Metadona breastfeeding consulta bloc

1,743 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,743
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,424
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Metadona breastfeeding consulta bloc

  1. 1. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 11/01/2013 DOCUMENT DE RESPOSTA ESCRITAFacultatiu que consulta: XXXServei: XXXData: 01/2013Consulta: Quina és la dosi de metadona que pot rebre una mare que dóna el pitsense que generi efectes adversos en el lactant?Resposta: La teràpia de substitució d’opiacis amb metadona perinatal ofereix diversosbeneficis potencials materns, obstètrics i neonatals. Per exemple, una dosi estable demetadona redueix el "stress" en el fetus de la retirada repetida, a causa de ladisponibilitat irregular i la presència de drogues il·lícites[1]. La metadona pot generar diferents efectes adversos, segons la seva posologia,tant en la mare com en el lactant. S’han trobat efectes teratogènics en alguns estudisen models animals[2]. No hi ha evidència de teratogènesi en lembaràs humà, però caldestacar que les dades recollides en lexposició en embarassos es compliquen perdiversos factors com són: ús de drogues il·lícites, lalcohol i tabaquisme, la malanutrició de la mare, i un augment de la prevalença de la infecció materna. La resta depossibles efectes adversos són els clàssics dels opioides (sedació, depressiórespiratòria, addicció i altres) Per resoldre la consulta, s’ha fet una cerca bibliogràfica diferents bases dedades com són: PubMed, UptToDate, Micromedex i alfuns llibres específics delactància i medicaments. Inicialment, lAcadèmia Americana de pediatria (AAP) recomanava que lametadona és compatible amb la lactància materna en les dones que prenien menys de20 mg per dia. Posteriorment, a l’any 2001 va eliminar aquesta limitació de dosi. Respecta a la evidència, cal destacar que en un estudi de mares prenent una doside 10-80 mg/dia de metadona van presentar concentracions plasmàtiques de 0.05-0.57mg/l amb un coeficient mitjà llet/plasma de 0.83[3]. En aquest cas, considerant laconcentració plasmàtica màxima (0,57mg/l), podríem establir que un nen queprengués 500 ml/dia de llet, ingeriria 0,24 mg de metadona/dia. En un altre estudi més recent de 12 dones que prenien entre 20-80 mg/dia es vacalcular la quantitat (suposant una presa diària de 0,15 L/dia) que va arribar al nen vaser de 17,04 mcg/ kg/dia (Interval de : 10.8 - 24 mcg/kg/dia). Un 64% dels nounats vanpresentar síndrome dabstinència a opiacis (SAO). De mitjana el fetus va poder ingerirun 2.79% de dosi materna/dia[4]. No van haver efectes adversos atribuïts a lametadona.Facultatiu que respon: Diego Mena CarmonaData:11/01/2013Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  2. 2. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 11/01/2013 En un altre estudi amb 8 mares tractades amb dosis de metadona entre 50 -105mg/dia, van generar una exposició del fill a una concentració plasmàtica: 2,2-8,1ng/mL i no es van observar efectes significatius en les proves neuroconductuals[5]. Aquestes recerques posen de manifest que les concentracions de metadona enla llet humana són baixes i la quantitat de metadona ingerible pel nadó és petita. Tot iaixí les concentracions de metadona en la llet materna no es van relacionar linealmentamb la dosi materna[5] En una sèrie de 4 dones amb seguiment durant 120 dies, es van trobar dadessimilars amb dosis ingerible que oscil·len entre 0,19-0,31 mg/dia. Els resultatspresentats en aquest informe confirmen que, entre les dones que alleten més enllà delperíode neonatal, les concentracions de metadona en la llet materna són petites, ilexposició potencial per al lactant és baixa i és poc probable que tingui algun efectenegatiu en el desenvolupament del nen[6] Amb aquestes dades de llargs períodes detemps (120 dies), es ve que lacumulació no és tan important en lactància. En un altre estudi es va veure que les dosis de metadona de 25-180 mg/diaprodueixen concentracions en la llet que van des 27-260 ng/ml, donant lloc a unaingesta diària màxima (calculat amb nivells de 260 ng/ ml) de metadona de 0,13 mg/kg(en base al consum de llet dun nadó de "generosament" 500 ml/dia)[7] Cal destacar que si