Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie (workshopy, tréningy, poradenstvo)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 24 Ad

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie (workshopy, tréningy, poradenstvo)

Download to read offline

Manažérske workshopy - manažérske vzdelávanie prináša biznis hodnotu a reálne výsledky v praxi. Zmena postojov, návykov, schopností a manažérskych zručností manažérov a celých tímov je podporovaná najnovšími výskumami neurovedy - princípmi SMART Brain a aktívnym Vitality manažmentom. Štandardný a agilný projektový manažment prináša biznis hodnotu pre firmu, podporuje projektových manažérov, ale aj technických a administratívnych pracovníkom. MEGATRENDY vo vzdelávaní menia požiadavky na moderné vzdelávanie, ktoré musí prinášať dynamické zmeny a inovácie, reálne výstupy, reálne projekty a biznis hodnotu.


Ďalšie články nájdete aj na Linkedin:
https://www.linkedin.com/today/author/38686991

SMART BRAIN PROJECT – diskusná skupina na Linkedin
https://www.linkedin.com/groups?groupDashboard=&gid=4002106&trk=anet_ug_anlytx&goback=.gna_4002106

VIDEO inšpirácie na youtube
https://www.youtube.com/channel/UCosv6ntXajFFsAVwkihmjBw

COMM-PASS na Linkedin
https://www.linkedin.com/company/comm-pass?trk=top_nav_home

http://www.slideshare.net/COMM-PASS

http://www.commpass.sk

Manažérske workshopy - manažérske vzdelávanie prináša biznis hodnotu a reálne výsledky v praxi. Zmena postojov, návykov, schopností a manažérskych zručností manažérov a celých tímov je podporovaná najnovšími výskumami neurovedy - princípmi SMART Brain a aktívnym Vitality manažmentom. Štandardný a agilný projektový manažment prináša biznis hodnotu pre firmu, podporuje projektových manažérov, ale aj technických a administratívnych pracovníkom. MEGATRENDY vo vzdelávaní menia požiadavky na moderné vzdelávanie, ktoré musí prinášať dynamické zmeny a inovácie, reálne výstupy, reálne projekty a biznis hodnotu.


Ďalšie články nájdete aj na Linkedin:
https://www.linkedin.com/today/author/38686991

SMART BRAIN PROJECT – diskusná skupina na Linkedin
https://www.linkedin.com/groups?groupDashboard=&gid=4002106&trk=anet_ug_anlytx&goback=.gna_4002106

VIDEO inšpirácie na youtube
https://www.youtube.com/channel/UCosv6ntXajFFsAVwkihmjBw

COMM-PASS na Linkedin
https://www.linkedin.com/company/comm-pass?trk=top_nav_home

http://www.slideshare.net/COMM-PASS

http://www.commpass.sk

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from COMM-PASS (20)

Advertisement

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie (workshopy, tréningy, poradenstvo)

