Successfully reported this slideshow.
Vall d'Hebron
Hospital

Servei de Farmàcia
Centre d’informació de medicaments
IMD004 26/06/2006

DOCUMENT DE RESPOSTA ESCR...
Vall d'Hebron
Hospital

Servei de Farmàcia
Centre d’informació de medicaments
IMD004 26/06/2006

Quan parlem de compatibil...
Vall d'Hebron
Hospital

Servei de Farmàcia
Centre d’informació de medicaments
IMD004 26/06/2006

Taula 1. Compatibilitat f...
Vall d'Hebron
Hospital

Servei de Farmàcia
Centre d’informació de medicaments
IMD004 26/06/2006

S’ha dut a terme una anàl...
Vall d'Hebron
Hospital

Servei de Farmàcia
Centre d’informació de medicaments
IMD004 26/06/2006

En acabar, s’ha procedit ...
Vall d'Hebron
Hospital

Servei de Farmàcia
Centre d’informació de medicaments
IMD004 26/06/2006

Bibliografia

1- Fitxa tè...
Vall d'Hebron
Hospital

Servei de Farmàcia
Centre d’informació de medicaments
IMD004 26/06/2006

Bibliografia

1- Fitxa tè...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Consulta compatibilidad soluciones nebulización

2,555 views

Published on

  • Be the first to comment

Consulta compatibilidad soluciones nebulización

  1. 1. Vall d'Hebron Hospital Servei de Farmàcia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006 DOCUMENT DE RESPOSTA ESCRITA Facultatiu que consulta: XXX Servei: XXX Data: Desembre 2013 Consulta: Compatibilitat físico-química de diverses solucions/suspensions per a nebulitzar. Possibilitat d’ administrar-les en el mateix reservori. Resposta: Cal recordar que els principis actius nebulitzats i administrats en forma de aerosol, per a pacients amb trastorns respiratoris presenten moltes avantatges:  el principi actiu accedeix directament al lloc d’acció, per tant és una forma d’administració que presenta una elevada biodisponibilitat.  no requereix una estricta coordinació per part del pacient  potencialment, l’ inici d’acció és més ràpid.  menys disponibilitat per arribar a circulació sistèmica de tal manera que es minimitzen els efectes adversos sistèmics derivats. L’administració de fàrmacs per via nebulitzada dura aproximadament uns 15-20 minuts. Per millorar el compliment i l’adherència, pot ser útil realitzar mescles de fàrmacs per a nebulitzar per tal d’optimitzar el temps total de nebulització. La compatibilitat d’aquestes mescles és una consulta freqüent realitzada per diferents unitats d’hospitalització. Facultatiu que respon: Ingrid Gasó, Raquel Blanco Data: Desembre 2013 Facultatiu responsable: JC Juárez Tel: 934893464 e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  2. 2. Vall d'Hebron Hospital Servei de Farmàcia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006 Quan parlem de compatibilitat, cal tenir en compte: • Compatibilitat física, definida per anàlisi visual com l’absència de canvis de color, o formació de precipitats. • Compatibilitat química, com una pèrdua no superior al 10% de cada principi actiu, sense canvis en el pH ni en l’osmolaritat en un període màxim de 24h. • Característiques de les partícules de l’aerosol format, concretament, el diàmetre de la partícula, que haurà de ser <5µm per accedir als alvèols pulmonars de forma adequada. • Presència d’excipients que puguin alterar la compatibilitat físico-química com són: clorur de benzalconi, polisorbat 80 (present en la budesonida), edetat disòdic (present en la budesonida i en l’acetilcisteina), i metabisulfit sòdic (present en l’adrenalina). Per tal de definir si aquestes mescles poden ser administrades amb eficàcia i seguretat, s’ha realitzat una cerca bibliogràfica en les bases de dades i pàgines web del tipus: Pubmed, Stabilis.org, AEMPS, Micromedex. Mitjançant aquesta cerca s’ha elaborat la Taula I que inclou un resum de les compatibilitats entre diferents fàrmacs aptes per a ser nebulitzats. D’aquesta manera els professionals sanitaris poden consultar de forma fàcil i directa la mescla de diferents fàrmacs per ajustar de forma més adequada el tractament a cada pacient de forma individualitzada. Facultatiu que respon: Ingrid Gasó, Raquel Blanco Data: Desembre 2013 Facultatiu responsable: JC Juárez Tel: 934893464 e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  3. 3. Vall d'Hebron Hospital Servei de Farmàcia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006 Taula 1. Compatibilitat físico-química de les diferents solucions/suspensions per a nebulització 1-5 NaCl adrenalina budesonida ipratropi acetilcisteina colistimetat hipertònic adrenalina ND ND ND ND ND budesonida ND C C ND ND tobramicina dornasa-α salbutamol ND I ND DC DC C ipratropi ND C acetilcisteina ND C C ND ND ND ND colistimetat ND ND ND C ND tobramicina ND DC C ND ND DC dornasa-α I DC I I I I DC salbutamol ND C C ND C C C NaCl hipertònic ND ND C I C ND C C ND I ND ND ND I C DC I C DC C I I C: compatible; I: incompatible; ND: no existeixen dades suficients, evitar associació; DC: dades contradictòries sobre la compatibilitat de la combinació. Facultatiu que respon: Ingrid Gasó, Raquel Blanco Data: Desembre 2013 Facultatiu responsable: JC Juárez Tel: 934893464 e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  4. 