considerem les diferents dosis recomanades a la bibliografia pertractar el síndrome dabstinència en un lactant: -0,05-0,2 mg/kg/dosi 12-24h o 0,5 mg/kg·dia repartit c/8h[8] -38.9 mcg/kg/dia en síndrome dabstinència[9]Es pot comprovar que són dosis bastant superiors a les que podria rebre el nadó ambla lactància materna.Conclusió: S’ha de considerar que hi ha diverses situacions. Hi ha el cas del pacient que ja hapatit exposició a opiacis durant la gestació, en què la dosi de lactància podria ser fins itot insuficient per evitar el SAO. Segons la clínica fins i tot s’hauria d’administrarmetadona al lactant per evitar el possible síndrome dabstinència.També hi ha la situació del lactant "naive", que no lha rebut metadona durant lagestació, en el qual amb els estudis comentats, sembla lògic pensar que en maresamb dosis fins a 180 mg/dia la seguretat de la metadona sembla estardemostrada, tenint sempre en compte la clínica i controlant els possibles efectesadversos. Cal considerar que el pic de la concentració de metadona en llet apareix 4-5 horesdesprés dosi oral, així es podria modular lhora de les preses de llet materna el màximpossible perquè no coincidís amb els pics.Facultatiu que respon: Diego Mena CarmonaData:11/01/2013Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  3. 3. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 11/01/2013Per últim, es podria considerar que dosis superiors podrien ser segures pel perfilfarmacocinètic, però a falta d’evidència, no es pot establir una recomanació de dosissuperiors a les comentades,Bibliografia: 1- Methadone in pregnancy: treatment retention and neonatal outcomes. Burns L, Mattick RP, Lim K, Wallace C. Addiction 2007; 102:264. 2- Reprotox [En linia] <www.reprotox.com> [Consultat 09 març 2009] 3- Methadone assays in pregnant women and progeny. Blinick G, Inturrisi CE, Jerez E, Wallach RC. Am J Obstet Gynecol. 1975 ;121(5):617-21. 4- Methadone distribution and excretion into breast milk of clients in a methadone maintenance programme. Wojnar-Horton RE, Kristensen JH, Yapp P, Ilett KF, Dusci LJ, Hackett LP Br J Clin Pharmacol. 1997;44(6):543-7. 5- Methadone Maintenance and Breastfeeding in the Neonatal Period. Schroeder, Diaa M. Shakleya and Marilyn A. Huestis Lauren M. Jansson, Robin Choo, Martha L. Velez, Cheryl Harrow, Jennifer Pediatrics 2008;121;106 6- Methadone Maintenance and Long-Term Lactation Lauren M. Jansson, Robin Choo, Martha L. Velez,1 Ross Lowe, and Marilyn A. Huestis Breastfeed Med. 2008; 3(1): 34–37. 7- Opiate exposure in breastfeeding newborns. Meites E.J Hum Lact. 2007 ; 23(1):13. 8- Carol K. Taketomo, Jane H.Hodding, Donna M. Kraus(2009). Pediatrics dosage handbook. United States:lexi-comp 9- Thomas W.Hale,Ph D.(2002) Medicamentos y lactancia materna. España:Emisa 10- Uptodate[en linia]<http://www.uptodate.com/contents/methadone-maintenance- therapy-during pregnancy? source=search_result&search=breastfeeding+methadone&selectedTitle=1~150 > [consultat el 12-1-13]Facultatiu que respon: Diego Mena CarmonaData:11/01/2013Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  4. 4. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 11/01/2013Per últim, es podria considerar que dosis superiors podrien ser segures pel perfilfarmacocinètic, però a falta d’evidència, no es pot establir una recomanació de dosissuperiors a les comentades,Bibliografia: 1- Methadone in pregnancy: treatment retention and neonatal outcomes. Burns L, Mattick RP, Lim K, Wallace C. Addiction 2007; 102:264. 2- Reprotox [En linia] <www.reprotox.com> [Consultat 09 març 2009] 3- Methadone assays in pregnant women and progeny. Blinick G, Inturrisi CE, Jerez E, Wallach RC. Am J Obstet Gynecol. 1975 ;121(5):617-21. 4- Methadone distribution and excretion into breast milk of clients in a methadone maintenance programme. Wojnar-Horton RE, Kristensen JH, Yapp P, Ilett KF, Dusci LJ, Hackett LP Br J Clin Pharmacol. 1997;44(6):543-7. 5- Methadone Maintenance and Breastfeeding in the Neonatal Period. Schroeder, Diaa M. Shakleya and Marilyn A. Huestis Lauren M. Jansson, Robin Choo, Martha L. Velez, Cheryl Harrow, Jennifer Pediatrics 2008;121;106 6- Methadone Maintenance and Long-Term Lactation Lauren M. Jansson, Robin Choo, Martha L. Velez,1 Ross Lowe, and Marilyn A. Huestis Breastfeed Med. 2008; 3(1): 34–37. 