Weten wat het oplevert? Het rendement van online hulp aan de hand van de Social Return on Investment methodiek

486 views

Published on

Weten wat het oplevert? Het rendement van online hulp aan de hand van de Social Return on Investment methodiek
Claudia Landewé

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
486
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Weten wat het oplevert? Het rendement van online hulp aan de hand van de Social Return on Investment methodiek

 1. 1. Insights Zorguw partner in ehealth implementatie
 2. 2. Weten wat het oplevert?Rendement van online hulp aan de hand van de SocialReturn on Investment methodiek
 3. 3. Even voorstellenClaudia Landewé, Adviseur Insights Zorghttp://www.insights-int.nl/claudia-landewehttp://nl.linkedin.com/in/claudialandeweJoann Hinrichs, Clustermanager/projectleider ehealth, Accarehttp://www.accare.nlhttp://www.99gram.nlhttp://nl.linkedin.com/in/joann-hinrichs
 4. 4. Insights Zorg werkt o.a. voor: o.a. voor:
 5. 5. ProgrammaKorte inleidingAanpak SROI Stappenplan Casus AccareErvaringen AccareSucces- en faalfactoren
 6. 6. Social Return On Investment
 7. 7. Baten online hulp Kwalitatief Kwantitatief Neveneffecten• Betere kwaliteit van • Doelmatigere zorg • Kostenverhoging zorg • Kostenbesparing • Ervaring nieuwe werken• Groter bereik • Tijdsbesparing • Zichtbaarheid/• Patiënt centraal • Betere besteding geld naamsbekendheid • Doelgroepgericht • Plaats en tijd onafhankelijk • Anonimiteit• Meer transparantie
 8. 8. Stap 5: Vaststellen Stap 6: Verslaglegging, Stap 2: Stap 3: Indicatoren Stap 4: VasttellenStap 1: Afbakening maatschappelijke gebruiken en Stakeholderanalyse bepalen impact interventie waarde inbedden Attributie: schatting van de omvang van de Toegevoegde waarde Identificeren Uitkomstindicatoren Rapporteren aan deProbleem & Urgentie bijdrage aan het project van de beoogde stakeholders ontwikkelen stakeholders verandering Deadweight: Deadweight: hoeveel % Omzetten van input en Input bepalen en Data betreffende wordt toch wel opgelost?Doelgroep & Omvang indicatoren naar een De resultaten gebruiken waarderen uitkomsten verzamelen Ook zonder het financiële waarde desbetreffende project Daadwerkelijke Vaststellen hoe lang Vaststellen % bijdrage berekening van sociaal Aanpak Verhelderen resultaten van de desbetreffende rendement per Validatie uitkomsten geldig zijn stakeholder stakeholder en voor project Vaststellen in welke Waarderen van mate de uitkomsten over SROI-Ratio: SROI-Ratio: verhouding Doelstellingen Beschrijven uitkomsten uitkomsten meerdere jaren kosten/opbrengsten doorwerken Berekenen van de Tijdspad impact
 9. 9. Casus 99gram.nlIntroductie Joann HinrichsToelichting 99gram.nlWaarom SROI? Aanleiding Doel
 10. 10. Stap 1: AfbakeningProbleem & Urgentie Resources, patiëntstromen, ervaring met ehealth, kwaliteit van zorg Bereiken doelgroep, zichtbaarheid internet Doelgroep & Meiden 14-23 jaar met bovenmatige interesse gewicht, Omvang eten en uiterlijk Ontwikkeling van een internetsite inclusief behandelmodule Aanpak Portaal, overdraagbare infrastructuur, effectiviteit behandelaars en Doelstellingen behandelingen, minimaal 1000 unieke bezoekers p.d. en 300 online behandelingen voor boulimiapatiënten. Tijdspad Ontwikkeling september 2011 afgerond, evaluatie Q1 2012
 11. 11. Stap 2:Stakeholderanalyse Beslissers: RvB/stuurgroep, Zorgverzekeraar Identificeren Gebruikers: behandelaar, ICT-afdeling, patiënt, bezoeker, clustermanager stakeholders Realisatie: Projectgroep, ICT-leverancier, protocolleverancier, klankbordgroep, ICT-afdeling Input bepalen en waarderen Per stakeholder investering en activiteit vaststellen Wat levert de investering en activiteit op?Verhelderen resultatenBeschrijven uitkomsten Welke effecten heeft dat?
