Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from COMM-PASS(20)

Advertisement

COMM-PASS Benefity manažérskeho vzdelávania

 1. 1 BENEFITY MANAŽÉRSKEHO VZDELÁVANIA Workshopy a Biznis Programy (manažérske vzdelávanie a rozvoj & biznis hodnota)
 2. 2 BENEFITY COMM-PASS Systém vzdelávania a rozvoja 1. BIZNIS BENEFITY Biznis benefity a rastúca hodnota firmy (Biznis hodnota, Firemná hodnota, Operational excellence program, Biznis projekty, merateľné prínosy) 2. MANAŽÉRSKE BENEFITY Manažérske vzdelávanie, osobnostný rozvoj a rast (Manažérske workshopy, coaching, rozvoj ľudského potenciálu) 3. ROZVOJ MOZGU Aktívny rozvoj a zdravie mozgu, vyššia kvalita života (SMART BRAIN) 4. ROZVOJ ZDRAVIA Inteligentné používanie nášho tela v pracovnom prostredí (VITALITY MANAŽMENT)
 3. 3 BENEFITY COMM-PASS Systém vzdelávania a rozvoja 2. MANAŽÉRSKE BENEFITY 1. BIZNIS BENEFITY 3. ROZVOJ MOZGU 4. ROZVOJ ZDRAVIA
 4. 4 KTO ZÍSKAVA VÝSLEDKY? COMM-PASS Systém vzdelávania a rozvoja 1. FIRMA celofiremné biznis výsledky 2. MANAŽÉR osobné výsledky vzdelávaného manažéra – pracovné a súkromné 3. MANAŽÉROV TÍM tímové výsledky manažérovho tímu 4. MANAŽMENT FIRMY výsledky celého manažérskeho tímu firmy 5. CSR – KOMUNITA výsledky a benefity pre komunitu
 5. 5 KOMU POMÁHA VZDELÁVANIE? COMM-PASS Systém vzdelávania a rozvoja 1. FIRMA manažér pomáha firme dosahovať lepšie biznis výsledky a ďalšie benefity 2. MANAŽÉR manažér pomáha sám sebe – zlepšuje sa manažérsky – pracovne a aj súkromne – zlepšuje svoj vlastný život, osobnostný rast 3. MANAŽÉROV TÍM manažér pomáha svojmu tímu – prácou na svojich kvalitách sa stáva hodnotnejším a prínosnejším lídrom pre svoj tím 4. MANAŽMENT FIRMY manažér pomáha celému manažmentu firmy, prináša väčšiu hodnotu pre firemných manažérov a nové inšpirácie 5. CSR – PODPORA KOMUNITY manažér svojou aktivitou má možnosť benefične podporovať komunitu prostredníctvom CSR aktivít
 6. 6 OBLASTI ROZVOJA COMM-PASS Systém vzdelávania a rozvoja 1. MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI rozvoj manažérskeho know – how, manažérske zručnosti a schopnosti, emocionálna inteligencia, sociálna inteligencia 2. FIREMNÝ RAST A ROZVOJ lepšie biznis výsledky a biznis benefity, rozvoj ľudského potenciálu, efektivita a produktivita 3. ROZVOJ MOZGU aktívny rozvoj a zdravie mozgu, vyššia kvalita života, najnovšie poznatky neurovedy, neuroleadership 4. ROZVOJ ZDRAVIA inteligentné používanie nášho tela v pracovnom prostredí, podpora zdravia a dĺžky života (mentálne a fyzické zdravie aj v staršom veku) 5. CSR – KOMUNITA sociálne učenie, zdieľanie, benefičné aktivity a podpora rozvoja komunity, udržateľná budúcnosť
 7. 7 ČO ZÍSKAME? maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu SMART BRAIN najnovšie výskumy neurovedy v manažérskej praxi VITALITY MANAŽMENT najnovšie výskumy zdravia a sedavého štýlu zamestnania MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI A KNOW – HOW TOP trendy v mažmente a vzdelávaní
 8. 8 ČO ZÍSKAME? maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu 1. MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI  manažérsky štýl ovplyvňuje naše zdravie  moderné manažérske know – how  manažérske zručnosti a schopnosti  emocionálna inteligencia  sociálna inteligencia  vyššia kvalita života a zabezpečenie prežitia  lepšie výsledky a nižšia chybovosť  vyššia produktivita a lepšia efektívnosť  tvorivosť a iniciatívnosť  lepšie rozhodovanie  osobnostný rozvoj a rast SMART BRAIN najnovšie výskumy neurovedy v manažérskej praxi VITALITY MANAŽMENT najnovšie výskumy zdravia a sedavého štýlu zamestnania MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI A KNOW – HOW TOP trendy v mažmente a vzdelávaní
 9. 9 2. FIREMNÝ RAST A ROZVOJ  lepšie biznis výsledky a biznis benefity  rastúca hodnota firmy  rozvoj ľudského potenciálu  efektivita a produktivita  konkurencieschopnosť  tvorivosť a inovatívnosť  otvorenosť k zmenám a flexibilita SMART BRAIN najnovšie výskumy neurovedy v manažérskej praxi VITALITY MANAŽMENT najnovšie výskumy zdravia a sedavého štýlu zamestnania MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI A KNOW – HOW TOP trendy v mažmente a vzdelávaní ČO ZÍSKAME? maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu
 10. 10 3. SMART BRAIN  najnovšie výskumy neurovedy v manažérskej praxi  aktívny rozvoj mozgu  podpora zdravia mozgu  vyššia kvalita života  neuroleadership  nové stimuly a učenie sa nových vecí  neuroplasticita mozgu v praxi manažéra  emocionálna stabilita  lepšie sociálne vzťahy  lepšie rozhodovanie  lepšie zvládanie stresu SMART BRAIN najnovšie výskumy neurovedy v manažérskej praxi VITALITY MANAŽMENT najnovšie výskumy zdravia a sedavého štýlu zamestnania MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI A KNOW – HOW TOP trendy v mažmente a vzdelávaní ČO ZÍSKAME? maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu
 11. 11 4. VITALITY MANAŽMENT  inteligentné používanie nášho tela v pracovnom prostredí  „relaxation response“ v praxi  rozvoj a podpora zdravia a dĺžky života  lepšie mentálne a fyzické zdravie (udržanie aj v staršom veku)  eliminácia následkov sedavého štýlu zamestnania  lepši pohyb  vplyv na krvný obeh a dýchanie  pitný režim a lepšia výživa SMART BRAIN najnovšie výskumy neurovedy v manažérskej praxi VITALITY MANAŽMENT najnovšie výskumy zdravia a sedavého štýlu zamestnania MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI A KNOW – HOW TOP trendy v mažmente a vzdelávaní ČO ZÍSKAME? maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu
 12. 12 5. CSR – KOMUNITA  sociálne učenie  zdieľanie a benefičné aktivity  podpora rozvoja komunity  udržateľná budúcnosť  benefičný a sociálny rozmer vzdelávania  podpora komunity a spoločenský dosah  Univerzity, študenti, doktoranti, mladé talenty  dôchodci, matky na materskej  mestá a obce SMART BRAIN najnovšie výskumy neurovedy v manažérskej praxi VITALITY MANAŽMENT najnovšie výskumy zdravia a sedavého štýlu zamestnania MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI A KNOW – HOW TOP trendy v mažmente a vzdelávaní ČO ZÍSKAME? maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu
 13. 13 Marián Minárik minarikm@commpass.sk / 0907 400 392 www.commpass.sk
Advertisement