 1. 1. 1 COMM-PASS komplexné portfólio služieb manažérske vzdelávanie, tréningy, poradenstvo a biznis programy COMM-PASS Social Brain Leadership 2030 Workshopy a Biznis Programy – Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania (manažérske vzdelávanie a rozvoj & biznis hodnota)
 2. 2. 2 COMM-PASS Social Brain Leadership 2030 INSPIRE & ASPIRE Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania – Social Brain zvyšovanie biznis hodnoty firmy zvyšovanie kvality života manažérov prostredníctvom moderného a inovatívneho vzdelávania a rozvoja a ľudí Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán.
 3. 3. 3 COMM-PASS Social Brain Leadership 2030 INSPIRE & ASPIRE Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania – Social Brain 3. SMART Line Social Brain Development 4. Modulové workshopy Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán. 1. Manažérske tréningy a poradenstvo 2. Manažérske a biznis programy Operational Excellence Programy
 4. 4. 4 1. SLUŽBY – MANAŽÉRSKY ROZVOJ VZDELÁVANIE, TRÉNINGY A PORADENSTVO 2. MANAŽÉRSKE & BIZNIS PROGRAMY ZÁKLADNÉ INFO, OBSAH, POPIS 3. REFERENCIE & SKÚSENOSTI ODPORÚČANIA A SKÚSENOSTI
 5. 5. 5 COMM-PASS Social Brain Leadership 2030 INSPIRE & ASPIRE Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania – Social Brain Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán. 1. Manažérske tréningy a poradenstvo
 6. 6. 6 COMM-PASS tréningy a poradenstvo inovácie – biznis hodnota – ľudský potenciál BIZNIS PROJEKTY sociálne učenie a manažérsky rozvoj – biznis projekty – reálne biznis výsledky MANAŽÉRSKY ROZVOJ komplexný program rozvoja manažérskeho a ľudského potenciálu FIREMNÝ ROZVOJ biznis ciele a benefity, lepšie firemné výsledky a rastúca hodnota firmy VEDECKÉ FAKTY výskumy neurovedy, TOP manažérske trendy, podpora zdravia a vitality 1. Manažérsky rozvoj 2. Projektový manažment 4. Vitality manažment 5. Coaching 7. Procesný manažment 8. Poradenstvo – consulting COMM-PASS služby – komplexný rozvoj manažérskeho a ľudského potenciálu, zvyšovanie biznis hodnoty firmy a plnenie firemných cieľov, realizácia biznis projektov 3. SMART Brain 6. Osobnostný rozvoj 9. COMM-PASS Solutions Kompetenčné a odborné programy „knowledge driven“ Projektové biznis programy „business driven“ Manažérsky orientované programy „people driven“ 10. Teambuilding 11. COMM-PASS Inspire 12. COMM-PASS Live
 7. 7. 7 COMM-PASS tréningy a poradenstvo inovácie – biznis hodnota – ľudský potenciál 1. Manažérsky rozvoj 2. Projektový manažment 3. SMART Brain  aktívne manažérske vzdelávanie – workshopy a tréningy  inovácie, rozvoj a zlepšovanie manažérskych zručností  komplexný program rozvoja manažérskeho a ľudského potenciálu  tvorba biznis hodnoty a lepšie plnenie firemných cieľov  kompexný program implementácie a rozvoja projektového manažmentu  manažérske know – how a manažérske zručnosti (soft skills) / technické know – how a technické zručnosti efektívneho riadenia projektov  biznis aplikácie projektového manažmentu  aktívny rozvoj mozgu a zdravie mozgu  najnovšie výskumy a zistenia neurovedy v praxi  sociálne učenie a moderné formy učenia a rozvoja  ľudský mozog a manažérska výkonnosť a produktivita  mozgové mapy a manažérske zručnosti 4. Vitality manažment 5. Coaching 6. Osobnostný rozvoj  vedecké fakty a nové chápanie manažérskej reality – manažérsky štýl ovplyvňuje naše zdravie  nedostatok pohybu a fatálne následky na zdravé a plnohodnotné fungovanie mozgu a tela  predchádzanie syndrómu vyhorenia, schopnosť koncentrácie, pozornosti a emocionálna stabilita  zmena je radosť a inšpirácia – zmena je krok vpred  najnovšie zistenia neurovedy a manažérsky coaching  nové a inšpiratívne pohľady – prekonávanie terajších hraníc – spochybňovanie status quo  dynamika, prekonávanie pasivity a skutočná chuť napredovať  spokojnosť v práci, sebauspokojenie a radosť  vnútroná naplnenosť a vyrovnanosť  vlastná iniciatívnosť, sebarozvoj a aktívny rast  tímová podpora – vzájomná spoliupráca a rozvoj  sociálne učenie a aktívna podpora komunity
