Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Návrat po Materskej Dovolenke ako projekt - časť 1: Skúsenosti účastnikov a zákonné požiadavky

1,273 views

Published on

časť 1: Skúsenosti účastníkov a zákonné požiadavky - Materská dovolenka v realite firiem

Brain walking – témy
1. Ako prebieha komunikácia medzi vami a zamestnancom na MD?
2. Aké potreby má zamestnanec pri návrate z MD?
3. S čím ste boli spokojný / nespokojný pri návrate po MD?
4. Čo bolo náročné pri návrate po MD?
5. Aké vnímate nástrahy nezvládnutia návratu po MD?
6. Čo vo Vás evokuje, keď niekto povie „Zaveďme vo firme projektový management“?
7. Čo Vám na projektoch nefungovalo?

Materská dovolenka:
- požiadavky zákona
- pohľad manažéra – firmy
- pohľad ženy

Povinnosti zamestnávateľa
Povinnosti zamestnanca

Vo firmách, kde sú stovky žien na MD, je projektové riadenie pri ich návrate nevyhnutné.

HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov http://www.hrcomm.sk


Ďalšie články nájdete aj na Linkedin:
https://www.linkedin.com/today/author/38686991

SMART BRAIN PROJECT – diskusná skupina na Linkedin
https://www.linkedin.com/groups?groupDashboard=&gid=4002106&trk=anet_ug_anlytx&goback=.gna_4002106

VIDEO inšpirácie na youtube
https://www.youtube.com/channel/UCosv6ntXajFFsAVwkihmjBw

COMM-PASS na Linkedin
https://www.linkedin.com/company/comm-pass?trk=top_nav_home

http://www.slideshare.net/COMM-PASS

http://www.commpass.sk

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Návrat po Materskej Dovolenke ako projekt - časť 1: Skúsenosti účastnikov a zákonné požiadavky

