Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fòrum Atenció Primària - Pediatria

593 views

Published on

Dra. Carmen Monzón
Conclusions Grup Pediatria

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fòrum Atenció Primària - Pediatria

 1. 1. La veu dels professionalsGRUP DE PEDIATRIACoordinadors: MCarmen Monzón Fueyo Lurdes Alonso VallésJoan Azemar MallardVicente Morales HidalgoRamón Casanovas AinsaJosep Mª Casanovas GordoManel Enrubia IglesiasElisa de Frutos GallegoAmparo García GallegoMaria Gassó TarrésItziar Martín Ibáñez
 2. 2. SITUACIÓ ACTUAL• El pediatra es el referent dels nens de 0-14a• Els salaris dels metges pediatres de Catalunya son dels mes baixos de L’Estat Espanyol.• Existeix dificultats per a aconseguir incentius: Carrera professional ( Lligat a DPOS i al avaluador).• Pla d’Ordenació de pediatria. Pendent d’aplicació.• No existeix la figura del Coordinador / director pediàtric• Hi ha pediatres suficients , el problema es de distribució.• 30% de les places ocupats per Metges no pediatres.
 3. 3. SITUACIÓ ACTUAL• Catalunya: 1.167.830 nens de 0-14a. 15,4% població• 949 pediatres AP• Ratio mitja 1060/ nens /pediatra• 98 ABS >1200• 89 ABS-1000-1200• 153 ABS< 1000• Gran variabilitat territorial• 6ABS no disposen de pediatre.
 4. 4. Distribució territorial pediatres a Catalunya Taxa nens per Pediatra Territori Pediatres per nen Alt Pirineu i Vall d’Aran 1 / 1529 Lleida 1 / 1196 6 Terres del Ebre 1 / 1089 Barcelonès 1 / 1064 93 Camp de Tarragona 1 / 1054 72 Girona 1 / 1050 38 Catalunya Central 1 / 941 73 64720
 5. 5. SITUACIÓ ACTUALOBSERVATORI DE VULNERABILITAT DE LA CREU ROJAImpacte de la crisis en les famílies: 180000 famílies tenen 2 membres a l’atur. 26.000 famílies viuen amb menys de 400€/mes. Augment d’un 20% dels Kits de supervivència de la Creu Roja.ELS NENS SON LA PART MES FEBLE DE LA SOCIETAT
 6. 6. SITUACIÓ ACTUAL• Dificultat per dedicar 10 minuts per visita. • Metges que demanen certificat per treballar fora del país.
 7. 7. Recomanacions del grup de Pediatria• Prescripció i exploracions complementaries.• Gestió d’equips i autonomia.• Coordinació amb altres nivells.• Medicalització, prevenció i hàbits saludables, desburocratització. Criteris ABC: estalvi, facilitat implementació temps
 8. 8. PRESCRIPCIÓ i EXPLORACIONS COMPLEMENTARIESCOORDINACIÓ PRESCRIPCIÓ • Incorporació i manteniment guia terapèutica electrònica • Incentivació de l’aplicació de la Guia. • Incentivació de la Prescripció pediàtrica basada en l’evidència. AAA
 9. 9. PRESCRIPCIÓ i EXPLORACIONS COMPLEMENTARIES AAB• Potenciar la presencia de pediatres: – Als equips directius. – De planificació. – Avaluació.• Creació Pla de Formació Continuada ABB• Control Medicació induïda.• HCAP Compartida.• Presentacions farmacèutiques pediàtriques nomes amb la dosis necessària.
 10. 10. GESTIÓ AAA• Coneixement dels recursos del territori.• Aplicació del pla d’Ordenació. Creació Equips Territorials de Pediatria.• Creació del Coordinador pediatra del Equip pediàtric mitjançant nomenament oficial.• Autogestió de l’agenda de visites.• Ocupació de les places de pediatres per pediatres titulats. Per millorar l’eficiència i basat en L’evidència.• Coneixement de la cartera de serveis a AP i Hospital.• Augmentar la capacitat de resolució d’AP: test diagnòstics ràpids.
 11. 11. GESTIÓAABRacionalització estructura organitzativa SistemaSalut. Evitar duplicitats.ABBPromoure la coresponsabilitat en la gestió deprofessionals de pediatria: Cooperatives, EBAS...
 12. 12. COORDINACIÓ• Millor comunicació amb serveis de suport: RX, laboratori, especialistes (Feedback), CESMIJ, CEDIAP i altres proveïdors.• Fer pública la cartera de serveis a la població.• Potenciar TICS: compartir ingressos, consultes externes, exploracions complementaries.• Afavorir coordinació i comunicació HOSPITAL/ATENCIÓ PRIMARIA. AAA
 13. 13. COORDINACIÓMillora la comunicació amb l’empresa, per tal de solucionar els problemes de laconsulta diària.Coordinació amb els serveis d’urgència amb protocols consensuats amb elspediatres.Coordinació amb els MF que segueixen l’atenció a partir dels 15a i quan visitinals pacients pediàtrics d’urgències.Llistat telefònic i e-mail de tots els professionals relacionats amb el nen. AAA
 14. 14. COMUNICACIÓ Per això diem a la de tres ¡¡¡¡COMUNICACIÓ
 15. 15. MEDICALITZACIÓ• Afavorir l’autocura del nen i la seva família• Potenciar el seguiment de L’infant amb malalties cròniques per part de pediatra AP.• Disminuir la quantitat d’informes que es demanen des de llars d’infants i escola• Seguiment del programa d’activitats preventives a la infància i adolescència vigent en l’actualitat. AAA
 16. 16. MEDICALITZACIÓ• Campanyes mediàtiques dhàbits saludables• Millor Educació sanitària de la Població i del bon ús del Sistema Sanitari. AAA• Pla de formació continuada• Els Metges responsables de l’atenció pediàtrica han de ser pediatres. AAB
 17. 17. BIBLIOGRAFIA• ¿Que profesional médico es el más adecuado para impartir cuidados en salud a niños en Atencióm Primaria en Paises desarrollados?: Revisión sistemática. JC. Buñuel Álvarez et alt. Rev Pediatr Aten primaria. 2010;12(Supl 18): s9-s72.• Papel del pediatra de atención primaria y coordinación especializada. M.J. Pueyo et alt.An pediatr (Barc). 2011; 75(4):247-252.• Barak S. Pasado, presente y futuro de la pediatria de Atención Primaria en Europa. En AEPap ed. Curso de Actualización de pediatria 2012. Madrid. Ediciones Exlibris;2012. pag 61-71.

×