7- Opiate exposure in breastfeeding newborns. Meites E.J Hum Lact. 2007 ; 23(1):13. 8- Carol K. Taketomo, Jane H.Hodding, Donna M. Kraus(2009). Pediatrics dosage handbook. United States:lexi-comp 9- Thomas W.Hale,Ph D.(2002) Medicamentos y lactancia materna. España:Emisa 10- Uptodate[en linia]<http://www.uptodate.com/contents/methadone-maintenance- therapy-during pregnancy? source=search_result&search=breastfeeding+methadone&selectedTitle=1~150 > [consultat el 12-1-13]Facultatiu que respon: Diego Mena CarmonaData:11/01/2013Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  5. 5. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 11/01/2013Per últim, es podria considerar que dosis superiors podrien ser segures pel perfilfarmacocinètic, però a falta d’evidència, no es pot establir una recomanació de dosissuperiors a les comentades,Bibliografia: 1- Methadone in pregnancy: treatment retention and neonatal outcomes. Burns L, Mattick RP, Lim K, Wallace C. Addiction 2007; 102:264. 2- Reprotox [En linia] <www.reprotox.com> [Consultat 09 març 2009] 3- Methadone assays in pregnant women and progeny. Blinick G, Inturrisi CE, Jerez E, Wallach RC. Am J Obstet Gynecol. 1975 ;121(5):617-21. 4- Methadone distribution and excretion into breast milk of clients in a methadone maintenance programme. Wojnar-Horton RE, Kristensen JH, Yapp P, Ilett KF, Dusci LJ, Hackett LP Br J Clin Pharmacol. 1997;44(6):543-7. 5- Methadone Maintenance and Breastfeeding in the Neonatal Period. Schroeder, Diaa M. Shakleya and Marilyn A. Huestis Lauren M. Jansson, Robin Choo, Martha L. Velez, Cheryl Harrow, Jennifer Pediatrics 2008;121;106 6- Methadone Maintenance and Long-Term Lactation Lauren M. Jansson, Robin Choo, Martha L. Velez,1 Ross Lowe, and Marilyn A. Huestis Breastfeed Med. 2008; 3(1): 34–37. 7- Opiate exposure in breastfeeding newborns. Meites E.J Hum Lact. 2007 ; 23(1):13. 8- Carol K. Taketomo, Jane H.Hodding, Donna M. Kraus(2009). Pediatrics dosage handbook. United States:lexi-comp 9- Thomas W.Hale,Ph D.(2002) Medicamentos y lactancia materna. España:Emisa 10- Uptodate[en linia]<http://www.uptodate.com/contents/methadone-maintenance- therapy-during pregnancy? source=search_result&search=breastfeeding+methadone&selectedTitle=1~150 > [consultat el 12-1-13]Facultatiu que respon: Diego Mena CarmonaData:11/01/2013Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  6. 6. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 11/01/2013Per últim, es podria considerar que dosis superiors podrien ser segures pel perfilfarmacocinètic, però a falta d’evidència, no es pot establir una recomanació de dosissuperiors a les comentades,Bibliografia: 1- Methadone in pregnancy: treatment retention and neonatal outcomes. Burns L, Mattick RP, Lim K, Wallace C. Addiction 2007; 102:264. 2- Reprotox [En linia] <www.reprotox.com> [Consultat 09 març 2009] 3- Methadone assays in pregnant women and progeny. Blinick G, Inturrisi CE, Jerez E, Wallach RC. Am J Obstet Gynecol. 1975 ;121(5):617-21. 4- Methadone distribution and excretion into breast milk of clients in a methadone maintenance programme. Wojnar-Horton RE, Kristensen JH, Yapp P, Ilett KF, Dusci LJ, Hackett LP Br J Clin Pharmacol. 1997;44(6):543-7. 5- Methadone Maintenance and Breastfeeding in the Neonatal Period. Schroeder, Diaa M. Shakleya and Marilyn A. Huestis Lauren M. Jansson, Robin Choo, Martha L. Velez, Cheryl Harrow, Jennifer Pediatrics 2008;121;106 6- Methadone Maintenance and Long-Term Lactation Lauren M. Jansson, Robin Choo, Martha L. Velez,1 Ross Lowe, and Marilyn A. Huestis Breastfeed Med. 2008; 3(1): 34–37. 7- Opiate exposure in breastfeeding newborns. Meites E.J Hum Lact. 2007 ; 23(1):13. 8- Carol K. Taketomo, Jane H.Hodding, Donna M. Kraus(2009). Pediatrics dosage handbook. United States:lexi-comp 9- Thomas W.Hale,Ph D.(2002) Medicamentos y lactancia materna. España:Emisa 10- Uptodate[en linia]<http://www.uptodate.com/contents/methadone-maintenance- therapy-during pregnancy? source=search_result&search=breastfeeding+methadone&selectedTitle=1~150 > [consultat el 12-1-13]Facultatiu que respon: Diego Mena CarmonaData:11/01/2013Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices

×