Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang Banta ng Persia

17,606 views

Published on

Ang Banta ng Persia

Published in: Education
  • Be the first to comment

Ang Banta ng Persia

  1. 1. 546 B.C.E. > Sumalakay sila sa Lydia sa Asia Minor. 499 B.C.E. > pinagpatuloy ng kanyang anak na si Darius I ang hangarin ng kanyang ama .
  2. 2. DARIUS I > Sinalakay niya ang kalapit na mga kolonyang Greek at nakuha nila ang pagkapanalo
  3. 3. Bumagsak ang nalalabing hukbo ni Xerxes sa mga kaalyansa ng Hukbonng Greece na pinamunuan ni pausanias ng Sparta, kasama narin ang Athens,Corinth at Megara

×