Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. časť: Infographic - Projektovy manazment pre HR profesionalov - Uvodne zadanie projektu

211 views

Published on

http://www.commpass.sk
Infographics - 1. časť
Infografika projektový manažment pre HR
Moderná forma komunikácie - reklama a marketing, ktorý vzdeláva a inšpiruje
Krok po kroku spoznáte ako funguje Projektový manažment pre HR profesionálov
Pri prezeraní infografiky si vypracujete Úvodné zadanie vášho projektu
Projektové štandardy a projektové fungovanie prinášame v bežnej manažérskej praxi a atraktívnej forme
Stiahnite si PDF a získajte linky na inšpiratívne videá
Neuroplasticita mozgu výrazne mení princípy a štandardy manažérskeho vzdelávania - dozviete sa ako...

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1. časť: Infographic - Projektovy manazment pre HR profesionalov - Uvodne zadanie projektu

  1. 1. svetový fenomén -  PROJEKTOVÝ MANAŽMENT  konecne už aj pre HR 1. PROJEKT unikátna séria workshopov: PROJEKTOVÝ MANAŽMENT - HR inovácia 2. PREČO PROBLÉM / PRÍLEŽITOSŤ - VÝZVA Prečo potrebujú HR profesionáli projektový manažment v praxi? Zadefinujte si aký je PROBLÉM / PRÍLEŽITOSŤ - VÝZVA vášho projektu - čo potrebujete riešiť nové projekty - náročné biznis požiadavky - nové výzvy HR prostredie 21. storočia - rastúce a komplexné nároky 3. CIEĽ Zvýšenie úspešnosti realizácie HR projektov CIEĽ a kľúčové PODCIELE projektu Aké sú BENEFITY a aká je BIZNIS HODNOTA projektu udržanie a rozvoj talentov vo firme úspora nákladov projektu úspora času na projekte HR získa až 40 dní ročne 50% Zadefinujte si CIEĽ a PODCIELE vášho projektu, aké benefity a biznis hodnotu očakávate od realizácie projektu - prečo chcete projekt realizovať 4. ČO PROJEKTOVÝ MANAŽMENT pre HR Profesionálov Basic atraktívny 2-dňový workshop ČO budete na projekte realizovať, aké sú KRITÉRIA ÚSPEŠNOSTI Zadefinujte si ČO bude predmetom realizácie projektu, aké sú KRITÉRIA ÚSPEŠNOSTI - ako definujete úspech dokončeného projektu MENU FILEEDITBOOKMARKSHISTORY VIEW OPTIONSHELP www.commpass.sk Play Video Play Video dramatický vplyv na úspech HR projektov na workshope si vytvoríte reálny projekt od jeho začiatku, cez plánovanie, až po realizáciu Na akom projekte pracujete? Zadefinujte a vytvorte si ÚVODNÉ ZADANIE PROJEKTU... INŠPIRÁCIA: vypracujte si Úvodné zadanie projektu PRVÁ Reklama a marketing, ktorý VZDELÁVA www.commpass.sk inšpiruje 25% OBJAVTE NOVÉ MOŽNOSTI PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU V HR... Váš projekt HR a zmeny

×