Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coaching z pohľadu neurovedy

2,815 views

Published on

Coaching z pohľadu neurovedy - moderný prístup ku coachingu

Sociálna konformita
Výskumy ukázali, že až 75% ľudí je ochotných súhlasiť s odpoveďou, o ktorej vedia, že je nesprávna a to len preto, ak s danou odpoveďou súhlasí skupina.

Nasledovanie pravidiel
Najnovšie skeny mozgu dokonca ukázali, že pri nasledovaní pravidiel sa v našich mozgoch aktivuje časť, ktorá dáva nám dobré pocity podobne ako pri sexe a sladkých jedlách.

Mozog sa prispôsobuje prostrediu
Neuroplasticita odhalila aký významný vplyv má na vývoj nášho mozgu prostredie a impulzy, ktoré nám prostredie poskytuje.

Vyžadovanie zmeny
Ak mozog vyhodnotí, že zmena je pre prežitie nevyhnutná, okamžite sa na ňu adaptuje – štartuje sa tvorba nových mozgových máp.

Manažér a motivácia
Neuroveda zistila, že takmer 95% našich myšlienok, konania, správania a emócii vychádza z podvedomia – z minulých skúseností a zážitkov.

Učenie – stratený čas?
Šokujúce zistenie: zabúdame 90% informácii do 30 dní od ich prijatia.

Mozog a vzorce
Mozog hľadá a potrebuje vzorce a vysvetlenia. Keď niečomu nerozumie, nájde si svoje vlastné vysvetlenie pre danú vec alebo to začne odmietať. Vzorce umožňujú efektívne a rýchle fungovanie.

Ďalšie články nájdete aj na Linkedin:
https://www.linkedin.com/today/author/38686991

SMART BRAIN PROJECT – diskusná skupina na Linkedin
https://www.linkedin.com/groups?groupDashboard=&gid=4002106&trk=anet_ug_anlytx&goback=.gna_4002106

VIDEO inšpirácie na youtube
https://www.youtube.com/channel/UCosv6ntXajFFsAVwkihmjBw

COMM-PASS na Linkedin
https://www.linkedin.com/company/comm-pass?trk=top_nav_home

http://www.slideshare.net/COMM-PASS

http://www.commpass.sk

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Coaching z pohľadu neurovedy