 1. 1. 1 NÁVRAT PO MATERSKEJ DOVOLENKE AKO PROJEKT časť 1: Skúsenosti účastníkov, zákonné požiadavky a realita v praxi Zuzana BOOROVÁ – BOGE ELASTMETALL SLOVAKIA a.s. (odborný garant za HR) Peter MINÁRIK – COMM-PASS s.r.o. (odborný garant za projektový manažment) Bratislava 23.3.2015
 2. 2. 2 AGENDA 1. Úvod, Vaše skúsenosti s MD a PM a očakávania (Brain wallking MD, PM) 2. Materská dovolenka ♦ požiadavky zákona ♦ pohľad manažéra – firmy ♦ pohľad ženy 3. Ako využiť na riadenie MD projektový manažment ♦ MD v súvislostiach – ohraničenie projektu (obsah, čas, sociálne) ♦ analýza stakeholderov / prostredia 4. WBS – ako si naplánovať aktivity súvisiace s MD ♦ projektový plán a postup realizácie 5. Diskusia a záver
 3. 3. 3 1. Úvod Vaše skúsenosti a očakávania
 4. 4. 4 1. Úvod MANAŽÉRSKA PRAX ♦ príprava: 20 min. Brain walking – témy 1. Ako prebieha komunikácia medzi vami a zamestnancom na MD? 2. Aké potreby má zamestnanec pri návrate z MD? 3. S čím ste boli spokojný / nespokojný pri návrate po MD? 4. Čo bolo náročné pri návrate po MD? 5. Aké vnímate nástrahy nezvládnutia návratu po MD? 6. Čo vo Vás evokuje, keď niekto povie „Zaveďme vo firme projektový management“? 7. Čo Vám na projektoch nefungovalo?
 5. 5. 5 1. Úvod Brain walking – MD ako projekt 1. Ako prebieha komunikácia medzi vami a zamestnancom na MD? SKÚSENOSTI ÚČASTNÍKOV
 6. 6. 6 1. Úvod Brain walking – MD ako projekt 1. Ako prebieha komunikácia medzi vami a zamestnancom na MD? ♦ Nie je procesne stanovená, individuálne podľa vedúceho pracovníka ♦ Vypísanie dovolenkového lístka pri zmene Materskej dovolenky na Rodičovskú dovolenku ♦ Komunikujeme prostredníctvom Facebooku, email ♦ Proaktívne informovanie mamičiek (zmeny, procesy) ♦ Pozvanie na firemné akcie ♦ Zostať v kontakte aj s matkami, u ktorých neplánujeme návrat ♦ Pracovno – právne poradenstvo, operatívne a opakovane SKÚSENOSTI ÚČASTNÍKOV
 7. 7. 7 1. Úvod Brain walking – MD ako projekt 2. Aké potreby má zamestnanec pri návrate z MD? ♦ Kam sa vraciam? Vraciam sa na to isté, či iné, nové pracovné miesto? ♦ Je potrebné poznať podmienky nástupu: mzda, pracovný čas, prac. náplň, očakávania... ♦ Ako zvládnuť a zladiť prácu s dieťaťom ♦ Adaptačná príprava? Existuje? Aký je časový harmonogram? ♦ Flexibilná pracovná doba ♦ Home Office – bude mi umožnené pracovať z domu? ♦ Jasná komunikácia medzi matkou a manažérom a HR ♦ Plán a očakávania matky SKÚSENOSTI ÚČASTNÍKOV
 8. 8. 8 1. Úvod Brain walking – MD ako projekt 2. Aké potreby má zamestnanec pri návrate z MD? SKÚSENOSTI ÚČASTNÍKOV
 9. 9. 9 1. Úvod Brain walking – MD ako projekt 3. S čím ste boli spokojný / nespokojný pri návrate po MD? Pohľad zamestnanca: ♦ Firma mi umožnila sa bez problémov vrátiť ♦ Dostatočná komunikácia počas MD/RD ♦ Snaha byť súčasťou diania vo firme aj počas MD/RD ♦ Firemný časopis ♦ Firemné podujatia ♦ Prístupy na firemný intranet a počítač k dispozícií aj počas MD/RD ♦ Menej komplikovaný návrat do pracovného prostredia ♦ Väčšia tolerancia zamestnávateľa ak nie je niečo dodané načas ♦ Prejaviť záujem o deti zamestnanca (či má kam umiestniť dieťa do škôlky, či ja zdravé...) SKÚSENOSTI ÚČASTNÍKOV
 10. 10. 10 1. Úvod Brain walking – MD ako projekt SKÚSENOSTI ÚČASTNÍKOV
 11. 11. 11 1. Úvod Brain walking – MD ako projekt 3. S čím ste boli spokojný / nespokojný pri návrate po MD? Pohľad zamestnávateľa: ♦ Snaha byť súčasťou => väčšia angažovanosť ♦ výkon ad hoc zaujímavej úlohy ♦ ľahšie zapojenie sa do opätovného nástupu do práce ♦ Umožniť zamestnancovi pracovať na kratší pracovný čas, alebo v inom režime ♦ (12 hodinový režim vs. 8 hodinový režim, pružný pracovný čas) ♦ Umožniť mamičke pracovať z domu SKÚSENOSTI ÚČASTNÍKOV
