Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Myslenie a správanie - TOP objavy neurovedy_2

1,228 views

Published on

MYSLENIE A SPRÁVANIE

TOP objavy neurovedy - Neuroveda v manažérskej praxi - prevratné fakty o mozgu

neuroveda prináša prevratné objavy, zistenia a vysvetlenia ľudského správania, konania, myslenia alebo emócii

aplikácia objavov neurovedy v manažérskej praxi má potenciál pomôcť každému z nás
správne pochopenie nášho konania, našich zámerov, motivácie alebo strachu nám dokáže otvoriť úplne nové dimenzie úspešného manažérskeho fungovania

prinášame vybrané top objavy neurovedy a spoločne hľadáme ich možnú aplikáciu v manažérskej praxi

na nové zistenia sa pozeráme z pohľadu manažérskej praxe a manažérskych súvislostí
každá nová informácia alebo objav získava úplne novú dimenziu využiteľnosti a užitočnosti, keď ju dokážeme preniesť do praxe


Ďalšie články nájdete aj na Linkedin:
https://www.linkedin.com/today/author/38686991

SMART BRAIN PROJECT – diskusná skupina na Linkedin
https://www.linkedin.com/groups?groupDashboard=&gid=4002106&trk=anet_ug_anlytx&goback=.gna_4002106

VIDEO inšpirácie na youtube
https://www.youtube.com/channel/UCosv6ntXajFFsAVwkihmjBw

COMM-PASS na Linkedin
https://www.linkedin.com/company/comm-pass?trk=top_nav_home

http://www.slideshare.net/COMM-PASS

http://www.commpass.sk

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Myslenie a správanie - TOP objavy neurovedy_2