 8. 8. 8 COMM-PASS tréningy a poradenstvo inovácie – biznis hodnota – ľudský potenciál 7. Procesný manažment 8. Poradenstvo – consulting 9. COMM-PASS Solutions  schopnosť definovať a vidieť proces v súvislostiach  eliminovanie duplicitných činností a činností bez pridanej hodnoty (výrobné aj administratívne oblasti)  metódy ako aktívne meniť a zefektívňovať procesy  stav firemných procesov a ich vplyv na fungovanie tímu, oddelenia a vlastnej práce  manažérske poradenstvo – business & management consulting  interim manažment a projektová implementácia  tvorba a aplikácia manažérskych nástrojov  nové skúsenosti, akcia a podpora pri dosahovaní vašich biznis a projektových cieľov  riešenia konkrétnych manažérskych problémov a výziev  riešenia konkrétnych biznis výziev  realizácia riešení v priamej spolupráci so zainteresovanými manažérmi a expertami firmy  reálne problémy – reálne riešenia: aplikácia manažérskeho vzdelávania, projektov a consultingu 10. Teambuilding 11. COMM-PASS Inspire 12. COMM-PASS Live  aktívny rozvoj vitality, manažérskeho know - how a zdravého životného štýlu vo firmách  Aktívna prevencia, Syndróm vyhorenia  Relaxácia a stres  Ergonómia, hlboký stabilizačný systém  Diagnostika, Autoterapie  Zdravé dni - vitálne dni  manažérske a biznis inovácie & inšpirácie vo firmách  krátke, dynamické a praktické prezentácie / workshopy v trvaní 1 – 3 hodiny  podpora povedomia a vnímania vybraných firemných tém a manažérskych oblastí  1 HOUR CHALLENGE – špeciálny podporný projekt  podpora COMM-PASS Live: vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti  študenti a absolventi hľadajúci si prácu, dobrovoľníctvo – expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci, matky na materskej dovolenke, pracujúci seniori
 9. 9. 9 1. SLUŽBY – MANAŽÉRSKY ROZVOJ VZDELÁVANIE, TRÉNINGY A PORADENSTVO 2. MANAŽÉRSKE & BIZNIS PROGRAMY ZÁKLADNÉ INFO, OBSAH, POPIS 3. REFERENCIE & SKÚSENOSTI ODPORÚČANIA A SKÚSENOSTI
 10. 10. 10 COMM-PASS Social Brain Leadership 2030 INSPIRE & ASPIRE Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania – Social Brain Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán. 2. Manažérske a biznis programy Operational Excellence Programy
 11. 11. 11 BIZNIS PROJEKTY sociálne učenie a manažérsky rozvoj – biznis projekty – reálne biznis výsledky MANAŽÉRSKY ROZVOJ komplexný program rozvoja manažérskeho a ľudského potenciálu FIREMNÝ ROZVOJ biznis ciele a benefity, lepšie firemné výsledky a rastúca hodnota firmy VEDECKÉ FAKTY výskumy neurovedy, TOP manažérske trendy, podpora zdravia a vitality 1. Inovácie a zmena 2020 Operational Excellence Program 2. Akadémia projektového manažmentu 4. Realizácia firemných cieľov 5. Modulové – katalógové workshopy 7. Vitality manažment 8. Benefičné projekty, CSR 10. COMM-PASS Inspire 11. COMM-PASS Live 3. Implementácia projektového manažmentu 6. SMART Brain 9. COMM-PASS Solutions COMM-PASS programy maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu COMM-PASS manažérske a biznis programy – špecializované programy manažérskeho rozvoja a zvyšovania biznis hodnoty firmy Kompetenčné a odborné programy „knowledge driven“ Projektové biznis programy „business driven“ Manažérsky orientované programy „people driven“
 12. 12. 12 1. Inovácie a zmena 2020 Operational Excellence Program 2. Akadémia projektového manažmentu 3. Implementácia projektového manažmentu  program dosahovania prevádzkovej excelentnosti  aktívny manažérsky rozvoj a biznis inovácie  strategický plán tvorby a realizácie inovácii vo firme  realizácia zmien a adaptácia na nové biznis podmienky  zlepšovanie kľúčových oblastí naprieč celou firmou  realizácia projektov s dopadom na celé spektrum firmy  komplexný manažérsky rozvojový program Projekt. man.  od začiatočníkov v projektovom manažmente až po exekutívnu úroveň a pokročilé stupne riadenia projektov  manažérske zručnosti pre projektového manažéra  svetové štandardy projektového riadenia  moderné agilné prístupy a možností získania certifikácie  zavádzanie – implementácia projektového manažmentu a integrácia projektov do fungovania firmy  zavádzanie a tvorba PMO – project management office  zavádzanie postupov, procedúr a štandardov riadenia projektov vo firme  zavádzanie a postupná tvorba projektovej kultúry firmy 4. Realizácia firemných cieľov 5. Modulové – katalógové workshopy 6. SMART Brain  pyramída cieľov – rolovanie a zadávanie firemných cieľov od TOP manažmentu (holdingové ciele) cez stredný manažment až po líniových manažérov, vrátane cieľov jednotivých pracovníkov  priebežné vyhodnocovanie plnenia firemných cieľov  celoročné vyhodnotenie cieľov a príprava nových cieľov  modulový systém manažérskeho vzdelávania  nové manažérske zručnosti, návyky a know – how s využitím štandardizovaných blokov workshopov  kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov  prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania  najnovšie výskumy neurovedy v praxi manažéra  neuroplasticita mozgu v praxi, aktívny rozvoj mozgu  neuroleadership a neurocoaching  najnovšie fakty o fungovaní ľudského mozgu  kreativita a aktívny rozvoj mozgu v praxi manažéra  mozgové mapy a manažérske zručnosti COMM-PASS programy maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu
