Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Manuál pre účastníkov - ako prebieha projektový manažment pre HR Profesionálov 2015

Ad

1
MANUÁL PRE ÚČASTNÍKOV
ako prebieha workshop
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT PRE
HR PROFESIONÁLOV BASIC
2015

Ad

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Ad

2
1. Základná štruktúra workshopu

Ad

Ad

Ad

Ad

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 23 Ad
1 of 23 Ad

Manuál pre účastníkov - ako prebieha projektový manažment pre HR Profesionálov 2015

Download to read offline

Projektový manažment pre HR Profesionálov – BASIC
Manuál pre účastníkov, informácie o priebehu workshopu, očakávania účastníkov
Najčastejšie problémy na projektoch, príklady HR projektov

OKAMŽITÝ PRÍNOS: 2 dni na workshope vám ušetria 5 – 10 dní práce na vašom konkrétnom projekte

Z workshopu odchádzate s konkrétnymi znalosťami, ktoré môžete okamžite aplikovať na svojich projektoch
Zažijete spojenie manažérskeho vzdelávania a reálnych biznis projektov
Skvelá príležitosť stretnúť sa s HR profesionálmi a inšpirovať sa novými skúsenosťami

Projektový manažment v praxi: HR profesionál má možnosť ušetriť viac ako 40 pracovných dní ročne
Rozširujete a získavate nové manažérske a odborné kompetencie
Výrazné úspory na projektoch: zníženie nákladov až o 20 – 30%, skrátenie času až o 50%

Aké sú vaše skúsenosti
s HR projektami?
(www.commpass.sk)

Projektový manažment pre HR Profesionálov – BASIC
Manuál pre účastníkov, informácie o priebehu workshopu, očakávania účastníkov
Najčastejšie problémy na projektoch, príklady HR projektov

OKAMŽITÝ PRÍNOS: 2 dni na workshope vám ušetria 5 – 10 dní práce na vašom konkrétnom projekte

Z workshopu odchádzate s konkrétnymi znalosťami, ktoré môžete okamžite aplikovať na svojich projektoch
Zažijete spojenie manažérskeho vzdelávania a reálnych biznis projektov
Skvelá príležitosť stretnúť sa s HR profesionálmi a inšpirovať sa novými skúsenosťami

Projektový manažment v praxi: HR profesionál má možnosť ušetriť viac ako 40 pracovných dní ročne
Rozširujete a získavate nové manažérske a odborné kompetencie
Výrazné úspory na projektoch: zníženie nákladov až o 20 – 30%, skrátenie času až o 50%

Aké sú vaše skúsenosti
s HR projektami?
(www.commpass.sk)

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (18)

Advertisement

Manuál pre účastníkov - ako prebieha projektový manažment pre HR Profesionálov 2015