 12. 12. 12 1. Úvod Brain walking – MD ako projekt 4. Čo bolo náročné pri návrate po MD? Pohľad zamestnanca: ♦ Flexibilná pracovná doba – zladenie pracovného a osobného života ♦ Adaptácia – kolektív, prostredie, projekty / procesy, práca ♦ Pracovné miesto zrušené =>nová pozícia – musím sa vrátiť skôr SKÚSENOSTI ÚČASTNÍKOV
 13. 13. 13 1. Úvod Brain walking – MD ako projekt 4. Čo bolo náročné pri návrate po MD? Pohľad zamestnávateľa: ♦ Ďalšie možnosti umiestnenia, ak bolo miesto zrušené ♦ Adaptácia ♦ OČR, Dovolenky, Voľná ... ♦ Flexibilita – zmena myslenia, prístupu k práci, komunikácií ♦ Čerpanie zostatku dovolenky – dočerpanie pred nástupom ♦ Podpora zamestnávateľa v starostlivosti o dieťa ♦ Detský kútik, Materská škola SKÚSENOSTI ÚČASTNÍKOV
 14. 14. 14 1. Úvod Brain walking – MD ako projekt 5. Aké vnímate nástrahy nezvládnutia návratu po MD? SKÚSENOSTI ÚČASTNÍKOV
 15. 15. 15 1. Úvod Brain walking – MD ako projekt 5. Aké vnímate nástrahy nezvládnutia návratu po MD? ♦ Moment prekvapenia – ak je návrat do práce potrebný skôr, ako matka plánovala ♦ Nezvládnutá rekvalifikácia – dlhá doba po návrate, zmena a vývoj pozície ♦ Návratom príde firma o schopného zamestnanca – nemali sme ju kam umiestniť ♦ Právne problémy – chyby, spory, odstupné ♦ Slabá komunikácia medzi – HR – Zamestnanec – Manažér ♦ Zamestnanec na dobu určitú SKÚSENOSTI ÚČASTNÍKOV
 16. 16. 16 1. Úvod Brain walking – MD ako projekt 6. Čo vo Vás evokuje, keď niekto povie „Zaveďme vo firme projektový management“? SKÚSENOSTI ÚČASTNÍKOV
 17. 17. 17 1. Úvod Brain walking – MD ako projekt 6. Čo vo Vás evokuje, keď niekto povie „Zaveďme vo firme projektový management“? ♦ Rôzny pohľad – závisí od pozície a zrelosti ♦ Štandard ♦ Novinka ♦ Potreba ♦ Odmietanie zmien ♦ Imidž firmy ♦ Zbytočnosť ♦ Mentálne prijatie zmeny systému práce SKÚSENOSTI ÚČASTNÍKOV
 18. 18. 18 1. Úvod Brain walking – MD ako projekt 7. Čo Vám na projektoch nefungovalo? ♦ Správna voľba projektov ♦ Časové hľadisko ♦ Nepredvídané okolnosti ♦ Obhajoba a presadenie projektu ♦ Implementácia projektu do praxe ♦ Mentálne prijatie zmeny SKÚSENOSTI ÚČASTNÍKOV
 19. 19. 19 1. Úvod Vaše očakávania od workshopu
 20. 20. 20 1. Úvod OČAKÁVANIA OD WORKSHOPU TOP Očakávania ♦ Osobná skúsenosť – zdieľanie skúseností ♦ Manuál ako na Materskú dovolenku ♦ Ako pracovať s mladým tímom? ♦ Ako sa starať o ženy počas Materskej dovolenky? ♦ Kreatívne riešenia – ženy po Materskej dovolenke ♦ Začlenenie žien po návrate z Materskej dovolenky ♦ Ako postupovať, keď je pozícia už „obsadená“ ♦ Výmena skúseností a riešení ♦ Pohľad na Materskú dovolenku z inej strany ♦ Zamestnantec / Zamestnávateľ
 21. 21. 21 1. Úvod Nové podmienky – nová realita workshopov: 1. CIEĽ účastníci sa zhodnú na základných max. 5 cieľoch workshopu 2. MISIA – POSLANIE účastníci zadefinujú poslanie – mission svojho workshopu 3. BENEFITY účastníci určia, čo budú komunikovať po workshope – kolegom, podriadeným a top manažmentu 4. VÝNIMOČNOSŤ účastníci určia výnimočnosť, ktorú chcú po workshope dosiahnuť 6. LÍDER DŇA s tímom hodnotí priebeh dňa, prácu manažérov kapitoly, plnenie cieľov 5. MANAŽÉR KAPITOLY s tímom hodnotí každú kapitolu, pochopenie, prínos, tempo 7. FINAL EVENT záverečná prezentácia pre firmu o dosiahnutých prínosoch, účastníci si ju organizujú sami – „self marketing“ AKO DOSIAHNUŤ ÚSPECH? tímová zhoda účastníkov – nastavenie a aktívna realizácia workshopov
