Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Delo ekošole stisnjeno

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Delo ekošole stisnjeno

 1. 1. ZAMAŠKI<br />PLASTIC STOPPERS<br />
 2. 2. September300kg<br />May:<br />570 kg<br />January:410 kg<br />
 3. 3. MIA<br />MAJ<br />
 4. 4. PAPIR<br />PAPER<br />
 5. 5. 73 t<br />
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8. REVŠČINA V SVETU IN PRI NAS<br />POVERTY<br />
 9. 9. PACKAGE WHIT SCHOOL REQUISITE<br />
 10. 10. DARUJMO VSEM, KI NIMAJO<br />GIVE TO THOSE, WHO DO NOT HAVE<br />
 11. 11.
 12. 12. 25 PACKAGES FOR POOR PEOPLE FROM LOGATEC<br />
 13. 13. SVETOVNI DAN ZEMLJE – 22. aprilWORLD DAY OF THE EARTH<br />
 14. 14. UREJANJE ŠOLSKEGA VRTAARANGING THE SCHOOL GARDEN<br />
 15. 15. OBNAVLJANJE STOPINJ NA CANKARJEVI ULICIRESTORING FOOTPRINTS ON CANKARJEVA STREET<br />
 16. 16. PRIVIJANJE MANJKAJOČIH VIJAKOV NA ŠOLSKIH KLOPEHADJUSTING MISSING SCREWS ON SCHOOL TABLES<br />UREJANJE ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČATIDING OF SCHOOL SPORTS GROUND<br />
 17. 17. UREJANJE ŠOLSKEGA DVORIŠČAARANGING SCOOL YARD/PARK<br />
 18. 18. ČIŠČENJE POTOKA LOGAŠČICA IN DIVJEGA ODLAGALIŠČA<br />CLEANING THE RIVER LOGAŠČICA AND RUBBISH IN THE WILD<br />
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21. PRIPRAVA ZDRAVIH NAMAZOVPREPARING HEALTLYSPREADS MALICA<br />

×