 12. 12. Stakeholders Veranderingen Activiteiten Resultaten Effecten wat investeren zij?* concrete resultaten Wie heeft effect op Op wie hebben we wat levert het op? Waarde € effect? ons? Opdoen ervaring ehealth Projectkosten ontwikkeling € 250.000Raad van 99gram.nl Realisatie 99gram.nl Toepassen van ehealth binnenBestuur/ Toename doelmatigheid behandelingenstuurgroep Tijd deelname stuurgroep € - Bedienen moeilijk bereikbare doelgroep Scholingskosten € 26.040 Toepassen andere behandelwijze Andere behandelwijze wordt toegepast Gebruik 99gram.nl voor Tijd m.b.t. behandeling en Toepassen andere behandelwijze Grotere groep boulimia behandeling van boulimiapatiënten ziektebeeld patiënten in behandeling € - Doelmatiger werken Toename doelmatigheid Leren behandelen via internet Scholing t.a.v. andere Andere behandelwijze wordt toegepast Vraaggestuurde behandeling behandelwijze € - Nieuw protocol leren toepassen Andere behandelwijze wordt toegepast Scholing t.a.v. applicatie Omgaan met de applicatie zelf Kennis van applicatie Behandelaars Flexibiliteit qua werktijden (andere Tevredenheid hoger meer ruimte eigen € - werktijden) werk in te delen Inrichting werk (ervaring met Flexibiliteit qua werkdruk (bovenop Flexibiliteit € - Ervaring opdoen met 99gram.nl het nieuwe werken) normale werk in bepaalde fase) Flexibiliteit qua werkplek (ook van Thuiswerken € - huis werken) Nieuwe werken Toepassen andere behandelwijze Intervisie en Andere behandelwijze toegepast Meer monitoring en sturing € - Aanscherpen nieuwe supervisiemomenten Verbetering methodiek behandelmethodiek Informatie vergaren eerder gebruik maken van hulpverleningPatiënten aangaan van een Tijd € - Gebruik 99gram.nl behandelrelatie behandelmodule vraaggestuurde behandeling
 13. 13. Stap 3: Indicatoren bepalen Toetsen aan doelstellingUitkomstindicatoren ontwikkelen SMART In geld uit te drukken Data betreffende uitkomsten Bronnen: waar haal je je gegevens vandaan? verzamelen Vaststellen hoe lang 1 jaar, langer, neemt toe of neemt afuitkomsten geldig zijn Daadwerkelijk de verzamelde data in de impactmap invoeren Waarderen van uitkomsten
 14. 14. Stakeholders Effecten Indicator Bron Aantal Waarde € hoe meet je het? wat is de waarde verandering trad Wie heeft effect Op wie hebben waar haal je de info vandaan? wat levert het verandering we effect? hoeveel op ons? van de er op? op? Feedback patiënten Internetvragenlijst Feedback behandelaren Evaluatiegesprekken Opdoen ervaring ehealth Loggegevens systeem Logboek systeem Projectevaluatie LeerpuntenrapportRaad van Bestuur/ Toename doelmatigheid Meer patiënten/taken binnen dezelfde tijd DBC registratie 30% goedkoper** € 1000stuurgroep 300 Bedienen moeilijk bereikbare Aantal gestarte behandelen DBC registratie behandelingen € 2400 doelgroep Aantal bezoekers per dag Loggegevens systeem 1000 ? Andere behandelwijze wordt Feedback patiënten Internetvragenlijst toegepast intervisie Oordeel supervisor ad 1. Oordeel supervisor Toepassen andere 1. evaluatie behandelwijze Feedback via behandelwijze 2. aantal behandelde patiënten per maand internetvragenlijst 3. verhouding naar directe/indirecte tijd Ad 2. DBC registratie Ad 3. Urenregistratie Toename doelmatigheid behalen DBC-norm DBC registratie 30% goedkoper** 1000 Andere behandelwijze wordt Feedback patiënten Internetvragenlijst toegepast intervisie Oordeel supervisor Andere behandelwijze wordt Feedback patiënten Internetvragenlijst toegepast Intervisie Oordeel supervisor Behandelaars Monitoren omgang met applicatie Oordeel trainer Kennis van applicatie Goede afronding scholing Logboek systeem Inlogtijden van de behandelaar Logboek systeem Tevredenheid hoger meer Medewerkertevredenheid MTO ruimte eigen werk in te delen Feedback behandelaars Individuele gesprekken Ervaring opdoen met 99gram.nl Feedback behandelaars Individuele gesprekken Inlogtijden van de behandelaar Logboek systeem Thuiswerken Medewerkertevredenheid MTO Nieuwe werken Feedback behandelaars Individuele gesprekken Andere behandelwijze Feedback patiënten toegepast Intervisie Oordeel supervisor Verbetering methodiek Nul- en effectmeting eerder gebruik maken vanPatiënten hulpverlening aantal gestarte online behandelingen DBC registratie vraaggestuurde behandeling feedback patiënten Internetvragenlijst
