Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Beroepsprofiel OnlineCommunity ManagementInstrument voor de professionalisering van Online Community Management
Organisaties krijgen inzicht in de diversiteit en het gewicht van dewerkzaamheden van een community professional en daarme...
In het beroepsprofiel worden de belangrijkste aandachtsgebiedenvan een online community professional benoemd: analyseren -...
Bijvoorbeeld: De specifieke analytische werkzaamheden voor eencommunity professional op tactisch niveau:• Opzetten/plannen...
Aandachtsgebieden inOnline CommunityManagementBeroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Onlin...
Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLAandachtsgebieden...
Kenmerkende werkzaamhedenOnline CommunityManagementBeroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging ...
Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLKenmerkende werkz...
Werk- en denkniveauOnline CommunityManagementBeroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online...
Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLDe werk- en denkn...
Werkzaamhedenaandachtsgebied;Per werk- en denkniveauBeroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging...
Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLOperationeel Tact...
Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLOperationeel Tact...
Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLOperationeel Tact...
Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLOperationeel Tact...
Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLOperationeel Tact...
Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLOperationeel Tact...
Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLOperationeel Tact...
Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLOperationeel Tact...
Het BOCM Model is tot stand gekomen dankzij het bestuur vanCMNL en specifiek Denise Maaskant, Jelle Beijer, Kirsten Wagena...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Beroepsprofiel online community management

22,042 views

Published on

De inzet van online communities gaat steeds professioneler. Waar vroeger een student werd ingehuurd om online discussies te beheren, zit nu een hoog opgeleide community management professional die werkt aan de positionering van de community, moderatiebeleid en strategisch content management. Die functie heeft nu een duidelijk profiel dankzij de Vakvereniging Online Community Management Nederland (CMNL). Met dit profiel kunnen organisaties, recruiters en community professionals meteen aan de slag.