 22. 22. 22 1. Úvod Cieľ workshopu ♦ Aplikácia projektového myslenia na tému Návrat po Materskej Dovolenke ♦ Vytvorenie manuálu: Materská Dovolenka ako projekt
 23. 23. 23 1. Úvod Krivka všetkého VČASNÁ INOVÁCIA JE KĽÚČ K TRVALÉMU ÚSPECHUINOVÁCIA ♦ manažérskej práce ♦ manažérskych návykov ♦ manažérskych zručností ♦ manažérskeho know – how ♦ manažérskych postupov ♦ manažérskych procesov INOVOVAŤ, ROZVÍJAŤ SA A RÁSŤ TREBA KEĎ SA DARÍ A NIE KEĎ JE UŽ NESKORO
 24. 24. 24 2. Materská dovolenka  požiadavky zákona  pohľad manažéra – firmy  pohľad ženy
 25. 25. 25 2. Materská dovolenka Každý pohľad má svoje pre a proti. Našou snahou bolo pozrieť sa na návrat do práce po MD z pohľadu firmy, so zohľadnením všetkých právnych náležitostí ale hlavne: rozprávali sme sa ako ľudia a rozprávali sme sa o ľuďoch. ♦ požiadavky zákona ♦ pohľad manažéra – firmy ♦ pohľad ženy
 26. 26. 26 2. Materská dovolenka Spolu nás bolo 22 diskutujúcich. Boli medzi nami 2muži. ½z nás má dieťa. 1 z nás riešila otázku ako uriadiť 703žien na MD/RD. Prišli personalistky, majiteľka firiem, mzdárky Prišli ženy, ktoré sa vracali po MD späť do práce bez toho, aby tušili, že nejaký problém vlastne môže existovať. Boli medzi nami i také, ktoré sa nemali kam po ukončení RD vrátiť. Diskusia bola veľká, boli chvíle, kde sa spokojnosť s očakávaniami miešala s netrpezlivosťou a túžbou rýchlo mať v ruke recept, podľa ktorého budeme môcť ešte rýchlejšie variť. A vtedy sme spolu začali objavovať kúzlo riešenia, ktoré sa volá PROJECT MANAGEMENT
 27. 27. 27 2. Materská dovolenka
 28. 28. 28 2. Materská dovolenka Požiadavky zákona: ♦ Materská dovolenka a rodičovská dovolenka (MD a RD) ♦ vydatá žena – MD v trvaní 34 týždňov ♦ osamelá žena – MD v trvaní 37 týždňov ♦ žena, ktorá porodila 2 alebo viac detí – MD v trvaní 43 týždňov ČO MUSÍME ???
 29. 29. 29 2. Materská dovolenka Požiadavky zákona: ♦ V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa. ♦ Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej 1 mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na MD a RD, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia MD a RD.
 30. 30. 30 2. Materská dovolenka Nástup na MD: ♦ žena nastupuje na MD spravidla od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku 8. týždňa pred týmto dňom ♦ ak žena vyčerpá z MD pred pôrodom menej ako šesť týždňov, pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, patrí jej MD odo dňa nástupu až do uplynutia času ustanoveného v § 166 ods. 1 ♦ ak žena vyčerpá z MD pred pôrodom menej ako 6 týždňov z iného dôvodu, poskytne sa jej MD odo dňa pôrodu len do uplynutia 28 týždňov; osamelej žene sa poskytne MD do uplynutia 31 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, sa poskytne MD do uplynutia 37 týždňov
 31. 31. 31 2. Materská dovolenka Povinnosti zamestnávateľa: Pri nástupe na MD: ♦ Zamestnávateľ nahlási začiatok MD do sociálnej a zdravotnej poisťovne s dátumom jej začiatku. ♦ Prihlásenie na SP: ♦ druh registračného listu bude ZM (zmena) ♦ druh zmeny RL (registračného listu) bude kód 18 – zamestnanec čerpá MD a zadáme dátum začiatku čerpania ♦ Prihlásenie na ZP: ♦ platnosť zmeny bude Z ako začiatok a kód pre MD bude 1O
 32. 32. 32 2. Materská dovolenka Povinnosti zamestnávateľa: Ku koncu MD a prestupu na RD: ♦ Zamestnávateľ v sociálnej a zdravotnej poisťovni ukončí MD a zadá začiatok RD + na sociálnej poisťovni treba zadať aj PE (prerušenie) odo dňa začiatku RD.
