Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vyvoj a zivot manazera za 24 hodin

1,498 views

Published on

http://www.commpass.sk
Infographics - infografika Vývoj a život manažéra za 24 hodín
Zobrazili sme kľúčové etapy života manažéra vo vyjadrení 24 hodín - celý život sa vám premietne za 24 hodín
Kľúčové okamihy, trvanie a kariérny postup v živote
Úloha vzdelávania a manažérskeho rastu
Koľko času venujeme vzdelávaniu?
Koľko času venujeme riadeniu ľudí?
Kedy získame manažérske skúsenosti?
Ako vznikajú manažérske skúsenosti?
Tím líder, junior manažér, manažér, senior manažér, dôchodca
Každá etapa života má svoje trvanie - využite svoj čas najlepšie ako dokážete
Nečakajte na zázraky - len vlastná aktivita prináša výsledky
Stiahnite si pdf a získajte linky na atraktívne manažérske projekty - SMART HR 2015, Projektový manažment pre HR Profesionálov - Basic

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vyvoj a zivot manazera za 24 hodin

  1. 1. priemerný život: 76 rokov zobrazený za 24 hodín 15 - 19 r. 19 - 24 r. 4 % 12% 5 % 7 % života sa vzdelávame FASCINUJÚCI ŽIVOT MANAŽÉRA 24 HOD. MÔJ PRÍBEH... 0 - 3 r. 1. Narodenie a doma 00:57 3 - 6 r. 2. Škôlka 6 - 15 r. 3. Základná škola 01:54 04:45 4. Stredná škola 06:01 5. Univerzita 07:36 4 roky = 76 min. 08:52 4 roky = 76 min. 10:08 24% 35 - 39 r. 39 - 62 r. 3 roky = 57 min. 4 roky = 76 min. 11:05 12:21 23 rokov = 7 hod. 16 min. 19:37 14 rokov = 4 hod. 25 min. 3 roky = 57 min. 3 roky = 57 min. 9 rokov = 2 hod. 51 min. 4 roky = 76 min. 5 rokov = 1 hod. 35 min. 24 - 28 r. 6. Prvé zamestnanie 28 - 32 r. 7. Tím líder 32 - 35 r. 8. Manažér - junior 9. Manažér 10. manažér - senior 62 - 76 r. 11. dôchodca 5 % 5 % 4 % 5 % Objavte možnosti projektového loading... 4 % 75% manažmentu v HR... 50% 30% 18% života 45 "manažujeme" % 2 sekundy workshopu môžu zmeniť celý rok 2015 projektový manažment = manažérsky štart ranná káva = ranný štart 34 rokov manažérskeho života máme šancu na vzdelávanie Ako rýchlo vám zbehne váš deň? Pozor, tak isto rýchlo prebehne aj vašich 24 hodín života. 2 reálne dni - Projektový manažment pre HR inšpirácia SMART HR 2015 ZÍSKAJTE

×