 1. 1. 1 COACHING Z POHĽADU NEUROVEDY predpoklady a realizácia coachingu
 2. 2. 2 1. Predpoklady coachingu COACHING Z POHĽADU NEUROVEDY – predpoklady Neuroveda a moderné výskumy fungovania mozgu prinášajú prekvapujúce vysvetlenia ľudského správania a konania. Existuje veľká priepasť medzi tým, čo zistila veda – a tým, čo robí dnešný biznis. Coaching nám dáva jednu z možností ako zmeniť zaužívané návyky a postoje a dostať sa do cieleného manažérskeho alebo líderského fungovania.
 3. 3. 3 1. Predpoklady coachingu Sociálna konformita Úžasný fenomén ľudského mozgu predurčuje naše správanie a konanie. Ako? Výskumy ukázali, že až 75% ľudí je ochotných súhlasiť s odpoveďou, o ktorej vedia, že je nesprávna a to len preto, ak s danou odpoveďou súhlasí skupina. Človek chce byť súčasťou svojej sociálnej skupiny a urobí všetko, aby sa jej prispôsobil. Človek sa evolučne vyvinul tak, že dokázal prežiť len vďaka sile a schopnostiam svojej sociálnej skupiny. Princípy tohto fungovania máme v našich mozgoch dodnes. Evolučne znamenalo byť vykázaný zo skupiny – smrť, človek sám ako jedinec nemal čancu na prežitie. Dokonca sa cítime dobre, keď robíme to, čo robí celá skupina. Evolúcia prinášala poznanie, že ak sa niečo deje a keď to robia všetci – je to pre nich dobré... tak to bude asi dobré aj pre mňa. To platilo v časoch, kedy znalosti jednotlivcov o prostredí boli veľmi obmedzené a bolo naozaj nutné sa spoliehať na hodnotu znalostí (dnes by sme povedali know – how) celej skupiny. Dnes to už 100% neplatí. Doba a podmienky prostredia sa menia tak rýchlo, že čo platilo pred pár rokmi – to môže byť dnes škodlivé alebo dokonca nebezpečné. Znalosti jednotlivcov sa dokážu meniť rýchlejšie ako znalosti celej skupiny. V takomto prípade je možné zažiť situácie, kedy nasledovanie správania a znalostí našej sociálnej skupiny nás môže dokonca ohrozovať. Líder – manažér ako vzor skupiny Šéf – manažér alebo prirodzený líder je ten, kto udáva požiadavky na sociálne správanie danej sociálnej skupiny. Manažér sa stáva „role model“ – vzor správania, ktorého správanie jeho tím – sociálna skupina opakuje. Líder určuje to, čo je akceptovateľné a čo už patrí mimo hraníc vhodného správania a konania v rámci danej sociálnej skupiny – v našom prostredí tímu alebo oddelenia.
 4. 4. 4 1. Predpoklady coachingu Nasledovanie pravidiel Veľa ľudí hovorí, že neznáša pravidlá. Každý z nás pozná ako nás dokážu pravidlá naštvať a obmedzovať. Hlavne tie nezmyselné, ktorých v dnešnej dobe nie je naozaj málo... Naša podstata ale hovorí niečo iné. Najnovšie skeny mozgu dokonca ukázali, že pri nasledovaní pravidiel sa v našich mozgoch aktivuje časť, ktorá dáva nám dobré pocity podobne ako pri sexe a sladkých jedlách. Ak nenasledujeme pravidlá – aktivuje sa časť mozgu, ktorá produkuje pocity podobné, ako keby sme boli trestaní alebo odmietaní. A evolučne vieme, že nechceme byť odmietaní a vylúčení z našej sociálnej skupiny. Išlo by o život. Ale dnes už dokážeme prežiť aj mimo našej sociálnej skupiny... čo s tým? Mozog sa prispôsobuje prostrediu Neuroplasticita odhalila aký významný vplyv má na vývoj nášho mozgu prostredie a impulzy, ktoré nám prostredie poskytuje. Náš mozog dokonca mení svoju štruktúru v závislosti od prostredia, v ktorom sa vyvíja. Prevratný objav neuroplasticity priniesol vysvetlenie faktu, že náš mozog sa mení celý život. Mozog vytvára mozgové mapy v závislosti od toho, čo sa učíme a akým spôsobom žijeme. Prostredie nás rozvíja alebo obmedzuje Mozog je orgán, ktorý sa vyvinul na to, aby zabezpečil prežitie – prežitie v prostredí, v ktorom sa nachádza. Ak firma necháva stále rovnaké prostredie, manažéri nemajú dôvod sa meniť. Manažéri zostávajú v pôvodných mozgových štruktúrach. Ak sa majú zmeniť manažéri – musia reagovať na zmeny prostredia a tým si zabezpečia prežitie. Zmeny firremného prostredia ležia v rukách firmy. Keď sa vrátime na začiatok ako líder určuje sociálne pravidlá v rámci svojho tímu – vidíme kľúčovú úlohu lídrov a nadriadených manažérov, ktorí sú zodpovední za to, čo firma akceptuje a čo je už neprípustné. Vyžadovanie zmeny Ak mozog vyhodnotí, že zmena je pre prežitie nevyhnutná, okamžite sa na ňu adaptuje – štartuje sa tvorba nových mozgových máp. Nastavenie nových sociálnych noriem správania sa v tíme podporuje rýchlu reakciu a adaptabilitu mozgu každého člena tímu.
