Abatacept sc 10042014 genesisf

1,284 views

Published on

Published in: Healthcare
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,284
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abatacept sc 10042014 genesisf

  1. 1. IMD006Cat 15/ 04/2008 Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments Informe CFT: 1/9 Abatacept subcutani Tractament de l’artritis reumatoide (AR) en 1a linia Informe d’avaluació per a la Comissió Farmacoterapèutica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron Abril 2014 1. SOL·LICITUD I DADES DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ Facultatiu que efectua la sol·licitud: xxxx Servei: --- Justificació de la sol·licitud: En 1a línia en monoteràpia o amb FAMES. Data recepció de la sol·licitud: 03/10/2013 Autors: Marc Eneriquez-Torres, Juan Carlos Juárez, Lourdes Girona Brumos 2. ÀREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENT Nom genèric: Abatacept Nom comercial: Orencia® 125mg solució injectable Laboratori: Bristol-Myers Squibb Grup terapèutic. Denominació: Immunosupressors selectius Codi ATC: L04AA24 Via d’administració: Subcutànea Dispensació: Ús Hospitalari Via de registre: Registre centralitzat (EMEA) 04/10/2012 Registre Espanya: 25/10/2012 Presentacions i preu Forma farmacèutica i dosis Envàs de x unitats Codi Cost per unitat PVL amb IVA (€) Vial amb 250 mg de pols (dosi de càrrega) 1 vial 659170 322,09 Xeringa precarregada amb 125 mg solució Xeringa precarregada 693932 202,19 Taula I 3. DISCUSSIÓ Abatacept IV es va avaluar a l’any 2008 i en aquell moment es va aprovar com un fàrmac de segona línia en el tractament de l’AR, segons la indicació de la fitxa tècnica: EMA i AEMiPS (21 Maig 2007): Abatacept està indicat en combinació amb metotrexat en el tractament de la AR activa de moderada a greu, en pacients adults que hagin presentat una resposta inadequada o intolerant a altres fàrmacs antireumàtics modificadors de la malaltia (FAMEs), incloent al menys un inhibidor del factor de necrosis tumoral (TNF). La indicació aprovada per l’EMA és (maig 2010): Abatacept està indicat en combinació amb metotrexat, en el tractament de l'artritis reumatoide activa de moderada a greu en pacients adults amb resposta inadequada a un tractament previ amb un o més fàrmacs antireumàtics modificadors de la malaltia (FAMEs) incloent metotrexat (MTX) o un inhibidor del factor de necrosi tumoral (TNF)-alfa. 1 Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  2. 2. IMD006Cat 15/ 04/2008 Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments Informe CFT: 2/9 Com es pot comprovar, s’ha realitzat una modificació a la indicació essent acceptada la primera línia. La FDA també ho aprova en 1º línia. Cal recordar que Abatacept és un modulador selectiu d’un senyal de coestimulació necessari per a l’activació completa dels limfòcits T que expressen CD28. Aquest fàrmac s’administra per via intravenosa sent la seva dosificació (10 mg/kg). Per via subcutànea, el tractament s’ha d’iniciar amb una dosi de càrrega mitjançant una perfusió intravenosa (10 mg/kg). En el plaç d’un dia, s’ha d’administrar la primera injecció subcutància de ORENCIA® 125 mg, seguit d’injeccions subcutàneas de 125 mg un cop per setmana. En cas de que el pacient ja rebi ORENCIA® intravenós, administrar la primera injecció el dia següent de la infusió. A continuació es mostren dues taules comparatives entre els diferents fàrmacs biològics comercialitzats al nostre medi: A la taula II es mostra un quadre comparatiu dels diferents fàrmacs biològics en les indicacions de reumatologia. A la taula