Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Allargament quick amb tazocel cotrimoxazol def

2,194 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Allargament quick amb tazocel cotrimoxazol def

  1. 1. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 17/10/2012 DOCUMENT DE RESPOSTA ESCRITAFacultatiu que consulta: XXXServei: XXXData: 17/10/12Consulta: Pot el soltrim ® (cotrimoxazol) o el tazocel® (piperacilina-tazobactam)allargar el Tiempo de Quick ?Resposta: Segons informació de la fitxa tecnica de Tazocel® les penicil · lines podenaugmentar els marcadors de la coagulació, incloent el temps de sagnat i el temps deprotrombina, en una freqüència inferior a l’1% (dades obtingudes d’un estudi de 849pacients)- Aquesta incidència pot augmentar en pacients majors de 60 anys i amb lafunció renal alterada a altes dosis de piperacilina. Cal destacar que pot causar enocasions molt rares trombopènies. El cotrimoxazol, pot produir reaccions adverses del tipus de supressió de lamedul·la òssia, degut al component sulfamidíc. A la fitxa tècnica americana esdescriu que pot causar hipoprotrombinemia, que podria afectar el temps del Quick.Cal destacar –per aquest fàrmac- que s’han descrit interaccions amb anticoagulantsorals, com la warfarina, augmentant en aquest cas el temps de Quick.Conclusió: Sembla que hi ha dades de que sobre tot el cotrimoxazol podria causaralteracions dels temps de quick amb certa significança clínica, en determinats pacients(avançada edat, insuficiència renal, en combinació amb anticoagulants orals). Caldriatenir mes dades clíniques del pacient per poder donar una recomanació.Facultatiu que respon:Data:17/10/12Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  2. 2. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 17/10/2012Bibliografia1- Cotrimoxazol (Soltrim®). Fitxa tècnica. [el línea] BOT. [Data de consulta 17d’octubre de 2012] <https://botplusweb.portalfarma.com/>2-Piperacilina/tazobactam(Tazocel®).Fitxa tecnica [en linea].AEMPS.[Data de consulta17 d´octubre de 2012] www.aemps.gob.es/cima/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=59660&formato=pdf&formulario=FICHAS&file=ficha.pdf3- Uptodate.Drug info cotrimoxazole.<http://www.uptodate.com/contents/trimethoprim-sulfamethoxazole-co-trimoxazole-drug-information?source=search_result&search=cotrimoxazol&selectedTitle=1~150>4- Micromedex. Adverse effects piperacillin.Micromedex®2.0.http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia/como-citar-bibliografia.pdf5-Schalekamp T, van Geest-Daalderop JH, Kramer MH, van Holten-Verzantvoort AT,de Boer A.Coumarin anticoagulants and co-trimoxazole: avoid the combination ratherthan manage the interaction. Eur J Clin Pharmacol.2007 Apr.63(4):335-43.6-Cook DE, Ponte CD.Suspected trimethoprim/sulfamethoxazole-inducedhypoprothrombinemia. J Fam Pract. 1994 Dec;39(6):589-91.Facultatiu que respon:Data:17/10/12Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices

×