CLEEN SGEM loppuraportti: tasasähkö tuo varmuutta sähkönjakeluun

CLEEN_Ltd
SMART GRIDS AND ENERGY MARKETS
Suomessa käytetään verkkovirtana vaihtovirtaa eli
vaihtosähköä. Aikoinaan sähköverkkoon valittiin
vaihtosähkö muun muassa siksi, että sen jännitettä
on helppo säätää muuntajien avulla. Suurille siirto-
määrille ja -matkoille sopivat suuret jännitteet, ja
jakeluun pienemmät.
Tehoelektroniikan kehityttyä tasavirta eli tasasähkö
on nostettu esille varteenotettavana vaihtoehtona
pienjännitteisessä jakeluverkossa, ja sitä tutkittiin
myös SGEM-ohjelmassa.
”Tutkimuksemme mukaan tasasähkö on järkevä
vaihtoehto erityisesti harvaan asutun alueen jakelu-
verkoissa”, kertoo tutkija Tero Kaipia Lappeenrannan
teknillisestä yliopistosta. Hän perustelee väitettä
muun muassa kustannuksilla, jotka syntyvät silloin,
kun häiriöille alttiita keskijänniteverkon avojohtoja
korvataan maakaapeleilla. Hänen mukaansa kaape-
loinnin kokonaishinta laskee merkittävästi, jos osa
keskijänniteverkosta korvataan pienjänniteverkolla.
”Näin voidaan toimia, koska tasasähköllä saavutetaan
vaihtosähköä suurempi tehonsiirtokyky pienjännit-
teisessä sähkönjakelussa. Tasasähköverkkoon on
myös edullisempaa ja helpompaa kytkeä hajautettua
tuotantoa ja akkuja”, Kaipia toteaa.
Kaipian mukaan tasasähkö sopii vaihtosähköä
paremmin myös kyläyhteisön omaan mikroverkkoon,
siis sähköverkon osaan, jonka voi tarvittaessa erottaa
julkisesta verkosta saarekkeeksi. Mikroverkossa oma
tuotanto ja omat akut voivat tarjota sähköä jopa
useiden tuntien ajan esimerkiksi silloin, kun myrsky
on lamauttanut laajemman sähköverkon.
”Tuloksena sähkönkäyttäjien kokemat sähkökatkot
vähenevät ja tarve maakaapeloida keskijännite-
verkkoa pienenee.” Tutkimusohjelmassa kehitettyä
tasasähköjärjestelmää voi Kaipian mukaan käyttää
Tasasähkö
tuo varmuutta
sähkönjakeluun
monipuolisesti myös taajamien jakeluverkoissa sekä
erityiskohteissa, kuten tievalaistuksessa, sähköajoneu-
vojen latausjärjestelmissä ja jopa kiinteistöjen sisällä.
Koska pienjännitteinen tasasähköverkko johtaa
useimmiten asiakkaan kotiin asti, kodissa tarvitaan
suuntaaja, joka vaihtaa sähkön takaisin vaihtosäh-
köksi, jotta kodinkoneet ja pistorasiat toimisivat.
Samalla suuntaaja siivoaa sähköstä pois häiriöt, kuten
jännitetasovaihtelut ja räpsyt eli pienet sähkökatkot.
Kaipia odottaakin tasasähköverkon kohentavan
sähkön laatua sen lisäksi, että se laskee kustannuksia.
”Modernin suuntaajatekniikan avulla sähkön laatua
voidaan hallita paikallisesti tavalla, joka ei aiemmin
ole ollut mahdollista”, Kaipia sanoo. Hän korostaa,
että asiakkaalle asennettava suuntaaja ei ole ylimää-
räinen laite, vaan sillä voi korvata etäluettavan
sähkömittarin siinä vaiheessa, kun mittari vaatisi
muutenkin päivitystä.
SGEM-ohjelmassa kehitettiin tasasähköverkkoon
optimoitua laiteteknologiaa sekä työkaluja verkkojen
suunnittelijoille ja rakentajille. Teknologian toimintaa
tutkittiin jakeluverkoissa muutaman asiakkaan
alueilla. Testiverkkoja rakensivat Suur-Savon Sähkö
Oy Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa sekä
Elenia Oy ABB Oy:n kanssa. Elenian suunnitteluin-
sinööri Tomi Hakala odottaa testiverkon tarjoavan
pitkän aikavälin käyttökokemuksia, jotka ovat hänen
mukaansa ensiarvoisen tärkeitä, kun uuden tekniikan
laajamittaista käyttöönottoa suunnitellaan.
”Koekäyttö on tähän mennessä sujunut hyvin.
Seuraava askel on se, että yritykset kehittävät ja
tuovat markkinoille tuotteistettuja laitteistoja, joita
tasasähkönjakelun laajamittainen hyödyntäminen
edellyttää”, Kaipia sanoo.
Pienjännitteinen tasasähkö on taloudellisesti
varteenotettava vaihtoehto, kun jakeluverkkoja uusitaan.
Se helpottaa myös hajautettua tuotantoa sekä alueellisten
verkkojen erottamista omavaraisiksi saarekkeiksi.
TERO K AIPIA
Tutkija,
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
Tutkimuksemme
mukaan tasasähkö
on järkevä vaihtoehto
erityisesti harvaan asutun
alueen jakeluverkoissa.
MIKROVERKON VOI
IRROT TA A MUUSTA
VERKOSTA SA AREKKEEKSI
MIKROVERKKO
(TA SA SÄHKÖ)
± 750 V
KESKIJÄNNITEVERKKO
(VAIHTOSÄHKÖ) 20 KV
TA SA SUUNTA AJA
PIENJÄNNIT TEISEN TA SA SÄHKÖN-
JAKELUVERKON JÄNNITE ON ±750 V
(vr t. pienjännit teisen vaihtosähkö-
verkon jännite on 400 V)
1 of 1

