Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La feminització de la professió mèdica. ¿Una moda o una tendència crònica?

1,760 views

Published on

Debat sobre la feminització de la professió en la presentació del Programa de Formació del Centre d'Estudis Col·legials 2012-13.

Pel Dr. Jordi Craven-Bartle, Institut Borja de Bioètica Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau.

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La feminització de la professió mèdica. ¿Una moda o una tendència crònica?

 1. 1. LA FEMINITZACIÓ DE LAPROFESSIÓ MÈDICA. UNA MODAO UNA TEN DÈNCIA CRÒNICA? Dr. Jordi Craven-Bartle Institut Borja de Bioètica Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau
 2. 2. EL DEBAT: HI MASSES DONESPROFESSIONALS DE LA MEDICINA ? British Medical Journal: 5 Abril 2008, Vol 38
 3. 3. EL DEBAT: HI MASSES DONESPROFESSIONALS DE LA MEDICINA ? SI: Brian McKinstry • Les dones tendeixen a treballar més mitja jornada que els homes, fins i tot després dels 50 anys • La dedicació a altres afers i obligacions familiars incrementa el cost de la sanitat • Mentre no canviï la societat, cal equilibrar el rol de la dona al que cada estructura pot suportar British Medical Journal: 5 Abril 2008, Vol 38
 4. 4. EL DEBAT: HI MASSES DONESPROFESSIONALS DE LA MEDICINA ?NO: Jane Dacre• La medicina atrau a lesmillors personesindependentment del seugènere• La dona metgessa haenriquit la medicina en totesles seves facetesperò no està ben representadaals òrgans de govern• Cal adaptar la planificació ala conciliació laboral /familiar British Medical Journal: 5 Abril 2008, Vol 38
 5. 5. LA QÜESTIÓ: FEMINIT- ZACIÓ I EXERCICI DE LA MEDICINAMed. Clin (Barc) 2009; 133:184-186
 6. 6. Salud 2000Sept 2009,Nº 123
 7. 7. LA FEMINITZACIÓ DE LA MEDICINADES DE LA PERSPECTIVA LABORAL
 8. 8. LA FEMINIT- -ZACIÓ DE LAMEDICINA ES FAUNIVERSAL
 9. 9. PERÒ TORNAEL DEBAT !
 10. 10. CONTINUA EL DEBAT !
 11. 11. …AMB RESPOSTESCONTUNDENTS !
 12. 12. Teresa Jerez Salcedo,Federació Sanitat CCOO
 13. 13. Teresa Jerez Salcedo,Federació Sanitat CCOO
 14. 14. Conclusió: SÍ A LA FEMINITZACIÓ DE LA MEDICINA ! • És inqüestionable avui la igualtat entre la capacitat professional de l’home i la dona per l’exercici de la medicina • Aquesta reflexió s’estén a l’àmbit assistencial, docent, investigador, social, deontològic i de lideratge • La condició femenina pot aportar noves virtuts per la comprensió i l’atenció de la fragilitat del pacient • Els deures familiars i especialment el reproductiu de la dona obliguen a un model de conciliació de la vida familiar amb la vida laboral
 15. 15. Conclusió: NO A LA REINVIDICACIÓDE LA DONA PROFESSIONAL A TRAVÉS DE LA LLUITA TERMINOLÒGICA !• El respecte i la consideració a la dona metgessa és molt mésque una qüestió de paraules; és una qüestió de fets ! Cal tractar-lacom igual en capacitat i ajudar-la a conciliar la vida laboralamb la familiar, com dret fonamental que és !• A les llengües romàniques el nominatiu plural és de gènere noés masculí ni femení. És indeterminat si el context no especificaaltra cosa• Dir “germanes i germans” , “espectadores i espectadors”,“pacients femenines i pacients masculins”, no vol dir cap especialconsideració pel gènere femení, sinó una complicacióde la llengua que dificulta la comunicació
 16. 16. LA QÜESTIÓTERMINO- LÒGICA

×