Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

levotiroxina

3,347 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

levotiroxina

  1. 1. IMD004 26/06/2006 Facultatiu que respon: Maria Roch, JC Juárez Data: Juny de 2014. Facultatiu responsable: JC Juárez Tel: 934893464 e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices Vall d'Hebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments DOCUMENT DE RESPOSTA ESCRITA Facultatiu que consulta: XXXX Servei: XXXX Data: Juny 2014 Consulta: Possibilitat d’administrar levotiroxina per via sublingual. Davant de la possibilitat de que la presentació endovenosa de levotiroxina 500mcg es deixi de fabricar, un facultatiu està interessat en saber si hi ha alguna presentació de levotiroxina que es pugui administrar per via sublingual, o si la presentació de comprimits orals podrien adaptar-se a aquesta via, ja que en pacients hipotiroïdees amb síndrome d'intestí curt la via oral resulta incompatible. Resposta: L’administració sublingual d’un fàrmac presenta un conjunt d’avantatges teòriques basades principalment en el lloc on es realitza l’absorció. Desprès de la disgregació i posterior dissolució del medicament, es pot produir l’absorció del principi actiu mitjançant la distribució per la xarxa venosa i limfàtica de la mucosa sublingual i del teixit conjuntiu submucós. Aquest fenomen, a més de facilitar l’administració (dipòsit del fàrmac sota la llengua), pot produir un augment de la velocitat de l’absorció amb una disminució del Tmax respecte a la via oral. Tradicionalment s’ha utilitzat en medicaments per situacions d’urgència. S’ha establert que la forma farmacèutica ha de contenir uns excipients que la disgreguin i dissolguin ràpidament i el principi actiu ha de tenir les següents característiques físico -químiques: 1er Dosificació en micrograms (mcg). 2on Pes molecular inferior a 300 daltons. 3er pKa àcid superior a 2. 4rt LogP elevat, la molècula ha de ser lipòfila.
  2. 2. IMD004 26/06/2006 Facultatiu que respon: Maria Roch, JC Juárez Data: Juny de 2014. Facultatiu responsable: JC Juárez Tel: 934893464 e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices Vall d'Hebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments Per la resolució d’aquesta consulta, en primer lloc s’ha plantejat la cerca de l’evidència de possibles experiències clíniques de l’administració de levotiroxina per aquesta via, i segons els resultats, es planteja una discussió farmacològica i galènica de les característiques fisicoquímiques i galèniques del principi actiu i forma farmacèutica de la levotiroxina. Per aconseguir aquest objectiu s’ha fet una cerca bibliogràfica a diferents bases de dades com la de l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris de (’AEMPS), Pubmed, Google i DrugBank. Fem una primera cerca per veure si actualment a Espanya es comercialitza levotiroxina en presentació sublingual. No trobem cap presentació amb aquesta via d’administració aprovada. Com s’ha comentat, al no trobar cap presentació específica per l’administració sublingual mirem si els comprimits per via oral podrien adaptar-se a aquesta via. Per fer-ho busquem les característiques de la molècula de levotiroxina a la base de dades DrugBank per deduir si es podrà absorbir bé per la mucosa oral. Per saber quines són les condicions que regulen la absorció sublingual ens basem en l’article publicat a la revista International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences:“Sublingual mucosa as a route for systemic drug delivery” (Neha Narang, Jyoti Sharma). Així doncs ens centrem en les característiques moleculars més importants per l’absorció: - Pes molecular: el pes de la molècula de levotiroxina és aproximadament de 800 daltons; un dels factors que engloba la “Regla de cinc” de Lipinski, que determina les condicions per les que una molècula es pot absorbir correctament, és que el seu pes molecular sigui inferior a 500 daltons. Concretament la absorció per la mucosa oral sembla presentar una major exigència pel que fa al pes ja que la majoria de molècules formulades per via sublingual no superen els 300 daltons. - El pka àcid de la molècula de levotiroxina és de 0,27, l’absorció per la mucosa oral està afavorida en pka àcids superiors a 2. - El coeficient de repartiment (LogP) de la molècula de levotiroxina es troba entre 1-3 (en funció de les fonts consultades). L’absorció per la mucosa oral es veu afavorida en molècules lipòfiles, i un coeficient de repartiment entre 1 i 3 s’associa a molècules amb poca afinitat pels teixits grassos.
  3. 3. IMD004 26/06/2006 Facultatiu que respon: Maria Roch, JC Juárez Data: Juny de 2014. Facultatiu responsable: JC Juárez Tel: 934893464 e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices Vall d'Hebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments En quan a la forma farmacèutica en comprimits existeixen 4 formes comercialitzades, amb els corresponents excipients: Eutirox ® Levothroid ® Levotiroxina sòdica Levotiroxina sòdica Merk Sanofi Sanofi Teva o Midó o Croscarmelosa de sodi o Gelatina o Lactosa o Estearat de magnesi o Lactosa o estearat magnèsic d’origen vegetal o silica gel col·loïdal o avicel (cel·lulosa microcristal·lina). o Midó o Midó pregelatinizat o Cel·lulosa microcristal·lina o Carbonato de sodi o Tiosulfat de sodi o Sílice col·loïdal anhidra o Oli de ricí hidrogenat o Midó o Midó pregelatinizat o Cel·lulosa microcristal·lina o Sílice col·loïdal anhidra o Estearat de magnesi Trobem diversos excipients com el midó, els derivats de la cel·lulosa o la croscarmelosa de sodi que aporten propietats disgregants al comprimit, així que és molt possible que es pugui disgregar i dissoldre a la mucosa oral. La mida dels comprimits és relativament petita per tant és un altre punt que pot contribuir en la ràpida dissolució. Conclusió: Amb aquestes dades podem concloure que els comprimits de levotiroxina tot i poder- se disgregar i dissoldre en la mucosa oral, no convé administrar-los per via sublingual, ja que l’absorció del principi actiu possiblement serà mínima. Un cop es deixi de comercialitzar la presentació endovenosa de levotiroxina al nostre medi, l’alternativa per pacients que no tolerin via oral, seria demanar una fórmula magistral o sol·licitar alguna presentació de medicació estrangera en forma d’injectable fins que no hi hagi més informació per part de les autoritats sanitàries. Bibliografia 1- Ficha técnica de Eutirox® [En linea] AEMPS [consultat juny de 2014] https://sinaem4.agemed.es/consaem 2- Ficha técnica de Levothroid® [En linea] AEMPS [consultat juny de 2014] https://sinaem4.agemed.es/consaem 3- Ficha técnica de Levotiroxina sòdica Sanofi [En linea] AEMPS [consultat juny de 2014] https://sinaem4.agemed.es/consaem
  4. 4. IMD004 26/06/2006 Facultatiu que respon: Maria Roch, JC Juárez Data: Juny de 2014. Facultatiu responsable: JC Juárez Tel: 934893464 e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices Vall d'Hebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments 4- Ficha técnica de Levotiroxina sòdica Teva [En linea] AEMPS [consultat juny de 2014] https://sinaem4.agemed.es/consaem 5- Marion DW. Diaphragmatic pacing. In: UpToDate, Basow, DS (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2009 6- Neha Narang, Jyoti Sharma. Sublingual mucosa as a route for systemic drug delivery. International Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences;2011 Supplement 2, Vol. 3, p18. 7- Levothyroxine [En linea] DrugBank [consultat juny 2014] http://www.drugbank.ca/drugs

×