 5. 5. 5 2. Realizácia coachingu Vyžadovanie zmeny Ak sa v tíme podarí vytvoriť vhodné prostredie – mozog sa začína prispôsobovať podmienkam, ktorým je vystavený – vtedy sa výrazne prejavuje neuroplasticita. Motivácia k zmene prichádza z: 1. Vnútorná motivácia – človek chce, 2. Potreby prostredia – manažér vytvára nároky a potreby prostredia, človek sa musí prispôsobiť tomu, čo vyžaduje firma, 3. Zmeny a nároky biznis prostredia – čo vyžaduje biznis, nové trendy, konkurencia, trh, zákazníci... Správne nastavený coaching potrebuje ísť v súlade s novými potrebami firmy – internými ale aj externými. Pokiaľ coaching nesleduje nároky prostredia – často spadáva len do príjemného „pokecu“, ktorý časom prestáva byť aj príjemný. Na druhej strane vhodný coaching má silu ukázať manažérom nové možnosti a dosiahnuť adekvátne zmeny potrebné k úspešnému fungovaniu v náročnom biznis prostredí. Coaching a učenie Dopamín je nevyhnutne spojený s efektívnym učením sa nových vecí. Dopamín je neurotransmiter, ktorý patrí do systému odmien nášho mozgu. Dobrý pocit po jedle, pri sexe alebo ošiaľ pri objavovaní nových vecí a prekonávanie vlastných hraníc – to všetko má na svedomí dopamín. Ak sa človek učí nové veci, motivácia učiť sa prichádza prostredníctvom dopamínu. Dopamín sa vylučuje pri učení sa nových vecí. Úlohou coacha nie je nahrádzať chýbajúcu motiváciu u daného manažéra. Externá motivácia je veľmi obmedzená a málo funkčná. Motivácia je tak široká téma, že sa jej budeme venovať inokedy. Neuroveda odhalila, že ľudský mozog má dostatok svojich vlastných mechanizmov, ako si nastaviť efektívnu a najmä účinnú motiváciu. Pre coaching stačí ak bude podporovať prirodzené fungovanie ľudského mozgu. Ostatné zariadia neuro-procesy a bio- chemické fungovanie nášho mozgu. Učenie a pohyb – aby sa manažér dokázal niečo nové naučiť, potrebuje dostať svoj mozog do stavu prijímania nových informácii. To nie je možné bez pohybu. Fyzická aktivita je nevyhnutná pre správnu výživu mozgu, potrebné bio- chemické procesy a ďaľšie systémy, bez ktorých mozog nedokáže správne fungovať.
 6. 6. 6 2. Realizácia coachingu Manažér a motivácia Ak necháme priechod len vlastným motiváciacam a konaniam, stále konáme len na základe minulých skúseností – starých mozogvých máp. Neuroveda zistila, že takmer 95% našich myšlienok, konania, správania a emócii vychádza z podvedomia – z minulých skúseností a zážitkov. Len 5% nášho fungovania je naozaj autentické a nové v závislosti od situácie, ktorú práve prežívame. Cieľom coachingu je podporovať nové manažérske zručnosti a návyky. Nechceme, aby manažéri opakovali to, čo už nie je pre dnešnú dobu adekvátne a prospešné. Cieľom snaženia manažéra je, aby začal tvoriť nové veci a tým tvoriť aj nové mozgové mapy. Či tvorba nových mozgových máp alebo posilňovanie starých a už nevhodných mozogových máp – to závisí od toho, aké činnosti opakujeme. Čo opakujeme – to sa posiľňuje, čo od mozgu vyžadujeme, to zlepšuje. Je nevyhnutné, aby coaching a top manažment zabezpečil – správne nastavenie cieľov a očakávaní pre manažérov. Učenie – stratený čas? Koľko informácii si človek zapamätá keď sa učí nové veci? Šokujúce zistenie: zabúdame 90% informácii do 30 dní od ich prijatia. Veľká časť zabúdania prebieha do pár hodín po prijatí