Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els professionals i les mútues. Present i futur

La secció d’Assegurança Lliure va celebrar a la delegació de Vic la conferència “Professionals i les mútues. Present i futur” en què va abordar quina és la situació dels metges que exerceixen per a les mútues, en especial a la comarca d’Osona.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Els professionals i les mútues. Present i futur

 1. 1. Vic, 7 d’abril de 2011 PRESENT I FUTUR ELS PROFESSIONALS I LES MÚTUES Dr. Ramon Torné i Escassany
 2. 2. QUI SÓM I QUÈ FEM? +/- 6.000 Professionals a la província de Barcelona Oferim els nostres serveis professionals: <ul><li>Pacients privats. </li></ul><ul><li>Pacients amb assegurança privada de salut +/- 1.900.000 de persones. 25 % població. </li></ul>AN
 3. 3. DONES 19% HOMES 81% DEDICACIÓ PER GÈNERE AN
 4. 4. LLOC DE TREBALL CONSULTORI ASEGURADORA 6% AN
 5. 5. SISTEMES D’ACCÉS DELS PACIENTS DIRECTAMENT (per iniciativa pròpia o per consell d’altres pacients) 50% AN
 6. 6. COMBINAT D’EXERCICI DE LA MEDICINA PÚBLICA I LA PRIVADA MEDICINA PÚBLICA I PRIVADA 56% MEDICINA PRIVADA 44% AN
 7. 7. EN ELS PROPERS ANYS LI AGRADARIA... Mantenir la seva situació actual 53 % Disminuir l’activitat assistencial (tot i disminuir ingressos) 16 % No contesta 1 % Dedicar-se exclusivament al sector públic 3 % Dedicar-ne més temps al sector públic 4 % Dedicar-se exclusivament al sector privat 9 % Dedicar més temps al sector privat 14 % AN
 8. 8. DE LES POSSIBLES RAONS PER SEGUIR TREBALLANT ACTUALMENT EN EL SECTOR DE LES ENTITATS D’ASSEGURANÇA LLIURE, QUINA ÉS LA MÉS IMPORTANT? LLIBERTAT PER A ORGANITZAR LA MEVA PRÀCTICA 42% INGRESSOS ECONÒMICS 28% FIDELITAT ALS MEUS PACIENTS 30% AN
 9. 9. EN EL MARC LEGAL EN EL QUE EL COMB NO POT DICTAR HONORARIS OBLIGATORIS. QUINA ACCIÓ MÉS RELLEVANT CREU QUE HAURIA DE REALITZAR EL COMB PER TAL D’INTENTAR LA MILLORA D’AQUESTS HONORARIS? COHESIÓ COL·LECTIUS PER ESPECIALITAT O PROBLEMÀTIQUES ESPECÍFIQUES 35% ESTUDIS DE FREQÜENTACIÓ I DESPESA 2% NO CONTESTA 5 % ACCIONS DE PRESSIÓ SOBRE EL LEGISLADOR 9% FACTURACIÓ D’HONORARIS A TRAVÉS DEL COMB 15% ACCIONS DE PRESSIÓ SOBRE LES COMPANYIES 34% AN
 10. 10. COM ESTEM REPRESENTATS AL COMB AN
 11. 11. SECCIÓ COL. D’ASSEGURANÇA LLIURE 2.821 membres FINALITAT. Art. 2) Defensa dels interessos dels metges que practiquen aquesta modalitat d’exercici en l’àmbit del Col·legi de la província de Barcelona, d’acord amb la legislació actual . AN
 12. 12. CANVIS LEGISLATIUS 2004: S’eliminen els honoraris mínims. Els col·legis de metges poden arribar a acords. Iniciativa del COMB (Grup CiU). 2009: LLEI ÒMNIBUS. Desaparició dels honoraris recomanats. AN
 13. 13. <ul><li>JUNTA SECCIÓ: </li></ul><ul><li>Reunions 3 – 4 vegades/any. </li></ul><ul><li>Oberta. </li></ul>AN
 14. 14. AN QUÈ HEM FET?
 15. 15. AN <ul><li>NEWSLETTERS D’ASSEGURANÇA LLIURE </li></ul><ul><li>CENS DE CONSULTES MÈDIQUES </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
 16. 16. REUNIÓ ANUAL AMB LES COMPANYIES <ul><li>Conveniència de pujar els IPC’s. </li></ul><ul><li>Fer avenços en els honoraris mèdics. </li></ul><ul><li>Pagaments a curt termini. </li></ul><ul><li>Claredat facturació de serveis. </li></ul>AN
 17. 17. CENS DE CONSULTES MÈDIQUES <ul><li>FINALITAT: </li></ul><ul><li>Que totes les consultes tinguin un recolzament del COMB. </li></ul><ul><li>Criteri de mínims. </li></ul><ul><li>Aspiració institucional de que pugui acreditar el COMB. </li></ul>AN
 18. 18. HONORARIS PROFESSIONALS <ul><li>HISTÒRIC: Honoraris Recomanats COMB. </li></ul><ul><li>ELS MANTENIM COM A REFERÈNCIA D’UN JUSTIPREU </li></ul>AN
 19. 19. <ul><li>LÍNIES D’ACTUACIÓ </li></ul><ul><li>Recolzar i potenciar les associacions per especialitats: </li></ul><ul><ul><li>Ginecologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Pediatria </li></ul></ul><ul><ul><li>Endoscòpia </li></ul></ul><ul><ul><li>Anestèsia </li></ul></ul><ul><ul><li>Oftalmologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Medicina General </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>AN
 20. 20. SATISFACCIÓ METGES/MÚTUES <ul><li>GENERALI SEGUROS, ASC, AGM, MGC, SANITAS, CASER. </li></ul><ul><li>FIATC, CIGNA, ARESA, MAPFRE. </li></ul><ul><li>DKV, ADESLAS, ALIANÇA. </li></ul>AN
 21. 21. AN METGE QUE TREBALLA A LA MEDICINA PRIVADA <ul><li>Situació actual: </li></ul>Sou Horari <ul><li>Inici a la Medicina Privada / Mútues. </li></ul>
 22. 22. AN VALORAR <ul><ul><li>Mútues per donar-se d’alta </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballa per tercers </li></ul></ul><ul><ul><li>Societats Professionals </li></ul></ul><ul><ul><li>Contracte mútua o amb el centre </li></ul></ul><ul><ul><li>Alta RETA - RC </li></ul></ul>
 23. 23. AN COMPTE PROPI M. A. LLIURE COMPTE D’ALTRE LLOGUER DE L’ESPAI C. LABORAL C. MERCANTIL CLÍNICA CONSULTA
 24. 24. AN ATENCIÓ AMB: <ul><ul><li>Autorització administrativa consulta </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiscalitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Inspeccions de treball </li></ul></ul>
 25. 25. AN COMB <ul><ul><li>Assessorament per expert </li></ul></ul><ul><ul><li>Dr. Albert Marcos </li></ul></ul><ul><ul><li>Telèfon Assegurança Lliure </li></ul></ul><ul><ul><li>935 678 855 </li></ul></ul>
 26. 26. Passeig de la Bonanova, 47 08017 Barcelona

×