Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Q2 2009
Manpower
Employment
Outlook Survey
Nederland


Een Manpower Onderzoek
Q2/09
Manpower Employment Outlook Survey Nederland


 Kop
Inhoudsopgave
Employment Outlook Survey – resultaten Nederl...
Manpower Employment Outlook Survey Nederland

Employment Outlook Survey
– resultaten Nederland
De uitkomsten van de Manpow...
Employment Outlook – Vergelijking per regio
                                       ...
Manpower Employment Outlook Survey Nederland
Zuid-Nederland                          West-Ne...
er een daling van 8 procentpunten is waargenomen in      Bouwnijverheid en Zakelijke dienstverlening, waar een
de ver...
Manpower Employment Outlook Survey Nederland


Bouwnijverheid                            Nutsb...
Overheid en maatschappelijke
Mijnbouw en delfstofwinning
                                 ...
Manpower Employment Outlook Survey Nederland

Employment Outlook Survey
– resultaten wereldwijd
Bijna 72.000 werkgevers in...
-2    (1)        -6 (-5)       -4 (-6)            24 (21)        -30 (-26)
 Mexico
  ...
Manpower Employment Outlook Survey NederlandVergelijkingen wereldwijd – Noord-, Midden- en Zuid-Amerika
In Argentinië,...
Guatemala                             Mexico
 50                       ...
Manpower Employment Outlook Survey Nederland

Australië                                 C...
Vergelijkingen wereldwijd – Europa, Midden-Oosten & Afrika (EMEA)
In 17 EMEA-landen zijn meer dan 15.000 werkgevers    ...
Manpower Employment Outlook Survey Nederland


Griekenland                                ...
Verenigd Koninkrijk                            Zweden
 50                   ...
Manpower Employment Outlook Survey Nederland

Over het onderzoek
                             ...
Manpower Employment Outlook Survey Nederland
                                   2007...
Manpower Nederland, Diemerhof 16-18
Postbus 12150, 1100 AD Amsterdam
Tel.: 020 - 660 22 22, Fax: 020 - 660 22 87
www.manpo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Manpower Employment Outlook Survey Nederland Q2 2009

406 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Manpower Employment Outlook Survey Nederland Q2 2009

 1. 1. Q2 2009 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek
 2. 2. Q2/09 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Employment Outlook Survey – resultaten Nederland 2 Vergelijking per regio Vergelijking per sector Employment Outlook Survey – resultaten wereldwijd 8 Internationale vergelijking – Noord-, Midden- en Zuid-Amerika Internationale vergelijking – Azië Pacific Internationale vergelijking – Europa Over het onderzoek 16 Over Manpower 17 1
 3. 3. Manpower Employment Outlook Survey Nederland Employment Outlook Survey – resultaten Nederland De uitkomsten van de Manpower Employment werkgevers dat denkt het volgende kwartaal meer Outlook Survey voor het tweede kwartaal van medewerkers te zullen aantrekken minus het 2009 zijn verkregen uit vraaggesprekken met 750 percentage werkgevers dat verwacht dat het eigen in Nederland gevestigde werkgevers. Ze kregen personeelsbestand zal inkrimpen. Het resultaat van deze allen de vraag voorgelegd welke veranderingen zij berekening is de Net Employment Outlook. ten aanzien van de werkgelegenheid op de eigen locatie voorzien voor het tweede kwartaal van 2009 In vergelijking met het eerste kwartaal van 2009 zijn (april t/m juni 2009) ten opzichte van het eerste de verwachtingen voor de werkgelegenheid licht kwartaal van 2009. gedaald met 2 procentpunten, maar in vergelijking met het tweede kwartaal van 2008 is het netto De Nederlandse werkgevers zijn voorzichtig positief werkgelegenheidscijfer relatief stabiel gebleven. over de vooruitzichten voor de werkgelegenheid voor het tweede kwartaal van 2009. 7% voorspelt Na toepassing van seizoenscorrectie staat het netto een toename in de totale werkgelegenheid, 3% werkgelegenheidscijfer op een bescheiden +4%. voorspelt een afname en 89% verwacht geen In vergelijking met het eerste kwartaal van 2009 wijziging. Het netto werkgelegenheidscijfer staat en met het tweede kwartaal van 2008 is dit echter daarmee op +4%. 4 procentpunten zwakker. In dit verslag wordt gebruik gemaakt van Tenzij anders aangegeven, is op alle gegevens die de term Net Employment Outlook of netto vanaf dit punt in het commentaar zijn opgenomen werkgelegenheidscijfer. Dit is het percentage seizoenscorrectie toegepast. Nettoverandering Na Toename Afname Ongewijzigd Onbekend werkgelegenheid seizoenscorrectie % % % % % % 3e kwartaal 2005 6 3 89 2 +3 +3 4e kwartaal 2005 9 4 86 1 +5 +4 1e kwartaal 2006 6 3 90 1 +3 +5 2e kwartaal 2006 10 3 86 1 +7 +6 3e kwartaal 2006 9 5 84 2 +4 +4 4e kwartaal 2006 13 4 81 2 +9 +8 1e kwartaal 2007 10 4 86 0 +6 +8 2e kwartaal 2007 12 2 83 3 +10 +9 3e kwartaal 2007 11 2 87 0 +9 +9 4e kwartaal 2007 10 2 85 3 +8 +7 1e kwartaal 2008 13 3 82 2 +10 +8 2e kwartaal 2008 8 3 87 2 +5 +8 3e kwartaal 2008 8 0 91 1 +8 +8 4e kwartaal 2008 13 2 85 0 +11 +10 1e kwartaal 2009 8 2 87 3 +6 +8 2e kwartaal 2009 7 3 89 1 +4 +4 2
