Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regionaal infomoment UiTPAS Meetjesland - september 2017

101 views

Published on

Begin september lanceerde UITPAS Meetjesland in Assenede en Eeklo. Deze presentatie geeft een overzicht van de gezette stappen en informeert geïnteresseerde Meetjeslandse gemeenten over het vervolg.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Regionaal infomoment UiTPAS Meetjesland - september 2017

 1. 1. UiTPAS Meetjesland Regionaal infomoment 27 september 2017
 2. 2. PROGRAMMA • Gebruikers aan het woord • De UiTPAS in Vlaanderen • De UiTPASfundamenten • Communicatie UiTPAS • Cijfers UiTPAS Vlaanderen • Cijfers UiTPAS Meetjesland • UiTPAS Meetjesland & verenigingen • Waarom als bestuur inzetten op UiTPAS? • UiTPAS in uw gemeente • Vragen?
 3. 3. Gebruikers aan het woord
 4. 4. UiTPAS in Vlaanderen Een vrijetijdsprogramma om drempels weg te werken voor iedereen, met bijzondere aandacht voor mensen in armoede ‘Klantenkaart’ voor vrije tijd => DOEL: algemene vrijetijdsparticipatie bevorderen 2012: pilootproject Aalst 2013: haalbaarheidsstudies 2015: uitrol naar rest van Vlaanderen 2017: start Meetjesland
 5. 5. UiTPAS in Vlaanderen UITPAS in Vlaanderen >1 programma > Herkenbare naam: UiTPAS > Gelijkvormig systeem met lokaal gezicht
 6. 6. UiTPAS in Vlaanderen
 7. 7. De UiTPAS fundamenten De 3 UITPAS fundamenten 1. Punten toekennen 2. Punten omruilen 3. Kansentarief toekennen
 8. 8. De UiTPAS fundamenten PUNTEN SPAREN • Beloon je trouwe publiek! • Op het volledige aanbod: • Ledenaanbod • Eenmalige activiteiten • Niet prijsgebonden • Op het moment van deelname Punten kunnen ook gespaard worden door pashouders uit andere regio’s.
 9. 9. De UiTPAS fundamenten PUNTEN OMRUILEN Zet je activiteiten in de kijker • Trek een nieuw publiek aan • Zorg voor extra publiek op minder populaire activiteiten • Permanente of tijdelijke inruilvoordelen • Geen vaste ‘koers’ • Geen aanslag op financiën: slim mee omgaan! Punten kunnen ook omgeruild worden door pashouders uit andere regio’s Puntenkader: • < 10 punten: gratis tastbare dingen en kortingen op activiteit • 10 punten: bijvoorbeeld gratis ticket • > 10 punten: voor exclusievere voordelen
 10. 10. De UiTPAS fundamenten
 11. 11. De UiTPAS fundamenten UiTPAS MET KANSENTARIEF • Vrije tijd = grondrecht • Kansentarief is een basisvoorwaarde • Geen gratis-verhaal, maar solidaire kostendeling • Belang van toeleidingsinitiatieven: ruimer kader, niet enkel aan financiële drempel werken! Enkel binnen eigen UITPAS-regio
 12. 12. De UiTPAS fundamenten UiTPAS MET KANSENTARIEF • Systeem van solidaire kostendeling • 75% korting voor de pashouder • 20% gederfde kosten voor verenigingen => drempel verenigingen laag houden. Met succes! • Toekenning UiTPAS met kansentarief wordt jaarlijks geëvalueerd • Beperking tot 150 euro per jaar, eigen bijdrage
 13. 13. De UiTPAS fundamenten UiTPAS MET KANSENTARIEF • Intergemeentelijke deelname mogelijk => groter aanbod voor mensen in armoede, op laagdrempelige manier Voorbeeld: Stefanie uit Eeklo neemt deel aan activiteit in GC De Bijenkorf in Assenede: • Stefanie => 25% • GC De Bijenkorf => 20% gederfde inkomsten • Stad Eeklo => 55% aan GC De Bijenkorf / gemeente Assenede Stefanie uit Eeklo gaat naar concert in muziekclub N9: • Stefanie: => 25% • Muziekclub N9 => 20% gederfde inkomsten • Stad Eeklo => 55% aan muziekclub N9
