa yöneltmek; Çalışanların şirket hedefine ulaşma yolunda potansiyellerini tam olarak kullanmalarına yardım etmek; şirket politikasının yayılımını ve gönüllü faaliyetleri teşvik etmek.”
 8. 8. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TEMEL BOYUTLARI LİDERLİK STRATEJİK PLANLAMA YÖNETiM TOPLAM KATILIM VE SİNERJİK YÖNETİM İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETÝMİ TAM ZAMANINDA ÜRETİM BENCHMARKING (EN İYİ UYGU- LAMALARIN ADAPTASYONU) SİSTEMATİK VE BÜTÜNSEL YÖNETİM PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ÖLÇMETOPLAM SÜREÇ YÖNETİMİ BİLGİ TEKNOLOJİSİNE DAYALI YÖNETİM SOSYAL SORUMLULUK VE AHLAK ÖNCEDEN PROBLEM ÇÖZME VE SIFIR HATA MÜŞTERİ ODAKLI YÖNETİM KALİTE YÖNETİMİ (KALİTE GELİŞTİRME PLANLAMA VE KONTROL) ADEM-İ MERKEZİYETÇİ YÖNETİM TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KAİZEN (Sürekli Gelişme) KAİZEN (Sürekli Gelişme)
 9. 9. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UYGULANMASI GÖREVİ Toplam kalite yönetimi uygulamasında başarı için oluşturulabilecek başlıca çalışma gruplarını dört ana grupta toplamak mümkündür: I.Üst Düzey Kalite Yönetim Komitesi Üst düzeyde yöneticilerden oluşacak bu komitenin amacı organizasyonda toplam kalite yönetimi çalışmalarına yön vermek olmalıdır. Üst düzey kalite yönetim komitesi, organizasyon liderinin ya da başkanının öncülüğünde çalışmaları yürütmeli ve yakından izlemelidir. II.Stratejik Kalite Planlama Komitesi Üst ve orta düzeyde yöneticilerden oluşacak bu komitenin amacı toplam kalite yönetimi için stratejik planlamanın hazırlanması ve strateji ile ilgili diğer önemli konularda karar alınması ve geliştirilmesi olmalıdır. Organizasyonda vizyon bildirgesinin hazırlanması görevi stratejik kalite planlama komitesine ait olmalıdır. Aynı şekilde organizasyonda stratejik karar ve seçimlerin yapılmasında bu komitenin çok önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır. III.Kalite Geliştirme Çalışma Grupları Müşteriler, organizasyona bağlı birimlerden temsilciler, satış ve dağıtım hizmetlerinden temsilcilerin katılımı ile oluşturulacak çalışma gruplarının amacı organizasyonda kalite geliştirilmesine yönelik projelerin izlenmesidir. IV.Bağımsız Çalışma Grupları Organizasyonda ilk düzeyde yöneticilik görevini üstlenenler ile çalışanların katılımı ile oluşacak bu çalışma gruplarının amacı spesifik kalite geliştirme programlarını uygulamak olmalıdır. Kalite çemberleri, öneri grupları ve saire çalışma grupları bu gruba dahildir.
 10. 10. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UYGULANMASI GÖREVİ  Kalite konseyi, organizasyonda en üst düzeyde karar ve çalışmaları izleme organıdır. Bu konseyde organizasyonun yönetim kurulu başkanı ve üyelerin tamamı ya da bir kısmı yeralabilir.  Kalite Yürütme Komitesi ise toplam kalite yönetimi çalışmalarını üst düzeyde koordine eden ve çalışmaları yürüten organdır. Kalite yürütme komitesi; üst ve orta yönetim kademelerinde görev yapan yöneticilerden oluşabilir.  Fonksiyonlararası Çalışma Grupları (Crossfunctional Team), toplam kalite yönetimine özgü özel bir çalışma grubudur. Farklı departmanlarda çalışan kişiler aynı çalışma grubu içerisinde yer alarak kalite geliştirme, kalite planlama ve kalite kontrol çalışmalarını yürütürler. Kalite İyileştirme Çalışma Grupları, sadece departmanlarda kaliteden sorumlu kişilerin katılımı ile oluşturulabilecek olan bir çalışma grubudur.  Kalite Çemberleri ise organizasyonda farklı departmanlarda gönüllü katılıma dayalı olarak oluşturulacak olan çalışma gruplarıdır. Kendi Kendini Yöneten Takımlar da kalite çemberlerine benzer bir kalite çalışma grubudur.