 13. 13. 13 7. Vitality manažment 8. Benefičné projekty, CSR  vedecké fakty a nové chápanie manažérskej reality – manažérsky štýl ovplyvňuje naše zdravie  nedostatok pohybu a fatálne následky na zdravé a plnohodnotné fungovanie mozgu a tela  predchádzanie syndrómu vyhorenia, schopnosť koncentrácie, pozornosti a emocionálna stabilita  podpora študentov, doktorantov, profesorov a univerzít  aktívne učenie a podpora komunity  vzájomná podpora a zdieľanie – mladé talenty, seniori, matky po materskej dovolenke  CSR, sociálne učenie a spoločenský rozmer a dopad vzdelávania, benefičný rozmer vzdelávania  tvorba a implementácia biznis riešení  projektové biznis programy – „business driven“  nastavenie kľúčových faktorov úspechu potrebných pri riešení konkrétnych biznis výziev  podpora dosahovanie biznis cieľov  podpora riešení biznis a manažérskych problémov COMM-PASS programy maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu 9. COMM-PASS Solutions 10. COMM-PASS Inspire 11. COMM-PASS Live  manažérske a biznis inovácie & inšpirácie vo firmách  krátke, dynamické a praktické prezentácie / workshopy v trvaní 1 – 3 hodiny  podpora povedomia a vnímania vybraných firemných tém a manažérskych oblastí  1 HOUR CHALLENGE – špeciálny podporný projekt  podpora COMM-PASS Live: vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti  študenti a absolventi hľadajúci si prácu, dobrovoľníctvo – expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci, matky na materskej dovolenke, pracujúci seniori
 14. 14. 14 COMM-PASS Social Brain Leadership 2030 INSPIRE & ASPIRE Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania – Social Brain Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán. 3. SMART Line Social Brain Development
 15. 15. 15 COMM-PASS SMART Line Social Brain Development 1. SMART HR 2. SMART Change 4. SMART Projekty 5. SMART Goals – efektívna realizácia firemných cieľov 7. SMART Sales 8. SMART Marketing & Branding Manažérske biznis programy SMART Line – dosahovanie prevádzkovej excelentnosti, realizácia manažérskeho rozvoja a biznis inovácie, strategický plán realizácie inovácii, realizácia zmien a adaptácia na nové biznis podmienky, projekty naprieč firmou 3. SMART Manažér 6. SMART Procesy 9. SMART Inovácia 2020 Kompetenčné a odborné programy „knowledge driven“ Projektové biznis programy „business driven“ Manažérsky orientované programy „people driven“ 10. SMART Administratíva 11. SMART Výroba 12. SMART Brain 12. SMART Vitality 13. SMART teambuilding
 16. 16. 16 COMM-PASS Social Brain Leadership 2030 INSPIRE & ASPIRE Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania – Social Brain Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán. 4. Modulové workshopy
 17. 17. 17 BIZNIS PROJEKTY sociálne učenie a manažérsky rozvoj – biznis projekty – reálne biznis výsledky MANAŽÉRSKY ROZVOJ komplexný program rozvoja manažérskeho a ľudského potenciálu FIREMNÝ ROZVOJ biznis ciele a benefity, lepšie firemné výsledky a rastúca hodnota firmy VEDECKÉ FAKTY výskumy neurovedy, TOP manažérske trendy, podpora zdravia a vitality Sekcia I. – Projektový a procesný manažment Sekcia II. – Leadership, tímová práca a change manažment Sekcia IV. – Finančný manažment Sekcia V. – Plánovanie a time manažment Sekcia VII. – Komunikácia a riešenie konfliktov Sekcia VIII. – Predajné zručnosti a starostlivosť o zákazníka Sekcia X. – Sebapoznanie a osobnostný rozvoj manažéra Sekcia XI. – LEAN, 5S workshopy, impelmentácia a audity Sekcia III. – Efektívne riadenie a manažérske nástroje Sekcia VI. – Motivácia a hodnotenie zamestnancov Sekcia IX. – Prezentačné a vyjednávacie zručnosti Vybrané katalógové moduly workshopov slúžia ako východiskové prvky a manažérske témy, z ktorých bude podľa individuálnych potrieb klienta vystavaný program manažérskeho rozvoja Kompetenčné a odborné programy „knowledge driven“ Projektové biznis programy „business driven“ Manažérsky orientované programy „people driven“ COMM-PASS modulové workshopy inovácie – biznis hodnota – ľudský potenciál
