Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

COMM-PASS Projektový model workshopov - INTRO

2,157 views

Published on

PROJEKT MANAŽÉRSKEHO VZDELÁVANIA A ROZVOJA
COMM-PASS PROJEKTOVÝ MODEL WORKSHOPOV© (Project Based Workshops)

1. REÁLNOSŤ – PRAX
2. SPOLUPRÁCA
3. MOTIVÁCIA A ROZVOJ
4. INOVÁCIA A PROGRES


Ďalšie články nájdete aj na Linkedin:
https://www.linkedin.com/today/author/38686991

SMART BRAIN PROJECT – diskusná skupina na Linkedin
https://www.linkedin.com/groups?groupDashboard=&gid=4002106&trk=anet_ug_anlytx&goback=.gna_4002106

VIDEO inšpirácie na youtube
https://www.youtube.com/channel/UCosv6ntXajFFsAVwkihmjBw

COMM-PASS na Linkedin
https://www.linkedin.com/company/comm-pass?trk=top_nav_home

http://www.slideshare.net/COMM-PASS

http://www.commpass.sk

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

COMM-PASS Projektový model workshopov - INTRO

 1. 1. 1 PROJEKT MANAŽÉRSKEHO VZDELÁVANIA A ROZVOJA COMM-PASS PROJEKTOVÝ MODEL WORKSHOPOV© (Project Based Workshops)
 2. 2. 2 1. BENEFITY PROJEKTOVÝ MODEL WORKSHOPOV© 2. ŠTRUKTÚRA POPIS, VYBRANÉ NÁSTROJE 3. REFERENCIE & SKÚSENOSTI ODPORÚČANIA A SKÚSENOSTI
 3. 3. 3 PROJEKT MANAŽÉRSKEHO VZDELÁVANIA A ROZVOJA COMM-PASS PROJEKTOVÝ MODEL WORKSHOPOV© (Project Based Workshops) ♦ 1. VYSOKÁ PRIDANÁ HODNOTA – riešenie reálnych projektov prináša okamžité výsledky ♦ 2. UNIKÁTNOSŤ – reaguje na konkrétne požiadavky firmy a manažmentu ♦ 3. ADAPTABILITA – podľa náročnosti projektu a cieľov projektu ♦ 4. FLEXIBILITA – nie je nutné vykonávať každý krok v plnom rozsahu ♦ 5. PROFESIONALITA – každý krok sa realizuje cez manažérske nástroje ♦ 6. BEST PRACTISE – praxou overené postupy a riešenia ♦ 7. VEDECKÝ PRÍSTUP – vedecky podložené princípy a fakty ♦ 8. EXCELENTNOSŤ – rozvoj centier manažérskej a odborno – technickej excelentnosti ♦ 9. VÝNIMOČNOSŤ 21. STOROČIA – líderstvo, inovatívnosť, konkurencieschopnosť ♦ 10. MOTIVÁCIA A ZMENA – manažérska tvorivosť, iniciatíva, challege „status quo“ BENEFITY – projektový model workshopov
 4. 4. 4 1. REÁLNOSŤ – PRAX 2. SPOLUPRÁCA  reálna aktivita účastníkov  reálne projekty – reálne skúsenosti  riešenie biznis problémov firmy  kreativita, iniciatíva, flexibilita,  prirodzený rešpekt  tímová spolupráca a komunikácia  spolupráca naprieč celou firmou  zinteresovanosť všetkých účastníkov  nové výzvy – nová motivácia 3. MOTIVÁCIA A ROZVOJ 4. INOVÁCIA A PROGRES  prebratie zodpovednosti a samostatnosť  priestor pre sebarealizáciu  nové manažérske zručnosti  špecialista / manažér učí iných – vlastný manažérsky rast, rast iných  inovácie, kreativita  lepšie chápanie firemných procesov  rozvoj stratégie a biznis potrieb  priama aplikácia nového know-how do výstupov v praxi  interdisciplinárne riešenia PROJEKT MANAŽÉRSKEHO VZDELÁVANIA A ROZVOJA COMM-PASS PROJEKTOVÝ MODEL WORKSHOPOV© (Project Based Workshops)
 5. 5. 5 PROJEKT MANAŽÉRSKEHO VZDELÁVANIA A ROZVOJA COMM-PASS PROJEKTOVÝ MODEL WORKSHOPOV© (Project Based Workshops) PRED – workshopová fáza WORKSHOPOVÁ – REALIZAČNÁ FÁZA inicializácia projektu využívanie projektu plánovanie projektu REALIZÁCIA ukončenie projektu PO – workshopová fáza WS 1 WS 2 WS 3
 6. 6. 6 1. BENEFITY PROJEKTOVÝ MODEL WORKSHOPOV© 2. ŠTRUKTÚRA POPIS, VYBRANÉ NÁSTROJE 3. REFERENCIE & SKÚSENOSTI ODPORÚČANIA A SKÚSENOSTI
