Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Neuroplasticita a rozvoj mozgu - TOP objavy neurovedy_1

1,382 views

Published on

NEUROPLASTICITA A ROZVOJ MOZGU

TOP objavy neurovedy - Neuroveda v manažérskej praxi - prevratné fakty o mozgu

neuroveda prináša prevratné objavy, zistenia a vysvetlenia ľudského správania, konania, myslenia alebo emócii

aplikácia objavov neurovedy v manažérskej praxi má potenciál pomôcť každému z nás
správne pochopenie nášho konania, našich zámerov, motivácie alebo strachu nám dokáže otvoriť úplne nové dimenzie úspešného manažérskeho fungovania

prinášame vybrané top objavy neurovedy a spoločne hľadáme ich možnú aplikáciu v manažérskej praxi

na nové zistenia sa pozeráme z pohľadu manažérskej praxe a manažérskych súvislostí
každá nová informácia alebo objav získava úplne novú dimenziu využiteľnosti a užitočnosti, keď ju dokážeme preniesť do praxe


Ďalšie články nájdete aj na Linkedin:
https://www.linkedin.com/today/author/38686991

SMART BRAIN PROJECT – diskusná skupina na Linkedin
https://www.linkedin.com/groups?groupDashboard=&gid=4002106&trk=anet_ug_anlytx&goback=.gna_4002106

VIDEO inšpirácie na youtube
https://www.youtube.com/channel/UCosv6ntXajFFsAVwkihmjBw

COMM-PASS na Linkedin
https://www.linkedin.com/company/comm-pass?trk=top_nav_home

http://www.slideshare.net/COMM-PASS

http://www.commpass.sk

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Neuroplasticita a rozvoj mozgu - TOP objavy neurovedy_1

