Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cultuurhappening 2018

381 views

Published on

Op vrijdag 7 december 2018 ging onze jaarlijkse Cultuurhappening door in het AZ Alma. Het thema van dit jaar draaide rond 'Zorg'.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cultuurhappening 2018

 1. 1. CULTUURHAPPENING 2018
 2. 2. Dr. Bruno Vermeersch Namens de Kunstcommissie AZ Alma
 3. 3. Rebecca Van Rechem Coördinator COMEET
 4. 4. Realisaties 2018
 5. 5. Bibliotheken Erfgoed Lokaal Cultuurbeleid Meetjeslandse Podia 4 werkdomeinen
 6. 6. Inspiratiedag Duurzaam Cultuurbeleid • In samenwerking met Veneco • In het kader van Meetjesland Klimaatgezond • Inspiratie door Steven Vromman + actievoorstellen • Vervolgactie Meetjeslandse Klimaatmaand Realisaties 2018
 7. 7. • Ambitienota Cultuurwijs Meetjesland nav gemeenteraadsverkiezingen 2018 • Initiatief Meetjeslandse Cultuurraden • In 2017 twee sessies ‘Come & Meet’ met brede cultuurveld in Meetjesland; koppeling met resultaten bevraging Cultuurcontentement • Ideeën en voorstellen gebundeld tot een constructief, sterk en gedragen signaal • Diverse lokale versies Memorandum Realisaties 2018
 8. 8. • Aanboren nieuw publiek vrijetijdscommunicatie • Distributie:130 verdeelpunten en 600+ wachtzalen • Extra distributie via de bibliotheken • Kijken uit naar nieuwe samenwerking in 2019 Samenwerking PROMEET Realisaties 2018
 9. 9. • UITSCHIETER • Uitinhetmeetjesland.be • Facebookpagina UiT in het Meetjesland • Cultuurmarkt Gent Vrijetijdscommunicatie Realisaties 2018
 10. 10. • Collegagroepen • Studiebezoek Scharpoord • Stuurgroep UiTPAS • Online kennisdeling Overleg en kennisdeling Realisaties 2018
 11. 11. GDPR voor verenigingen 2 opleidingen • Lovendegem • Nevele – specifiek voor erfgoedverenigingen Realisaties 2018
 12. 12. Sebastiaan De Coninck Coördinator Erfgoedcel Meetjesland
 13. 13. Sluitstuk Herdenking WOI • Slot 5 jaar herdenking van slachtoffers en verhalen WOI • Opnieuw meer dan 30 erfgoedactiviteiten dit najaar (goed voor bijna 150 activiteiten in totaal) Realisaties 2018
 14. 14. De Dodendraad leeft • Initiatief Verhalis, lokale besturen langs beide zijden van de grens, ondersteuning van Scheldemondfonds (de drie provincies) en de erfgoedcellen! • Krokuslint van meer dan 30 km langs de dodendraad, goed voor meer dan 60.000 krokusbollen. • Met dank aan meer dan 1500 schoolkinderen, leerkrachten, enthousiaste vrijwilligers en de gemeentediensten. Realisaties 2018
 15. 15. Realisaties 2018
 16. 16. Het kleine grote museum • Een toekomst voor de collectie VVV Eeklo • Collectieplanning • Zichtbaarheid Realisaties 2018
 17. 17. Het kleine grote museum VVV Eeklo • Pilootproject format pop-up expo in vitrine leegstaand pand Realisaties 2018
 18. 18. Stefanie De Pauw Medewerker UiTPAS
 19. 19. UiTPAS Meetjesland • UiTPAS Meetjesland werd in september gelanceerd in Maldegem en is nu beschikbaar in drie gemeenten • Thema wordt breed opgenomen: Info- en netwerkmoment ‘vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede in sleuteljaar 2019’ Realisaties 2018
 20. 20. • 3718 pashouders in totaal, waarvan • 1998 met een UiTPAS met kansentarief • 1720 met een algemene UiTPAS • Er werden, sinds de opstart, al 2.776 kansentarieven toegekend en al 1.949 voordelen omgeruild • Meer dan 100 aangesloten verenigingen UiTPAS Meetjesland 1998 54% 1720 46% UiTPAS Meetjesland Realisaties 2018