Published in: Business

Beroepsprofiel online community management

 1. 1. Beroepsprofiel OnlineCommunity ManagementInstrument voor de professionalisering van Online Community Management
 2. 2. Organisaties krijgen inzicht in de diversiteit en het gewicht van dewerkzaamheden van een community professional en daarmee de rolen positie van een community professional binnen een organisatie;Recruiters en HR gebruiken de richtlijnen voor het opstellen van eenfunctieprofiel;Community professionals krijgen inzicht in de positie binnen eenorganisatie, de reikwijdte van werkzaamheden engroeimogelijkheden.DoelBeroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNL
 3. 3. In het beroepsprofiel worden de belangrijkste aandachtsgebiedenvan een online community professional benoemd: analyseren -adviseren - creëren - organiseren - begeleiden - managen -uitdragen - modererenVan elk aandachtsgebied worden algemene kenmerkendewerkzaamheden benoemd. Analyses, rapportages & onderzoekenzijn onderdeel van het aandachtsgebied analyseren.De werkzaamheden worden gespecificeerd naar drie werk- endenkniveau’s:• Operationeel• Tactisch• StrategischBeroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLWerkwijze: aandachtsgebieden,kenmerkende & specifieke werkzaamheden
 4. 4. Bijvoorbeeld: De specifieke analytische werkzaamheden voor eencommunity professional op tactisch niveau:• Opzetten/plannen van onderzoek in de community• Interpreteren onderzoeksresultaten• Evalueren community• Community rapportages ontwikkelenBeroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLWerkwijze: aandachtsgebieden,kenmerkende & specifieke werkzaamheden
 5. 5. Aandachtsgebieden inOnline CommunityManagementBeroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNL
 6. 6. Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLAandachtsgebiedenOnline Community ManagementFocus aanbrengenAnalyseren Adviseren Creëren OrganiserenBegeleiden Managen Uitdragen Modereren
 7. 7. Kenmerkende werkzaamhedenOnline CommunityManagementBeroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNL
 8. 8. Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLKenmerkende werkzaamhedenOnline Community ManagementWorden door community professionals van elk niveau uitgevoerdAnalyserenAnalyses, rapportages,onderzoekenAdviserenCommunity strategie,positionering,communityontwikkelingCreërenPlannen, content,beleid rondom decommunityOrganiserenCommunity overleg enbijeenkomsten,communityprojectmanagementBegeleidenBegeleiden vanmedewerkers enfaciliteren communityledenManagenCommunitydoelstellingen en ROIUitdragenWaarde van de onlinecommunity duidelijkmakenModererenDagelijksewerkzaamheden op decommunity
 9. 9. Werk- en denkniveauOnline CommunityManagementBeroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNL
 10. 10. Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLDe werk- en denkniveau’s per communitymanagement rolBepalen wat de specifieke focus en werkzaamheden per niveau zijnOperationeel Tactisch StrategischHBO werk- en denkniveau0-1 jaar relevantewerkervaringWO/HBO werk- en denkniveau1-3 jaar relevantewerkervaringWO werk- en denkniveau>3 jaar relevante werkervaring
 11. 11. Werkzaamhedenaandachtsgebied;Per werk- en denkniveauBeroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNL
 12. 12. Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLOperationeel Tactisch Strategisch• Uitvoeren van onderzoek• Community rapportagesmaken• Opzetten/plannen vanonderzoek in de community• Interpreterenonderzoeksresultaten• Evalueren community• Community rapportagesontwikkelen• Informeren en betrekkenstakeholders• Mogelijkheden vanuitwebsite/techniek• Verantwoordelijk voorwettelijke enorganisatorische kaders vande community• Strategischedoorontwikkelingrapportages & analyses.• Inzicht vergroten op basisvan onderzoek en dataanalyseAnalyserenAnalyses, rapportages,onderzoeken
 13. 13. Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLOperationeel Tactisch Strategisch• Advies vanuit de praktijkover activatie &contentplannen• Advies op basis vanfeedback uit de community• Advies over dedoorontwikkeling van decommunity• Advies vanuit operationeelniveau richting strategie• Advies vanuit operationeelniveau naar strategischniveau• Advies over doorontwikkelingcommunity (zowel activatie,techniek als externecommunicatie)• Advies overloyaliteitsprogrammas• Advies over strategischbelang community• Advies over positioneringcommunity binnen deorganisatie• Advies aan MT overdoorontwikkeling van decommunity• Advies over ondersteunendetechniek• Advies aan organisatie opbasis van inzichten uit decommunityAdviserenCommunity strategie,positionering,community ontwikkeling
 14. 14. Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLOperationeel Tactisch Strategisch• Contentkalender• Dagelijkse content voor decommunity (doorvertalingnaar verschillendeplatformen)• Nieuwsbrief• Community activatieplan• Mediamix integratieplan• Blogs, whitepapers en casesover successen en learnings.• Presentaties over communityop tactisch niveau• Aanscherpen en evaluerenmoderatiebeleid• Community strategie• Businesscases voordoorontwikkeling van decommunity• Presentaties op strategischniveau (informeren enbetrekken)• Rules of engagement voormedewerkersCreërenPlannen, content, beleidrondom de community
 15. 15. Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLOperationeel Tactisch Strategisch• On- en offlinebijeenkomsten voorcommunity leden• Overleg met moderators• Overleg met stakeholdersbinnen de organisatie• Kennissessies voorcommunity leden• Trainingen voor moderatie-team• Strategische bijeenkomstenmet MT en belangrijkestakeholders• Verantwoordelijk voortechnische en strategischeuitrol community platform(projectmanagement)• Presentatie van businesscasesOrganiserenCommunity overleg enbijeenkomsten, communityprojectmanagementplannen, content, beleidrondom de community
 16. 16. Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLOperationeel Tactisch Strategisch• Begeleiden nieuwe leden• Begeleiden super users• Begeleiden moderators enoperationele communitymedewerkers• Monitoring ter bevorderingvan de moderatie kwaliteit• Begeleiding communityteam• Begeleiden aangeslotenafdelingen & stakeholders• Zorg dragen voor begrip vanhet belang van decommunity binnen deorganisatieBegeleidenBegeleiden van medewerkersen faciliteren community leden
 17. 17. Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLOperationeel Tactisch Strategisch• Directe aansturingmoderatoren• Escalaties binnen decommunity• Relatiemanagement• Begeleiding bij vragen ensuggesties (issuemanagement)• Managen moderatie team• Actielijst doorontwikkelingvan de community• Managen communitydoelstellingen en hieropbijsturen• Activatie strategie• Reputatie management• Community resources(budget en team)• Team ontwikkeling• Crisismanagement• Organisatie brede integratievan de community• Doelstellingen & KPI’s,(beïnvloeden ROI,waardebepaling community)ManagenCommunity doelstellingen enROI
 18. 18. Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLOperationeel Tactisch Strategisch• Huisregels duidelijkpresenteren en uitdragen(bepaling sfeer en cultuurbinnen community)• Cultuur en identiteitorganisatie uitdragen• Wensen en doelstellingenorganisatie• Medewerkers enstakeholdersenthousiasmeren• Kennis vergroten bijmedewerkers enstakeholders• Intern draagvlak creëren• Enthousiasmerenstakeholders en MT• Brand managementUitdragenWaarde van de onlinecommunity duidelijk maken
 19. 19. Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLOperationeel Tactisch Strategisch• Vragen posten• Reacties stimuleren• Interviews doen en plaatsen• Tips geven• Content verplaatsen,aanpassen en/ofverwijderen• Aanjagen discussies• Huisregels bewaken• Community acties bedenken• Gezicht en aanspreekpuntcommunityn.v.tModererenDagelijkse werkzaamheden opde community
 20. 20. Het BOCM Model is tot stand gekomen dankzij het bestuur vanCMNL en specifiek Denise Maaskant, Jelle Beijer, Kirsten Wagenaaren Mathijs van der Kooi.Verder gaat onze dank uit naar de enthousiaste leden van CMNL(+800 online community professionals) voor het meedenken bij deontwikkeling van het profiel.Beroepsprofiel Online Community Management juni 2013 (C) Vakvereniging Online Community Management - CMNLTotstandkoming van het beroepsprofiel onlinecommunity managament

×