Successfully reported this slideshow.

CLEEN SGEM loppuraportti: Kaikki hyöty irti etäluettavasta sähkömittarista

0

Share

Loading in …3
×
1 of 1
1 of 1

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

CLEEN SGEM loppuraportti: Kaikki hyöty irti etäluettavasta sähkömittarista

  1. 1. SMART GRIDS AND ENERGY MARKETS Etäluettava sähkömittari on oltava Suomessa lain mukaan 80 prosentilla jakeluverkkojen asiakkaista. Käytännössä mittari on lähes kaikissa suomalaisissa kotitalouksissa. Koko maailman mittakaavassa ratkaisu on harvinainen ja Suomi edelläkävijä. Mittarinlukijat eivät kolkuttele enää ovilla, mutta mitä muuta mitta- reilla voidaan saavuttaa? Tätä kysymystä käsiteltiin SGEM-ohjelmassa lukuisissa eri yhteyksissä. ”SGEM-ohjelmassa mittareiden hyödyntämistä on voitu tarkastella kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kaikki osapuolet”, toteaa sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Tampereen teknilli- sestä yliopistosta. Kuluttajan ja sähkön myyjän näkökulmista edut ovat ilmeiset. Mittarin avulla sähkön myyjä voi seurata ja laskuttaa asiakkaan sähkönkulutusta tunnin tarkkuu- della, ja kuluttaja voi säästää kohdistamalla sähkönku- lutustaan edullisimpiin aikoihin. ”Sähköyhtiö voi myös kehittää palveluita, jotka helpot- tavat asiakkaita kulutuksen seuraamisessa ja ohjaami- sessa.”Silloin, kun kysynnän jousto leikkaa kulutuksen huippuja, se tasoittaa verkon kuormitusta ja siitä hyötyvät myös verkkojen haltijat. Järventausta korostaa, että on myös muita mahdol- lisuuksia hyödyntää etäluettavia mittareita tulevai- suuden energiajärjestelmässä. Kun mittarit keräävät yksityiskohtaista tietoa kunkin asiakkaan kulutuk- sesta, eri asiakastyyppien kuormat voidaan mallintaa entistä tarkemmin, mikä auttaa verkon suunnittelussa ja häviöiden arvioinneissa. Verkkoyhtiöt hyödyntävät etäluettavia sähkömit- tareita myös vianhallinnassa muun verkostoauto- maation rinnalla. Valvomoiden tietojärjestelmät keräävät ja analysoivat tietoa verkon eri osista muun muassa vikojen estämiseksi ja tunnistamiseksi. ”Etäluettavat mittarit tarjoavat hyvinkin tarkkaa tietoa muun muassa sähkön laadusta, erityisesti jännitteen osalta”, Järventausta kertoo. Mittarit lähettävät myös automaattisesti ilmoituksen verkkoviasta ja ohjaavat siten huoltoryhmän suoraan vikapaikalle, mikä lyhentää sähkökatkojen kestoa. Samalla, kun sähkömittareiden hyödyntäminen lisääntyy, mittarit myös kehittyvät. Lisäksi kehitetään koteihin asennettavia ohjausjärjestelmiä, jotka tarjoavat sähkömittareita monipuolisemmin mahdolli- suuksia muun muassa kysynnän joustoon. Se, ajavatko nämä järjestelmät toiminnallisuudessa nykymitta- reiden ohi, ei huolestusta Järventaustaa. ”Mittarin elinkaari on joka tapauksessa maksimissaan 15 vuotta. Edelläkävijät alkavat vaihtaa mittareita jo lähivuosina.” Kaikki hyöty etäluettavasta sähkömittarista Etäluettava sähköenergiamittari on käytössä lähes kaikilla asiakkailla koko Suomessa. Monipuolisesti hyödynnettynä se luo edellytykset sähköverkon älykkäälle hallinnalle ja sähkömarkkinoiden kehittämiselle. PERT TI JÄRVENTAUSTA Professori, Tampereen teknillinen yliopisto Silloin, kun kysynnän jousto leikkaa kulutuksen huippuja, se tasoittaa verkon kuormitusta ja siitä hyötyvät myös verkkojen haltijat. VERKKO- YHTIÖ SÄHKÖ- MARKKINAT € Yksityiskohtainen tieto kulutuksesta sekä mahdollisuus kysynnän joustoon ja ennakointiin » kustannukset laskevat Tarkkaa tietoa kulutuksesta » kustannukset laskevat » sähkön laatu paranee Tarkkaa tietoa kulutuksesta ja sähkön laadusta sekä automaattisia ilmoituksia verkkovioista » vianhallinta tehostuu » kuormitusten mallintaminen ja verkon tilan estimointi tarkentuvat » häviöiden kompensointi ja investointien kohdistaminen tehostuvat

×