 1. 1. 1 NEUROPLASTICITA A ROZVOJ MOZGU TOP objavy neurovedy Neuroveda v manažérskej praxi prevratné fakty o mozgu
 2. 2. 2 1. AKTÍVNY ROZVOJ MOZGU TOP objavy neurovedy
 3. 3. 3 1. Aktívny rozvoj mozgu OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY aktívny rozvoj nášho mozgu a vzdelávanie zvyšuje kvalitu nášho života náš životný štýl – naše zdravotné návyky ovplyvňujú z 50% náš zdravotný stav
 4. 4. 4 1. Aktívny rozvoj mozgu AKTÍVNY ROZVOJ MOZGU  aktívny život – rozvoj mozgu zvyšuje kvalitu nášho života  aktívny dôchodok – predlžuje sa priemerný vek dožitia, človek potrebuje aj na dôchodku mentálne a fyzické zdravie  Čo naučíme budúcu generáciu? – nástupníctvo vo firmách a odovzdanie našich skúseností budúcim generáciam, čo naučíme naše deti a kto nás bude v budúcnosti živoť? (udržateľnosť dociálneo systému)  náš životný štýl – zdravotné návyky ovplyvňujú z 50% náš zdravotný stav, naša samotná genetika má len 20% vplyv OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 5. 5. 5 1. Aktívny rozvoj mozgu  náš manažérsky štýl ovpyvňuje naše zdravie  SMART BRAIN – zdravie a rozvoj nášho mozgu  aktívny rozvoj mozgu – manažérskych zručností, schopností a know – how je možný prostredníctvom našich denno-denných pracovných aktivít  VITALITY MANAŽMENT – zdravie a rozvoj nášho tela  negatívne následky sedavého štýlu práce môžeme počas pracovného dňa kompenzovať vhodným pohybom na pracovisku AKTÍVNY ROZVOJ MOZGU MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 6. 6. 6 1. Aktívny rozvoj mozgu 20% 20% 10% 50% Faktory ovplyvňujúce naše zdravie GENETIKA PROSTREDIE PRÍSTUP K ZDRAVOT. STAROSTLIVOSTI ŽIVOTNÝ ŠTÝL - zdravotné správanie ŽIVOTNÝ ŠTÝL
 7. 7. 7 2. NEUROPLASTICITA MOZGU TOP objavy neurovedy
 8. 8. 8 2. Neuroplasticita mozgu OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY najväčší objav za posledných 400 rokov: mozog sa mení a vyvíja počas celého života mozog sa vyvíja a prispôsobuje prostrediu, v ktorom sa nachádza a podľa impulzom, ktorý je vystavený
 9. 9. 9 2. Neuroplasticita mozgu NEUROPLASTICITA MOZGU  400 rokov sme videli mozog ako stroj (počítač) – ukázalo sa to ako omyl  mozog sa mení a vyvíja počas celého života  mozog sa vyvíja a prispôsobuje prostrediu, v ktorom sa nachádza a podľa impulzom, ktorý je vystavený  vznik mozgových máp – dlhodobé a krátkodobé mozgové mapy  mozog meníne celý život – vedome aj nevedome  mozog podľa potreby určuje, ktoré mozgové mapy posilní a ktoré oslabí – v závislosti od podnetov a potrieb, ktorým je človek vystavený OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 10. 10. 10 2. Neuroplasticita mozgu  prostredie nás mení – životný štýl, firemná kultúra, štýl manažmentu  naše správanie a manažérske fungovanie sa prispôsobuje manažérskemu štýlu firmy, kde sa nachádzame – náš mozog sa prispôsobuje prostrediu  zmeny nášho mozgu prebiehajú vedome – naše cielené akivity a učenie sa nových vecí  mozog sa dokonca mení aj nevedome – len tak, že sme vystavení podnetom z prostredia a tie zanechávajú rovnaký vplyv na náš mozog ako naše cielené aktivity NEUROPLASTICITA MOZGU MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 11. 11. 11 2. Neuroplasticita mozgu OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY neexistuje niečo také – raz sa to naučím a už to viem navždy a na celý svoj život to, čo nepoužívame – to postupne strácame
 12. 12. 12 2. Neuroplasticita mozgu NEUROPLASTICITA MOZGU  KOMPETITÍVNA NEUROPLASTICITA mozgu spôsobuje, že ak niečo nepoužívam, tak to postupne strácam – „use it or loose it“  neexistuje niečo také – raz sa to naučím a už to viem navždy  zmena impulzov a zážitkov = zmena mozgu = zmena života  neuróny, ktoré sa spolu aktivujú – sa spolu prepájajú OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 13. 13. 13 2. Neuroplasticita mozgu  keď manažér prestáva vykonávať – opakovať dané činnosti, prirodzene stráca dané schopnosti, znalosti a zručnosti  naše zážitky a impulzy menia náš mozog – následne náš mozog riadi naše konanie a náš život (ak chceme zmeniť náš život – manažérske správanie, musíme zmeniť náš mozog)  zmenu nežiadúcich manažérskych návykov nedosiahneme negovaním a bojovaním so starými návykmi, ale vytvorením nových návykov a vzorcov manažérskeho správania a rozhodovania – následne mozog „uvoľní a zabudne“ pôvodné návyky, ktoré sme chceli cielene odstránť NEUROPLASTICITA MOZGU MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 14. 14. 14 3. EVOLÚCIA MOZGU TOP objavy neurovedy