4. Vall d'Hebron Hospital Servei de Farmàcia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006 S’ha dut a terme una anàlisi visual de mescles formades per combinacions de diferents principis actius: salbutamol, ipratropi, budesonida, acetilcisteina i adrenalina, que no hi ha evidéncia que indiqui la seva compatibilitat o incompatibilitat i que per la seva freqüencia d’ús seria adequat tenir dades d’estabilitat. Combinacions assajades: 1- Adrenalina + ipratropi 2- MESNA (acetilcisteina)+ salbutamol 3- MESNA + ipratropi 4- Adrenalina + salbutamol 5- MESNA + budesonida 6- MESNA+salbutamol+budesonida+ipratropi 7- Budesonida+salbutamol+ipratropi Els resultats es mostren a la figura 1 Facultatiu que respon: Ingrid Gasó, Raquel Blanco Data: Desembre 2013 Facultatiu responsable: JC Juárez Tel: 934893464 e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  5. 5. Vall d'Hebron Hospital Servei de Farmàcia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006 En acabar, s’ha procedit a comparar aquests resultats amb la bibliografia disponible. De l’anàlisi visual es considera que els resultats obtinguts concorden amb la literatura publicada pel que fa a la compatibilitat física, ja que les solucions es veuen límpides i no s’ observa formació de precipitats en cap de les combinacions. Per la majoria de les combinacions, aquestes poden ser mesclades sense observar incompatibilitats, amb l’excepció de la dornasa-α que es veu afectada per diferents excipients, i doncs resulta incompatible la seva mescla amb la resta de solucions/suspensions per a nebulització, segons dades de la bibliografia. Per les combinacions que contenen budesonida, s’observa una lleugera terbolesa que s’atribueix al contingut en polisorbat 80 com a excipient en la seva formulació, tot i que no s’observa formació de precipitats (mostres 5, 6,7). Conclusió: La taula I serveix com a document de referència a consultar, segons l’evidència, les compatibilitats entres les diferents solucions/suspensions per a nebulitzar utilitzades més freqüentment a la pràctica assistencial. Per les combinacions proposades (1-7) els resultats de l’anàlisi visual no indiquen aparentment incompatibilitats físiques. Actualment, calen més estudis fisicoquímics ben dissenyats i proves de biodisponibilitat de les partícules d’aerosol desprès de la mescla. Malgrat això, aquestes dades són orientatives, sempre recomanant que la mescla es realitzi el moment previ a l’administració, es controli la resposta clínica del pacient i es descarti qualsevol romanent. Facultatiu que respon: Ingrid Gasó, Raquel Blanco Data: Desembre 2013 Facultatiu responsable: JC Juárez Tel: 934893464 e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  6. 6. Vall d'Hebron Hospital Servei de Farmàcia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006 Bibliografia 1- Fitxa tècnica de Pulmicort 0,25 mg/ml suspensión para inhalación por nebulizador. [En línia] AEMPS [Consultat desembre de 2013]. http://www.aemps.gob.es/cima/especialidad.do? metodo=verPresentaciones&codigo=59298. 2- Diversos principis actius [En línia] Stabilitis.org [Consultat desembre de 2013]. www.stabilis.org 3- Micromedex Thomson [Consultat desembre de 2013] http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/ 4- Kamin W, Erdnüss F, Krämer I. Inhalation solutions - Which ones may be mixed? Physico-chemical compatibility of drugsolutions in nebulizers - Update 2013. J Cyst Fibros. 2013;28:S1569-1993. 5- Heijerman H, Westerman E, Conway S, Touw D, Döring G. Inhaled medication and inhalation devices for lung disease in patients with cystic fibrosis: A European consensus. J Cyst Fibros. 2009;8(5):295-315. Facultatiu que respon: Ingrid Gasó, Raquel Blanco Data: Desembre 2013 Facultatiu responsable: JC Juárez Tel: 934893464 e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  7. 7. Vall d'Hebron Hospital Servei de Farmàcia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006 Bibliografia 1- Fitxa tècnica de Pulmicort 0,25 mg/ml suspensión para inhalación por nebulizador. [En línia] AEMPS [Consultat desembre de 2013]. http://www.aemps.gob.es/cima/especialidad.do? metodo=verPresentaciones&codigo=59298. 2- Diversos principis actius [En línia] Stabilitis.org [Consultat desembre de 2013]. www.stabilis.org 3- Micromedex Thomson [Consultat desembre de 2013] http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/ 4- Kamin W, Erdnüss F, Krämer I. Inhalation solutions - Which ones may be mixed? Physico-chemical compatibility of drugsolutions in nebulizers - Update 2013. J Cyst Fibros. 2013;28:S1569-1993. 5- Heijerman H, Westerman E, Conway S, Touw D, Döring G. Inhaled medication and inhalation devices for lung disease in patients with cystic fibrosis: A European consensus. J Cyst Fibros. 2009;8(5):295-315. Facultatiu que respon: Ingrid Gasó, Raquel Blanco Data: Desembre 2013 Facultatiu responsable: JC Juárez Tel: 934893464 e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices

×