 14. 14. De UiTPAS fundamenten UiTPAS MET KANSENTARIEF Afbakening doelgroep: • Inwoners van Assenede en Eeklo (gewoonlijke verblijfplaats) met hoogstens 1 bescheiden woning in eigendom • Die behoren tot 1 van deze categorieën: • Recht op verhoogde tegemoetkoming • (Equivalent) leefloon • Budgetbeheer • Collectieve schuldenregeling • Asielzoeker • Op basis van onderzoek  Ruim debat aan voorafgegaan  Evenwicht tussen fair systeem enerzijds en niet te arbeidsintensief om te verifiëren
 15. 15. De UiTPAS fundamenten UiTPAS OP SCHOOL • Geen punten, enkel kansentarief • Enkel voor activiteiten bij gemeentelijke aanbieders • Andere verdeelsleutel: 25% - 75% • Apart systeem
 16. 16. De UiTPAS fundamenten PRIJS Onmiddellijk recht op een pak welkomstvoordelen, in Assenede én in Eeklo! In totaal 13 welkomstvoordelen => aankoopprijs onmiddellijk gerecupereerd!
 17. 17. De UiTPAS fundamenten WELKOMSTVOORDELEN Elke pashouder heeft recht op voordelen uit alle deelnemende gemeenten
 18. 18. Hardware Zuiltjes: op plaatsen met veel participatie => punten sparen
 19. 19. Hardware Balie applicatie NFC-lezer: plekken waar mensen aan de balie passeren => punten sparen, kansentarief toekennen, punten omruilen, welkomstvoordelen opnemen Combilezer: verkooppunten => voor inlezen e-ID, ook NFC Smartphone: verenigingen of activiteiten op verplaatsing
 20. 20. Inzichten en statistieken Mogelijkheid om statistieken op te vragen => Inzichten voor uitstippelen vrijetijdsbeleid
 21. 21. Communicatie UiTPAS Meetjesland
 22. 22. Communicatie UiTPAS Meetjesland
 23. 23. Communicatie UiTPAS Meetjesland
 24. 24. Communicatie UiTPAS Meetjesland
 25. 25. Communicatie UiTPAS Meetjesland
 26. 26. Communicatie UiTPAS Meetjesland
 27. 27. Communicatie UiTPAS Meetjesland
 28. 28. Communicatie UiTPAS Meetjesland
 29. 29. Communicatie UiTPAS Meetjesland
 30. 30. Communicatie UiTPAS Meetjesland www.uitpasmeetjesland.be/uitpaspartner
 31. 31. Cijfers: UiTPAS in Vlaanderen
 32. 32. Cijfers: UiTPAS in Vlaanderen
 33. 33. Cijfers: UiTPAS in Vlaanderen
 34. 34. Cijfers: UiTPAS in Vlaanderen
 35. 35. Cijfers: UiTPAS in Vlaanderen
 36. 36. Cijfers: UiTPAS in Vlaanderen
 37. 37. Cijfers: UiTPAS in Vlaanderen
 38. 38. Cijfers: UiTPAS in Vlaanderen
 39. 39. Cijfers: UiTPAS Meetjesland 26 september 2017 1014 pashouders 23% algemeen 77% met kansentarief 23% Assenede 77% Eeklo
 40. 40. Cijfers: UiTPAS Meetjesland 26 september 2017 237 pashouders algemeen 777pashouders met kansentarief 66% Assenede 33% Eeklo 10% Assenede 90% Eeklo
 41. 41. Cijfers: UiTPAS Meetjesland 26 september 2017 60 pashouders ruilden 62 welkomstvoordelen in 161 kansentarieven werden toegekend aan 126 pashouders
 42. 42. Cijfers: UiTPAS Meetjesland 26 september 2017 70 verenigingen 15 scholen 48% cultuur 30% sport 22% jeugd
 43. 43. UiTPAS Meetjesland & verenigingen Marlies Goethals, Dienst Vrije Tijd, Assenede Bert Cambier, muziekclub N9
 44. 44. Waarom als bestuur inzetten op UITPAS? Dominique Buysse, OCMW-voorzitter, Assenede Rita De Coninck, Schepen van Vrije Tijd, Eeklo Christine Claeys, OCMW-voorzitter, Waarschoot
 45. 45. UITPAS in uw gemeente FINANCIEEL 3 belangrijke componenten: - Aankoop hardware => wordt gerecupereerd met de inkomsten uit de kaartverkoop - Tussenkomsten mensen in armoede => belangrijkste kost - Personeelsinzet