 21. 21. • Regionaal opleidingstraject digitale skills, op maat en op vraag, van januari tot mei • Elke bib zes sessies Digicoach 75% 25% Ben je geïnteresseerd in een vervolg? ja nee Realisaties 2018
 22. 22. De WAANZINNIGE zoektocht in je LICHAAM • Inclusief project rond leesbevordering, ook voor kinderen met leesbeperkingen, 9-12 jaar • 14 voorstellingen door Meneer Zee • Extra subsidie Stichting Lezen • Ism Gezinsbond Realisaties 2018
 23. 23. Vooruitblik naar 2019
 24. 24. • Nieuwe beleidsperiode 2020-2025 (2026) • Input van jullie als stakeholders • Deadline: 1 oktober 2019! • Wij zoeken jou! Wil je graag meedenken? Meld je aan via www.comeet.be • Opportuniteiten voor projecten in nieuwe Decreet Bovenlokale Cultuurwerking! -> indiening 15/5 en 15/11 Beleidsplanning en verlenging COMEET Realisaties 2018
 25. 25. • Bestendiging & optimalisatie bestaande werking • Gerichte acties om bereik bij & gebruik door bepaalde doelgroepen te verhogen • Focus op meer lokale netwerken in de regio • Nieuwe instapronde in 2020: toelichtingen bij besturen voor info & kostenoefening op maat UiTPAS Meetjesland in 2019 Vooruitblik 2019
 26. 26. • Samenwerking COMEET, Veneco en Vorming+ • November 2019: divers activiteitenaanbod rond klimaatverandering • Sensibilisering door (socio-)culturele sector • Communicatie - ondersteuning Meetjeslandse Klimaatmaand Vooruitblik 2019
 27. 27. Wat is Jong geweld? Jong geweld in ‘t Meetjesland  Belevingsonderzoek  Bij 15-16 jarigen (geboortejaar 2002-2003)  Beleving van wonen en opgroeien in het Meetjesland  Kernthema’s: Mobiliteit & Vrije tijd (sport, cultuur & recreatie)
 28. 28. Hoe wordt het onderzoek gevoerd? Jong geweld in ‘t Meetjesland KWALITATIEF LUIKKWANTITATIEF LUIK Grote online survey april – augustus 2018 De belevingssessies oktober – december 2018
 29. 29. Survey Jong geweld in ‘t Meetjesland  2 maanden (13/04 – 10/06)  1656 respondenten (1498 uit het Meetjesland)  37 % van de 15-16 jarigen in het Meetjesland > ⅓ KWANTITATIEF LUIK
 30. 30. Belevingssessies  1 maand  18 sessies in 9 scholen  295 Meetjeslandse jongeren bevraagd KWALITATIEF LUIK
 31. 31. Tipje van de sluier… Jong geweld in ‘t Meetjesland 21.32% 78.68% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% Ja Nee Meetjesland 31% 14% 69% 85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Knesselare Evergem Hoogste en laagste cijfer Meetjesland Hoeveel % van de 15-16 jarigen heeft een creatieve hobby?
 32. 32. Tipje van de sluier… Jong geweld in ‘t Meetjesland Welke creatieve hobby’s doen de jongeren? 7.99% 2.85% 1.94% 2.85% 2.22% 2.08% 7.08% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% Muziekschool Orkest Band Toneel of dictie Kunstacademie of tekenschool Lessen fotografie, grafisch ontwerp,... Andere:
 33. 33. 7 FEBRUARI 2019 19u, Herbakker Eeklo Jong geweld in ‘t Meetjesland De Grote Jong Geweld Conferentie! Wil je meer weten… Inschrijven vanaf 1 januari
 34. 34. • Transversale werking, in de geest van nieuwe decreet • Actiepunten vanuit regionale bevraging Jong Geweld!? Werking jeugdcultuur Vooruitblik 2019
 35. 35. • Nieuwe diensten voor gebruikers (najaar): • Bieblo • Mijn leestipper • Tournee: Games in de bib! • Gezamenlijke opleidingen Regiobib Meetjesland Vooruitblik 2019
 36. 36. • Een groep enthousiastelingen, elk op hun eigen manier verweven met het textielverleden • De gemeente, COMEET en IOED Meetjesland haken hierop in • Stof voor vernieuwing Waarschootstof Vooruitblik 2019
