Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regadenoson 2014 wiki

422 views

Published on

Ficha Wiki

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Regadenoson 2014 wiki

  1. 1. Regadenoson Regadenoson és un fàrmac vasodilatador coronari selectiu, utilitzat en la prova d’esforç farmacològica que permet realitzar estudis d’imatge de perfusió miocardíaca (MPI) amb radionúclids en pacients adults que no es poden sotmetre a una adequada prova d’esforç amb exercici. Permet identificar la presència de coronariopatia, dilatant les artèries del cor i augmentant el flux sanguini per tal de facilitar la detecció de bloquejos o obstruccions en les artèries del cor. Aquest medicament està indicat únicament per a ús diagnòstic. Regadenoson és un derivat del nucleòsid adenosina. El seu mecanisme d’acció, és similar al de l’adenosina i es basa en l’estimulació depenent d’AMP. És un agonista de baixa afinitat (Ki ≈ 1,3 µM) pel receptor A2A de l’adenosina, amb una afinitat 10 vegades menor pel receptor A1 (Ki > 16,5 µM) i una afinitat pràcticament nul·la pels receptors A2B i A3. Així doncs, a diferència de l’adenosina es considera un agonista selectiu dels receptors A2A coronaris. L’activació d’aquests receptors produeix vasodilatació coronària i augmenta el flux sanguini coronari (FSC). Regadenoson augmenta la freqüència cardíaca a través d'una estimulació directa de l'activitat simpàtica cardíaca i/o mitjançant una resposta indirecta simpàtica reflexa (o retirada vagal) a una disminució en la resistència vascular perifèrica. Al ser un agonista selectiu dels receptors A2A es pot utilitzar en pacients amb hiperactivitat bronquial, asma lleu i moderat, i broncopneumopatia crònica obstructiva (BNCO), situacions en les que no es pot utilitzar dipiridamol ni adenosina, els altres fàrmacs amb indicació de diagnòstic en prova d’esforç farmacològica. Les reaccions adverses (RA) en la majoria de pacients que van rebre regadenoson en els assaigs clínics van ser lleus i transitòries (habitualment es van resoldre en els 30 minuts posteriors a l’administració del fàrmac) i no van requerir intervenció mèdica. Les reaccions adverses que s’han comunicat amb major freqüència durant el desenvolupament clínic en un total de 1651 pacients/voluntaris són: dispnea (29%), cefalea (27%), rubor (23%), dolor toràcic (19%), alteracions en el segment ST de l’electrocardiograma (18%), molèsties gastrointestinals (15%) i mareigs (11%). La marca comercial és Rapiscan® i la seva presentació són vials de 5ml que contenen 400mcg de principi actiu. La posologia recomanada consisteix en una injecció ràpida
  2. 2. de 400 micrograms (5 ml) en una vena perifèrica. No és necessari realitzar un ajust de la dosi en funció del pes corporal. Immediatament després de l’administració de regadenoson s’han d’administrar 5 ml de solució injectable de clorur sòdic al 0,9%. A continuació, 10-20 segons després, s’administra el radiofàrmac per a l’estudi de perfusió miocardíaca. Bibliografia Fitxa tècnica de Rapiscan i® (regadenoson) [En línea] AEMPS [consultat juny de 2014] https://sinaem4.agemed.es/consaem Regadenoson. Informe a la Comissió Farmacoterapèutica Vall d’Hebron. Juny de 2014 Autors: Maria Roch Santed . Llicenciada en Farmàcia. Joan Carles Juárez-Giménez. Doctor en Farmàcia

×