 46. 46. UITPAS in uw gemeente Aankoop hardware • Scanzuiltjes, zonder voet: 360 euro exclusief BTW, 436 inclusief BTW • NFC-lezer : 30 à 40 euro exclusief BTW, 36 à 48 euro inclusief BTW • Combilezer: 45 à 65 euro exclusief BTW, 55 à 78 euro inclusief BTW (cfr. Volumekortingen) Investering die zich op termijn terugbetaald door verkoop kaarten! Verkoopprijs algemene pas: 5 euro; productiekost: 0,50 à 1 euro, 4 euro opbrengst kan gebruikt worden voor hardware
 47. 47. UITPAS in uw gemeente Aankoop hardware Eeklo: • 10 zuiltjes zonder voet, • 4 combilezers • 15 NFC-lezers +/- 5.000 euro Assenede: • 2 zuiltjes met voet, 3 zonder • 11 combilezers • 10 NFC-lezers +/- 3.500 euro
 48. 48. UITPAS in uw gemeente Tussenkomsten deelnames personen in armoede • Moeilijk in te schatten! • Inschatting op basis van aantal personen met recht op kansentarief, aantal deelnames • Middelen die hiervoor gebruikt kunnen worden: • Middelen uit lokaal netwerk • Middelen voor particpatie en sociale activering OCMW • Reguliere middelen vrije tijd (vanuit sectordecreten overgeheveld naar het gemeentefonds)
 49. 49. UITPAS in uw gemeente Personeelsinzet • Sterk afhankelijk van lokale context! • Samenwerking is belangrijk criterium  Aanwezigheid lokaal netwerk?  Aanwezigheid vrijetijdsoverleg?  Structureel overleg armoedepartners? • Starten met of zonder verenigingen? • Communicatiebeleid • Lokale trekker per instappende gemeente, verantwoordelijke voor de lokale aspecten
 50. 50. Regionale afspraken • Regionaal reglement: specifieke voorwaarden Meetjesland • Doelstelling • Spaar- en voordelenprogramma • Kansentarief • Prijs • Regionale samenwerkingsovereenkomst: taken en engagementen
 51. 51. Engagementen & taken: lokaal • Financiering van de kortingen • Financiering hardware • Personeelsinzet voor: • Vertegenwoordiging in regionale stuurgroep • Opvolging op lokaal niveau • Communicatie in lokale kanalen • Promotie & toeleiding • Overtuigen partners => Aanstellen lokale trekker die lokale aspecten overziet
 52. 52. Engagementen & taken: lokaal • Organisatie lokale werkgroep • Bepalen verkooppunten • Procedure aanvraag UiTPAS met kansentarief • Hardware: • Inventarisatie nodige hardware • Bestelling via COMEET • Installatie met ondersteuning van CultuurNet • Kaarten: oplagebepaling & bestelling (via COMEET) • Verenigingen: • Organisatie infomomenten & opleiding • Ondersteuning opstart • Helpdesk • Communicatie: opname in eigen kanalen, volgens regionale voorbeelden • Welkomstvoordelen & inruilvoordelen bepalen • Lokale lancering
 53. 53. Engagementen en taken: regionaal • Coördinatie stuurgroep en eventuele werkgroepen • Stuurgroep: divers samengesteld, vertegenwoordiging uit elke gemeente • Eventueel werkgroep communicatie, rond praktische zaken naargelang noodzaak • Begeleiding toetredende gemeenten • Begeleiding aangesloten gemeenten • Eventuele groepsaankopen coördineren • Lijsten voor terugbetalingen • Controle maximum bedrag tussenkomsten • Regionale communicatie + sjablonen lokale communicatie • Contacten bovenlokale aanbieders • Kennisdeling tussen deelnemende gemeenten • Opleiding: baliepersoneel & verenigingen
 54. 54. Waarom nu instappen? • Kant-en-klaar systeem: Alles ligt vast in regionaal reglement en regionale samenwerkingsovereenkomst Kennis en ervaring => snelle instap • Begeleiding COMEET nog kostenloos in deze periode
 55. 55. Timing? • Vraag een toelichting op maat met kostenoefening • December: beslissing • Januari: opstart • September: lancering

×