informácie. Aké možnosti máme pri coachingu, aby sme rešpektovali kapacitu a schopnosti nášho mozgu? Jediná možnosť ako si informácie uložiť je začať ich používať v praxi. Čo nepoužívame – to strácame. Neexistuje nič také ako naučím sa to na celý život. Coaching je len impulz. Reálne učenie sa deje v praxi – v každodennej praxi. Manažér potrebuje vytvoriť podmienky, aby ľudia boli nútení nové informácie používať v praxi. Projektový model workshopov a vzdelávania je modernou formou manažérskeho ale aj univerzitného vzdelávania. Motivácia používať nové zručnosti a know – how v praxi nemôže ostať len na ľubovôli daného manažéra. Firma to musí vyžadovať.
 7. 7. 7 2. Realizácia coachingu Zodpovednosť nadriadeného manažéra Kľúčová je príprava pred coachingom. Samotný coaching je dôležitý, ale časovo tvorí len zlomok celého procesu dosiahnutia zmeny a osvojenia si nových manažérskych zručbostí a návykov. Bez aktivít, ktoré sa efektívne vykonávajú po coachingu sa coaching stáva len stratou času, úsilia a energie. Proces realizácie coaching je nutné správne nastaviť. V celom procese hrá nadriadený manažér spolu s coachovaným manažérom oveľa významnejšiu úlohu ako samotný coach. Samotný coach je len impulz. Nadriadený manažér sa musí aktívne so svojími ľuďmi podieľať na všetkých aktivitách. Manažér nemôže čakať, že ľudí som nechal vycoachovať a už vedia sami čo majú robiť a dosiahnu zmeny a nové výsledky. Nastavenie projektov dáva šancu podporiť používanie nového správania v praxi. Ale všetko za stálej podpory a dohľadu nadriadeného manažéra. Manažér a firma vytvárajú prostredie, v ktorom ľudia vo firme žijú, fungujú a realizujú potrebné veci. Ak chce manažment dosiahnuť zmeny – musí zmeniť podmienky prostredia, ktoré vytvára. Tu má jednoznačnú zodpovednosť manažment. Nestačí sa spoliehať na iniciatívu jednolivcov. Spomeňte si na sociálnu konformitu. Ľudia sa prispôsobia tomu, čo sa v danej sociálnej skupine – v tíme vyžaduje. Vhodné podmienky pre coaching Manažér potrebuje vytvoriť podmienky na učenie a zmenu. Potrebné je vytvoriť podmienky v tele a mozgu daného človeka, vytvoriť podmienky správneho procesu učenia a osvojovania si nových vecí a vytvoriť podmienky v prostredí firmy. Nestačí len vyčleniť pár hodín z pracovného času manažéra na to, aby sa stretával s coachom. Šanca dosiahnuť výsledky je v takomto prípade veľmi malá a dosiahnutie udržateľných zmien v dlhodobom horizonte minimálne. Správne podmienky pre učenie a zmeny v rámci coachovania vyžadujú široké spektrum správnych nastavení – tejto téme sa budeme venovať v ďaľších článkoch.
 8. 8. 8 2. Realizácia coachingu Mozog a vzorce Mozog hľadá a potrebuje vzorce a vysvetlenia. Keď niečomu nerozumie, nájde si svoje vlastné vysvetlenie pre danú vec alebo to začne odmietať. Vzorce umožňujú efektívne a rýchle fungovanie. Vzorce šetria energiu mozgu a pokiaľ sú správne nastavené tak podporujú bezpečé prežitie. Čo ak naše zažité vzorce správania prestávajú v dnešnej dobe platiť? Cieľom coachingu je prinášať nové vzorce správania a konania a tak nahrádzať staré, pôvodné a dnes už nevyhovujúce vzorce manažérskeho správania a konania. Mirror neurons – zrkadlové neuróny, imprinting, slepota k zmene, morálka a mornálne rozhodnutia, nadväzovanie vzťahov a tvorba oxytocínu... to sú len niektoré z ďaľších kľúčových faktorov úspešného coachingu. O týchto a mnohých ďalších faktoroch coachingu nabudúce...