 33. 33. 33 2. Materská dovolenka EVIDENCIA MD :
 34. 34. 34 2. Materská dovolenka Pohľad manažéra – firmy: PRIAMY NADRIADENÝ HR MANAŽÉR ♦ Zákon ♦ Potreby organizácie a reálne potreby oddelenia ♦ Zohľadnenie všetkých možností na strane firmy aj na strane ženy
 35. 35. 35 2. Materská dovolenka Pohľad manažéra – firmy: PRIAMY NADRIADENÝ HR MANAŽÉR HR manažér by mal mať prehľad o celej firme. A nemal by čakať, že ostatní línioví manažéri budú sami od seba chcieť fúkať horúci zemiak, ktorý sa volá „žena, ktorá sa vracia z MD“
 36. 36. 36 2. Materská dovolenka Pohľad manažéra – firmy : NAUČME (sa spolu) KOMUNIKOVAŤ... Seba? Svojho manažéra ?
 37. 37. 37 2. Materská dovolenka Pohľad firmy: ♦ Nastavme si komunikáciu SPOLU ♦ Mladý team? Počítaj s MD, RD, OČR... ♦ 1. stretnutie pri návrate po MD? Žiadne veľké prekvapenie ani pre 1 stranu ♦ Zodpovednosť za návrat do tímu má každý manažér = aj majster – vedia o tom v línii? KOMUNIKÁCIA α & ω
 38. 38. 38 2. Materská dovolenka Pohľad firmy: Vo firmách, kde sú stovky žien na MD, je projektové riadenie pri ich návrate nevyhnutné. AKO NA TO?
 39. 39. 39 2. Materská dovolenka Návrat po MD / RD: ♦ 1.krok – priorita je dieťa = Mám plán? Mám náhradný plán? ♦ 2.krok – oznam zamestnávateľovi ♦ TOP PRIORITA – Priebežná komunikácia – Udržiavanie kontaktu KOMUNIKUJEME ? KOMUNIKUJME !
 40. 40. 40 2. Materská dovolenka Pohľad ženy – matky: Čo bolo OK ? ♦ Mala som sa kam vrátiť ♦ Po návrate som šla na novú / inú pozíciu ♦ Firma mi vyšla v ústrety – mala som napr. dočasne upravený pracovný čas ♦ Na MD som „prečkala“ čas krízy ♦ Mala som už chuť sa vrátiť
 41. 41. 41 2. Materská dovolenka Pohľad ženy – matky: Čo nebolo OK ? ♦ Nemala som odvahu pri každej chorobe žiadať šéfa o OČR ♦ Ten 1. rok po nástupe po MD si vôbec nepamätám... ♦ Doba počas mojej MD pokročila – nové zákony, nové systémy, SW ♦ Dôvodom pre návrat boli finančné dôvody, nie moje rozhodnutie ♦ Nemala som možnosť požiadať o home office ani o skrátený úväzok ♦ Po návrate som zrazu musela inak rozmýšľať – témou už neboli iba plienky, zúbky a varenie – na 1 strane bol návrat prínosom, na 2. strane som mala veľa problémov zaradiť sa ♦ Logistika malých detí je čarovanie
 42. 42. 42 2. Materská dovolenka Na čo nezabudnime: ♦ Návrat po MD sa začína v okamihu, keď oznamujem v práci, že som tehotná ♦ Priebežná OBOJSTRANNÁ komunikácia ♦ Keď sa už rozhodnem, že nastúpim, tak nemením svoje rozhodnutia po 2 týždňoch
 43. 43. 43 2. Materská dovolenka Na čo nezabudnime: ♦ Ako a kedy oznamuješ, že si tehotná? ♦ Ako sa pripravíš na odovzdanie agendy? ♦ Ako svoju agendu odovzdávaš? ♦ Čo po tebe zostane po odchode na MD? ♦ Ako si ochotná poradiť, keď ti volajú z práce? ♦ Ako si v kontakte so svojim pôvodným tímom počas MD? ♦ Ako sa zaujímaš o dianie na pracovisku – nové projekty, zmeny vo firme? ♦ Ako sa zaujímaš o zmeny napr. v zákone?
 44. 44. 44 2. Materská dovolenka Na čo nezabudnime: ODOVZDANIE AGENDY • pripraviť • riadiť • kontrolovať = PROJECT MANAGEMENT NÁVRAT PO MD / RD • pripraviť • riadiť • kontrolovať = PROJECT MANAGEMENT
 45. 45. 45 2. Materská dovolenka NAŠA REALITA: ♦ Postavenie žien na Slovensku ♦ Postavenie žien na MD na Slovensku ♦ Uvedomenie si závislosti ♦ Uvedomenie si historických súvislostí ♦ Fakt: sme jasličková generácia ♦ Porovnanie našej generácie s generáciami v iných štátoch ♦ 1 príjem v rodine s malým dieťaťom / deťmi = existenčné problémy – nezabúdajme na to ...
 46. 46. 46 6. Diskusia a záver minarikp@commpass.sk zuzana.boorova@boge-rubber-plastics.com

×