Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tulevaisuuden tutkijan näkemys yhteisöjen tulevaisuudesta, Marja-Liisa Viherä, Tulevaisuuden Tutkimuksen seura

Puheenvuoro CMADFI 2018

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tulevaisuuden tutkijan näkemys yhteisöjen tulevaisuudesta, Marja-Liisa Viherä, Tulevaisuuden Tutkimuksen seura

 1. 1. Yhteisöjen tulevaisuus FT Marja-Liisa Viherä ViheräVerstas oy
 2. 2. Tulevaisuudentutkimus • Tulevaisuudentutkimus on monitieteellinen tiedonala, jonka tarkoituksena on selvittää millaisia mahdolliset, toivottavat tai todennäköiset tulevaisuudet voisivat olla. Näin saatua tietoa hyväksikäyttämällä ihminen pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä. Olemme jokainen valinnoillamme omalta osaltamme vastuussa siitä, tuleeko huomispäivästä sellainen, että sitä on hyvä elää. GMO
 3. 3. Tulevaisuuden tutkimuksen perususkomukset voidaan kiteyttää seuraavasti (von Wright, 1985a), (Amara, 1981): 1. tulevaisuutta ei voi ennustaa 2. tulevaisuus ei ole ennalta määrätty 3. tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa valinnoilla ja teoilla 4. tulevaisuus on kontingentti Näistä perusoletuksista johdetaan tulevaisuuden tutkimuksen tehtävät: 1. muodostaa kuvia tulevaisuuden kontingenteista vaihtoehdoista ja niistä edellytyksistä, joilla ne voivat todellistua (mikä on mahdollista). 2. tutkia vaihtoehtojen toteutumisen todennäköisyyksiä (mikä on todennäköistä). 3. selvittää vaihtoehtojen haluttavuudet, etsiä parhaiden vaihtoehtojen toteuttamiseen tarvittavat keinot (mikä on haluttavaa ja toteutettavaa). 4. vaikuttaa tulevaisuuteen tekemällä valintoja ja elämällä sitä teoissa. Tulevaisuuden tutkimus
 4. 4. Flechtheim: futurologialle ominaisia tutkimusaiheita ovat erityisesti: sodan eliminointi ja rauhan institutionaalinen1) turvaaminen, 2) nälän ja köyhyyden poistaminen, 3) maailman väestön vakauttaminen, 4) yhteiskuntien demokratisoinnin edistäminen, 5) luonnon suojelu liikakäytöltä ja ihmisen suojelu itseltään, 5) vieraantumisen estäminen luomalla mahdollisuus uudelle luovalle Homo humanukselle.
 5. 5. Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiin sisältyvät periaatteessa sen piirissä käytettyjen menetelmien lisäksi myös kaikkien muiden tutkimusten menetelmät. Tulevaisuuden tutkimus ei ole muiden tieteenalojen kattotiede, vaan se hyödyntää muiden tieteiden tuloksia ja metodeja omissa ongelman asetteluissaan, jotka koskevat ihmisyhteisöjen tulevaisuutta ja siitä tietämistä.
 6. 6. Vaikka tulevaisuutta ei voi ennustaa, niin • Ympäristöstä, työstä, ammateista, toimeentulosta ja tekniikasta puhutaan usein ilmiöinä, jotka tulevat vääjäämättömästi ja joihin yksittäisten ihmisten tulee sopeutua.
 7. 7. Tällaisia ilmiöitä - megatrendejä on Ympäristö (ilmasto, muovit, luonnonmullistukset,• Yhteiskunta (eriarvoisuus, pakolaiset, osaamisen• muutos, terrorismi, Talous (globalisaation vaikutukset, työttömyys,• ammattien katoaminen, uusien ammattien synty, Teknologia (tekoäly, robotisaatio, digitalisaatio,• terveysteknologia,.. Kulttuuri (monikulttuuri, monokulttuuri• uskonnot, fundamentalismi, käsityö, )
 8. 8. Paikallisuuden ja globaalin talouden välinen jännite
 9. 9. Mitä on tapahtunut? Sosiaalinen media on sitonut yhteen ihmisiä?• Malaska kysyy Sonera• -kirjassa ”Uuskasvua ymmärtämässä”, että integroituuko ihmisten ajatukset siten, että keskustelu on progressiivista oivallusta ja uutta synnyttävää? Tietototekniikka on edistänyt teollisuuden• tehostamista ja globalisaatioita
 10. 10. 30 vuotta sitten: Malaska totesi: Siirrymme teollisuusyhteiskunnasta vuorovaikutusyhteiskuntaan, jonka perustarve on vuorovaikutus ja kommunikointi ihmisten välillä. Vuorovaikutus edistää luovaa toimintaa, joka on itseasiassa ainoa kehityksen tie, tuntuipa se kuinka idealistiselta tahansa
 11. 11. Olemassaolon perustarpeet
 12. 12. Tulevaisuutta• mietittäessä on hyvä muistaa, että kaikki eivät ehkä halua kansainvälisiksi maailmankansalaisiksi globaalin talouden piirissä. Osa ihmisistä haluaa nyt ja tulevaisuudessa elää pienemmissä yhteisöissä, tehdä käsillä töitä, tuottaa taidetta ja kulttuuria, auttaa muita, tutkia ja luoda uutta ilman maailmanmainetta ja kansainvälistä menestystä - itse asiassa olla kunnon kansalaisia. Yhteiskunnan koheesion kannalta on• erittäin tärkeää huolehtia siitä, että kaikenlaisilla elämäntavoilla on mahdollisuus ja merkitys. Tulevaisuudessa tekniikka antaa mahdollisuuden uusiin• tapoihin toimia ja uusia mahdollisuuksia tehdä jotain aivan uutta. On tärkeää, että nämä mahdollisuudet kohtaavat myös ihmisen arjen työssä.
 13. 13. Tulevaisuuden tekemisessä on kyse arvoista • Kyse on näkemyksestä ja tahdosta toteuttaa se • Kyse on ihmiskäsityksestä - subjekti vai objekti • Rakennammeko yhteiskuntaa hyvän arjen vai tehokkuuden ja kilpailukyvyn nimissä?
 14. 14. Elinvoimainen tietoyhteiskunta edellyttää viestintävalmiuksia • Viestintävalmiuksien puute aiheuttaa, että emme pysty muuttamaan toimintatapojamme, helpottamaan arjen töitä ja/tai soveltamaan tieto- ja viestintäpalveluja luovasti omista lähtökohdistamme
 15. 15. *Jokaisen päätöksen kohdalla on mietittävä erikseen, mitä se merkitsee yhteisöllisyydelle * Mitä keinoja on säilyttää ja kasvattaa yhteisöllisyyttä globaalin talousjärjestelmän puristuksessa? *Avoin viestintäkulttuuri on avainasemassa
 16. 16. Yhteisöllisyyden voima Seksi, valta, kuolema Rakkaus, yhteistyö, elämä Kilpailu, alistaminen Vallan yksisuuntainen viestintä Pahoinvointi Rohkaisu ja tukeminen Hyvinvointi Vuorovaikutteinen viestintä

×