 4. 4. Employment Outlook – Vergelijking per regio Nettoverandering Na seizoens- Werkgevers hebben positieve verwachtingen voor werkgelegenheid correctie de werkgelegenheid in drie van de vier regio’s voor % % het tweede kwartaal van 2009. De meest positieve Oost-Nederland +5 +5 verwachtingen komen uit Zuid-Nederland, waar het Noord-Nederland -6 -7 netto werkgelegenheidscijfer +10% bedraagt. In West- Zuid-Nederland +7 +10 en Oost-Nederland is men voorzichtig positief, met West-Nederland +4 +6 een netto werkgelegenheidscijfer van respectievelijk +6% en +5%. In Noord-Nederland is het netto Employment Outlook. De verwachtingen in Oost- en West- werkgelegenheidscijfer van -7% een teken van een Nederland zijn enigszins zwakker met respectievelijk 3 en zwakke verwachting voor de werkgelegenheid. 2 procentpunten. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2009 Zonder toepassing van seizoenscorrectie verwachten hebben de vooruitzichten voor de werkgelegenheid een de werkgevers in drie regio’s een positief werkgelegen- gematigde verbetering laten zien van 7 procentpunten. heidscijfer voor het komende kwartaal. Er zijn in Zuid- In Noord-Nederland is de Net Employment Outlook Nederland bemoedigende signalen gezien voor de gedaald met een aanzienlijke 12 procentpunten en ook arbeidsmarkt met een netto werkgelegenheidscijfer in Oost-Nederland is een daling geconstateerd van van +7% en er is voorzichtig optimisme in zowel Oost- 7 procentpunten. Nederland, met een werkgelegenheidscijfer van +5%, als West-Nederland, met een werkgelegenheidscijfer van +4%. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2008 In Noord-Nederland staat het netto werkgelegenheidscijfer geven werkgevers in Zuid-Nederland aan dat zij op een pessimistische -6%. In vergelijking met het eerste verwachten meer mensen aan te nemen en melden zij kwartaal van 2009 verzwakt het werkgelegenheidscijfer in een gematigde stijging van 7 procentpunten. In Noord- Oost-, Noord- en Zuid-Nederland, terwijl het in vergelijking Nederland heeft er daarentegen een aanzienlijke daling met het tweede kwartaal van 2008 in Oost-, Noord- en van 10 procentpunten plaatsgevonden in de Net West-Nederland is gedaald. Oost-Nederland Noord-Nederland Werkgevers in Oost-Nederland hebben positieve Het wordt voor werkzoekenden in Noord-Nederland verwachtingen voor de werkgelegenheid voor het in het komende kwartaal minder gemakkelijk om een tweede kwartaal van 2009, zo blijkt uit een Net baan te vinden. Met een Net Employment Outlook van Employment Outlook van +5%. De verwachtingen voor -7% hebben werkgevers de meest pessimistische de werkgelegenheid zijn echter ten opzichte van het verwachtingen voor de werkgelegenheid sinds eerste kwartaal van 2009 en het tweede kwartaal van het eerste kwartaal van 2005, na een aanzienlijke 2008 gedaald met respectievelijk 7 en 3 procentpunten. afname van 12 procentpunten op kwartaalbasis en 10 procentpunten op jaarbasis. Zonder toepassing van seizoenscorrectie staat de Net Employment Outlook op +5%, na een daling van 9 Zonder toepassing van seizoenscorrectie staat de procentpunten te hebben doorgemaakt ten opzichte van Outlook op -6%. Op kwartaalbasis is de Outlook het eerste kwartaal van 2009 en van 3 procentpunten ten afgezwakt met 9 procentpunten, terwijl deze op jaarbasis opzichte van het tweede kwartaal van 2008. is afgenomen met 10 procentpunten. 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie -20 -20 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 3
 5. 5. Manpower Employment Outlook Survey Nederland Zuid-Nederland West-Nederland In Zuid-Nederland zien de werkgevers bemoedigende Werkgevers in West-Nederland verwachten in het signalen voor werkzoekenden, met voor het tweede tweede kwartaal van 2009 meer mensen aan te nemen, achtereenvolgende kwartaal een respectabel netto want zij melden een Net Employment Outlook van werkgelegenheidscijfer van +10%. Op jaarbasis is de +6%. Op kwartaalbasis zijn de verwachtingen voor Outlook met 7 procentpunten gestegen. de werkgelegenheid verbeterd met een stijging van 7 procentpunten, hoewel de verwachting op jaarbasis Zonder toepassing van de seizoenscorrectie is 2 procentpunten zwakker is. de Outlook nu +7%, hetgeen een lichte daling van 4 procentpunten op kwartaalbasis betekent. Zonder toepassing van seizoenscorrectie is de Outlook In vergelijking met dezelfde periode van 2008 bedraagt nu +4%, na een stijging van 5 procentpunten op kwartaal- de stijging echter 7 procentpunten. basis te hebben doorgemaakt. Op jaarbasis is het netto werkgelegenheidscijfer met 2 procentpunten gedaald. 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Na seizoenscorrectie -20 -20 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Employment Outlook – Vergelijking per sector Acht van de negen sectoren verwachten een positieve voor de werkgelegenheid in de sector Mijnbouw en ontwikkeling van de werkgelegenheid in het tweede delfstofwinning wordt een daling van 9 procentpunten kwartaal van 2009. De sterkste stijging zal plaatsvinden verwacht. In de sector Bouwnijverheid is de verwachting in de sector Zakelijke dienstverlening, met een Net voor de werkgelegenheid licht verbeterd met Employment Outlook van +10%. In de sector Landbouw, 3 procentpunten. bosbouw en visserij verwachten werkgevers echter een zwakke ontwikkeling van de werkgelegenheid, met een Op jaarbasis zijn de verwachtingen voor de werk- werkgelegenheidscijfer van -5%. gelegenheid zwakker in alle negen sectoren, met aanzienlijk mildere verwachtingen voor de sector Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009 zijn Mijnbouw en delfstofwinning met een daling van de verwachtingen voor de werkgelegenheid in zeven 13 procentpunten, en voor de sector Transport, opslag sectoren verslechterd. Een aanzienlijke daling van en communicatie met een daling van 11 procentpunten. 12 procentpunten wordt gemeld door werkgevers In de sector Landbouw, bosbouw en visserij is de netto in de sector Transport, opslag en communicatie, en werkgelegenheid gedaald met 9 procentpunten, terwijl 4
