Tacro bloc def

2,486 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,486
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,198
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tacro bloc def

  1. 1. Vall dHebron Hospital Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments IMD004 03/02/2012DOCUMENT DE RESPOSTA ESCRITAFacultatiu que consulta: XXXServei: XXXData: Abril 2013Consulta:En cas d’administrar dosis irregulars de tacrolimús d’alliberació ràpida, hi ha algun ritmecircadiari de tacrolimús que aconselli donar més dosi al matí o a la nit?Resposta:Tacrolimús és un inhibidor de la via de la calcineurina utilitzat en combinació amb altresimmunosupressors per la prevenció del rebuig agut desprès d’un trasplantament d’òrgan sòlid 1o hematopoiètic2.Tacrolimús té una elevada variabilitat en la taxa d’absorció i biodisponibilitat oral. Generalment,la biodisponibilitat es situa al voltant del 25% i sembla dependre del temps transcorregut des del’última ingesta i del contingut en greix d’aquesta. És substrat de la glicoproteina-P i esmetabolitza pel citocromP 450 isoenzims CYP3A4 i CYP3A5 del fetge i de la paret intestinal 2,presentant polimorfismes en cadascun d’ells3.La farmacocinètica de tacrolimús es caracteritza per una elevada variabilitat inter iintraindividual2 amb un estret marge terapèutic. Habitualment, l’ajustament de les dosis en lesformes d’alliberació ràpida es basa en la dosi total diària, modificant-se en igual proporció entreel matí i la nit3.Hi ha controvèrsia sobre si la farmacocinètica del tacrolimús presenta ritme circadiari enl’evidència obtinguda en trasplantament d’òrgan sòlid, bàsicament ronyó i fetge. Amb aquestfet, s’ha realitzat una cerca bibliogràfica per conèixer la informació que hi ha sobre aquest tema,considerant els diferents processos farmacocinètics i farmacodinàmics.Farmacocinètica 1- AbsorcióL’administració de tacrolimús per via intravenosa va mostrar més eliminació diürna, peròSatoh et al no van trobar diferències significatives entre l’AUC de la dosi del matí i la de la nit 4.Per via oral, hi ha diferents estudis que observen un increment de Cmax5-7 i AUC 5,6 i unadisminució de Tmax després de la dosi del matí respecte a la nit 5-7, és a dir, una absorciómés gran de tacrolimús en la dosi del matí respecte a la de la nit . Aquest fet s’explicariaperquè l’absorció del tacrolimús és majoritàriament per difusió passiva, i per tant, es veuriaalterat segons l’efecte circadià del buidatge i la perfusió intestinal, enlentits a la nit respecte alFacultatiu que respon: Ariadna Pérez-RicartData: 2 d’abril de 2013Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  2. 2. Vall dHebron Hospital Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments IMD004 03/02/2012matí. A part, el tacrolimús és un fàrmac lipòfil, i aquest tipus de fàrmacs s’absorbeixen més enles administracions del matí que de la nit 5,8. La Cmin, però, no va mostrar diferènciesestadísticament significatives entre les dosis del matí i la nit 5,6. Musuamba et al també vantrobar que la taxa d’absorció és més elevada al matí respecte a la nit però sense que esmodifiqués la Cmin ni l’AUC, per la qual cosa van concloure que aquest increment en la taxad’absorció no modifica el resultat en el pacient9.D’altra banda, Tada et al i Satoh et al van realitzar dos estudis amb tacrolimús via oral i no vanobtenir variacions dels paràmetres farmacocinètics entre les dosis del dia i la nit. 3,10.Satoh et al apunten que la diferència està en temps transcorregut des de l’última ingesta abansde l’administració de tacrolimús. Es coneix que l’AUC de tacrolimús és més petit després delsmenjars que durant el dejú. El dejú previ a la dosi de la nit és més curt que el dejú previ a ladosi del matí. Això originaria les diferències farmacocinètiques entre les dues dosis. En canvi, siaproximadament s’iguala el dejú previ a les dues dosis, aquestes variacions no apareixerien 3.Tant en l’estudi realitzat per Tada et al com Satoh et al, el tacrolimús es va administrar com amínim 1h després de l’esmorzar 3,10, a diferència de la resta d’estudis on el tacrolimúss’administra abans o just després d’esmorzar6,7,9.A continuació, es mostra el temps d’administració de tacrolimús i dels menjars i els resultatsobtinguts en els diferents estudis:Referència Horari Horaris Resultat d’administració menjars tacrolimusMin, 8.00-20.00h No Cmax, AUC, Cmax/Cmin matí > nit1996 s’especifica Tmax matí < nit Sense diferències en CminSato, Intravenós