 15. 15. 15 3. Evolúcia mozgu OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY mozog zabezpečuje prežitie človeka v nebezpečenstve a v rizikovom prostredí, za meniacich sa podmienok mozog sa evolučne vyvíjal pri chôdzi – až 20 km denne
 16. 16. 16 3. Evolúcia mozgu EVOLÚCIA MOZGU  evolučne sa mozog vyvinul ako orgán zabezpečujúci nasledovné funkcie:  1. mozog sa vyvíjal, aby zabezpečil prežitie človeka  2. prežitie v nebezpečenstve a v rizikovom prostredí  3. prežitie za meniacich sa podmienok  4. s cieľom odovzdať informácie a skúsenosti ďaľším generáciam  5. a to všetko v dynamike a pohybe  mozog sa evolučne vyvíjal pri chôdzi – až 20 km denne  mozog potrebuje pre správnu funkčnosť aktívny pohyb OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 17. 17. 17 3. Evolúcia mozgu  evolučné aspekty vývoja mozgu nepatria len do minulosti, ale v dnešnej dobe plnia nenahraditeľnú funkciu:  1. v dnešnom biznis prostredí – náročnom trhovom prostredí, kde čelíme zložitým konkurenčným bojom nie je prežitie jednoduché  2. biznis prostredie a trhové podmienky alebo projekty, ktoré riešime sú vystavené značnéu riziku a dá sa povedať, že aj nebezpečenstvu  3. podmienky, v ktorých fungujeme sa neustále menia EVOLÚCIA MOZGU MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 18. 18. 18 3. Evolúcia mozgu  4. nástupníctvo vo firmách, mladé talenty a odovzdávanie skúseností mladším generáciam patrí dnes k základným pilierom firemnej kultúry a dlhodobého prežitia firmy  5. dynamike čelíme na každom kroku, v každom aspekte manažérskeho fungovania  hlavná zložka nám však výrazne chýba – pohyb, aktívny fyzický pohyb počas pracovného dňa  mozog dokáže efektívne fungovať len pri dostatočnom prísune kyslíka, glukózy, živín a ďalších látok potrebných pre správny metabolizmus a výkon mozgu  bez aktívneho pohybu mozog funguje slabo, dokonca jeho funkcie degradujú EVOLÚCIA MOZGU MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 19. 19. 19 4. STRES A AMYGDALA TOP objavy neurovedy
 20. 20. 20 3. Evolúcia mozgu OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY v strese alebo v nebezpečenstve sa vypína myslenie a logika, ktorá by nás brzdila a škodila mozog nedokáže rozlíšiť medzi reálnym a fiktívnym nebezpečenstvom
 21. 21. 21 4. Stres a amygdala STRES  stres – nástroj prežitia  stres je všade – súčasť života  biochemická reakcia – vyplavia sa hormóny a mozog spustí fyzické zmeny  pomáha nám prekonať náročné situácie  stres znižuje výkonnosť  úrovne stresu: toxický stres, tolerovateľný stres, pozitívny stres (krátke zvyšovanie srdcovej činnosti, mierne zvýšenie úrovne stresových hormónov)  stres sa pre nás stáva toxický – stres neriešime a nekompenzujeme, iba sa nám znásobuje OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 22. 22. 22 4. Stres a amygdala STRES A AMYGDALA  Limbický systém – amygdala: centrum prežitia – strach, emócie, inštinktívne konanie „ÚTOK ALEBO ÚTEK“, „flight or fight“  stres – reakcia amygdaly  záplava stresových hormónov – adrenalín, kortizol  zrýchlený dych, zvýšený tep, zostrené zmysly, krv ide do veľkých svalov, adrenalín pripraví veľké množstvo energie na útok alebo útek  mozog nedokáže rozlíšiť medzi reálnym a fiktívnym nebezpečenstvom OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 23. 23. 