 37. 37. • Voorbereiding herdenking WOII • Nieuwe beeldbank • Wat met erfgoedwerkingen in tijden van fusie? • Historische archiefwerking • IOED Meetjesland • Meetjeslandse Meesters Meer erfgoed Vooruitblik 2019
 38. 38. CULTUURHAPPENING Mpeg Band
 39. 39. Voor al uw vragen over cultureel erfgoed LEONTINE DHONDT
 40. 40. Voor alle vragen over uw archief MICHIEL VANDENABEELE
 41. 41. 2018: start samenwerking • Erfgoedcel COMEET • Archiefdienst Welzijnsband Meetjesland Doel: • Situatieschets van de historische archieven in het Meetjesland • Verdere acties in toekomst en/of lokaal onderzoek faciliteren Project Historische archieven Archiefdienst
 42. 42. Stand van zaken Archiefdienst • Eind 2018: Aalter, Evergem, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot, Zomergem, Eeklo, Assenede • 2019: Kaprijke, Nevele, Wachtebeke, Zelzate
 43. 43. • Inventarisatie historisch archief (op doosniveau) • Rapport van elke gemeente:  Staat van de archiefruimte  Welk archief is er overgebracht naar het Rijksarchief Gent  Toegangen op het archief  Conclusies en aanbevelingen Eindresultaat Archiefdienst
 44. 44. Stappenplan: • Digitaliseren en metadateren • Zuurvrij verpakken • Opname in de Erfgoedbank Meetjesland • Rondreizende tentoonstelling, e-expo Project Kermisaffiches
 45. 45. Voor al uw vragen over onroerend erfgoed SOPHIE ANSEEUW
 46. 46. Trotse ouders: Veneco, COMEET, RLM 1 januari 2018, 12u00 Geboren te Eeklo 2916 relicten 11 gemeenten IOED Meetjesland IOED Meetjesland
 47. 47. Karakteristieken  Bouwkundig, als landschappelijk erfgoed  Ondersteunend  Dienstverlenend en bemiddelend  Draagvlak verbredend
 48. 48. Groeicurve IOED Meetjesland
 49. 49. • Meer proactief • Minder ad-hoc • Grotere gedragenheid • Ondersteuning vrijwilligers Evolutie IOED Meetjesland
 50. 50. Actualiseren Waarderen Adviseren Verbreden Evalueren Zorgen voor morgen? IOED Meetjesland
 51. 51. CULTUURHAPPENING Mpeg Band
 52. 52. Voor al uw vragen over de Meetjeslandse Meesters LOUISE VERMEERSCH
 53. 53. • Staalkaart Meetjeslandse Meesters (2018) • Erfgoedluik = inspiratiebron en uitgangspunt kunstzinnig activiteitenaanbod (2019) • Netwerk van artistieke spelers uit de regio ondersteunen en versterken Project Meetjeslandse Meesters Meetjeslandse Meesters
 54. 54. Meetjeslandse Meester? • Postuum • Geboren, gestorven of gewerkt in het Meetjesland • Beeldende kunsten (schilderkunst, beeldhouwwerk) • Inhoudelijke artistieke waarde (artistiek parcours, opleiding,…) • Emotionele waarde in de regio (lokale erkenning en waardering) Meetjeslandse Meesters
 55. 55. Kunst in het Meetjesland? Een rijk verleden! Met dank aan:
 56. 56. Een meerstemmige lijst: Online lijst Lexicon Oost-Vlaamse Schilders en beeldhouwers Gemeente en erfgoedpartners Artoria Longlist Meetjeslandse Meesters
 57. 57. Kintziger Robert (1935-1999)
 58. 58. Christian Dely (1931-1986)
 59. 59. Leo Steel (1878-1938)
 60. 60. Startmoment Kick-off van de publiekscampagne i.s.m. Kunstacademie Eeklo Praktisch: 20 december, 19u30, Eeklo Programma: • Lezing: Dr. Tim De Doncker • Expo “Who the F*** is Luc Verstraete” • Interpretatie van studenten Kunstacademie Eeklo Meetjeslandse Meesters
 61. 61. Leo Steel Met dank aan:
 62. 62. Leo Steel
 63. 63. Stijn Coppejans Voorzitter COMEET
 64. 64. Stijn Coppejans Voorzitter COMEET
 65. 65. Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door: Mpeg Band, Postkaartproducties, Sleins Archief, vzw Vliet, AZ Alma Bedankt!

×