 6. 6. er een daling van 8 procentpunten is waargenomen in Bouwnijverheid en Zakelijke dienstverlening, waar een de verwachtingen voor de sectoren Nutsbedrijven en stijging van 9% wordt verwacht. Op kwartaalbasis Productie. verbetert het netto werkgelegenheidscijfer voor de sector Bouwnijverheid met 14 procentpunten, in zeven andere Zonder toepassing van seizoenscorrectie wordt er sectoren is deze gedaald. Op jaarbasis is het netto in acht sectoren een positieve ontwikkeling van de werkgelegenheidscijfer in zes sectoren gedaald. werkgelegenheid verwacht, voornamelijk in de sectoren -5 Landbouw, bosbouw en visserij -5 +9 Bouwnijverheid +6 +1 Nutsbedrijven +2 +9 Zakelijke dienstverlening +10 +5 Productiebedrijven +4 +1 Mijnbouw en delfstofwinning +3 +2 Overheid en maatschap. dienstverl. +2 +2 Transport, opslag en communicatie +3 +1 Groothandel, detailhandel en horeca +5 10 -20 -10 0 20 30 40 50 Netto werkgelegenheidscijfer Na seizoenscorrectie Landbouw, bosbouw en visserij Werkgevers verwachten minder mensen aan te nemen in het tweede kwartaal van 2009, met een Net Employment Outlook van -5%. Dit is de 50 minst optimistische verwachting voor de sector 40 sinds het vierde kwartaal van 2005, na dalingen 30 van 6 procentpunten op kwartaalbasis en 20 9 procentpunten op jaarbasis. 10 Zonder toepassing van de seizoenscorrectie staat de 0 Outlook op -5%, na een daling van 6 procentpunten -10 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009 en Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie -20 van 9 procentpunten ten opzichte van het tweede 2005 2006 2007 2008 2009 kwartaal van 2008. 5
 7. 7. Manpower Employment Outlook Survey Nederland Bouwnijverheid Nutsbedrijven Werkzoekenden in de sector Bouwnijverheid zullen Werkgevers verwachten in het tweede kwartaal van enkele kansen tegenkomen gedurende het tweede 2009 iets meer mensen aan te nemen. Zij melden kwartaal van 2009. Werkgevers melden een Net een Net Employment Outlook van +2%. De Outlook Employment Outlook van +6%, wat een kleine blijft op kwartaalbasis betrekkelijk constant en valt op verbetering van 3 procentpunten is ten opzichte van jaarbasis 8 procentpunten lager uit. het eerste kwartaal van 2009. Op jaarbasis is het netto werkgelegenheidscijfer met 2 procentpunten gedaald. Zonder toepassing van seizoenscorrectie staat de Outlook op +1% en blijft deze op kwartaalbasis Zonder toepassing van seizoenscorrectie staat de betrekkelijk stabiel, maar de verwachtingen zijn Outlook op +9%. Op kwartaalbasis is de Outlook 8 procentpunten lager in vergelijking met het tweede verbeterd met een aanzienlijke 14 procentpunten, maar kwartaal van 2008. op jaarbasis is deze 2 procentpunten gedaald. 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Na seizoenscorrectie -20 -20 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Zakelijke dienstverlening Productie Er wordt een matige verbetering van de werk- Werkgevers in de sector Productie voorspellen een gelegenheid voorspeld in de sector Zakelijke lichte groei van het personeelsbestand voor het tweede dienstverlening. Werkgevers melden een Net kwartaal van 2009, met een Net Employment Outlook Employment Outlook van +10% nadat het cijfer een van +4%. Op kwartaalbasis zijn de verwachtingen voor lichte daling van 4 procentpunten op kwartaalbasis de werkgelegenheid gedaald met 5 procentpunten, terwijl en 3 procentpunten op jaarbasis heeft laten zien. ze op jaarbasis zijn gedaald met 8 procentpunten. Het netto werkgelegenheidscijfer van dit kwartaal is het minst Zonder toepassing van seizoenscorrectie is de optimistische sinds het eerste kwartaal van 2006. Outlook +9%, na een daling van 7 procentpunten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009 en Zonder toepassing van seizoenscorrectie staat de Outlook van 3 procentpunten ten opzichte van het tweede nu op +5%; op kwartaalbasis betekent dat een lichte kwartaal van 2008. daling van 2 procentpunten. Op jaarbasis blijft de Outlook betrekkelijk constant. 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Na seizoenscorrectie -20 -20 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 6
 8. 8. Overheid en maatschappelijke Mijnbouw en delfstofwinning dienstverlening Met een netto werkgelegenheidscijfer van +3% verwachten de werkgevers uit de sector Mijnbouw en In de sector Overheid en maatschappelijke dienst- delfstofwinning een matige toename van het aantal verlening verwachten werkgevers een gematigde nieuwe personeelsleden voor het tweede kwartaal groei van hun personeelsbestand en melden een netto van 2009. De Outlook is aanzienlijk gedaald, zowel op werkgelegenheidscijfer van +2% voor het tweede kwartaal kwartaalbasis als op jaarbasis, met respectievelijk 9 en van 2009. Dit is met een daling van 2 procentpunten op 13 procentpunten. kwartaalbasis de minst optimistische verwachting voor de sector sinds het onderzoek van start ging in het derde Zonder toepassing van seizoenscorrectie staat kwartaal van 2003. De Outlook is ten opzichte van het de Outlook op +1%. Op kwartaalbasis is het netto tweede kwartaal van 2008 gedaald met 1 procentpunt. werkgelegenheidscijfer met 10 procentpunten gedaald, terwijl het op jaarbasis met 14 procentpunten is gedaald. Zonder toepassing van seizoenscorrectie staat de Outlook op +2% en is deze zowel in vergelijking met het vorige kwartaal als met het tweede kwartaal van 2008 50 overwegend stabiel gebleven. 