Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Učenie a motivácia - TOP objavy neurovedy_3

1,167 views

Published on

UČENIE A MOTIVÁCIA

TOP objavy neurovedy - Neuroveda v manažérskej praxi - prevratné fakty o mozgu

neuroveda prináša prevratné objavy, zistenia a vysvetlenia ľudského správania, konania, myslenia alebo emócii

aplikácia objavov neurovedy v manažérskej praxi má potenciál pomôcť každému z nás
správne pochopenie nášho konania, našich zámerov, motivácie alebo strachu nám dokáže otvoriť úplne nové dimenzie úspešného manažérskeho fungovania

prinášame vybrané top objavy neurovedy a spoločne hľadáme ich možnú aplikáciu v manažérskej praxi

na nové zistenia sa pozeráme z pohľadu manažérskej praxe a manažérskych súvislostí
každá nová informácia alebo objav získava úplne novú dimenziu využiteľnosti a užitočnosti, keď ju dokážeme preniesť do praxe


Ďalšie články nájdete aj na Linkedin:
https://www.linkedin.com/today/author/38686991

SMART BRAIN PROJECT – diskusná skupina na Linkedin
https://www.linkedin.com/groups?groupDashboard=&gid=4002106&trk=anet_ug_anlytx&goback=.gna_4002106

VIDEO inšpirácie na youtube
https://www.youtube.com/channel/UCosv6ntXajFFsAVwkihmjBw

COMM-PASS na Linkedin
https://www.linkedin.com/company/comm-pass?trk=top_nav_home

http://www.slideshare.net/COMM-PASS

http://www.commpass.sk

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Učenie a motivácia - TOP objavy neurovedy_3