Recommended

CLEEN SGEM loppuraportti: sähköautot sujuvasti verkkoon by
CLEEN SGEM loppuraportti: sähköautot sujuvasti verkkoonCLEEN SGEM loppuraportti: sähköautot sujuvasti verkkoon
CLEEN SGEM loppuraportti: sähköautot sujuvasti verkkoonCLEEN_Ltd
756 views1 slide
CLEEN SGEM loppuraportti: Sähkönkysynnästä joustavaa ja joustosta kannattavaa by
CLEEN SGEM loppuraportti: Sähkönkysynnästä joustavaa ja joustosta kannattavaaCLEEN SGEM loppuraportti: Sähkönkysynnästä joustavaa ja joustosta kannattavaa
CLEEN SGEM loppuraportti: Sähkönkysynnästä joustavaa ja joustosta kannattavaaCLEEN_Ltd
705 views1 slide
CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko korjaa itse vikansa by
CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko korjaa itse vikansaCLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko korjaa itse vikansa
CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko korjaa itse vikansaCLEEN_Ltd
1.1K views1 slide
CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko vaatii uutta teknologiaa by
CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko vaatii uutta teknologiaaCLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko vaatii uutta teknologiaa
CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko vaatii uutta teknologiaaCLEEN_Ltd
933 views1 slide
CLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensa by
CLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensaCLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensa
CLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensaCLEEN_Ltd
759 views1 slide
Fingrid esittely energia-akatemian vierailulla by
Fingrid esittely energia-akatemian vierailullaFingrid esittely energia-akatemian vierailulla
Fingrid esittely energia-akatemian vierailullaFingrid Oyj
639 views31 slides

More Related Content

Similar to CLEEN SGEM loppuraportti: tasasähkö tuo varmuutta sähkönjakeluun

Abb esite 2014 by
Abb esite 2014Abb esite 2014
Abb esite 2014Jaana Nikkari
459 views12 slides
Sahkoinen liikenne_3-1 Suttinen Schneider lataus by
Sahkoinen liikenne_3-1 Suttinen Schneider latausSahkoinen liikenne_3-1 Suttinen Schneider lataus
Sahkoinen liikenne_3-1 Suttinen Schneider latausSito_Group
561 views15 slides
abb_power_1_2014 by
abb_power_1_2014abb_power_1_2014
abb_power_1_2014Jarkko Holmlund
385 views24 slides
Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat (SGEM)-ohjelman loppuraportti by
Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat (SGEM)-ohjelman loppuraporttiÄlykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat (SGEM)-ohjelman loppuraportti
Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat (SGEM)-ohjelman loppuraporttiCLEEN_Ltd
1.6K views17 slides
elec_2015_malaska_sami by
elec_2015_malaska_samielec_2015_malaska_sami
elec_2015_malaska_samiSami Malaska
75 views22 slides
Helsingin Energia ja VEM - ympäristöystävällistä kaukojäähdytysenergiaa by
Helsingin Energia ja VEM - ympäristöystävällistä kaukojäähdytysenergiaa Helsingin Energia ja VEM - ympäristöystävällistä kaukojäähdytysenergiaa
Helsingin Energia ja VEM - ympäristöystävällistä kaukojäähdytysenergiaa VEM motors Finland Oy
273 views2 slides