40 30 50 20 40 10 30 0 20 -10 10 Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie -20 0 2005 2006 2007 2008 2009 -10 Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie -20 Transport, opslag en communicatie 2005 2006 2007 2008 2009 In de sector Transport, opslag en communicatie melden werkgevers matige verwachtingen voor Groothandel, detailhandel en horeca de werkgelegenheid voor het tweede kwartaal van 2009 met een netto werkgelegenheidscijfer Er heerst voorzichtig optimisme over de werkgelegen- van +3%. Dit weerspiegelt zowel op kwartaalbasis heid in de sector Groothandel, detailhandel en horeca. als op jaarbasis aanzienlijk lagere verwachtingen Werkgevers melden een Net Employment Outlook van voor de werkgelegenheid: het cijfer is gedaald met +5% voor het tweede kwartaal van 2009. De Outlook respectievelijk 12 en 11 procentpunten. zwakt op kwartaalbasis lichtjes af met 2 procentpunten en blijft op jaarbasis relatief stabiel. Zonder toepassing van seizoenscorrectie is de Outlook +2%, na een aanzienlijke daling van 14 procentpunten Zonder toepassing van seizoenscorrectie staat de te hebben doorgemaakt ten opzichte van het eerste Outlook op +1% na op kwartaalbasis met 4 procent- kwartaal van 2009 en van 12 procentpunten ten punten te zijn gedaald. Het cijfer blijft echter op jaarbasis opzichte van tweede kwartaal van 2008. betrekkelijk constant. 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Na seizoenscorrectie -20 -20 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 7
 9. 9. Manpower Employment Outlook Survey Nederland Employment Outlook Survey – resultaten wereldwijd Bijna 72.000 werkgevers in 33 verschillende landen Ondanks lagere verwachtingen voor het tweede kwartaal en regio’s werden geïnterviewd om de verwachte zijn de verwachtingen voor de werkgelegenheid het werkgelegenheidsontwikkelingen* tussen april en juni gunstigst in India, Zuid-Afrika, Colombia, Peru, Polen, 2009 te meten. China, Nederland en Costa Rica. Werkgevers in Singapore, Ierland, Spanje, Nieuw-Zeeland, Taiwan, Italië Werkgevers in 13 van de 33 landen en regio’s die en het Verenigd Koninkrijk hebben de minst positieve Manpower heeft onderzocht, verwachten hun verwachtingen voor de werkgelegenheid. personeelsbestand in het tweede kwartaal van 2009 uit te breiden. Waar echter vergelijkingen op jaarbasis Op regionaal niveau zijn de vooruitzichten voor de kunnen worden gemaakt, zijn de verwachtingen voor werkgelegenheid wisselend, maar ze onthullen over de werkgelegenheid in de onderzochte landen en het algemeen een neerwaartse trend. In de regio regio’s uitgesproken zwakker dan 12 maanden geleden. Noord-, Midden- en Zuid-Amerika blijven werkgevers uit Opvallend is dat werkgevers in 24 landen en regio’s de Colombia, Peru en Costa Rica enigszins optimistisch. minst positieve verwachtingen hebben met betrekking Werkgevers uit de Verenigde Staten melden echter de tot de werkgelegenheid sinds Manpower daar is meest pessimistische verwachtingen sinds de recessie begonnen met de enquête. van 1982 en Mexicaanse werkgevers melden hun minst Netto verandering werkgelegenheid Verschil Noord-, Netto verandering Netto verandering werkgelegenheid Verschil Noord-, Netto verandering 2e kwartaal 2008 Verschil 1e kw. 2009 Midden- en werkgelegenheid 2e kwartaal 2008 2e kwartaal 2009 Verschil 1e kw. 2009 Midden- en werkgelegenheid en 2e kwartaal 2009 en 2e kwartaal Zuid-Amerika 1e kwartaal 2009 2e kwartaal 2008 en 2e kwartaal 2009 2e kwartaal 2009 en 2e kwartaal 2009 Zuid-Amerika 1e kwartaal 2009 2e kwartaal 2008 % % % % % 8 % (–) -1% (–) -9 % (–) 32 % (–) -33 % (–) Argentinië 8 (18) 7 (–) -1 (10) 6 (–) -9 (-17) -1 (–) 32 (12) 16 (–) -33 (-11) -10 (–) Argentinië Canada 16 (18) 7 (–) 11 (10) 6 (–) -1 (-17) 16 (12) -10 (-11) Canada -5 (–) – (–) – (–) Colombia 16 (–) 11 (–) -5 (–) – (–) – (–) Colombia 19 (–) 3 (–) -16 (–) 33 (–) -30 (–) Costa Rica 19 (–) -1 (–) 3 (–) -16 (–) 33 (–) -30 (–) Costa Rica 7 (–) -8 (–) 21 (–) -22 (–) Guatemala 7 (–) -1 (-5) -6 (–) -8 (-6) -4 (–) 21 (21) 24 (–) -22 (-26) -30 (–) Guatemala -2 (1) Mexico 24 (1) -2 (–) -6 (-5) -18 (-6) -4 (–) 24 (21) -30 (-26) Mexico 6 (–) 36 (–) -30 (–) Peru 24 (10) 3 (–) 6 (-1 1 (–) -18 (-11) -2 (–) 36 (15) 17 (–) -30 (-16) -16 (–) Peru V.S. 3 (10) 1 (-1 -2 (-11) 17 (15) -16 (-16) V.S. Netto verandering werkgelegenheid Netto verandering Verschil Netto verandering werkgelegenheid Netto verandering Verschil Verschil 1e kw. 2009 werkgelegenheid 2e kwartaal 2008 Azië 2e kwartaal 2009 Verschil 1e kw. 2009 werkgelegenheid 2e kwartaal 2008 Azië en 2e kwartaal 2e kwartaal 2008 en 2e kwartaal 2009 Pacific 1e kwartaal 2009 2e kwartaal 2009 en 2e kwartaal 2009 2e kwartaal 2008 en 2e kwartaal 2009 Pacific 1e kwartaal 2009 % % % % % 6% 1%(-1) -5 % 31 % -30 % (12) (-13) (28) (-29) Australië 6 (12) 1 (-1) -5 (-13) 31 (28) -30 (-29) Australië 9 (10) 3 (4) -6 (-6) 13 (12) -10 (-8) China 9 (10) 3 (4) -6 (-6) 13 (12) -10 (-8) China Kong 1 (3) -3 (-3) -4 (-6) 30 (30) -33 (-33) Hong 1 (3) 19 (-3) -3 (25) -4 (-6) 30 (30) -33 (-33) Hong Kong 18 (19) 1 (6) 36 (42) -17 (-17) India 18 (19) 19 (25) 1 (6) 36 (42) -17 (-17) India Japan -3 (5) 12 (-5) 15 (-10) 39 (20) -27 (-25) Japan -3 (5) 12 (-10) -9 (-5) 15 (-14) -9 (-10) 39 (20) -27 (-25) Nieuw-Zeeland 0 (4) 24 (20) -33 (-30) Nieuw-Zeeland 0 (4) -43 (-10) -9 (-45) -9 (-14) 24 (20) -33 (-30) Singapore -38 (-31) -5 (-14) 62 (54) -105 (-99) Singapore -38 (-31) -43 (-45) -5 (-14) 62 (54) -105 (-99) Taiwan -6 (-1) -5 (-10) 1 (-9) 26 (21) -31 (-31) Taiwan -6 (-1) -5 (-10) 1 (-9) 26 (21) -31 (-31) Het cijfer tussen haakjes is de Netverandering werkgelegenheid Netto Employment Outlook na toepassing van seizoenscorrectie. Netto verandering Verschil Netto verandering werkgelegenheid Netto verandering Verschil Verschil 1e kw. 2009 werkgelegenheid 2e kwartaal 2008 EMEA(–) 2e kwartaal 2009 Verschil 1e kw. 2009 werkgelegenheid 2e kwartaal 2008 EMEA(–) en 2e kwartaal 2e kwartaal 2008 en 2e kwartaal 2009 1e kwartaal 2009 2e kwartaal 2009 en 2e kwartaal 2009 2e kwartaal 2008 en 2e kwartaal 2009 1e kwartaal 2009 % % % % % * Deze bevindingen zijn gebaseerd op gegevens die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden (indien beschikbaar). -2 % (2) 4% (2) 6 % (0) 13 % -9 %(-9) Oostenrijk (11) Oostenrijk -2 (2) 4 (2) 6 (-4) (0) 13 (11) -9 (-9) België 7 (6) 0 (2) -7 6 (8) -6 (-6) België -4 (6) 7 (–) -2 (2) 0 (–) -7 (-4) 6 (8) -14 (-6) -6 (–) 8 Tsjechië 2 (–) 12 (–) Tsjechië -4 (-2) -3 (–) -2 (-2) -2 (–) 2 (0) 1 (–) 12 (–) -14 (-5) -5 (–) Frankrijk 3 (3)
 10. 10. -2 (1) -6 (-5) -4 (-6) 24 (21) -30 (-26) Mexico 24 (–) 6 (–) -18 (–) 36 (–) -30 (–) Peru 3 (10) 1 (-1 -2 (-11) 17 (15) -16 (-16) V.S. Netto verandering werkgelegenheid Netto verandering Verschil Verschil 1e kw. 2009 werkgelegenheid 2e kwartaal 2008 Azië 2e kwartaal 2009 en 2e kwartaal 2009 2e kwartaal 2008 en 2e kwartaal 2009 Pacific 1e kwartaal 2009 optimistische verwachtingen – en de eerste negatieve In de regio Europa, Midden-Oosten & Afrika (EMEA) % % % % % voorspellingen van het6land – sinds de introductie van is het netto werkgelegenheidscijfer in vergelijking met (12) 1 (-1) -5 (-13) 31 (28) -30 (-29) Australië de enquête door Manpower in 2002. In de regio Azië dat (-6) drie maanden geleden gedaald in-10 van -6 van 12 (-8) 9 (10) 3 (4) 13 (12) China Pacific,Kongde verwachtingen voor de werkgelegenheid Hong zijn de 17 landen waar gegevens op kwartaalbasis 1 (3) -3 (-3) -4 (-6) 30 (30) -33 (-33) minder optimistisch; werkgevers in alle landen en regio’s beschikbaar zijn, waarbij(42) Italiaanse, Tsjechische 36 de 18 (19) 19 (25) 1 (6) -17 (-17) India behalve India verwachten(5) vergelijking met (-5) vorige in 12 het en (-10) 15 Zuid-Afrikaanse werkgevers enigszins -27 (-25) positieve Japan -3 39 (20) kwartaal minder mensen aan te nemen. Ondertussen zijn verwachtingen hebben voor de werkgelegenheid. In alle Nieuw-Zeeland 0 (4) -9 (-10) -9 (-14) 24 (20) -33 (-30) Singapore de verwachtingen voor-38 de werkgelegenheid in alle landen 17 (-14) -5 landen van de regio in vergelijking op -105 (-99) is het jaarbasis, (-31) -43 (-45) 62 (54) Taiwan en regio’s gedaald in vergelijking met een-5 (-10) jaar geleden. netto werkgelegenheidscijfer gedaald. -31 (-31) -6 (-1) 1 (-9) 26 (21) Netto verandering werkgelegenheid Netto verandering Verschil Verschil 1e kw. 2009 werkgelegenheid 2e kwartaal 2008 EMEA(–) 2e kwartaal 2009 en 2e kwartaal 2009 2e kwartaal 2008 en 2e kwartaal 2009 1e kwartaal 2009 % % % % % Oostenrijk -2 (2) 4 (2) 6 (0) 13 (11) -9 (-9) België 7 (6) 0 (2) -7 (-4) 6 (8) -6 (-6) Tsjechië -4 (–) -2 (–) 2 (–) 12 (–) -14 (–) Frankrijk -3 (-2) -2 (-2) 1 (0) 3 (3) -5 (-5) -1 (4) 2 (0) 3 (-4) 12 (10) -10 (-10) Duitsland 3 (–) 0 (–) -3 (–) 23 (–) -23 (–) Griekenland -14 (-12) -14 (-15) 0 (-3) 6 (5) -20 (-20) Ierland -11 (-9) -5 (-7) 6 (2) 3 (1) -8 (-8) Italië 6 (8) 4 (4) -2 (-4) 5 (8) -1 (-4) Nederland 5 (6) 2 (1) -3 (-5) 15 (14) -13 (-13) Noorwegen 12 (–) 6 (–) -6 (–) 30 (–) -24 (–) Polen 16 (–) -4 (–) -20 (–) 36 (–) -40 (–) Roemenië -13 (-9) -9 (-11) 4 (-2) 2 (0) -11 (-11) Spanje 0 (5) -3 (-5) -3 (-10) 13 (11) -16 (-16) Zweden 7 (8) 5 (2) -2 (-6) 9 (6) -4 (-4) Zwitserland -5 (-2) -6 (-6) -1 (-4) 6 (6) -12 (-12) Ver. Koninkrijk 13 (–) 14 (–) 1 (–) 23 (–) -9 (–) Zuid-Afrika Het cijfer tussen haakjes is de Net Employment Outlook na toepassing van seizoenscorrectie. *EMEA: Europa, Midden-Oosten en Afrika Ondervraagden per regio EMEA 22% In de Manpower Employment Outlook Survey voor het tweede kwartaal van 2009 zijn wereldwijd bijna 72.000 HR-directors en senior HR-managers ondervraagd die werkzaam zijn bij publieke en private organisaties. Van Azië Pacific N.-M.-Z.- de respondenten kwam 59% uit een van de acht landen 20% Amerika in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en 21% uit een van 59% de zeventien landen in EMEA. 20% kwam uit een van de acht landen en regio’s van Azië Pacific. 9