 1. 1. 1 MYSLENIE A SPRÁVANIE TOP objavy neurovedy Neuroveda v manažérskej praxi prevratné fakty o mozgu
 2. 2. 2 1. SPÔSOBY MYSLENIA TOP objavy neurovedy
 3. 3. 3 1. Spôsoby myslenia OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY 90% vecí robíme podvedome – automaticky, nevedome VEDOMIE je pomalé, chybové, energeticky náročné, ale tvorivé
 4. 4. 4 1. Spôsoby myslenia SPÔSOBY MYSLENIA  PODVEDOMIE  rýchle, spoľahlivé, bezchybné, automatické, energeticky málo náročné, stále rovnaké – uložené vzorce  90% vecí robíme podvedome – nevedome  správanie podľa automatických stereotypov – chováme sa plynule, ale obvyklým spôsobom  vzorce šetria čas a energiu, eliminujú sa chyby  mozog má tendenciu opakovať rovnaké vzorce správania a konania  keby mozog nemal vzorce, tak všetko musí spracovať ako novú informáciu – energeticky náročné, šetrí energiu na nové veci OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 5. 5. 5 1. Spôsoby myslenia SPÔSOBY MYSLENIA  VEDOMIE  pomalé, chybové, energeticky náročné, tvorivé  aktivuje sa pri nových alebo dôležitých činnostiach  vedome dokážeme zvládnuť naraza 4 – 5 informačných jednotiek  vedomie – umožňuje adaptovať sa náhle zmeny  vedomie spotrebuje toľko energie ako svaly špičkového atléta OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 6. 6. 6 1. Spôsoby myslenia  automatické správanie – spôsob práce, obliekanie, ranné vstávanie, cesta do práce, nakupovanie, obedovanie, pitie kávy, večerný drink  MANAŽÉRSKE SPRÁVANIE – manažér má svoje vzorce  manažérsky štýl, komunikačný štýl...  manažér má vzorce, ktoré nemusia byť objektívne – človek vidí to, čo chce vidieť  získané vzorce mozog ukladá do podvedomia a potom nás už riadia automaticky – „autopilot“ SPÔSOBY MYSLENIA MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 7. 7. 7 1. Spôsoby myslenia  kedy a ako vznikli naše mozgové mapy – stereotypné správanie a názory?  naše stereotypy vznikajú počas nášho života – od detstva, výchova, škola, vzdelávací systém, spoločenské normy až po skúsenosti v manažérskej praxi  čo v jednom prostredí dáva zmysel – môže byť inde úplne chybné – rozdielna firemná kultúra, zákaznícke zvyklosti a nároky SPÔSOBY MYSLENIA MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 8. 8. 8 2. SOCIÁLNA KONFORMITA A NASLEDOVANIE PRAVIDIEL TOP objavy neurovedy
 9. 9. 9 2. Sociálna konformita a pravidlá OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY až v 75% prípadoch dajú ľudia CHYBNÚ ODPOVEĎ, s ktorou nesúhlasia, len preto, lebo ju dala celá skupina cítime sa dobre, keď robíme to, čo robí celá skupina
 10. 10. 10 2. Sociálna konformita a pravidlá SOCIÁLNA KONFORMITA  Solomon Asch – experiment konformity  ľudia v miestnosti až v 75% prípadoch dali chybnú odpoveď, s ktorou nesúhlasili, len preto, lebo ju dala celá skupina  človek potrebuje zostať v zhode so sociálnou skupinou  cítime sa dobre, keď robíme to, čo robí celá skupina  evolúcia – keď to robia všetci a je to pre nich dobré... tak to bude asi dobré aj pre mňa  sociálne odmietnutie = v minulosti to bolo odsúdenie na smrť OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 11. 11. 11 2. Sociálna konformita a pravidlá SOCIÁLNA KONFORMITA  Potešenie z konformity  keď sa skupina nejak správa – správame sa podvedome rovnako a vôbec nehľadáme vysvetlenia a vlastné vzorce správania  ODMIETNUTIE aktivuje rovnaké neurologické spojenia ako reálna fyzická bolesť OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 12. 12. 12 2. Sociálna konformita a pravidlá  načo robíme meetingy a pýtame sa na názor ľudí v skupine  skupinový feedback – každý povie: „všetko už bolo povedané“  TOP produkt, Produkt roka, Uvádzacia zľava  8 z 10 lekárov odporúča  referencie, skúsenosti druhých – blogy, fóra, sociálne siete  riziko – dnes má každý iné nároky, inú situáciu a realitu SOCIÁLNA KONFORMITA MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 13. 13. 13 2. Sociálna konformita a pravidlá OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY ak nasledujeme pravidlá – dostávame dobré pocity podobne ako pri sexe a sladkých jedlách ak nenasledujeme pravidlá – dostávame podobné pocity, ako keby sme boli trestaní alebo odmietaní
 14. 14. 14 2. Sociálna konformita a pravidlá NASLEDOVANIE PRAVIDIEL  ak nasledujeme pravidlá – aktivuje sa Ventral Striatum – dáva nám dobré pocity podobne ako pri sexe a sladkých jedlách  ak nenasledujeme pravidlá – aktivuje sa Anterior Cingulate Cortex – dáva nám pocity podobné, ako keby sme boli trestaní alebo odmietaní  pravidlá nám dávajú šancu byť súčasťou skupiny  ak nenasledujeme pravidlá – nie sme súčasťou kmeňa a neprežijeme OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 15. 15. 15 2. Sociálna konformita a pravidlá NASLEDOVANIE PRAVIDIEL  Mirror neurons – zrkadlové neuróny  aktivujú sa, keď vidíme určité správanie druhých  empatia, davová psychóza  dokážeme cítiť bolesť iného človeka, strach keď pozeráme horor  neopakujeme, lebo sme hlúpi – evolučná potreba prežitia OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 16. 16. 16 2. Sociálna konformita a pravidlá  ľudia prirodzene a podvedome opakujú správanie tímu a podriaďujú sa pravidlám fungovania tímu  podvedome reagujeme na správanie skupiny – tímu a chceme zapadnúť, nechceme, aby nás skupina odmietla a vyčlenila mimo – aj dnes to môže znamenať „ohrozenie prežitia“  keď chceme dosiahnuť zmeny správania v tíme, manažér potrebuje nastaviť nové pravidlá správania, ktoré keď akceptuje líder a väčšina tímu, ostatní sa začnú postupne prispôsobovať NASLEDOVANIE PRAVIDIEL MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 17. 17. 17 2. Sociálna konformita a pravidlá OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY len 1 z 3 účastníkov odmietol trestať nevinného človeka iba na základe cudzieho príkazu od vyššej autority ak v skupine odmietli pokračovať „nasadení herci“ – účastníci našli odvahu odmietnuť trestanie
