Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fòrum Atenció Primària - Coordinació entre nivells

527 views

Published on

Dra. Roser Marquet.
Conclusions Grup Coordinació entre nivells

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Fòrum Atenció Primària - Coordinació entre nivells

 1. 1. Coordinació amb altres nivells La visió des de l’Atenció Primària
 2. 2. Participants• Aser Muñoz • Ignacio Menacho• Bàrbara Fernandez • Josep M Benet• Carme Batalla • Josep M Boada• Cesar Asenjo • Lurdes Camp• Dani Ferrer-Vidal • Maria León• Francesc X • Montse Fortuny Manzanera • Rafael Azagra• Roser Marquet
 3. 3. Consideracions inicials• calen objectius comuns i alineats que fomentin la cooperació entre organitzacions i nivells• “altres nivells” = 2on i 3er nivell, urgències i emergències, ESM, UAD, serveis socials, sociosanitaris i PADES• en general, ens referim al sistema públic• mesures generals, aplicacions particulars• mesures que impliquen la participació dels metges
 4. 4. Eixos1. Informació clínica2. Lliure elecció3. Comunicació i consulta entre professionals4. Consens sobre processos d’actuació5. Prescripció compartida
 5. 5. Informació clínica• Aconseguir que totes les dades clíniques del pacient s’emmagatzemin en un únic lloc• Que aquest lloc sigui accessible per totes els metges que participen en l’atenció del pacient• Amb l’autorització del pacient• Mantenint la confidencialitat• Donant-li la clau d’accés al pacient
 6. 6. Informació: perquè?• Integrar tota la informació sobre malalties, proves, tractaments i contactes del pacient en tots els llocs del sistema sanitari és fonamental per la seguretat, la qualitat i l’eficiència de l’atenció.
 7. 7. Lliure elecció• lliure elecció d’especialista i centre• per part de tots els metges• d’acord amb el pacient• tant desde l’AP a l’AE com de l’AE entre si
 8. 8. Lliure elecció: perquè?• Poguer triar el company a qui es consulta potencia les relacions de confiança i l’intercanvi d’informació, la qual cosa repercuteix en benefici dels pacients i millora la continuitat de l’atenció disminuint la repetició de proves i contactes innecesaris i afavorint l’harmonització de tractaments i procediments.
 9. 9. Comunicació i consulta• “consultar” en lloc de “derivar”• segmentar tipus de consulta: fer una prova, consulta puntual, transferència transitòria de responsabilitat, seguiment patologies d’altre nivell...• interconsultes virtuals• intercanvis “sense papers”
 10. 10. Comunicació i consulta: perquè?• En moltes situacions es pot evitar que el consultor visiti el pacient, només cal la seva opinió i consell. Això faria més eficient el temps dels especialistes i podrien dedicar-se a pacients de més complexitat.• Aquesta mesura, a més de disminuir el volum de pacients que arriben a l’AE, millora el nivell de resolució de l’AP i és una eina de formació continuada. Entenem que pot fer el sistema més eficient.
 11. 11. Consens de processos• Guies de pràctica clínica comuns per tot el sistema• Elaborades conjuntament i revisades periòdicament• Disponibles on-line en webs acreditades• Processos adaptats localment (qui fa què)
 12. 12. Consens de processos: perquè?• És ben conegut que disminuir la variabilitat de la pràctica clínica millora la qualitat i l’eficiència dels sistemes sanitaris.• Entenem que caldria disposar de consensos (guies de pràctica clínica) únics per a tots els pacients atesos pel sistema sanitari públic, com a garantia d’equitat i de qualitat de l’atenció.
 13. 13. Prescripció compartida• Recepta electrònica compartida• Nom del metge responsable de cada fàrmac• Durada del tractament• Concil—liació de tot el tractament del pacient
 14. 14. Prescripció compartida: perquè?• Entenem que, en la pitjor de les situacions en que no hi hagués una bona coordinació, permetria disposar igualment de la informació necessaria per atendre el pacient amb la màxima seguretat.
 15. 15. Mesura pràctica immediata• Establir un procés perquè els pacients derivats des de l’atenció primària a urgències de l’hospital, que ja han estat valorats per un metge, s’evitin passar novament per un triatge. Es pot acordar que els metges d’AP facin servir els mateixos criteris de triatge de l’hospital de referència.• Entenem que, si al pacient ja l’ha valorat un metge i ha decidit que necessita atenció en un altre nivell és ineficient i gravós pel pacient fer- lo passar novament pel mateix procés.
 16. 16. Moltes gràcies Aser Muñoz,Bàrbara Fernandez, Carme Batalla, Cesar Asenjo, Dani Ferrer-Vidal, Francesc XManzanera, Roser Marquet, Ignacio Menacho, Josep M Benet, Josep M Boada, Lurdes Camp, Maria León, Montse Fortuny, Rafael Azagra

×