Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sulfat magnèsic i altres fs en y bloc

2,635 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sulfat magnèsic i altres fs en y bloc

  1. 1. IMD004 26/06/2006Facultatiu que respon: Celia González, Susana ClementeData: 03/06/2013Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.netCentre col·laborador de l’ISMP-EspanyaInstitute for Safe Medication PracticesVall dHebronHospitalServei de FarmàciaCentre d’informació de medicamentsDOCUMENT DE RESPOSTA ESCRITAFacultatiu que consulta: XXXXServei: XXXData: 06/06/2013Consulta: Un servei clínic consulta sobre la compatibilitat de l’administració en “Y” delsulfat magnèsic amb altres possibles fàrmacs necessaris en cas de part prematur,especialment amb l’atosiban.Resposta:El sulfat magnèsic a més de tenir la indicació en el tractament de la hipomagnesèmia,de convulsions, de hipertensió o en la taquicàrdia ventricular amb Torsade de Points,s’utilitza també en la neuroprotecció intrauterina del fetus davant d’una amenaça depart prematur.La prematuritat del nadó és un important factor de risc pel desenvolupament deparàlisis cerebral. En estudis s’ha vist que aquest risc arriba a ser 80 vegades méselevat entre nadons entre 23 i 27 setmanes de gestació, en comparació amb nadons aterme. A més, amb les millores en les estratègies obstètriques la supervivència delsnadons prematurs ha augmentat molt, augmentant conseqüentment el risc de paràlisiscerebral.El mecanisme d’acció del sulfat magnèsic no és del tot conegut, però la sevaneuroprotecció s’associa a efectes antioxidants, a una reducció de les citoquinesproinflamatòries, a l’estabilització de les membranes, a un augment del flux sanguinicerebral, etc.Entre els altres possibles fàrmacs candidats a ser utilitzats en embarassades ambamenaça de part prematur per disminuir la morbilitat i mortalitat del nadó i la mare(ampicil·lina, eritromicina, gentamicina, hidralazina, oxitocina, i altres) destacal’atosiban. Es tracta d’un antagonista selectiu dels receptors d’oxitocina-vasopressinaque competeix amb l’oxitocina per unir-se als receptors del miometri i de la decidua (lacoberta de l’endometri). Teòricament, l’atosiban hauria de ser més eficaç en estatsgestacionals avançats que és quan es dóna un notable augment de la concentraciósanguínia dels receptors d’oxitocina i de la sensibilitat a aquesta hormona.
  2. 2. IMD004 26/06/2006Facultatiu que respon: Celia González, Susana ClementeData: 03/06/2013Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.netCentre col·laborador de l’ISMP-EspanyaInstitute for Safe Medication PracticesVall dHebronHospitalServei de FarmàciaCentre d’informació de medicamentsAls facultatius consultants els hi interessava particularment la compatibilitat del’administració concomitant en “Y” de l’atosiban amb el sulfat magnèsic. Per resoldreaquesta consulta, es va contactar amb el laboratori fabricant, per ampliar l’escassainformació trobada al la bibliografia. Tot i així, el laboratori tampoc disposava demoltes dades sobre aquesta compatibilitat.Amb les dades del laboratori i la recerca de la informació sobre les compatibilitats en“Y” que s’ha realitzat amb les bases de dades: Micromedex®, Trissel’s® (dins delMicromedex®), i Stabilis 4.0, s’ha elaborat la següent taula:COMPATIBILITAT ENTRE SULFAT MAGNÈSIC PUR (1.5 G/10 ML) IV EN “Y” AMB:AMPICIL·LINACompatible (si l’ampicil·lina es dilueix en SSF i no ensèrum glucosat)ATOSIBANNo es disposa d’estudis de compatibilitat entre atosiban isulfat magnèsic pur. Només existeix un estudi realitzatamb atosiban 0,75mg/mL i sulfat magnèsic diluït a5mg/mL on es fa una visualització directe i on no es veucap precipitat durant un període de 3h. No es fa capestudi de degradació de fàrmac. Només s’objectivacompatibilitat físicaDEXKETOPROFÈ No hi ha dadesERITROMICINA No recomanatFERRO No hi ha dadesGENTAMICINA CompatibleHIDRALAZINA Compatible (si la hidralazina es dissol en SF)LABETALOL Compatible
  3. 3. IMD004 26/06/2006Facultatiu que respon: Celia González, Susana ClementeData: 03/06/2013Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.netCentre col·laborador de l’ISMP-EspanyaInstitute for Safe Medication PracticesVall dHebronHospitalServei de FarmàciaCentre d’informació de medicamentsMETAMIZOL No hi ha dadesCLORUR MÒRFIC No hi ha dadesOMEPRAZOL No hi ha dadesONDANSETRÓ CompatibleOXITOCINA CompatiblePANTOPRAZOLCompatible (si la concentració de pantoprazol no superaels 40mg/100mL)PARACETAMOL No hi ha dadesConclusió:Bàsicament el sulfat magnèsic (1,5gr/10ml) és compatible administrat en “Y” ambampicil.lina (en SSF), atosiban (concentracions 0,75mg/mL i sulfat magnèsic diluït a5mg/mL), gentamicina, labetalol, hidralazina (en SSF), oxitocina, ondansetró ipantoprazol (si no supera els 40mg/100mL).Bibliografia1. Sulphate magnesium. DrugDex® Evaluations. Micromedex. [Consultat el06/06/2013] http:www.thomsonhc.com2. Compatibilidad IV de Trissel’s ™ [en línia], des del Micromedex® 2.0.[Consultat el 06/06/2013]3. Inhibition of acute preterm labor. In: UpToDate, Hyagriv N. Simhan, SteveCaritis, MD (Ed), UpToDate, 2013.4. Recherche d’incompatibilités [en línia], in www.Stabilis.org5. Swart EL, van Reij EML, Lee WC, et al. Visual compatibility of atosiban acetatewith four drugs. Am J Health-Syst Pharm 2005; 62: 2459-636. Consulta telefònica a laboratoris Ferring®, fabricant de Tractocile® (atosiban).[Maig del 2013]

×