 18. 18. 18 2. Sociálna konformita a pravidlá REŠPEKTOVANIE AUTORITY  Stanley Milgram – experiment:  generátor elektrických šokov ľuďom v mene vedy – ľudia sa lepšie učia, keď dostávajú za zlé odpovede elektrické šoky  Ako ďaleko dokážu ľudia zájsť keď nasledujú autoritu?Boli by schopní zabiť človeka?  65% účastníkov išlo za hranicu 150V (do 150V len výkriky, viac – prosba o skončenie experimentu)  len 1 z 3 účastníkov odmietol trestať nevinného človeka iba na základe cudzieho príkazu  Jerry Burger: 77% išlo nad 150V  keď bol pridaný herec, ktorý odmietol pokračovať – odmietli aj ľudia OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 19. 19. 19 2. Sociálna konformita a pravidlá  ľudia sami ťažko hľadajú silu robiť spontánne rozhodnutia a aktivity – keď im k tomu dopomôže niekto, kto dané správanie sám robí, tak sa ľahšie dokážu pridať aj ostatní členovia tímu REŠPEKTOVANIE AUTORITY MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 20. 20. 20 2. Sociálna konformita a pravidlá TÍMOVÁ HIERARCHIA  človek v rámci sociálnej skupiny potrebuje hierarchiu  hierarchia a pravidlá bránia zraneniam, bojom a neistote v rámci sociálneho správania sa členov skupiny  hierarchia dáva komfort mať jasno v správaní a očakávaniach od jednotlivca  hierarchia zabraňuje konfliktom a nejasnostiam  vo firme – v tíme potrebujeme jasného lídra (šéfa)  zvieratá potrebujú lídra svorky OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 21. 21. 21 2. Sociálna konformita a pravidlá  líder – manažér potrebuje pred workshopom jasne vyjadriť požiadavky na nové manažérske zručnosti od svojho tímu  tím potrebuje vidieť a cítiť, že celá skupina bude nasledovať nové pravidlá, ktoré sa budú jasne vyžadovať  potreba vzájomnej podpory navzájom každým členom sociálnej skupiny TÍMOVÁ HIERARCHIA MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 22. 22. 22 3. MANIPULÁCIA A KLAMSTVÁ MOZGU TOP objavy neurovedy
 23. 23. 23 3. Manipulácia a klamstvá mozgu OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY ZÁKLAD MANIPULÁCIE: priming, sociálna konformita a nasledovanie pravidiel manipulácia dokáže ovplyvniť rozhodovanie a správanie človeka, dokonca jeho odpor alebo toleranciu voči riziku
 24. 24. 24 3. Manipulácia a klamstvá mozgu MANIPULÁCIA  priming – nasmerovanie človeka na určitý typ podnetov, ktoré následne vyvolávajú určitú formu správania alebo konania  sociálna konformita a nasledovanie pravidiel – využíva sa v reklame, manipulácia marketérov  sociálne správanie skupiny dokáže byť manipulované, využívaním podvedomých signálov pre mozog, ktoré cielene vyvolajú želané emócie, nálady, postoje alebo konanie OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 25. 25. 25 3. Manipulácia a klamstvá mozgu  naladenie mozgu, ľahká cesta k manipulácii  nastavenie a tolerancia lebo odpor voči riziku  nastavenie správania – dôchodci a dynamika  presadenie sa voči autorite MANIPULÁCIA MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 26. 26. 26 3. Manipulácia a klamstvá mozgu OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY mozog radšej podá „nejaké“ vysvetlenie, ako by priznal, že niečo nevieme Konfirmačné skreslenie – človek odmieta fakty, ktoré narúšajú jeho vieru, jeho videnie sveta
 27. 27. 27 3. Manipulácia a klamstvá mozgu KLAMSTVO MOZGU  Efekt ilúzie pravdy – ak si mozog myslí, že niečo pozná, tak tam očakáva už známe fakty a vnemy, dokonca ignoruje reálne vnemy a impulzy v danej situácii  čím viac o niečom počujeme – tým viac si myslíme, že je to pravda  častým počutím nám dokonca vznikajú silnejšie spomienky na danú vec – človek reálne uverí, že sa to „stalo“ alebo že to dokonca sám „zažil“  „vymývanie mozgov“ alebo tvorba nových mozgových máp na základe externých vnemov a impulzov OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 28. 28. 28 3. Manipulácia a klamstvá mozgu  média, reklamy  časopisy, bulvár, celebrity  politici  manažéri a lídri – aké sú často zámery a ciele manažérov? KLAMSTVO MOZGU MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 29. 29. 29 3. Manipulácia a klamstvá mozgu KLAMSTVO MOZGU  Ilúzia znalostí – ILLUSION OF KNOWLEDGE  mozog je evolučne pripravený poskytnúť odpoveď na všetko čo nepoznáme  mozog radšej podá „nejaké“ vysvetlenie, ako by priznal, že niečo nevieme  vysvetlenia poskytuje mozog na základe uložených mozgových máp  hľadá vzorce aj tam, kde neexistujú – mozog neprijíma stav, že niečo nevie alebo nepozná  Konfirmačné skreslenie – človek odmieta fakty, ktoré narúšajú jeho vieru, jeho videnie sveta OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 30. 30. 30 3. Manipulácia a klamstvá mozgu  ľudia radi prichádzajú so svojími vysvetleniami, odôvodneniami alebo argumentami – aj keď nemajú základné informácie  čo ak si manažér vytvára vlastné chápanie a vysvetlenie danej situácie bez toho, aby zistil v tíme všetky fakty? KLAMSTVO MOZGU MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 31. 31. 31 Zdieľanie a vzájomná podpora MANAŽÉRSKA PODPORA  1. Moje skúsenosti a manažérska prax  2. Aké vidím riziká a následky  3. Moje navrhované riešenia  4. Moje odporúčania
 32. 32. 32 minarikm@commpass.sk – 0907 400 392 www.commpass.sk

×