Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manažérske vyjadrenia - NOVÉ VÍZIE PRE SLOVENSKO 2014 – 2015 ...VÍZIE PRE HR

1,928 views

Published on

MANAŽÉRSKE VYJADRENIA k článku - NOVÉ VÍZIE PRE SLOVENSKO 2014 – 2015 ...VÍZIE PRE HR
Manažérska prax
Manažérske skúsenosti a know-how

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Manažérske vyjadrenia - NOVÉ VÍZIE PRE SLOVENSKO 2014 – 2015 ...VÍZIE PRE HR

  1. 1. 1 MANAŽÉRSKE VYJADRENIA k článku: Nové vízie pre Slovensko 2014 – 2015 ...Vízie pre HR – výstupy 1.
  2. 2. 2 Manažérske vyjadrenia Ľudské zdroje v úspešnej firme už dávno nie sú iba o mzdách a administratíve spojenej so stavom zamestnancov. Majitelia, akcionári, manažéri firiem majú jasnú víziu o tom, aké čísla ich firma musí dosahovať – chcú, aby rástli a to nie len v oblasti obratov, ale i ziskov.
  3. 3. 3 Manažérske vyjadrenia Projekty na ktorých participujú Ľudské zdroje sú zamerané nielen na oblasť výberov vhodných kandidátov, ale i udržanie kľúčových zamestnancov ich rozvoj, vzdelávanie, nastavenie odmeňovania na základe dosahovania výsledkov firmy a mnoho ďalších oblastí. Výsledky tohto grafu jasne ukazujú, že aktivity personalistov sú dôležité pre rast spoločnosti, spolupodieľaní sa na dosahovaní jej výsledkov a úspechu. Aj preto firmy čoraz častejšie pristupujú k modelu Biznis partnerov v spoločnosti. Mgr. Jana Zoláková, Personálny manažér
  4. 4. 4 Manažérske vyjadrenia Úspech spoločnosti závisí od jasnej stratégie a jej cieľov. Kvalita Ľudských zdrojov v spoločnosti odzrkadľuje plnenie cieľov a dosahovanie výsledkov danej firmy.
  5. 5. 5 Manažérske vyjadrenia Je veľmi dôležité, aby pri tvorbe strategických cieľov spoločnosti participovali Ľudské zdroje a nastavili v spoločnosti projekty tak, aby stratégiu firmy podporovali – môže ísť napr. o oblasť výberu zamestnancov, development, podpora talentov, hodnotenie zamestnancov i mzdovú politiku. Dôležité je spomenúť, že významnú úlohu v projektovej oblasti zohráva komunikácia, kontrola, reporting a vyhodnotenie úspešnosti projektu. Mgr. Jana Zoláková, Personálny manažér
  6. 6. 6 minarikm@commpass.sk – 0907 400 392 www.commpass.sk

×