 18. 18. 18 COMM-PASS modulové workshopy inovácie – biznis hodnota – ľudský potenciál Sekcia I. – Projektový a procesný manažment Sekcia II. – Leadership, tímová práca a change manažment Sekcia III. – Efektívne riadenie a manažérske nástroje  Projektový manažment I. & II.  Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov  Projektový manažment v kocke  Procesný manažment I. & II.  Základné princípy štíhlej výroby  Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov – podrobný popis  Leadership – riadenie a vedenie ľudí  Efektívny líniový manažér  Som naozaj majster?  Vedenie tímov a ľudí  Efektívne riadenie a budovanie tímu  Manažment riadenia zmien – Change management  CPC© – PYRAMÍDA CIEĽOV  MRS© – MANAŽÉRSKY A REPORTOVACÍ SYSTÉM  Strategický rozvoj spoločnosti a firemná kultúra  Efektivita vo vlastnej práci I.  Efektivita vo vlastnej práci a v práci tímu II. Sekcia IV. – Finančný manažment Sekcia V. – Plánovanie a time manažment Sekcia VI. – Motivácia a hodnotenie zamestnancov  Finančný manažment - basic  Finančný manažment - advanced  Finančný manažment v biznis súvislostiach  Finančný manažment pre nefinančných manažérov  Projektový manažment pre finančných manažérov  SMART Time Management I.  SMART Time Management II.  Time manažment a delegovanie  Príprava a realizácia úspešného plánu I.  Príprava a realizácia úspešného plánu II.  Motivácia jedinca a tímu I.  Motivácia jedinca a tímu II.  Hodnotenie, rozvoj a motivovanie ľudí  SMART Appraisal process
 19. 19. 19 COMM-PASS modulové workshopy inovácie – biznis hodnota – ľudský potenciál  Komunikácia a riešenie konfliktov  Efektívny míting – facilitácia tímových stretnutí a vedenie porád  Efektívny komunikačný mix  Projektová komunikácia  Líniová komunikácia  Predajné zručnosti I.  Predajné zručnosti II.  Telefonické zručnosti  Spokojný zákazník  Starostlivosť o zákazníka  CRM – Riadenie vzťahov so zákazníkom  Efektívna prezentácia  Prezentačné zručnosti I.  Prezentačné zručnosti II.  Exekutívna prezentácia  Vyjednávacie zručnosti I.  Vyjednávacie zručnosti II. Sekcia X. – Sebapoznanie a osobnostný rozvoj manažéra Sekcia XI. – LEAN, 5S workshopy, impelmentácia a audity  Sebapoznanie I.  Sebapoznanie manažéra II.  Osobnostný rozvoj - basic  Osobnostný rozvoj - advanced  Stress management  LEAN workshopy  LEAN implementácia, audit  5S workshopy  5S implementácia, audit  Projektový manažment a LEAN  Six sigma v praxi manažéra  Six sigma v biznis administratíve  Efektivita a kvalita HR procesov Sekcia VII. – Komunikácia a riešenie konfliktov Sekcia VIII. – Predajné zručnosti a starostlivosť o zákazníka Sekcia IX. – Prezentačné a vyjednávacie zručnosti
 20. 20. 20 1. SLUŽBY – MANAŽÉRSKY ROZVOJ VZDELÁVANIE, TRÉNINGY A PORADENSTVO 2. MANAŽÉRSKE & BIZNIS PROGRAMY ZÁKLADNÉ INFO, OBSAH, POPIS 3. REFERENCIE & SKÚSENOSTI ODPORÚČANIA A SKÚSENOSTI
 21. 21. 21Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán.
 22. 22. 22 Benefične podporujeme študentov, doktorantov, profesorov a Univerzity ďalšie referencie a skúsenosti manažérov nájdete na webe Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán.
 23. 23. 23 COMM-PASS O firme ♦ Spoločnosť COMM-PASS sa dlhodobo venuje manažérskym tréningom, konzultingu, osobnostnému rozvoju, coachingu a projektovej implementácii. ♦ Naším klientom prinášame inováciu, flexibilitu a moderné prístupy a metódy. Naše skúsenosti vychádzajú z otestovaných, spoľahlivých a na výsledok orientovaných metód. ♦ Kombinácia skúseností tímu našich profesionálnych odborníkov s moderným a dynamickým know-how tvorí základ spokojnosti a úspešnosti klienta. ♦ Jedinečnosť nášho prístupu podtrhuje poznanie unikátnych biznis potrieb a individuálnosti každého klienta. ♦ Spoločná spolupráca, kvalita, prepracované a neustále inovované know-how dokazuje, že zmena k lepšiemu je možná pre klientov z najrozličnejších oblastí a odvetví. detailné informácie http://www.commpass.sk Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán.
 24. 24. 24 Marián Minárik minarikm@commpass.sk / 0907 400 392 www.commpass.sk Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán. Práve ste si prečítali exekutívny sumár. Ak máte záujem o ďalšie informácie, nájdete ich na webe, prípadne si vyžiadajte ďalšie odborné prezentácie alebo si dohodnite informatívne osobné stretnutie.

×