 11. 11. Manpower Employment Outlook Survey Nederland Vergelijkingen wereldwijd – Noord-, Midden- en Zuid-Amerika In Argentinië, Canada, Colombia, Costa Rica, Werkgevers in Colombia hebben de meest Guatemala, Mexico, Peru en de Verenigde Staten optimistische verwachtingen voor wat betreft de zijn ruim 42.000 werkgevers geïnterviewd om de werkgelegenheid in de regio, en werkgevers in Peru, verwachte werkgelegenheidsontwikkelingen voor het Costa Rica en Canada melden ook positieve maar tweede kwartaal van 2009 te meten. minder optimistische netto werkgelegenheidscijfers voor het komende kwartaal. Aan de andere kant Hoewel er positieve netto werkgelegenheidscijfers waren de werkgelegenheidsverwachtingen voor het zijn gemeld in vier van de acht onderzochte landen, tweede kwartaal voor Mexico, Argentinië, Guatemala wordt verwacht dat de werkgelegenheid zal dalen ten en de Verenigde Staten het zwakst; de verwachting opzichte van twaalf maanden geleden in elk van de van de Mexicaanse werkgevers is de zwakste sinds zeven landen waarvoor gegevens op jaarbasis bekend Manpower het onderzoek daar begon in 2002. zijn. Ook wordt verwacht dat de werving van personeel De verwachtingen voor Argentinië, Colombia, vergeleken met drie maanden geleden zal afnemen Costa Rica, Guatemala en Peru zijn ook de minst in elk land, met negatieve verwachtingen voor de optimistische die tot nu toe zijn gemeld. werkgelegenheid in Mexico, Argentinië, Guatemala en de Verenigde Staten. Argentinië Canada 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Argentinië neemt deel sinds Q1 2007. Colombia Costa Rica 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Colombia neemt deel sinds Q4 2008. Costa Rica neemt deel sinds Q3 2006. 10
 12. 12. Guatemala Mexico 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Guatemala neemt deel sinds Q2 2008. Peru Verenigde Staten 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Peru neemt deel sinds Q2 2006. Vergelijkingen wereldwijd – Azië Pacific In de regio Azië Pacific zijn ruim 15.000 werkgevers werkgelegenheid blijven scherp dalen, aangezien geïnterviewd om de verwachte werkgelegenheids- de helft van alle werkgevers aangeeft dat zij de ontwikkelingen tussen april en juni 2009 te meten. komende drie maanden in hun personeelsbestand gaan snoeien. Werkgevers in Australië, Japan Het vertrouwen van werkgevers in de groei van en Nieuw-Zeeland melden hun eerste negatieve de werkgelegenheid blijft afnemen in het grootste werkgelegenheidscijfer sinds de onderzoeken in deze gedeelte van de regio. Alleen werkgevers in India landen zijn begonnen. en China verwachten meer werknemers aan hun personeelsbestand toe te voegen in het komende Werkgevers in India en China hebben de meest kwartaal, en alleen werkgevers in India melden positieve verwachtingen in de regio voor het komende verbeterde vooruitzichten voor de werkgelegenheid kwartaal; die in Singapore, Nieuw-Zeeland, Taiwan, in vergelijking met drie maanden geleden. Japan en Hongkong zijn het minst optimistisch. De verwachtingen voor de werkgelegenheid op Opmerkelijk is dat werkgevers in Australië, China, jaarbasis zijn onmiskenbaar verslechterd in de hele Japan, Nieuw-Zeeland, Singapore en Taiwan hun regio: werkgevers in zes van de acht landen en regio’s minst optimistische verwachtingen met betrekking tot in Azië Pacific melden hun zwakste verwachtingen de werkgelegenheid rapporteren sinds de invoering voor de werkgelegenheid sinds het onderzoek is van de enquête in hun land. begonnen. De verwachtingen ten aanzien van de 11
 13. 13. Manpower Employment Outlook Survey Nederland Australië China 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 China neemt deel sinds Q2 2005. Hong Kong India 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 India neemt deel sinds Q3 2005. Japan Nieuw-Zeeland 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nieuw-Zeeand neemt deel sinds Q2 2004. Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. Singapore Taiwan 50 70 60 40 50 40 30 30 20 20 10 10 0 -10 0 -20 -30 -10 Netto werkgelegenheid -40 Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Na seizoenscorrectie -20 -50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. Taiwan neemt deel sinds Q2 2005. 12
 14. 14. Vergelijkingen wereldwijd – Europa, Midden-Oosten & Afrika (EMEA) In 17 EMEA-landen zijn meer dan 15.000 werkgevers Werkgevers in Zuid-Afrika, Polen en Nederland geïnterviewd om de verwachte ontwikkelingen op het voorspellen de meest positieve ontwikkelingen voor de gebied van werkgelegenheid voor het tweede kwartaal werkgelegenheid, terwijl Ierse en Spaanse werkgevers van 2009 te meten. het minst optimistisch zijn over het komende kwartaal. Verder melden werkgevers uit Frankrijk, Griekenland, Van de landen die in Europa, Midden-Oosten en Ierland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Spanje, Afrika (EMEA) zijn onderzocht, rapporteren alleen Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk de werkgevers in Zuid-Afrika, Polen, Nederland, ook hun minst optimistische verwachtingen voor de Zwitserland, Oostenrijk, België en Noorwegen werkgelegenheid sinds de onderzoeken in die landen positieve maar bescheiden verwachtingen voor de zijn gestart. werkgelegenheid voor het tweede kwartaal. In alle landen worden in vergelijking op jaarbasis worden Oostenrijk inkrimpingen van het personeelsbestand verwacht. In vergelijking met drie maanden geleden zijn alleen 50 de Net Employment Outlooks voor Oostenrijk, 40 Frankrijk en Zuid-Afrika betrekkelijk stabiel, terwijl Italiaanse werkgevers een licht verbeterde, maar 30 nog steeds negatieve verwachting melden. Een 20 groeiend pessimisme onder werkgevers in de sectoren 10 Zakelijke dienstverlening en Productie leidt tot minder 0 mogelijkheden voor werkzoekenden, vooral in -10 Ierland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waar de Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie verwachtingen voor de werkgelegenheid onder de -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 meest pessimistische vallen die wereldwijd zijn gemeld. Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. België Tjechië 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tjechië neemt deel sinds Q2 2008. Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. Frankrijk Duitsland 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. 13