 1. 1. 1 MANUÁL PRE ÚČASTNÍKOV ako prebieha workshop PROJEKTOVÝ MANAŽMENT PRE HR PROFESIONÁLOV BASIC 2015
 2. 2. 2 1. Základná štruktúra workshopu
 3. 3. 3 1. Základná štruktúra workshopu 1. NEUROVEDA A VÝSKUMY MOZGU 2. TOP TRENDY V MANAŽMENTE 3. MODERNÝ PROJEKTOVÝ MANAŽMENT 4. AKTIVITA ÚČASTNÍKOV ♦ WORKSHOP SPÁJA: ♦ najnovšie vedecké výskumy a poznatky neurovedy ♦ najnovšie zistenia ako funguje ľudský mozog ♦ WORKSHOP PRINÁŠA: ♦ TOP trendy moderného manažmentu ♦ princípy moderného vzdelávania ♦ WORKSHOP PRINÁŠA: ♦ moderné princípy projektového manažmentu ♦ aplikáciu a ich prispôsobenie pre HR Profesionálov ♦ VKLAD ÚČASTNÍKOV: ♦ aktívna práca ♦ samostatnosť a zároveň podpora tímovej spolupráce ♦ tvorivosť a inovatívnosť ♦ ochota k zmene HLAVNÉ PILIERE WORKSHOPU
 4. 4. 4 REÁLNETRÉNINGOVÉ PROJEKTY 1. Základná štruktúra workshopu HOTOVÝ PLÁN PROJEKTU účastníci pracujú na svojom konkrétnom projekte 2 DNI NA WORKSHOPE: AKTÍVNA A TVORIVÁ PRÁCA štandardné svetové metodiky riadenia projektov vybrané nástroje, procesy a princípy riadenia projektov aplikácia získaného know – how v praxi tvorba nových mozgových máp nové návyky ako postupovať pri riadení projektov nové chápanie projektov v širších súvislostiach a ich biznis dopad
 5. 5. 5 1. Základná štruktúra workshopu 1. Získanie know – how Projektového manažmentu 2. Praktická aplikácia na projekte 3. Prezentovanie výsledkov tímovej úlohy – projektu 4. Spätná väzba na rozpracovanú úlohu – projekt 5. Moja aplikácia v praxi PRED workshopom NA workshope PO workshope PRÍPRAVA NA WORKSHOP: 1. Výber tréningového projektu podľa biznis potreby firmy 2. Zostavenie projektového tímu 3. Sumár informácií o novom projekte ♦ (PRED – WORKSHOPOVÁ FÁZA) AKTIVITY PO WORKSHOPE: 1. REALIZÁCIA tréningových projektov v praxi 2. Aktívna podpora realizácie formou coachingu na projektoch 3. CENTRÁ EXCELENTNOSTI – zdieľanie projektového know - how vo firme 4. Aplikácia nových nástrojov a princípov v praxi manažéra ♦ (PO – WORKSHOPOVÁ FÁZA) COMM-PASS PROJEKTOVÝ MODEL WORKSHOPOV© (Project Based Workshops)
 6. 6. 6 1. Základná štruktúra workshopu 1. Získanie know – how Projektového manažmentu 2. Praktická aplikácia na projekte 3. Prezentovanie výsledkov tímovej úlohy – projektu 4. Spätná väzba na rozpracovanú úlohu – projekt 5. Moja aplikácia v praxi NA WORKSHOPE – priebeh workshopu ♦ vysvetlenie a odovzdanie know – how expertom a trénerom na PM ♦ osvojenie si štandardov a metodiky PM ♦ zdieľanie best practices a praktických skúseností ♦ praktická aplikácia získaných znalostí na vybraných projektoch – tréningové projekty ♦ tímová práca a tímové úlohy ♦ prezentovanie dosiahnutých výsledkov tímových úloh na tréningových projektoch ♦ priebežné prezentovanie jednotlivých nástrojov ♦ vzájomná spätná väzba od ostatných účastníkov ♦ priestor pre zamyslenie a otázky ♦ vlastné zamyslenie sa nad tým, ako aplikovať nástroje projektového manažmentu na iných projektoch vo svoje firemnej praxi ♦ vzájomná diskusia medzi účastníkmi ♦ diskusia s expertom na PM
 7. 7. 7 2. Skúsenosti účastníkov pre workshopom
 8. 8. 8 2. Skúsenosti účastníkov pre workshopom VÄČŠINA ÚČASTNÍKOV SA ZHODLA: projekty v oblasti HR sú riadené väčšinou intuitívne chýba systematický prístup k riadeniu projektov každý člen tímu pristupuje k riešeniu projektov individuálne – na základe svojich skúseností AKÉ NÁSTROJE projektového manažmentu poznali účastníci pred workshopom? ♦ Plánovanie projektu ♦ Vyhodnotenie projektu ♦ PC program – software ♦ Spätná väzba ♦ Ganttov diagram