23 4. Stres a amygdala STRES A AMYGDALA  komunikácia medzi centrom rozmýšľania a amygdalou  v strese alebo v nebezpečenstve sa vypína myslenie a logika  nie je čas rozmýšľať a tým ohroziť život  reagujeme inštinktívne  ide o prežitie  neocortex dokáže utlmiť amygdalu  „dostal som okno“ – neviem si na nič spomenúť  vylúčenie adrenalínu, enorfínu a iných hormónov OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 24. 24. 24 4. Stres a amygdala  náš manažérsky štýl veľakrát podporuje stresové reakcie, ktoré následne pôsobia toxicky na mozog a zhoršujú naše zdravie  keď sa snažíme riešiť veci počas stresu – ideme sami proti svojej podstate – počas stresových reakcii mozog cielene vypína logiku a myslenie, ktoré by nás v čase nebezpečenstva spomalovalo a ohrozovalo naše prežitie  pokiaľ v komunikácii s klientom, nadriadeným manažérom alebo svojím tímom necháme gradovať úroveň stresu, tak vedome likvidujeme šance na dohodu  zápchy, termíny, šéf, veľa úloh + ďalšie stresové faktory  stresové reakcie a hormóny je možné eliminovať fyzickým pohybom, vhodným dýchaním alebo prácou s myslou STRES A AMYGDALA MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 25. 25. 25 5. ZDRAVIE MOZGU A FYZICKÁ AKTIVITA TOP objavy neurovedy
 26. 26. 26 5. Zdravie mozgu a fyzická aktivita OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY aeróbna aktivita zlepšuje kognitívne schopnosti mozgu sedenie je fajčením dnešnej doby
 27. 27. 27 5. Zdravie mozgu a fyzická aktivita ZDRAVIE MOZGU A FYZICKÁ AKTIVITA  sedenie je fajčením dnešnej doby  Alzheimerova choroba začína v mozgu 30 – 50 rokov pred prvými viditeľnými príznakmi  mozog sa rozvíja alebo degraduje  pokles kognitívnych schopností začína po skončení školy a po pár rokoch praxe  mozog – 2% váhy tela, spotrebuje 20 – 30% energie  strácame priemerne 85.000 mozgových buniek denne  aeróbna aktivita zlepšuje kognitívne schopnosti mozgu  potreba dostatku krvi a kyslíku pri mozgovej činnosti OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 28. 28. 28 5. Zdravie mozgu a fyzická aktivita ZDRAVIE MOZGU A FYZICKÁ AKTIVITA  nedostatok vhodného pohybu môže mať fatálne následky na zdravé a plnohodnotné fungovanie mozgu  nároky a potreby dnešného životného štýlu ovplyvňujú naše svalstvo a celý pohybový aparát  Neuro – genesis: mozog vytvára nové mozgové bunky počas celého života  17 – 18 hodín bez spánku má vplyv na výkonnosť ako 1 promile alkoholu v krvi OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 29. 29. 29 5. Zdravie mozgu a fyzická aktivita ZDRAVIE MOZGU A FYZICKÁ AKTIVITA  štúdia dobrovoľníctva  ľudia nad 55 rokov – tí, čo vykonávali dobrovoľnícke práce pre 2 – 3 organizácie znížili riziko predčasného úmrtia o 44%  počas benefičných – dobrovoľníckych aktivít dochádza k aktivácii centier mozgu, ktoré podporujú zdravé sociálne vzťahy, čo má pozitívny dopad na zdravie mozgu a nášho tela  sociálne učenie je významným prvkom rozvoja vlastných schopností, ale aj budovania podporných vzťahov s okolím, ktoré nám dokáže pomôcť zvládať stresové podnety a reakcie OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 30. 30. 30 5. Zdravie mozgu a fyzická aktivita  zdravie nášho mozgu dokážeme aktívne podporovať naším vhodným manažérskym štýlom  pohyb počas pracovného dňa pomáha podporiť kognitívne funkcie mozgu a pomáha eliminovať následky sedavého štýlu práce  aktívne učenie sa nových vecí a manažérsky rozvoj počas denno-dennej práce podporuje zdravie nášho mozgu  správna životospráva počas dňa – dostatok tekutín, dostatočný a pravideľný prísun kvalitnej stravy je dôležitý pre naše mentálne aj fyzické zdravie  dobrovolľníckymi – benefičnými aktivitami pomáhame nielen tým, čo to potrebujú, ale aj sami sebe ZDRAVIE MOZGU A FYZICKÁ AKTIVITA MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 31. 31. 31 5. Zdravie mozgu a fyzická aktivita AKTIVITA MOZGU PO CVIČENÍ
 32. 32. 32 Zdieľanie a vzájomná podpora MANAŽÉRSKA PODPORA  1. Moje skúsenosti a manažérska prax  2. Aké vidím riziká a následky  3. Moje navrhované riešenia  4. Moje odporúčania
 33. 33. 33 minarikm@commpass.sk – 0907 400 392 www.commpass.sk

×