Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voiko robotti korvata yhteisömanagerin? Karl-Erik Michelsen, professori, LUT

1,314 views

Published on

Puheenvuoro CMADFI 2018.

Published in: Social Media
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Voiko robotti korvata yhteisömanagerin? Karl-Erik Michelsen, professori, LUT

  1. 1. Voiko robotti korvata yhteisömanagerin? Karl-Erik Michelsen LUT
  2. 2. Viekö robotti teiltä työn? Ei ainakaan toistaiseksi, jos kysytte asiaa internetistä. Palvelualojen managerien todennäköisyys menettää työnsä roboteille on alle 25% eli hyvin vähän. Työ, jossa tarvitaan luovuutta, vuorovaikutusta, neuvottua, keskustelua ja systeemiälykkyyttä, eivät sovi roboteille. AINAKAAN TOISTAISEKSI!!!!
  3. 3. Mitä robotista pitäisi ymmärtää?  Robotti on osa teknologista järjestelmää, jonka tarkoituksena on optimoida ja standardisoida toimintoja.  Robotit ohjelmoidaan tekemään toimintoja, jotka on toistettavia ja joiden tavoitteet voidaan ennalta määrittää.  Robotti korvaa ihmisen, koska ihminen on teknologisen järjestelmän irrationaalinen osa.  Teknologian kehitys on yli sadan vuoden ajan pyrkinyt pääsemään eroon ihmisestä. – mekanisoituminen, massatuotanto, tieteellinen työnjohto.
  4. 4. Robotisaatio 2.0  Informaatioyhteiskunnassa tieto läpäisee ja yhdistää kaikki prosessit.  Tieto kulkee moneen suuntaan, eikä vain yhteen, kuten perinteisissä yhteiskunnissa.  Tämä on tuonut tarpeen standardisoida tietoa ja nopeuttaa tiedon liikkumista.  Ihminen pystyy keräämään, prosessoimaan ja jalostamaan vain rajallisen määrän tietoa. – Robotti sen sijaan on ylivoimainen tiedon kerääjä ja prosessoija.  Tiedon jalostaminen on edelleen ihmisen domain – mutta onko se sitä jatkossa?
  5. 5. Robotit ja johtaminen Voiko robotti johtaa? Robotit johtavat jo nyt tehtäviä, joissa on toistuvia ja standardisoituja työtehtäviä. Robotit ovat huonoja johtamaan tehtäviä, jotka ovat monimutkaisia ja muuttuvia. Robotit ovat huonoja johtamaan vuorovaikutuksia, joissa tarvitaan älykkyyden lisäksi tunnetta. Tekoäly on kuitenkin tulossa myös näille alueille.
  6. 6. Johtamisen kahdet kasvot Manageri: (Robotti) Organisoi työn, ajan, tehtävät ja tavoitteet Huolehtii tuloksista, tekemisestä ja olosuhteista Parhaimmillaan tekee mahdottoman mahdolliseksi  Leader: (Ihminen)  Kyky fokusoida omat ja työntekijöiden osaamiset  Luottamus omaan ja alaisten osaamiseen  Kyky olla läsnä ja halu vaikuttaa  Kyky motivoida ja innostaa  Kyky uudistua ja uudistaa  Kestävyys, sitkeys, intohimo Yhteistyö Yhteistyö Yhteistyö

×