Similar to CLEEN SGEM loppuraportti: tasasähkö tuo varmuutta sähkönjakeluun(8)

Sahkoinen liikenne_3-1 Suttinen Schneider lataus by Sito_Group
Sahkoinen liikenne_3-1 Suttinen Schneider latausSahkoinen liikenne_3-1 Suttinen Schneider lataus
Sahkoinen liikenne_3-1 Suttinen Schneider lataus
Sito_Group561 views
Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat (SGEM)-ohjelman loppuraportti by CLEEN_Ltd
Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat (SGEM)-ohjelman loppuraporttiÄlykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat (SGEM)-ohjelman loppuraportti
Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat (SGEM)-ohjelman loppuraportti
CLEEN_Ltd1.6K views
Helsingin Energia ja VEM - ympäristöystävällistä kaukojäähdytysenergiaa by VEM motors Finland Oy
Helsingin Energia ja VEM - ympäristöystävällistä kaukojäähdytysenergiaa Helsingin Energia ja VEM - ympäristöystävällistä kaukojäähdytysenergiaa
Helsingin Energia ja VEM - ympäristöystävällistä kaukojäähdytysenergiaa
Asiakasnäkökulma kantaverkkotoimintaan, Jorma Myllymäki, Elenia Oy, Sähköverk... by Fingrid Oyj
Asiakasnäkökulma kantaverkkotoimintaan, Jorma Myllymäki, Elenia Oy, Sähköverk...Asiakasnäkökulma kantaverkkotoimintaan, Jorma Myllymäki, Elenia Oy, Sähköverk...
Asiakasnäkökulma kantaverkkotoimintaan, Jorma Myllymäki, Elenia Oy, Sähköverk...
Fingrid Oyj1K views

More from CLEEN_Ltd

Combining Two Datasets into a Single Map Animation by
Combining Two Datasets into a Single Map AnimationCombining Two Datasets into a Single Map Animation
Combining Two Datasets into a Single Map AnimationCLEEN_Ltd
580 views10 slides
Variogram-derived measures for QC purposes by
Variogram-derived measures for QC purposesVariogram-derived measures for QC purposes
Variogram-derived measures for QC purposesCLEEN_Ltd
598 views17 slides
Quality Control and Measurement Uncertainty by
Quality Control and Measurement UncertaintyQuality Control and Measurement Uncertainty
Quality Control and Measurement UncertaintyCLEEN_Ltd
1.3K views42 slides
MMEA Platform by
MMEA PlatformMMEA Platform
MMEA PlatformCLEEN_Ltd
615 views15 slides
Environmental Big Data: Business Perspective by
Environmental Big Data: Business PerspectiveEnvironmental Big Data: Business Perspective
Environmental Big Data: Business PerspectiveCLEEN_Ltd
404 views11 slides
Combining Various Data Sources by
Combining Various Data SourcesCombining Various Data Sources
Combining Various Data SourcesCLEEN_Ltd
486 views15 slides

More from CLEEN_Ltd(20)