 7. 7. 7 PRED – workshopová fáza WORKSHOPOVÁ – REALIZAČNÁ FÁZA inicializácia projektu využívanie projektu plánovanie projektu REALIZÁCIA ukončenie projektu PO – workshopová fáza WS 1 WS 2 WS 3 PROJEKT MANAŽÉRSKEHO VZDELÁVANIA A ROZVOJA COMM-PASS PROJEKTOVÝ MODEL WORKSHOPOV© (Project Based Workshops) • ciele vzdelávania • tréningové projekty • projektové tímy • projektové aktivity – WBS • časový plán, zdroje, náklady • senior manažérska podpora podpora • komunikácia, marketing • vyhodnotenie projektu manažérskeho rozvoja • stav tréningových projektov • lessons learned • final event REALIZÁCIA WORKSHOPOV • štart tréningových projektov • Task Force Approach • manažérsky rozvoj a rast • plnenie firemných cieľov • aktívna podpora senior manažmentu BIZNIS INTELIGENCIA • biznis potreby • manažérske potreby • výber účastníkov • PREČO a ČO potrebujeme • PRE KOHO a S KÝM to budeme riešiť • AKO – ako to dosiahneme • REALIZÁCIA tréning. projektov • CENTRÁ EXCELENTNOSTI • TRÉNINGOVÉ POTREBY budúce nároky – manažérske schopnosti a biznis potreby
 8. 8. 8 PRED – workshopová fáza WORKSHOPOVÁ – REALIZAČNÁ FÁZA inicializácia projektu využívanie projektu plánovanie projektu REALIZÁCIA ukončenie projektu PO – workshopová fáza WS 1 WS 2 WS 3 PROJEKT MANAŽÉRSKEHO VZDELÁVANIA A ROZVOJA COMM-PASS PROJEKTOVÝ MODEL WORKSHOPOV© (Project Based Workshops) • ciele vzdelávania • tréningové projekty • projektové tímy • projektové aktivity – WBS • časový plán, zdroje, náklady • senior manažérska podpora podpora • komunikácia, marketing • vyhodnotenie projektu manažérskeho rozvoja • stav tréningových projektov • lessons learned • final event REALIZÁCIA WORKSHOPOV • štart tréningových projektov • Task Force Approach • manažérsky rozvoj a rast • plnenie firemných cieľov • aktívna podpora senior manažmentu BIZNIS INTELIGENCIA • biznis potreby • manažérske potreby • výber účastníkov • PREČO a ČO potrebujeme • PRE KOHO a S KÝM to budeme riešiť • AKO – ako to dosiahneme • REALIZÁCIA tréning. projektov • CENTRÁ EXCELENTNOSTI • TRÉNINGOVÉ POTREBY budúce nároky – manažérske schopnosti a biznis potreby ZÁKLADNÝ MODEL MANAŽÉRSKEHO VZDELÁVANIA JE PRISPÔSOBENÝ KONKRÉTNYM POTREBÁM A POŽIADAVKÁM FIRMY
 9. 9. 9 PROJEKT MANAŽÉRSKEHO VZDELÁVANIA A ROZVOJA COMM-PASS PROJEKTOVÝ MODEL WORKSHOPOV© (Project Based Workshops) VYBRANÉ NÁSTROJE A POSTUPY Cieľ 4 Cieľ 3 Cieľ 2 Cieľ 1 Necieľ 4 Necieľ 3 Necieľ 2 Necieľ 1 Necieľ 5 PROJEKT FÁZA 1 FÁZA 2 FÁZA 3 1. ROZSAH – definícia hraníc projektu vzdelávania
 10. 10. 10 PROJEKT MANAŽÉRSKEHO VZDELÁVANIA A ROZVOJA COMM-PASS PROJEKTOVÝ MODEL WORKSHOPOV© (Project Based Workshops) VYBRANÉ NÁSTROJE A POSTUPY 2. SÚLAD cieľov vzdelávania a firemných cieľov  reálny biznis prínos pre firmu  súlad a podpora firemných cieľov  podpora manažérskeho a osobnostného rastu  nové manažérske skúsenosti – rozvoj v praxi  motivácia pracovníkov  riešenie komplexných výziev a úloh  podpora výnimočnosti  stabilita manažérskeho poolu
 11. 11. 11 PROJEKT MANAŽÉRSKEHO VZDELÁVANIA A ROZVOJA COMM-PASS PROJEKTOVÝ MODEL WORKSHOPOV© (Project Based Workshops) VYBRANÉ NÁSTROJE A POSTUPY 3. COMM-PASS Task Force Approach  aktívne zapojenie účastníkov vzdelávania  multiplikácia skúseností a know-how  prenos nového know-how do firmy cez reálne projekty  širšia akceptácia a úspech projektov  ovplyvňovanie firemnej kultúry  podpora excelentnosti a inovácie
 12. 12. 12 1. BENEFITY PROJEKTOVÝ MODEL WORKSHOPOV© 2. ŠTRUKTÚRA POPIS, VYBRANÉ NÁSTROJE 3. REFERENCIE & SKÚSENOSTI ODPORÚČANIA A SKÚSENOSTI
 13. 13. 13
 14. 14. 14 Benefične podporujeme študentov, doktorantov, profesorov a Univerzity
 15. 15. 15 Marián Minárik minarikm@commpass.sk / 0907 400 392 www.commpass.sk

×