 11. 11. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE LİDERLİK  Kalite yönetiminde liderlik görev ve sorumluluğunu şu şekilde özetleyebiliriz:  Grup çalışmasına inanmalı ve bu yöndeki çabalar desteklenmelidir.  Problem çözme konusunda kararlı olunmalı; problem çözme konusunda duygularla değil, bu konuda geliştirilmiş yöntemler kullanılarak hareket edilmelidir.  Önemli kararlar almadan önce çalışanlara danışılmalıdır.  Çalışanlar arasında saygı ve güven tesis edilmelidir.  Organizasyonda müşteri üzerinde odaklanmış ve ona kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan bir misyon üstlenilmelidir.  Organizasyonda probleme neden olan yüzde 5 grup ile değil, bunun dışında kalan yüzde 95’lik çalışma grubunun davranışı ve yöntemi ile ilgilenilmelidir. Çalışanların yüzde 5’inin geliştirilmesi için uygun ve adil kararlar alınmalı ve uygulanmalıdır.  Çalışanları suçlamadan önce sistemleri geliştirmeli ve süreçleri analiz edilmelidir.  Güç-odaklı karar alma uygulamasından kaçınılmalı; yukarıdan emir- talimata dayalı uygulama yapılmamalıdır.  Risk alma ve riske katlanma yaklaşımını geliştirerek yaratıcılık teşvik edilmeli, dürüstçe yapılan hatalara karşı hoşgörülü olunmalıdır.  Çalışanlara yardımcı olan bir lider olunmalı. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve buna göre hareket edilmesini sağlayan açık iletişim atmosferi organizasyonda geliştirilmelidir.[i] 
 12. 12. KALİTE KONTROL VE ORGANİZASYONEL GELİŞME Toplam kalite yönetiminde “kalite kontrol” son derece önemli bir işlemdir. Organizasyonda kalite kontrol çalışmalarının başlıca altı aşama dahilinde organize edilmesi ve uygulanması önerilmektedir.  Hedeflerin belirlenmesi,  Hedeflere ulaşma yöntemlerinin belirlenmesi, yani “Planlama” (P),  Eğitime önem verilmesi,  Planlanan işlerin yapılması, yani “Uygulama” (U),  Uygulama sonuçlarının denetlenmesi, yani “Kontrol” (K),  Uygulama sonuçlarının gözden geçirilmesi ve gereken tedbirlerin alınması, yani “Önlem Alma” (Ö).
 13. 13. KALİTE KONTROL ÇEMBERİ Amaç ve Hedefleri belirle Hedeflere ulaşma yöntemlerini belirle Yapılması gerekenleri yap Uygulamanın sonuçlarını denetle İşi uygula Eğitim ve yetiştirmeyle meşgul ol Planla (P) Uygula (U)
 14. 14. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UYGULANMA SÜRECİ Toplam kalite yönetimi uygulama süreci bir başka açıdan daha etraflıca Şekil-10’da gösterilmiştir. Şekilden anlaşıldığı üzere toplam kalite yönetiminde başlıca şu yedi adımın izlenmesi gereklidir:  Analiz,  Organizasyon,  Planlama,  Eğitim,  Katılım,  Kalite Geliştirme,  Gözden Geçirme.
 15. 15. K A L İ T E 1. Genellik ve Eşitlik 2. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçlarına Uygunluk 3. Hukuka Uygunluk 4. Süreklilik 5. Planlılık 6. Bilimsellik 7. Fırsat ve İmkan Eşitliği 8. Eğitim 9. İşbirliği 10. Katılımcı Yönetim 1. Mevzuat 2. Altyapı 3. Uygulayıcılar 4. Teknoloji Kullanma 5. Bilgi Üretme 6. İletişim 7. Motivasyon 8. Koordinasyon TASARIM (Kağıt Üzerinde) KALİTESİ UYGUNLUK (Uygulama) KALİTESİ KALİTENİN İKİ BOYUTU
 16. 16. PLANLA KONTROL ET UYGULA ÖNLEM AL P UK Ö PUKÖ DÖNGÜSÜ
 17. 17. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği http://www.sobiad.org Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF http://www.canaktan.org

×