Combining Two Datasets into a Single Map Animation by CLEEN_Ltd
Combining Two Datasets into a Single Map AnimationCombining Two Datasets into a Single Map Animation
Combining Two Datasets into a Single Map Animation
CLEEN_Ltd580 views
Variogram-derived measures for QC purposes by CLEEN_Ltd
Variogram-derived measures for QC purposesVariogram-derived measures for QC purposes
Variogram-derived measures for QC purposes
CLEEN_Ltd598 views
Quality Control and Measurement Uncertainty by CLEEN_Ltd
Quality Control and Measurement UncertaintyQuality Control and Measurement Uncertainty
Quality Control and Measurement Uncertainty
CLEEN_Ltd1.3K views
MMEA Platform by CLEEN_Ltd
MMEA PlatformMMEA Platform
MMEA Platform
CLEEN_Ltd615 views
Environmental Big Data: Business Perspective by CLEEN_Ltd
Environmental Big Data: Business PerspectiveEnvironmental Big Data: Business Perspective
Environmental Big Data: Business Perspective
CLEEN_Ltd404 views
Combining Various Data Sources by CLEEN_Ltd
Combining Various Data SourcesCombining Various Data Sources
Combining Various Data Sources
CLEEN_Ltd486 views
Engaging Citizens – Participatory Sensing by CLEEN_Ltd
Engaging Citizens – Participatory SensingEngaging Citizens – Participatory Sensing
Engaging Citizens – Participatory Sensing
CLEEN_Ltd749 views
Controlling Environment Monitoring Networks by CLEEN_Ltd
Controlling Environment Monitoring NetworksControlling Environment Monitoring Networks
Controlling Environment Monitoring Networks
CLEEN_Ltd582 views
Available data sources & Real-time data collection by CLEEN_Ltd
Available data sources & Real-time data collectionAvailable data sources & Real-time data collection
Available data sources & Real-time data collection
CLEEN_Ltd735 views
Introduction to data interoperability by CLEEN_Ltd
Introduction to data interoperabilityIntroduction to data interoperability
Introduction to data interoperability
CLEEN_Ltd559 views
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ... by CLEEN_Ltd
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...
CLEEN_Ltd2.3K views
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme... by CLEEN_Ltd
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...
CLEEN_Ltd1.3K views
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin by CLEEN_Ltd
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin
CLEEN_Ltd436 views
Keynote from Insigma group by Dr. Ying Lin by CLEEN_Ltd
Keynote from Insigma group by Dr. Ying LinKeynote from Insigma group by Dr. Ying Lin
Keynote from Insigma group by Dr. Ying Lin
CLEEN_Ltd496 views
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ... by CLEEN_Ltd
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...
CLEEN_Ltd500 views
激光云高仪在空气质量监测的应用 by CLEEN_Ltd
激光云高仪在空气质量监测的应用激光云高仪在空气质量监测的应用
激光云高仪在空气质量监测的应用
CLEEN_Ltd597 views
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku Rajala by CLEEN_Ltd
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku RajalaWhy ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku Rajala
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku Rajala
CLEEN_Ltd727 views
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen by CLEEN_Ltd
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen
CLEEN_Ltd326 views
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration... by CLEEN_Ltd
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...
CLEEN_Ltd522 views
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and Craes by CLEEN_Ltd
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and CraesMeasuring megacity air by Miikka Dal Maso and Craes
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and Craes
CLEEN_Ltd572 views