 15. 15. Manpower Employment Outlook Survey Nederland Griekenland Ierland 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Griekenland neemt deel sinds Q2 2008. Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. Italië Nederland 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. Noorwegen Polen 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Polen neemt deel sinds Q2 2008. Roemenië Spanje 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Netto werkgelegenheid -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Roemenië neemt deel sinds Q2 2008. Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. 14
 16. 16. Verenigd Koninkrijk Zweden 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie Na seizoenscorrectie -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. Zwitserland Zuid-Afrika 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 -10 -10 Netto werkgelegenheid Netto werkgelegenheid Na seizoenscorrectie -20 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Zwitserland neemt deel sinds Q3 2005. Zuid-Afrika neemt deel sinds Q4 2006. Geen kolom betekent netto werkgelegenheid van 0. 15
 17. 17. Manpower Employment Outlook Survey Nederland Over het onderzoek Netto werkgelegenheidscijfer De Manpower Employment Outlook Survey wordt ieder kwartaal uitgevoerd en meet in welke mate werkgevers het In dit verslag wordt gebruik gemaakt van de term Net eerstvolgende kwartaal een uitbreiding of inkrimping van Employment Outlook of netto werkgelegenheidscijfer. Dit cijfer personeel verwachten. In de 45 jaar dat dit onderzoek loopt, wordt verkregen door het percentage werkgevers dat een heeft het zich ontwikkeld tot een betrouwbaar onderzoek daling verwacht in het aantal werknemers op de betreffende naar werkgelegenheidsontwikkelingen wereldwijd. Een locatie af te trekken van het percentage werkgevers dat een aantal succesfactoren ligt ten grondslag aan de Manpower stijging verwacht in het aantal werknemers op de betreffende Employment Outlook Survey: locatie voor het eerstkomende kwartaal. Het resultaat van deze berekening is de Net Employment Outlook. Uniek: het is het enige onderzoek op dit gebied met een dergelijke omvang, reikwijdte, onderzoekshistorie en onderzoeksgebied. Seizoensinvloeden Een aanpassing van de uitkomsten met betrekking tot Voorspellend: de Manpower Employment Outlook Survey is seizoensinvloeden heeft plaatsgevonden op de gegevens het meest uitgebreide voorspellende onderzoek op dit gebied van Australië, Oostenrijk, België, Canada, China, Frankrijk, waarbij verwachtingen van werkgevers ten aanzien van het Duitsland, Hongkong, India, Ierland, Italië, Japan, Mexico, eerstvolgende kwartaal worden onderzocht. Een belangrijk Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Singapore, Zweden, verschil met andere onderzoeken en studies op dit terrein, die Spanje, Zwitserland, Taiwan, het Verenigd Koninkrijk en alleen historische data analyseren. de Verenigde Staten om een aanvullend inzicht te bieden in de enquêteresultaten. Hierdoor ontstaat een eenduidige Gericht: meer dan 4 decennia lang ontleent het onderzoek interpretatie van de resultaten over de hele tijdslijn. In de haar gegevens aan één enkele vraag. toekomst zullen de gegevens in de overige landen ook aangepast worden aan deze seizoensinvloeden. Dit kan echter Onafhankelijk: het onderzoek is gebaseerd op een pas gebeuren als het onderzoek meerdere malen is uitgevoerd, representatieve steekproef onder werkgevers uit de waardoor seizoensfluctuaties duidelijk worden. deelnemende landen. De steekproef is niet gebaseerd op gegevens van Manpower, maar op een onafhankelijke NB: in het tweede kwartaal van 2008 heeft Manpower het database. TRAMO-SEATS-model toegepast op de berekening van gegevens die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden. Solide: de onderzoeksresultaten worden ontleend aan bijna 72.000 interviews met werkgevers uit de publieke en private sector in 33 nationale economieën om de verwachte trends in Onderzoekshistorie de werkgelegenheid te meten voor ieder kwartaal. Op basis van die gegevens rapporteert het onderzoek over de verwachte 1962 Eerste generatie Manpower Employment Outlook Survey ontwikkelingen in werkgelegenheid per land, per regio en per (MEOS) start in Canada en de Verenigde Staten. sector. 