 9. 9. 9 3. Zhrnutie – predpoklady coachingu ZHRNUTIE Sociálna konformita Výskumy ukázali, že až 75% ľudí je ochotných súhlasiť s odpoveďou, o ktorej vedia, že je nesprávna a to len preto, ak s danou odpoveďou súhlasí skupina. Človek chce byť súčasťou svojej sociálnej skupiny a urobí všetko, aby sa jej prispôsobil. Líder – manažér ako vzor skupiny Šéf – manažér alebo prirodzený líder je ten, kto udáva požiadavky na sociálne správanie danej sociálnej skupiny. Líder určuje to, čo je akceptovateľné a čo už patrí mimo hraníc vhodného správania a konania v rámci danej sociálnej skupiny – v našom prostredí tímu alebo oddelenia. ZHRNUTIE Nasledovanie pravidiel Najnovšie skeny mozgu dokonca ukázali, že pri nasledovaní pravidiel sa v našich mozgoch aktivuje časť, ktorá dáva nám dobré pocity podobne ako pri sexe a sladkých jedlách. Ak nenasledujeme pravidlá – aktivuje sa časť mozgu, ktorá produkuje pocity podobné, ako keby sme boli trestaní alebo odmietaní. Mozog sa prispôsobuje prostrediu Neuroplasticita odhalila aký významný vplyv má na vývoj nášho mozgu prostredie a impulzy, ktoré nám prostredie poskytuje. Náš mozog dokonca mení svoju štruktúru v závislosti od prostredia, v ktorom sa vyvíja.
 10. 10. 10 3. Zhrnutie – predpoklady coachingu ZHRNUTIE Prostredie nás rozvíja alebo obmedzuje Mozog je orgán, ktorý sa vyvinul na to, aby zabezpečil prežitie – prežitie v prostredí, v ktorom sa nachádza. Ak firma necháva stále rovnaké prostredie, manažéri nemajú dôvod sa meniť. Manažéri zostávajú v pôvodných mozgových štruktúrach. Vyžadovanie zmeny Ak mozog vyhodnotí, že zmena je pre prežitie nevyhnutná, okamžite sa na ňu adaptuje – štartuje sa tvorba nových mozgových máp. Nastavenie nových sociálnych noriem správania sa v tíme podporuje rýchlu reakciu a adaptabilitu mozgu každého člena tímu. Motivácia k zmene prichádza z: 1. Vnútorná motivácia – človek chce, 2. Potreby prostredia – manažér vytvára nároky a potreby prostredia, človek sa musí prispôsobiť tomu, čo vyžaduje firma, 3. Zmeny a nároky biznis prostredia – čo vyžaduje biznis, nové trendy, konkurencia, trh, zákazníci...
 11. 11. 11 4. Zhrnutie – realizácia coachingu ZHRNUTIE Manažér a motivácia Neuroveda zistila, že takmer 95% našich myšlienok, konania, správania a emócii vychádza z podvedomia – z minulých skúseností a zážitkov. Len 5% nášho fungovania je naozaj autentické a nové v závislosti od situácie, ktorú práve prežívame. Učenie – stratený čas? Šokujúce zistenie: zabúdame 90% informácii do 30 dní od ich prijatia. Veľká časť zabúdania prebieha do pár hodín po prijatí informácie. Aké možnosti máme pri coachingu, aby sme rešpektovali kapacitu a schopnosti nášho mozgu? ZHRNUTIE Zodpovednosť nadriadeného manažéra Samotný coaching je dôležitý, ale časovo tvorí len zlomok celého procesu dosiahnutia zmeny a osvojenia si nových manažérskych zručbostí a návykov. Bez aktivít, ktoré sa efektívne vykonávajú po coachingu sa coaching stáva len stratou času, úsilia a energie. Manažér a firma vytvárajú prostredie, v ktorom ľudia vo firme žijú, fungujú a realizujú potrebné veci. Ak chce manažment dosiahnuť zmeny – musí zmeniť podmienky prostredia, ktoré vytvára. Tu má jednoznačnú zodpovednosť manažment. Nestačí sa spoliehať na iniciatívu jednolivcov.
 12. 12. 12 4. Zhrnutie – realizácia coachingu ZHRNUTIE Vhodné podmienky pre coaching Manažér potrebuje vytvoriť podmienky na učenie a zmenu. Potrebné je vytvoriť podmienky v tele a mozgu daného človeka, vytvoriť podmienky správneho procesu učenia a osvojovania si nových vecí a vytvoriť podmienky v prostredí firmy. Mozog a vzorce Mozog hľadá a potrebuje vzorce a vysvetlenia. Keď niečomu nerozumie, nájde si svoje vlastné vysvetlenie pre danú vec alebo to začne odmietať. Vzorce umožňujú efektívne a rýchle fungovanie. Vzorce šetria energiu mozgu a pokiaľ sú správne nastavené tak podporujú bezpečé prežitie. Čo ak naše zažité vzorce správania prestávajú v dnešnej dobe platiť? Cieľom coachingu je prinášať...
 13. 13. 13 ČLÁNKY na SLIDESHARE ČLÁNKY na LINKEDIN SMART BRAIN PROJECT skupina na LINKEDIN COMM-PASS na LINKEDIN COMM-PASS YOUTUBE COMM-PASS FACEBOOK COMM-PASS WEB ZÍSKAJTE NOVÉ INŠPIRÁCIE
 14. 14. 14 minarikm@commpass.sk – 0907 400 392 www.commpass.sk

×