 15. 15. Stap 4: Vasttellenimpact interventie Schatting van de omvang van de bijdrage aan het project Attributie: Hoeveel % wordt toch wel opgelost? Deadweight: Deadweight: Ook zonder het desbetreffende project Vaststellen % Relatieve bijdrage van iedere partij bijdrage van de desbetreffende Toetsen van de eerdere aannames met de stakeholders stakeholderVaststellen in welke Geldig voor meerdere jaren?mate de uitkomstenover meerdere jaren Toename/afname? doorwerken Welke parameters verander je? Berekenen van de impact Uiteindelijke berekening van de impact van elke input
 16. 16. Stakeholders Indicator Bron Aantal Waarde € Deadweight % Bijdrage % Impact deze Waarde aan gecoriigeerd voor hoe meet je het? wat is de waarde verandering trad resultaat zonder verandering? Wie heeft effect Op wie hebben deze activiteit? waar haal je de hoeveel draagt info vandaan? deadweight, verandering deverandering bijdrage en we effect? wat is het input bij hoeveel op ons? van de er op? Feedback patiënten Internetvragenlijst Feedback behandelaren Evaluatiegesprekken Loggegevens systeem Logboek systeem Projectevaluatie LeerpuntenrapportRaad van Bestuur/ Meer patiënten/taken binnen DBC registratie €stuurgroep dezelfde tijd 30% goedkoper** 1000 p.p. 20% 10% 24.000 Aantal gestarte behandelen DBC registratie Aantal bezoekers per dag Loggegevens systeem Feedback patiënten Internetvragenlijst intervisie Oordeel supervisor 1. evaluatie behandelwijze ad 1. Oordeel supervisor 2. aantal behandelde patiënten Feedback via internetvragenlijst per maand Ad 2. DBC registratie 3. verhouding naar Ad 3. Urenregistratie directe/indirecte tijd € 3002400 p.p. 0% 50% 360.000 € behalen DBC-norm DBC registratie 30% goedkoper** 1000 p.p. 20% 10% 24.000 Feedback patiënten Internetvragenlijst intervisie Oordeel supervisor Feedback patiënten Internetvragenlijst Intervisie Oordeel supervisor Behandelaars Monitoren omgang met Oordeel trainer applicatie Logboek systeem Goede afronding scholing Inlogtijden van de behandelaar Logboek systeem Medewerkertevredenheid MTO Feedback behandelaars Individuele gesprekken Feedback behandelaars Individuele gesprekken Inlogtijden van de behandelaar Logboek systeem Medewerkertevredenheid MTO Feedback behandelaars Individuele gesprekken Feedback patiënten Intervisie Oordeel supervisor Nul- en effectmeting
 17. 17. Stap 5: Vaststellenmaatschappelijke waarde Doel: kijken of de beoogde verandering toegevoegde waarde heeftToegevoegde waarde vande beoogde verandering Omzetten van input en Verifiëren van de impact indicatoren naar een financiële waarde Elke stakeholder Daadwerkelijke Hele project berekening van sociaal rendement SROI-Ratio: verhouding kosten/opbrengsten. > 1 positief, < 1 stof tot nadenken SROI-Ratio: SROI-Ratio: verhouding kosten/opbrengsten
 18. 18. Stap 6: Verslaglegging,gebruiken en inbedden Uitkomsten delen en bespreken met de stakeholders Rapporteren aan de stakeholders Wat ga je er mee doen? De resultaten gebruiken Financiering/samenwerking/strategie etc. Eenmalig? Cyclisch? Validatie/evaluatie Kennis borgen? Dataverzameling optimaliseren
 19. 19. Ervaringen AccareErvaringen Inzichten Investeringen Inbedding?
 20. 20. Belangrijkste aandachtspuntenAndere manier van kijken!Instrument om projecten maatschappelijk tewaarderenBetrokkenheid en belangen stakeholders basisVan kwalitatief via indicatoren naar kwantitatiefFinanciële waardering is een meetwaarde geenabsolute waarde!Goede procesbegeleiding is een vereiste
 21. 21. Interessante linkshttp://www.socialewaarde.nl/http://www.sroi-uk.org/home-ukwww.accare.nl / www.99gram.nlhttp://www.insights-int.nl/zorg-diensten/business-case-ontwikkeling
 22. 22. Meer informatie Inzake de methodiek: Claudia Landewé c.landewe@insightszorg.nl 06-43888833 Inzake de casus Joann Hinrichs j.hinrichs@accare.nl 06-12223936

×