1966 In het Verenigd Koninkrijk wordt een equivalent geïntroduceerd van het onderzoek uit de Verenigde Staten. Daar noemt men het onderzoek Quarterly Survey Onderzoeksmethodologie of Employment Prospects (QSEP). Dit onderzoek is op dezelfde leest geschoeid als MEOS en voorspelt de trends De Manpower Employment Outlook Survey is gebaseerd in werkgelegenheid. Het is het eerste voorspellende op een valide onderzoeksmethodologie waarbij de hoogste onderzoek op dit terrein in Europa. marktonderzoekcriteria in acht worden genomen. Het 1976 De tweede generatie MEOS wordt gelanceerd in de onderzoeksteam voor de 33 landen en regio’s waar de Verenigde Staten en Canada. De onderzoeksmetho- enquête op dit moment wordt uitgevoerd, bestaat uit het dologie wordt geactualiseerd volgens de nieuwste interne onderzoeksteam van Manpower en Infocorp Ltd. Het inzichten in marktonderzoek. onderzoek is zo georganiseerd dat het representatief is voor 2002 QSEP in het Verenigd Koninkrijk wordt aangepast aan elke nationale economie. De foutmarge voor de regionale en een nieuwe onderzoeksopzet. Ierland en Mexico wereldwijde gegevens is niet groter dan +/- 3,9%. introduceren QSEP. 2003 De derde generatie MEOS wordt gelanceerd. Het Onderzoeksvraag onderzoeksprogramma wordt wereldwijd uitgerold in 18 Manpowerlanden: Australië, België, Canada, Duitsland, Aan alle onderzoeksdeelnemers wereldwijd wordt één en Frankrijk, Hongkong, Ierland, Italië, Japan, Mexico, dezelfde vraag gesteld: “Zal het totaal aantal werknemers op Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, uw locatie de komende drie maanden – dus tot en met juni het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zweden. 2009 – toenemen, afnemen of gelijk blijven?”. 16
 18. 18. Manpower Employment Outlook Survey Nederland 2007 Manpower Argentinië introduceert de Manpower 2004 Manpower Nieuw-Zeeland introduceert de Manpower Employment Outlook Survey. De enquête in Nieuw- Employment Outlook Survey. Zeeland voegt in het eerste kwartaal gegevens toe die 2005 Manpower China, India, Zwitserland en Taiwan gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden. introduceren de Manpower Employment Outlook Survey. 2008 Manpower Colombia, Tsjechië, Griekenland, Guatemala, 2006 Manpower Costa Rica en Peru nemen voor het eerst deel Polen en Roemenië nemen voor het eerst deel aan de aan de Manpower Employment Outlook Survey. Enquêtes Manpower Employment Outlook Survey. In het tweede in Australië, Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, kwartaal voegen China en Taiwan gegevens toe die zijn Hongkong, Ierland, Italië, Japan, Mexico, Nederland, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. In het derde Noorwegen, Singapore, Spanje en Zweden voegen kwartaal voegen Zwitserland en India gegevens die zijn gegevens die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden toe gecorrigeerd voor seizoensinvloeden toe. in het derde kwartaal. Manpower Zuid-Afrika introduceert de Manpower Employment Outlook Survey. Over Manpower Inc. Over Manpower Nederland Manpower Inc. (NYSE: MAN) is wereldwijd leider op het gebied van personeelsdiensten, dankzij het ontwikkelen Manpower is een full-service organisatie in de wereld van werk, en leveren van diensten waarmee opdrachtgevers in de voor grote en kleine, lokale, nationale en internationale onder- voortdurend veranderende wereld van werk een winnende nemingen. In Nederland bestaan 150 kantoren en werken koers kunnen volgen. Het bedrijf is gestart in 1948, heeft een 750 consultants. De eigentijdse dienstverlening omvat de omzet van $22 miljard en verzorgt een breed dienstenpakket werving van personeel op vaste, tijdelijke en contractbasis, voor de gehele wereld van werk, inclusief de werving van assessment en selectie, training, outplacement, outsourcing en personeel op vaste, tijdelijke of contractbasis, assessment en consulting. selectie, training, outplacement, outsourcing en consulting. Manpowers wereldwijde netwerk van 4.400 vestigingen in Manpower huldigt de filosofie dat lokale mensen de lokale 82 landen en gebiedsdelen stelt het bedrijf in staat jaarlijks markten moeten bedienen. Dit is immers essentieel voor de aan de wensen van 400.000 opdrachtgevers tegemoet te dienstverlening aan meer dan 300.000 werkgevers in het komen. Deze klantenkring omvat zowel kleine en middelgrote MKB per jaar. Juist met de combinatie van mondiale expertise bedrijven in alle sectoren als ’s werelds grootste multinationals. en resources én deskundig lokaal personeel onderscheidt De focus van Manpowers werk is gericht op het vergroten Manpower zich in de HR-markt. van de productiviteit door verbeterde kwaliteit, efficiëntie en kostenreductie, waardoor opdrachtgevers zich beter op hun Evenals elders in de wereld is Manpower actief onder vijf kernactiviteiten kunnen richten. Manpower is actief onder merknamen: Manpower (werving van vaste en tijdelijke vijf merknamen: Manpower, Manpower Professional, Right medewerkers), Manpower Professional (bemiddelt ervaren Management, Jefferson Wells en Elan. Voor meer informatie hoogopgeleide professionals, met nadruk op de sectoren over Manpower Inc. kunt u terecht op www.manpower.com. Engineering, Finance en Sales & Marketing), Elan (rekrutering voor informatietechnologie en telecommunicatie), Jefferson Wells (expertise voor internal audits, finance & accounting, belastingen en technology risk management) en Right Management (bedrijfsbrede HR-oplossingen, advies & praktische oplossingen, bij instroom, doorstroom & uitstroom). Het hoofdkantoor van Manpower Nederland is gevestigd te Diemen. Voor meer informatie: www.manpower.nl. Meer informatie over dit onderzoek kunt u opvragen bij de afdeling Marketing & Communications van Manpower Nederland: 020 - 660 2222. 17
 19. 19. Manpower Nederland, Diemerhof 16-18 Postbus 12150, 1100 AD Amsterdam Tel.: 020 - 660 22 22, Fax: 020 - 660 22 87 www.manpower.nl, info@manpower.nl © 2009, Manpower Inc. All rights reserved.

×