Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İktisat Politikası Yönetimi

295 views

Published on

İktisat Politikası Yönetimi

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

İktisat Politikası Yönetimi

 1. 1. İKTİSAT POLİTİKASI YÖNETİMİ PROF.DR.COŞKUN CAN AKTAN
 2. 2. Etkinlik/Verimlilik, Adil Gelir ve Servet Dağılımı, Büyüme ve Kalkınma, Tam İstihdam, Fiyat İstikrarı, Ödemeler Bilançosunda Denge, İKTİSAT POLİTİKASI AMAÇLAR
 3. 3. PARA POLİTİKASI MALİYE POLİTİKASI DIŞ TİCARET POLİTİKASI REGÜLASYON VE KONTROLLER POLİTİKASI VS. İKTİSAT POLİTİKASI ARAÇLAR
 4. 4. TARAFSIZ (nötr) DEVLET MÜDAHALECİ DEVLET EKONOMİ YÖNETİMİ
 5. 5. DEVLET EKONOMİ DEVLETİN EKONOMİYE MÜDAHALESİ VE YÖNLENDİRMESİ: İKTİSAT POLİTİKASI EKONOMİ YÖNETİMİ
 6. 6. İKTİSAT POLİTİKASI YÖNETİMİ GELENEKSEL YÖNETİM MODELİ GOVERNANCE (iyi yönetişim) MODELİ HÜKÜMETİN TEK TARAFLI İKTİSAT POLİTİKALARINI BELİRLEMESİ VE UYGULAMASI HÜKÜMETİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KATILIMI İLE İKTİSAT POLİTİKALARINI BELİRLEMESİ VE UYGULAMASI
 7. 7. İKTİSAT POLİTİKASI YÖNETİMİNDE DEMOKRATİKLEŞME İyi yönetişim; devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetimin, etkin bir sivil toplumun, hukukun üstünlüğünün, yerinden yönetimin, yönetimde açıklık ve hesap verme sorumluluğunun mevcut olduğu ve fonksiyonel işlerliğe sahip olduğu yönetim modelidir. GOVERNANCE
 8. 8. İKTİSAT POLİTİKASI YÖNETİMİNDE DEMOKRATİKLEŞME İktisat politikası yönetiminde demokratikleşme için İYİ YÖNETİŞİM ilkeleri benimsenmeli ve uygulanmalı TEMSİL DİYALOG KATILIM DENETİM UZLAŞMA HESAP VERİLEBİLİRLİK YÖNETİMDE AÇIKLIK YERİNDEN YÖNETİM ETKİN SİVİL TOPLUM
 9. 9. TÜRKİYE’DE YÖNETİŞİM KALİTESİ Yönetişim kalitesi konusunda yapılan bir uluslararası çalışmada, ülkemiz 80 ülke arasında 48. sırada bulunmaktadır. Sözkonusu araştırmaya göre 80 ülke arasında yönetişim kalitesinin en iyi olduğu ülkeler sıralamasında en başta İsviçre, Kanada, Hollanda, Almanya, ABD, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Avustralya gibi ülkeler yer almaktadır.
 10. 10. Tablo-1: Yönetişim Kalitesi Yönünden Ülkeler Ülke Adı İndeks Ülke Adı İndeks Ülke Adı İndeks Ülke Adı İndeks 1.İsviçre 75 21.İsrail 57 41.Peru 48 61.Honduras 38 2.Kanada 71 22. Tirinidad Tabago 57 42.Umman 48 62.Endonezya 38 3.Hollanda 71 23. G.Kore 57 43.Ekvator 48 63.Kamerun 38 4.Almanya 71 24.Yunanistan 55 44.Kolombiya 47 64.Nikaragua 37 5.ABD 70 25.İspanya 55 45.Tunus 47 65.Nepal 36 6.Avusturya 70 26.Macarisran 54 46.Rusya 46 66. Pakistan 34 7.Finlandiya 68 27.Kosta Rika 54 47.Brezilya 46 67.Nijerya 33 8.İsveç 67 28.Uruguay 54 48.Türkiye 46 68.Gana 32 9. Avustralya 67 29. İtalya 53 49. Sri Lanka 45 69.Zambiya 29 10.Danimarka 67 30. Şili 53 50. Paraguay 45 70.Togo 29 11.Norveç 67 31.Arjantin 52 51. Filipinler 44 71.Uganda 28 12.İngiltere 66 32.Jamaika 52 52.Zimbabwe 44 72.Yemen 28 13.İrlanda 66 33.Romanya 50 53. Tayland 43 73.Senegal 28 14.Singapur 65 34.Panama 50 54.Hindistan 43 74.Sierre Leone 26 15. Yeni Zelanda 64 35.Venezulea 50 55.Cote’d Ivoire 42 75.Malawi 26 16.Japonya 63 36.G.Afrika 50 56.Papa Yeni Gine 41 76.İran 26 17.Fransa 60 37.Polonya 49 57.Mısır 40 77.Zaire 25 18.Çek Cumh. 60 38.Meksika 48 58.Fas 40 78.Ruanda 22 19.Belçika 58 39.S.Arabistan 48 59.Çin 39 79.Sudan 20 20.Malezya 58 40.Ürdün 48 60.Kenya 39 80.Liberya 20 * Yönetişim Kalitesi İndeksi. İndeks puanı 0 ila 100 arasında değişmektedir. İndeks puanı yükseldikçe yönetişim kalitesi artmaktadır.  Kaynak: Huther, Jeff and Anwar Shah., “Applying a Simple Measure of Good Governance to the Debate on Fiscal Decentralization” (unpublished mimeo), World Bank Research Paper, No: 1894. Washington DC: World Bank. 1998.
 11. 11. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği http://www.sobiad.org Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF http://www.canaktan.org

×