 1. 1. 1 UČENIE A MOTIVÁCIA TOP objavy neurovedy Neuroveda v manažérskej praxi prevratné fakty o mozgu
 2. 2. 2 1. UČENIE A MOTIVÁCIA TOP objavy neurovedy
 3. 3. 3 1. Učenie a motivácia OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY behom 30 dní ZABÚDAME až 90% prijatých informácii dnešné vzdelávanie ide často proti prirodzeným princípom mozgu, ktoré dnešná veda popísala
 4. 4. 4 1. Učenie a motivácia UČENIE  behom 30 dní zabúdame až 90% prijatých informácii  veľká časť procesu zabúdania prebieha už behom prvých pár hodín od prijatia informácii  učenie mení štruktúru mozgu – meranie výskedkov podľa zmien v mozgu a následne zmien a výsledkov v realite  dnešné vzdelávanie ide proti princípom mozgu – učíme sa v sede, bez pohybu, bez kyslíku, chýbajú nám súvislosti  mozog chápe detaily len ak pochopí koncept – big picture OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 5. 5. 5 1. Učenie a motivácia UČENIE  keď sa človek dostane do stresu – vypína logiku – „dostal som okno“ – reakcia amygdaly pri stresových reakciách  deti sú skúšané z databázy – dostanú sa do stresu a vypínajú logiku (tento formát sa často aplikuje aj pri manažérskom vzdelávaní)  sociálne učenie – ak sa učíme tým, že učíme druhých funguje náš mozog oveľa efektívnejšie – učenie je efektívnejšie, pamäť výkonnejšia  mozog reaguje pri učení na nové veci, ktoré vie, že sú potrebné pre prežitie a čo najviac sa dotýkajú reality – čo najbližšia aplikácia v praxi OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 6. 6. 6 1. Učenie a motivácia  firemné vzdelávanie často funguje štýlom „spray and pray“ – „nasprejujeme informácie a modlíme sa, že nejaké zostanú“  dnešná forma učenia často – potláča prirodzené fungovanie mozgu a spôsoby učenia, ktoré sú už dnes známe a vedecky podložené  učenie manažérov a aplikácia vecí v praxi – potreba mať reálny vzor správania a zručností  sociálne učenie a komunita – čo učíme mladé talenty, čo sa nebojíme odovzdať? koľko si toho šéf chráni len preto, aby ho nikto nepredbehol? UČENIE MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 7. 7. 7 1. Učenie a motivácia OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY CLASSROOM LEARNING disciplína, strach, tresty, nuda, štandardy, príkazy, podriadenosť dnešný tradičný model vychádza z čias Márie Terézie – vytvorila systém vzdelávania – potrebovala vojakov a úradníkov
 8. 8. 8 1. Učenie a motivácia UČENIE – tradičný model  tradičný model vzdelávania – akademický model je postavený na kognitívnych princípoch (rozvoj znalostí a technických schopností)  dnešný tradičný model vychádza z čias – Mária Terézia, ktorá urobila revolúciu vo vzdelávaní – vytvorila systém vzdelávania – potrebovala vojakov a úradníkov  CLASSROOM LEARNING disciplína, strach, tresty, nuda, štandardy, príkazy, podriadenosť OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 9. 9. 9 1. Učenie a motivácia  LINEÁRNY MODEL – úradnícke, administratívne, technické, rutinné operácie robia ľudia, nevyžaduje sa tvorivosť, ale konformita = zhodnosť a presnosť s požiadavkami a príkazmi  PASÍVNY PRIJÍMATEĽ (informácii, vedomostí, príkazov) – opakovanie toho, čo kedysi povedal niekto iný, čo sa naučil niekto iný  JEDNOZNAČNÉ ODPOVEDE A RIEŠENIA (šéf a učiteľ má vždy pravdu, žiadne spochybňovanie autority)  VZORCE, TECHNIKA, princípy, štandardy, individuálne výsledky, one man show, IQ  vyhýbanie sa riziku, potreba istoty, chýbajúca odvaha, chýbajúca iniciatíva, slabá aktivita UČENIE – tradičný model MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 10. 10. 10 1. Učenie a motivácia OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY MODERNÝ SYSTÉM VZDELÁVANIA – integruje a rozvíja kognitívne, sociálne a emocionálne schopnosti vzdelávanie pre 21. Storočie – PROJECT BASED LEARNING – sloboda, tvorivosť, iniciatíva, interaktivita, involvement, zaangažovanosť
 11. 11. 11 1. Učenie a motivácia UČENIE – moderný model  moderný systém vzdelávania – integruje a rozvíja kognitívne, sociálne a emocionálne schopnosti  vzdelávanie pre 21. Storočie – PROJECT BASED LEARNING – sloboda, tvorivosť, iniciatíva, interaktivita, involvement, zaangažovanosť  spojenie aktivity – pohybu a učenia  dostatok pohybu = dostatok krvi, kyslíku a živín, dobrá strava a všetko, čo podporuje zdravie mozgu  mozog reaguje pozitívne na nové impulzy, ak sú to pre neho challenges – „pozitívny stres“, pokiaľ prerastú impulzy do štádia „distress“ začínajú problematické reakcie OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 12. 12. 12 1. Učenie a motivácia  ĽUDIA SI POTREBUJÚ SAMI URČIŤ, čo idú riešiť a učiť sa – sám navrhni čo budeš robiť, rozhodni sa a povedz ako to chceš robiť a aký dosiahneš výsledok  DNES = ľudia sami potrebujú informácie spracovať, rozhodnúť sa a konať, učiteľ, šéf je len jeden zo zdrojov informácii (líder inšpiruje, podporuje...)  ORGANICKÝ MODEL VZDELÁVANIA – znalostné a tvorivé prostredie, diverzita na trhu, vo firmách, v ľuďoch – ľudia a firmy nie sú stroje (dnešná hodnota je v ľuďoch)  dnes potrebujeme podporovať – výnimočnosť, kreativita, inšpirácia, vízia, proaktivita, rozhodnosť, vlastný názor, akcia, talent, vášeň UČENIE – moderný model MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 13. 13. 13 1. Učenie a motivácia OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY prirodzená motivácia je spojená s prežitím človeka potrebujete motiváciu – keď sa potrebujete nadýchnuť, keď ste smädný, keď ste hladný, keď máte chuť na sladký dezert alebo pri sexe?
