Vall d'Hebron
Hospital

Servei de Farmacia
Centre d’informació de medicaments

IMD004 26/06/2006

DOCUMENT DE RESPOSTA ESC...
Vall d'Hebron
Hospital

Servei de Farmacia
Centre d’informació de medicaments

IMD004 26/06/2006

-

Alopurinol: Bàsicamen...
1

Fitxa tècnica alemtuzumab [En línea] AEMPS [consultat
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR__Produc...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Alemtuzumab i hepatotoxicidad

2,815 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Alemtuzumab i hepatotoxicidad

  1. 1. Vall d'Hebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006 DOCUMENT DE RESPOSTA ESCRITA Facultatiu que consulta: XXX Servei: XXX Data: Febrer 2014 Consulta: Pot produir elevació d’enzims hepàtics la combinació de alopurinol i dexamentasona. alemtuzumab, aciclovir, Resposta: Per resoldre la consulta s’ha fet una cerca bibliogràfica a PubMed, UpToDate, Micromedex, BC Cancer Agency i les fitxes tècniques dels diferents principis actius. Segons la bibliografia consultada cadascun dels fàrmacs poden produir, en baixa incidència, disfunció hepàtica i elevació dels enzims hepàtics. Es detallen a continuació: - Alemtuzumab: segons fitxa tècnica1, en el ≥0,5% dels pacients tractats amb alemtuzumab 12 mg s’observaren augments d’aspartat aminotransferasa. En el BC Cancer Agency Cancer Drug Manual©2 s’observa que el 1% dels pacients pateixen disfunció hepàtica. En l’estudi de Pettitt AR et al. 3, on es tractaven 39 pacients diagnosticats de leucèmia limfàtica crònica amb alemtuzumab (30 mg, tres cops a la setmana) i metilprednisolona (1g/m2 durant 5 dies consecutius cada 4 setmanes), només un pacient va patir hepatitis. En l’estudi de Scheinberg P et al.4 pacients amb anèmia aplàsica tractats amb alemtuzumab en monoteràpia es varen observar augments d’alanina aminotransferasa (ALT) durant el primer mes de tractament. Aquests nivells van tornar a nivells basals les setmanes posteriors. - Aciclovir: en la bibliografia consultada s’han descrit casos extremadament estranys d’elevacions transitòries de bilirubina i enzims hepàtics. Facultatiu que respon: Marc Enríquez-Torres Data:12/02/2014 Facultatiu responsable: JC Juárez Tel: 934893464 e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  2. 2. Vall d'Hebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006 - Alopurinol: Bàsicament la fitxa tècnica indica trastorns hepato-biliars, poc freqüents (≥0,1% y <1%) i encara amb poca probabilitat que derivin en hepatitis (≥0,01% y <0,1%). - Dexamentasona: pot produir hepatomegàlia i augment dels enzims hepàtics. La freqüència no està descrita. - Cotrimoxazol: pot produir elevació de les transaminases sèriques, elevació dels nivells de bilirrubina, ictericia colestàsica i necrosis hepàtica, encara que aquestos trastrons son molt estranys (<1/10.000). Conclusió: La incidència de alteracions d’enzimes hepàtiques descrita a la bibliografia és molt baixa. Sembla que alemtuzumab podria ser el fàrmac amb una major incidència -segons dades de la fitxa tècnica- que la resta de principis actius indicats. Malgrat això cal considerar que poden haver altres factors associats a la clínica del pacient que podrien generar també hepatotoxicitat. Bibliografia Facultatiu que respon: Marc Enríquez-Torres Data:12/02/2014 Facultatiu responsable: JC Juárez Tel: 934893464 e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  3. 3. 1 Fitxa tècnica alemtuzumab [En línea] AEMPS [consultat http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR__Product_Information/human/003718/WC500150521.pdf (). el 11 de febrer de 2014] 2 Alemtuzumab [En línea] BC Cancer [consultat el 11 de febrer de 2014] .http://www.bccancer.bc.ca/NR/rdonlyres/07555F66-4FA3-4745-BDA5E0917E201784/64259/Alemtuzumab_monograph_1June2013_formatted.pdf 3 Pettitt AR, Jackson R, Carruthers S, et al. Alemtuzumab in Combination With Methylprednisolone Is a Highly Effective Induction Regimen for Patients With Chronic Lymphocytic Leukemia and Deletion of TP53: Final Results of the National Cancer Research Institute CLL206 Trial. 4 Scheinberg P, Nunez O, Weinstein B, et al. Activity of alemtuzumab monotherapy in treatment-naive, relapsed, and refractory severe acquired aplastic anemia.

×