 9. 9. 9 2. Skúsenosti účastníkov pre workshopom Aké boli TOP PROBLÉMY účastníkov pri riadení projektov? ♦ Intuitívne riadenie projektov ♦ Nedostatočné plánovanie projektov ♦ Zlá analýza projektu ♦ Nesprávne zvolený cieľ projektu ♦ Nedostatočne zadaný projekt ♦ Slabé odkomunikovanie projektu ♦ Nedostatok zdrojov na projekte ♦ Slabá podpora vedenia ♦ Príliš časté zmeny na projektoch ♦ Nedostatočne špecifikovaná pracovná náplň členov tímov ♦ Nekompetentnosť členov tímu ♦ Nedodržiavanie termínov ♦ Neefektívny schvaľovací proces ♦ Časový stres, nerealistické termíny ♦ Žiadna motivácia tímu a slabá zainteresovanosť ♦ Zlá komunikácia medzi členmi tímu ♦ Neštandardné know-how a prístup k riadeniu projektov
 10. 10. 10 2. Skúsenosti účastníkov pre workshopom Aké boli OČAKÁVANIA účastníkov od workshopu? ♦ Ako uchopiť projekt, ak neviem ako majú vyzerať konkrétne projektové výstupy ♦ Ako zostaviť a koordinovať projekt ♦ Dozvedieť sa novinky v oblasti riadenia projektov v HR ♦ Čo na projektoch funguje a čomu sa vyvarovať ♦ Ako uspieť na projekte v rámci definovaného rozpočtu a časového harmonogramu ♦ Rozpracovať si vlastný projekt, na ktorom práve začínam pracovať ♦ Získať nový pohľad na projekty ♦ Ako zabezpečiť efektívnejšiu podporu manažmentu projektov ♦ Ako postupovať pri výbere projektového tímu ♦ Ako eliminovať problémy na projektoch ♦ Správne pochopenie čo je projekt ♦ Spoznať postup ako realizovať projekt – vniesť do projektov systém ♦ Ako mať projekt viac pod kontrolou ♦ Ako sa dá prepojiť a HR a projektový manažment ♦ Inšpirovať sa z praktických skúseností iných účastníkov
 11. 11. 11 2. Skúsenosti účastníkov pre workshopom Príklady HR tréningových projektov ♦ 360 stupňová spätná väzba realizovaná v rámci vlastných firemných zdrojov ♦ HR „Shared services“ ♦ Analýza pracovných miest ♦ Redukcia počtu zamestnancov ♦ Zavedenie informačného systému ♦ Udržanie talentov ♦ Proces životného cyklu zamestnanca ♦ Tvorba „Trainee“ programu ♦ Ako využiť študentov v HR praxi ♦ Inovácia systému bonusov a odmeňovania zamestnancov ♦ Vyhorenie manažéra ♦ Reverzný mentoring “mladší učia starších“ ♦ Zníženie fluktuácie a chorobnosti operátorov výroby ♦ Systém zvyšovania výkonnosti priamych pracovníkov ♦ Ako udržať kľúčových zamestnancov vo firme ♦ Mobilizačná kampaň na tému: “Umelé oplodnenie“ ♦ Kultúra bezpečnosti vo firme ♦ Matica Flexibility zamestnancov ♦ Dopady zmeny zákonníka práce na HR ♦ Zvýšenie efektivity produktových manažérov ♦ Kvalifikačná matrica ♦ Implementácia vnútro firemného mentoringu a coachingu ♦ „Idea driven program“ – zvýšenie atraktívnosti programu ♦ Sťahovanie výroby z iného závodu z pohľadu HR ♦ Eliminácia stratových časov na fajčenie – nové pravidlá ♦ Efektívna spätná väzba ♦ Interný zákazník ♦ Ako získať nové inšpirácie na inováciu a rast ♦ Interná komunikácia procesu náboru ♦ Zavedenie firemného časopisu ♦ Ako motivovať študentov k lepšiemu prínosu do budúceho zamestnania ♦ Kúpa spoločnosti novým akcionárom a vplyv na HR ♦ Integrácia viacerých závodov do 1 spoločnosti ♦ HR bližšie k ľuďom ♦ Dopad globálnych pravidiel na slovenský výrobný závod ♦ Ochrana osobných údajov ako projekt ♦ Spoznaj svoj „Core biznis“ ♦ Dni dobrovoľníctva – zvýšenie atraktivity projektu pre účastníkov ♦ Aktívny rozvoj tímu = tím ako značka ♦ Doktorandské projekty - dizertačná práca ♦ Revízia systému odmeňovania zamestnancov ♦ Ľudské chyby – „Human errors“ ♦ Couseling – mediácia problémov vo firme ♦ Job rotation v rámci lokálnej firmy ♦ Job rotation na globálnej úrovni ♦ Atraktívne BOZP ♦ Systém zvyšovania výkonnosti TPV pracovníkov ♦ Systém hodnotenia výkonností pozície, nie ľudí ♦ Interný mentoring a coaching zamestnancov ♦ Riadené zdieľanie skúseností majstrov vo firme ♦ Zvýšenie počtu žien v TOP manažmente firmy ♦ Aktívna podpora žien na materskej dovolenke ♦ Spracovanie príručky zamestnanca ♦ Návrh aklimatizačného procesu nových zamestnancov ♦ Implementácia 5S v administratíve ♦ Nábeh novej výrobnej linky
 12. 12. 12 3. Práca na workshope