 14. 14. 14 1. Učenie a motivácia MOTIVÁCIA  prirodzená motivácia je spojená s prežitím človeka  potrebujete motiváciu – keď sa potrebujete nadýchnuť, keď ste smädný, keď ste hladný, keď máte chuť na sladký dezert, pri sexe?  pri bežných veciach, ktoré vyhodnotíte ako potrebné – žiadnu vonkajšiu motiváciu nepotrebujete – mozog vám ju dá sám: potreba prežitia a súvisiaci systém odmien mozgu – dopamín OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 15. 15. 15 1. Učenie a motivácia  externá a interná motivácia k manažérskemu rastu (70% – 30%)  firemné prostredie by malo vytvárať podmienky a nároky, ktoré prirodzene motivujú k manažérskemu rozvoju a rastu  potreba motivácie od šéfa, manažéra, coacha alebo motivátora prichádza vtedy, keď nerobíte veci správne a niekto iný si myslí, že vie lepšie ako vy čo je pre vás správne a čo potrebujete a chce vás prinútiť to robiť MOTIVÁCIA MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 16. 16. 16 2. DOPAMÍN A ZÁVISLOSŤ TOP objavy neurovedy
 17. 17. 17 2. Dopamín a závislosť OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY dopamín = dobrý pocit, pocit eufórie, slasti (učenie sa nových vecí, jedlo, cukor, sex) dopamín – neurotransmiter: posiľňuje tie nervové spojenia, pri ktorých sa produkuje
 18. 18. 18 2. Dopamín a závislosť DOPAMÍN  dopamín – neurotransmiter: posiľňuje tie nervové spojenia, pri ktorých sa produkuje  dopamín = dobrý pocit, pocit eufórie, slasti  neuróny, ktoré sa spolu aktivujú – sa spolu prepájajú  patrí do systému odmien mozgu – reward system  prirodzený motivátor  hormón očakávania odmeny – najviac sa vylučuje počas činností smerujúcich k odmene  kľúčový pre činnosti dôležité pre prežitie – učenie sa nových vecí, jedlo, cukor, sex OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 19. 19. 19 2. Dopamín a závislosť  keď práca prestáva poskytovať nové stimuly a potrebu učiť sa nové veci – keď sa človek dostáva do nudnej rutiny – odchádza aj prirodzená motivácia, pretože sa prestáva produkovať dopamín  peniaze ako motivačný faktor majú obmedzenú a veľakrát iba mininálnu funkčnosť  keď chceme manažérov motivovať v práci k lepším výkonom a k učeniu sa nových vecí, potrebujeme vytvoriť podmienky, ktoré budú prirodzene stimulovať potrebu učiť sa nové manažérske zručnosti a schopnosti a tým zabezpečujeme rozvoj mozgu, podporujeme jeho plasticitu a produkujeme dopamín – prirodzený a najsilnejší motivátor človeka DOPAMÍN MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 20. 20. 20 2. Dopamín a závislosť  je dôležité si uvedomiť aké typy činností vykonávajú manažéri a čo pri nich zažívajú – aké emócie, zážitky a celkovo čo sa im spája s výkonom danej činnosti  ak človek nerád prezentuje a je nútený prezentovať pred snior manažmentom, tak sa dostáva do stresu a zažíva úzkosť – tieto pocity jeho mozog uloží ako reakciu na akúkoľvek formu prezentovania, následne manažér podvedome robí všetko preto, aby sa vyhol prezentovaniu  pre manažéra pri vytváraní nových mozgových máp je dôležité sledovať aké aktvity a pocity sa mu ukaldajú do podvedomia, pretože tie potom ovplyvňujú jeho manažérsky štýl a jeho ďalšiu manažérsku prax a pôsobenie DOPAMÍN MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 21. 21. 21 2. Dopamín a závislosť OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY mozog je závislý na učení sa nových vecí a objavovaní nového pri nesprávnom spracovaní a reagovaní na manažérsku realitu môžu vznikať škodlivé závislosti
 22. 22. 22 2. Dopamín a závislosť ZÁVISLOSŤ  závislosť na práci a dosahovaní cieľov – workoholizmus  manažérske závislosti – pili ste dnes kávu, máte chuť na niečo sladké, kontrolovali ste mobil, pozreli ste si FB, maily na mobile, niečo na nete?  mozog je závislý na učení sa nových vecí a objavovaní nového  evolučná potreba:  pestrosť a dostatok potravy  objavovanie a spoznávanie nového pre prežitie  zabezpečenie potomstva – nové gény pre prežitie druhu  škodlivé závislosti – heroín, alkohol, drogy (1.000 – 1.500%) OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 23. 23. 23 2. Dopamín a závislosť  dopamín a jeho efekty na človeka sú vysoko návykové  evolučne nás dopamín ženie k objavovaniu nových vecí, prekonávaniu prekážok a zabezpečovaniu potomstva – prežitie budúcich generácii  človek má prirodzene dobrý pocit, keď sa učí nové veci, keď sa rozvíja a posúva vpred a keď učí ľudí okolo seba novým veciam – vtedy hovoríme o prirodzenom manažérskom raste a podpore nástupníctva a rozvoja mladých talentov ZÁVISLOSŤ MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 24. 24. 24 2. Dopamín a závislosť  prirodzené a zdravé fungovanie manažérskych tímov dáva priestor k individuálnemu rozvoju jednotlivcov a zároveň poskytuje možnosti na celkový rast tímu ako celku a tím podporu rastu a zvyšovania biznis hodnoty firmy  nesprávne vyhodnotenie efektov dopamínu a jeho tvorby môže v opačnom extréme viesť ku škodlivým závislostiam, ktoré môžu mať fatálne dôsledky na telo a mozog manažéra  hrozí workoholizmus, preťaženie organizmu a nakoniec až fatálne následky vyhoretia  je zodpovednosťou senior manažmentu vytvárať prirodzene stimulujúce prostredie pre rozvoj a rast manažérov, ale zároveň je nutné zabrániť negatívnemu dopadu náročných požiadaviek, ktoré pri ich plnení majú potenciál stimulovať vznik rôznych škodlivých závislostí ZÁVISLOSŤ MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 25. 25. 25 Zdieľanie a vzájomná podpora MANAŽÉRSKA PODPORA  1. Moje skúsenosti a manažérska prax  2. Aké vidím riziká a následky  3. Moje navrhované riešenia  4. Moje odporúčania
 26. 26. 26 minarikm@commpass.sk – 0907 400 392 www.commpass.sk

×