Sense diferències en l’ AUC0-122001Tada, 9.00-21.00h E: 8:00h Sense diferències2003 D: 12.30h S: 18.00hIwahori, 8.00-20.00h E: 7.30h AUC0-12, AUC0-4, C2, Cmax, Cmax/Cmin matí>2005 S: 19.30h nitPark, 8.00*-20.00h E:9:30h Cmax matí > nit2007 D: 11.00h Tmax matí < nit S: 17:00h Sense diferències en l’AUC0-12Satoh, 9.00-21.00h E: 7:30h Sense diferències2008 D: 12:00h S: 18:00hMusuamba, 8.00-20.00h E: 9.00h Taxa absorció matí > nit,2009 S: 21.00h Sense diferències de Cmin i AUCE: esmorzar; D: dinar, S: sopar; *: administrat amb llet 2- MetabolismeCal destacar que la presència de polimorfismes o interaccions estarien implicats en la variaciódels paràmetres farmacocinètics al llarg del temps (diferències entre fase primerenca i demanteniment) però no en diferències d’AUC de tacrolimús entre les dosis del matí i la nit 3.Facultatiu que respon: Ariadna Pérez-RicartData: 2 d’abril de 2013Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  3. 3. Vall dHebron Hospital Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments IMD004 03/02/2012FarmacodinàmiaCal considerar que el sistema immunitàri sí que presentaria un ritme circadiari amb un pic deconcentració plasmàtica d’IL-2 i limfòcits CD4+ durant la nit. A més, la disponibilitat dereceptors en els limfòcits T amb capacitat d’unió a l’antigen és més gran a primera hora delmatí. Tot i que caldria fer més estudis per veure la implicació real d’aquest fet, Min et alproposen que tenir dosis més altes de tacrolimús a la nit podria ser més útil que tenir-leselevades durant el dia. 8 En aquest sentit, Tada et al van observar que 3 pacients amb rebuigagut a les 4-6 setmanes post trasplantament, presentaven una disminució del 18.4% del valord’AUC0-12 de la nit. 9Conclusió:Amb l’evidència disponible, sembla que les variacions farmacocinètiques entre les dosis delmatí i de la nit estarien ocasionades pel temps transcorregut des de l’última presa i no hihauria un ritme circadiari de tacrolimús. En cas de dosis irregulars, sembla que seriaaconsellable administrar la dosi més gran a la nit, tot i que es requereix més estudis sobre laimplicació real del ritme circadià del sistema immunitari.Bibliografia1. Fitxa tècnica de Prograf®. [En linia] AEMPS. [Data de consulta 23 de març de 2013] </www.aemps.es> 2. Staatz CE, Tett SE. Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Tacrolimus in solid organ transplantation. Clin Pharmacokinet 2004; 43 (10): 623-653 3. Satoh S, Kagaya H, Saito M, Inoue T, Miura M, Inoue K, et al. Lack of tacrolimus circadian pharmacokinetics and CYP3A5 pharmacogenetics in the early and maintenance stages in Japanese renal transplant recipients. Br J Clin Pharmacol. 2008;66(2):207-14. 4. Satoh S, Tada H, Tachiki Y, Tsuchiya N, Shimoda N, Akao T, et al. Chrono and clinical pharmacokinetic study of tacrolimus in continuous intravenous administration. International Journal of Urology. 2001;8(7):353-8. 5. Min, DI, Cheng H-Y, Fabrega A, Ukah FO, Wu Y-M, Corwin C et al. Circadian variation of tacrolimus disposition in liver allograf recipients.Transplantation 1996, 62(8), 1190-1192 6. Iwahori T, Takeuchi H, Matsuno N, Johjima Y, Konno O, Nakamura Y, et al. Pharmacokinetic Differences Between Morning and Evening Administration of Cyclosporine and Tacrolimus Therapy. Transplantation Proceedings 2005;37(4):1739-40. 7. Park S-I, Felipe CR, Pinheiro-Machado PG, Garcia R, Tedesco-Silva H, Medina-Pestana JO. Circadian and time-dependent variability in tacrolimus pharmacokinetics. Fundamental & Clinical Pharmacology 2007;21(2):191-7. 8. Baraldo M, Furlanut M. Chronopharmacokinetics of Ciclosporin and Tacrolimus. Clin Pharmacokinet 2006; 45 (8): 775-788 9. Musuamba FT, Mourad M, Haufroid V, Delattre IK, Verbeeck RK, Wallemacq P. Time of drug administration, CYP3A5 and ABCB1 genotypes, and analytical method influence tacrolimus pharmacokinetics: a population pharmacokinetic study. Ther Drug Monit 2009;31(6):734-742Facultatiu que respon: Ariadna Pérez-RicartData: 2 d’abril de 2013Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  4. 4. Vall dHebron Hospital Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments IMD004 03/02/2012 10. Tada H, Satoh S, Iinuma M, Shimoda N, Murakami M, Hayase Y, et al. Chronopharmacokinetics of Tacrolimus in Kidney Transplant Recipients: Occurrence of Acute Rejection. J Clin Pharmacol 2003;43(8):859-65.Facultatiu que respon: Ariadna Pérez-RicartData: 2 d’abril de 2013Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices

×