Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aralin sa Pakikinig

3,594 views

Published on

Uploaded for educational purposes
The file was created by one of our university professors

Published in: Education
 • Be the first to comment

Aralin sa Pakikinig

 1. 1. PAKIKINIG Sa teknikal na depinisyon, ang hearing ay limitado lamang sa pagtanggap ng mga tunog o naririnig. Samantala ang listening ay tumutukoy sa o kinapapalooban ng pagkilala sa mga tunog, pag-alala sa naririnig at pagbibigay-kahulugan o pag-iinterpret sa tunog na narinig. Alin sa dalawa ang masasabing kasanayan? Hearing o listening?
 2. 2. PAKIKINIG Ang pagdinig ay isang pisikal na proseso nga pagkatal ng soundwaves sa ating eardrums at ang paglabas ng mga elektro- kemikal na impulses mula sa loob ng tainga patungo sa sentral na auditory ng utak. Sa madaling salita, ito ay pisikal na pagdekoda ng tunog.
 3. 3. PAKIKINIG Pakikinig ay isa sa makrong kasanayang pangkomunikasyon na kinasasangkutan ng sensoring pandinig at pag-iisip. Hindi lamang tainga ang gumagana sa pakikinig, malaking bahagdan ng proseso ay dadaan din sa utak upang bigyang- kahulugan ang isang mensahe.
 4. 4. PAKIKINIG Dagdag pa nito, ang pakikinig ay ipinapalagay na isang “lost art” o lagi nang nakakaligtaang kasanayan. Kasi kahit pa nakikinig tayo ay 50% lamang nito ang ating napapakinggan. Matapos ang dalawang araw kalahati na lamang nito ang ating natatandaan (25%) mula sa orihinal na mensahe.
 5. 5. BAKITA TAYO NAKIKINIG? Ayon kina Wolvin at Coakley may tatlong kadahilanan ang tao kung bakit siya nakikinig: 1. Pakikinig Upang Matuto at Makaunawa 2. Pakikinig Upang Magbigay ng Pagtataya at Panunuri 3. Pakikinig Upang Dumamay at Umunawa Sa mga nabanggit na dahilan, ano sa tingin mo ang pinakamahirap gawin? Ipaliwanag.
 6. 6. PROSESO NG PAKIKINIG
 7. 7. URI NG PAKIKINIG AYON KINA WOVIN AT COAKLEY 1. Pakikinig upang Matuto at Maka-unawa. Pakikinig ng mga balita, seminar, kumperensiya, at talakayan sa klase ay ilan sa mga halimbawa nito. 2. Pakikinig upang Magtaya at Magsuri. Buhay na halimbawa nito ang pakikinig ng mga katwiran ng bawat panig sa isang debate o sa isang paglilitis. 3. Pakikinig upang Dumamay at Umunawa. Ang pakikinig sa probelma ng iyong kaibigan, nasalanta ng bagyo o nakaranas ng kalamidad ay ilan lamang sa halimbawa ng uring ito ng pakikinig.
 8. 8. PROSESO NG PAKIKINIG PAMIMILI. Sa estadong ito kailangang magbigay-pokus ang isang tagapakinig sa tunog na kanyang naririnig sa paligid. PAGPOKUS. Matapos makapamili ng tunog, bibigyang atensyon o pansin ito, Tandaan na ang atensyon ay pansamantala lamang. PAG-UNAWA. Matapos magpokus sa isang tunog na nais bigyan nang higit na atensyon kailangan naman natin itong unawain gamit ang ating utak. Sa estadong ito ay binibigyan kahulugan ng isang nakikinig ang tunog na naririnig. PAGTANDA. Dito pilit na inaalala ng isang tagapakinig ang isang tunog na kanyang inunawa. PAGTUGON. Sa pakikinig ang pagtugon ay madalas nangangahulugang nauunawaan ng isang tagapakinig ang mensahe ng kausap.
 9. 9. MGA SALIKA NA NAKAKAIMPLUWENSYA O APEKTO SA PAKIKINIG
 10. 10. MGA SALIKA NA NAKAKAIMPLUWENSYA O APEKTO SA PAKIKINIG
 11. 11. MGA SALIKA NA NAKAKAIMPLUWENSYA O APEKTO SA PAKIKINIG
 12. 12. ANTAS NG PAKIKINIG Appreciative na Pakikinig. Nakikinig ang isang tao upang maaliw. Buhay na halimbawa nito ang mga kwentuhan ng 2 magkaibigan tungkol sa mga masasayang nangyari sa buong maghapon.Mapanuring Pakikinig. Ebalwatibo o selektibo ang pakikinig na ito. Mahalaga ang konsentrasyon sa antas na ito. Sa antas na ito ang tagapakinig ay bumubuo ng mga konsepto at gumagawa ng pagpapasya.
 13. 13. ANTAS NG PAKIKINIG Implayd na Pakikinig. Sa antas na ito tinutuklas ng tagapakinig ang mga mensaheng nakatago sa likod ng mga salitang naririnig. Ang hindi sinasabi ng tuwiran ay inaalam ng tagapakinig. Internal na Pakikinig. Pakikinig ito sa sarili. Pinagtutunan sa lebel na ito ang pribadong kaisipan ng isang tao na pilit niyang inuuwa at sinusuri.
 14. 14. URI NG TAGAPAKINIG Eager Beaver. Tagapakinig na ngiti nang ngiti o tango nang tango. Habang nagsasalita ang tagapagsalita. Ngunit kung nauunawaan n’ya ang sinasabi ng tagapagsalita ay isang MALAKING KATANGUNGAN? Sleeper. Wala siyang tunay na intensyong makinig. Kalimitang pumupunta sa isang sulok upang matulog.
 15. 15. URI NG TAGAPAKINIG Frowner. Siya ang tipo ng tagapakinig na wari bang lagi na lang may tanong at pagdududa. Pakunwari rin ang kanyang pakikinig. Kunwari ay atentibo pero hindi. Ito rin ang tipo ng tagapakinig na mahilig magpaimpres kapag may pagkakataong magtanong. Relaxed. Isang malaking sagabal sa nagsasalita. Paano ay kitang-kita sa kanya ang KAWALAN NG INTERES sa pakikinig. Madalas NAUUPO siya na para bang nasa kanyang sariling BAHAY. Walang REAKSYON.
 16. 16. URI NG TAGAPAKINIG Tiger. Siya ang tagapakinig na laging handang magreak sa sasabihin ng ispiker. Lagi siyang naghihintay ng maling sasabihin ng ispiker upang punahin ang bawat mali. Bewildered. Siya ang tagapakinig na kahit anong “pilit” ay walang maintindihan sa naririnig. Kukunot ang noo. Sisimangot at waring nagtatanong ang kabuuan ng kanyang mukha.
 17. 17. URI NG TAGAPAKINIG Busy Bee. Hindi na nga nakikinig, abala pa sa ibang gawain tulad ng pagsusulat, pagbabasa libro, pakikipagtsismisan sa katabi, pagsusuklay at iba pa.
 18. 18. MGA MALING GAWI PAKIKINIG
 19. 19. SALAMAT SA PAKIKINIG MABABAIT NA TOMASINO 

×