Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online een abortus verwerken: (hoe) werkt dat?

572 views

Published on

Online een abortus verwerken: (hoe) werkt dat?
Sabine Pool en Nienke Blanksma

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Online een abortus verwerken: (hoe) werkt dat?

  1. 1. Online een abortus verwerken:(hoe) werkt dat? Door Nienke Blanksma en Sabine Pool Stichting Ambulante Fiom
  2. 2. Stichting Ambulante Fiom Landelijke organisatie Gefinancierd door VWS Psychosociale hulpverlening Preventie ExpertiseoverdrachtVoor: cliënten en professionals
  3. 3. Aandachtsgebieden Onbedoelde zwangerschap Besluitvormingsgesprekken en nazorg Tienerouders – digitaal en expertiseoverdracht Vruchtbaarheidsproblemen Ongewenste kinderloosheid Zwangerschapsverlies Afstand doen ter adoptie Adoptienazorg (Inter)nationale zoekacties naar familieleden www.fiom.nl
  4. 4. Over welke doelgroep gaathet?  Vrouwen die een abortusbehandeling hebben ondergaan  Gemiddelde leeftijd 28 jaar  Hoge drempel om hulp te zoeken  Niet altijd bespreekbaar in omgeving  Ethisch beladen onderwerp  Verschil online versus face-to-face
  5. 5. Face-to-face of onlinecontact?  Laagdrempelig / anoniem  Initiatief / vraaggericht  Andere hulpvraag  Ander contact / continuiteit  Schrijfstijl
  6. 6. De site
  7. 7. Implementatie  toekenning subsidie in 2009  vertaalslag naar online hulp  november 2010: de site gaat online  team van maatschappelijk werkers  twee medewerkers voor het (dagelijks) beheer  kwaliteitsbewaking  handleiding en evaluatie
  8. 8. RandvoorwaardenIs de organisatie ingericht op het aanbiedenvan digitaal aanbod?Is de medewerker in staat deze werkwijze uit tevoeren?Is het de investering waard?

×