 13. 13. 13 3. Práca na workshope Ako vznikajú konkrétne HR projekty? Tvorba HR projektov prebieha podľa medzinárodných štandardov PM Každý tím vypracováva jednotlivé nástroje podľa jasného postupu Jasný a štandardný proces PM Univerzálny postup ako tvoriť, riadiť a ukončiť projekt Konkrétne postupy a princípy projektového manažmentu Konkrétne manažérskej nástroje projektového manažmentu Aplikácia na HR projekty Každý projektový tím pracuje na svojom tréningovom projekte pod vedením odborníka na projektový manažment Zdieľanie HR skúseností
 14. 14. 14 3. Práca na workshope Vybrané princípy a nástroje PM pre HR Profesionálov Spoznajte štandardný postup a vybrané nástroje, ktoré je potrebné zrealizovať na každom projekte 1. Čo je projekt, Parametre projektu, Projektový manažment 2. Projektový cyklus 3. Analýza prostredia projektu a analýza stakeholdrov 4. Úvodné zadanie projektu 5. Work Breakdown Structure 6. Ganttov diagram 7. Plán zdrojov 8. Rozpočet projektu Projekt KONFERENCIA 1 COMM-PASS Projektový manažment 1.1 Spustenie projektu 1.2 Komunikácia, prezentácia, reklama 1.3 Zodp: Zač.: Kon.: Plánovanie projektu 1.1.1 CP 10.08.09 25% 28.08.09 Zodp: Zač.: Kon.: 10.08.09 0% 28.05.10 Riadenie projektu 1.1.2 CP Zodp: Zač.: Kon.: Kontrola projektu 1.1.3 CP 17.08.09 0% 28.05.10 Zodp: Zač.: Kon.: Prezentácia projektu pred spustením 1.2.1 CP 00.01.00 0% 00.01.00 Zodp: Zač.: Kon.: 24.08.09 0% 30.10.09 Podpora osobností 1.2.2 CP Zodp: Zač.: Kon.: Spolupráca 1.2.3 CP 11.09.09 03.09.09 0% Zodp: Zač.: Kon.: Produkt 1.3.2 CP 24.08.09 50% 11.09.09 Zodp: Zač.: Kon.: 1.3.1 00.01.00 Marketingová stratégia CP 00.01.00 75% Zodp: Zač.: Kon.: Mediálni partneri 1.3.3 CP 31.08.09 100% 30.10.09 1. Definovanie 2. Plánovanie 3. Uvedenie 4. Kontroling 5. Ukončenie
 15. 15. 15 4. Detailné info
 16. 16. 16 4. Detailné info Príprava pred workshopom PRED – workshopová fáza 1. Správne pochopenie prečo idem na workshop 2. Výber vlastného tréningového projektu, ktorý budem aplikovať v praxi 3. Definovanie očakávaní od vedenia, ktoré ma na workshop posiela 4. Definovanie vlastných očakávaní od workshopu 5. Na workshop prichádzajú ľudia pripravení 6. Vedia, že im to môže pomôcť lepšie dosahovať svoje výsledky 7. Aktívne chcú využiť tento čas
 17. 17. 17 4. Detailné info Aktivity počas workshopu Realizácia workshopu – projektová fáza 1. Zoznámenie účastníkov = Brain walking, definícia TOP problémov s riadením projektov a ďalšie 2. Predstavenie a výber tréningových projektov 3. Rozdelenie sa do tímov = vytvorenie konkrétnych tímov: projektový manažér a členovia projekt. tímu 4. Realizácia workshopu a práca na projektoch
 18. 18. 18 4. Detailné info Aktivity po workshope PO – workshopová fáza 1. REALIZÁCIA tréningových projektov v praxi 2. CENTRÁ EXCELENTNOSTI – zdieľanie projektového know how vo firme = príprava na odovzdanie know-how a skúsenosti z workshopu ďalším kolegom, ktorí budú súčasťou realizácie projektu v praxi 3. Možná podpora vo forme individuálneho, resp. tímového coachingu na projektoch 4. TRÉNINGOVÉ POTREBY – čo potrebujeme v budúcnosti 5. účastníci sú v kontakte aj po ukončení workshopu a aktívne využívajú nové kontakty na vzájomnú HR podporu INOVOVAŤ, ROZVÍJAŤ SA A RÁSŤ TREBA KEĎ SA DARÍ A NIE KEĎ JE UŽ NESKORO VČASNÁ INOVÁCIA JE KĽÚČ K TRVALÉMU ÚSPECHU
 19. 19. 19 4. Detailné info COMM-PASS PROJEKTOVÝ MODEL WORKSHOPOV (Project Based Workshops) 1 2 3 1. ZÍSKANIE ZNALOSTÍ – štandardné know- how, metodológia (20%) 2. REÁLNE SKÚSENOSTI a biznis prínos pre firmu (50%) 3. ROZVOJ MANAŽÉRSKYCH ZRUČNOSTÍ – manažérske simulácie, výmena skúseností (30%) UČENIE ZALOŽENÉ NA: • projektoch (skúsenosti, zažitie, prax) • podporené simuláciami a manažérskymi hrami • rozvíjajúce sociálne zručnosti (tímová práca, komunikácia, zdieľanie, vzájomná podpora, inšpirovanie...) CIELE UČENIA: • hľadanie inovatívnych prototypných riešení • navrhovanie modelových riešení – projektov • hľadanie a tvorenie centier excelentnosti vo firme
 20. 20. 20 www.commpass.sk minarikp@commpass.sk Tel: 0905 85 22 31

×