CLEEN SGEM loppuraportti: tasasähkö tuo varmuutta sähkönjakeluun

  • 1. SMART GRIDS AND ENERGY MARKETS Suomessa käytetään verkkovirtana vaihtovirtaa eli vaihtosähköä. Aikoinaan sähköverkkoon valittiin vaihtosähkö muun muassa siksi, että sen jännitettä on helppo säätää muuntajien avulla. Suurille siirto- määrille ja -matkoille sopivat suuret jännitteet, ja jakeluun pienemmät. Tehoelektroniikan kehityttyä tasavirta eli tasasähkö on nostettu esille varteenotettavana vaihtoehtona pienjännitteisessä jakeluverkossa, ja sitä tutkittiin myös SGEM-ohjelmassa. ”Tutkimuksemme mukaan tasasähkö on järkevä vaihtoehto erityisesti harvaan asutun alueen jakelu- verkoissa”, kertoo tutkija Tero Kaipia Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Hän perustelee väitettä muun muassa kustannuksilla, jotka syntyvät silloin, kun häiriöille alttiita keskijänniteverkon avojohtoja korvataan maakaapeleilla. Hänen mukaansa kaape- loinnin kokonaishinta laskee merkittävästi, jos osa keskijänniteverkosta korvataan pienjänniteverkolla. ”Näin voidaan toimia, koska tasasähköllä saavutetaan vaihtosähköä suurempi tehonsiirtokyky pienjännit- teisessä sähkönjakelussa. Tasasähköverkkoon on myös edullisempaa ja helpompaa kytkeä hajautettua tuotantoa ja akkuja”, Kaipia toteaa. Kaipian mukaan tasasähkö sopii vaihtosähköä paremmin myös kyläyhteisön omaan mikroverkkoon, siis sähköverkon osaan, jonka voi tarvittaessa erottaa julkisesta verkosta saarekkeeksi. Mikroverkossa oma tuotanto ja omat akut voivat tarjota sähköä jopa useiden tuntien ajan esimerkiksi silloin, kun myrsky on lamauttanut laajemman sähköverkon. ”Tuloksena sähkönkäyttäjien kokemat sähkökatkot vähenevät ja tarve maakaapeloida keskijännite- verkkoa pienenee.” Tutkimusohjelmassa kehitettyä tasasähköjärjestelmää voi Kaipian mukaan käyttää Tasasähkö tuo varmuutta sähkönjakeluun monipuolisesti myös taajamien jakeluverkoissa sekä erityiskohteissa, kuten tievalaistuksessa, sähköajoneu- vojen latausjärjestelmissä ja jopa kiinteistöjen sisällä. Koska pienjännitteinen tasasähköverkko johtaa useimmiten asiakkaan kotiin asti, kodissa tarvitaan suuntaaja, joka vaihtaa sähkön takaisin vaihtosäh- köksi, jotta kodinkoneet ja pistorasiat toimisivat. Samalla suuntaaja siivoaa sähköstä pois häiriöt, kuten jännitetasovaihtelut ja räpsyt eli pienet sähkökatkot. Kaipia odottaakin tasasähköverkon kohentavan sähkön laatua sen lisäksi, että se laskee kustannuksia. ”Modernin suuntaajatekniikan avulla sähkön laatua voidaan hallita paikallisesti tavalla, joka ei aiemmin ole ollut mahdollista”, Kaipia sanoo. Hän korostaa, että asiakkaalle asennettava suuntaaja ei ole ylimää- räinen laite, vaan sillä voi korvata etäluettavan sähkömittarin siinä vaiheessa, kun mittari vaatisi muutenkin päivitystä. SGEM-ohjelmassa kehitettiin tasasähköverkkoon optimoitua laiteteknologiaa sekä työkaluja verkkojen suunnittelijoille ja rakentajille. Teknologian toimintaa tutkittiin jakeluverkoissa muutaman asiakkaan alueilla. Testiverkkoja rakensivat Suur-Savon Sähkö Oy Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa sekä Elenia Oy ABB Oy:n kanssa. Elenian suunnitteluin- sinööri Tomi Hakala odottaa testiverkon tarjoavan pitkän aikavälin käyttökokemuksia, jotka ovat hänen mukaansa ensiarvoisen tärkeitä, kun uuden tekniikan laajamittaista käyttöönottoa suunnitellaan. ”Koekäyttö on tähän mennessä sujunut hyvin. Seuraava askel on se, että yritykset kehittävät ja tuovat markkinoille tuotteistettuja laitteistoja, joita tasasähkönjakelun laajamittainen hyödyntäminen edellyttää”, Kaipia sanoo. Pienjännitteinen tasasähkö on taloudellisesti varteenotettava vaihtoehto, kun jakeluverkkoja uusitaan. Se helpottaa myös hajautettua tuotantoa sekä alueellisten verkkojen erottamista omavaraisiksi saarekkeiksi. TERO K AIPIA Tutkija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tutkimuksemme mukaan tasasähkö on järkevä vaihtoehto erityisesti harvaan asutun alueen jakeluverkoissa. MIKROVERKON VOI IRROT TA A MUUSTA VERKOSTA SA AREKKEEKSI MIKROVERKKO (TA SA SÄHKÖ) ± 750 V KESKIJÄNNITEVERKKO (VAIHTOSÄHKÖ) 20 KV TA SA SUUNTA AJA PIENJÄNNIT TEISEN TA SA SÄHKÖN- JAKELUVERKON JÄNNITE ON ±750 V (vr t. pienjännit teisen vaihtosähkö- verkon jännite on 400 V)