III es mostra un resum de les característiques diferencials entre els diferents principis actius. Medicament AR ARJ/AIJ AP EA Psoriasi Etanercept (Enbrel®) 19/09/12 -Si fracàs o intolerància a FAMEs incloent MTX -Sense tractament previ amb MTX -Sol o en combinació amb MTX En >2A: -Si fracàs o intolerància MTX -En >12A si fracàs o intolerància a MTX -En adults si fracàs FAMEs i MTX -Si fracàs teràpia convencional Adults i nens >6A: -Si fracàs o intolerància a altres teràpies sistèmiques incloent ciclosporina, MTX o PUVA Adalimumab (Humira®) 26/09/12 -Si fracàs o intolerància de FAMEs incloent MTX -Sense tractament previ amb MTX -Sol o en combinació amb MTX Si en AIJP en nens 2- 17A: -Si fracàs o intolerància a un o més FAMEs incloent MTX -Sol o en combinació amb MTX -Si fracàs FAMEs -Si fracàs teràpia convencional -Si fracàs o intolerància a altres teràpies sistèmiques incloent ciclosposina, MTX o PUVA Infliximab (Remicade®) 30/03/12 -Si fracàs de FAMEs incloent MTX -Sense tractament previ amb MTX ni altres FAMEs -Sempre en combinació amb MTX NO -Si fracàs FAMEs -En combinació amb MTX o en monoteràpia si MTX contraindicat -Si fracàs teràpia convencional -Si fracàs o intolerància a altres teràpies sistèmiques incloent ciclosposina, MTX o PUVA Rituximab (Mabthera®) 12/06/12 -Si fracàs de FAMEs incloent un o més anti- TNF. -Sempre en combinació amb MTX NO NO NO NO Abatacept (Orencia®) 02/04/12 -Si fracàs d’ un o més FAMEs incloent MTX o un anti-TNF. -Sempre en combinació amb MTX En >6A: -Si fracàs FAMEs incloent un anti-TNF -En combinació amb MTX NO NO NO Tocilizumab (RoActemra ®) 06/07/12 -Si fracàs o intolerància a un o més FAMEs -Si fracàs o intolerància a ANTI-TNF. -Sol o en combinació amb MTX AIJS >2A: -Si fracàs AINEs i corticoides sistèmics -Sol o en combinació amb MTX NO NO NO Certolizumab pegol (Cimzia®) 11/07/12 -Si fracàs FAMEs incloent MTX -Sol o en combinació amb MTX NO -Si fracàs FAMEs incloent MTX -Sol o en combinació amb MTX -Si fracàs o intolerància a AINEs NO Golimumab (Simponi®) 24/09/12 -Si fracàs FAMEs incloent MTX -Sense tractament previ amb MTX -En combinació amb MTX NO -Sol o en combinació amb MTX -Si fracàs FAMEs -Si fracàs teràpia convencional NO 2 Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  3. 3. IMD006Cat 15/ 04/2008 Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments Informe CFT: 3/9 Taula II AR: artritis reumatoide, ARJ/AIJ: artritis reumatiode juvenil/artritis, idiopàtica juvenil, AP: artritis psoriática, EA: espondilitis anquilosante, AIJP: Artritis idiopàtica juvenil poliarticular, AIJS, artritis idiopàtica juvenil sistèmica Característiques comparades amb altres medicaments semblants Fàrmac Mecanisme d’ acció Diana biològica Estructura Presentació Posologia / Via d’adm. Etanercept (Enbrel®) Receptor soluble antagonista TNFα Proteïna P75 del TNF fusionada al Fc de una IgG1 humana Xeringa precarregada 25 i 50 mg 50 mg/setmana Via SC Adalimumab (Humira®) Bloqueig del TNF soluble i fixat a cèl·lules TNFα Anticòs monoclonal (IgG humanitzada) Xeringa precarregada 40 mg 40 mg/14dies Via SC Infliximab (Remicade®) Bloqueig del TNF soluble i fixat a cèl·lules TNFα Anticòs monoclonal (IgG quimèric) Vial 100 mg 3 mg/kg/setmanes 0,2,6 i després c/8 setmanes Via IV en Hosp Dia Rituximab (Mabthera®) Anti CD20. Provoca depleció de limfòcits B CD20 Anticòs monoclonal (IgG) Vial 100 i 500 mg Cicle complet: 2000 mg, amb possibilitat d’un segon cicle. Via IV en Hosp Dia Abatacept 250mg (Orencia®) Anti CD28. Bloqueig de l’activació dels limfòcits T CD28 Proteïna de fusió soluble CTLA-4 unida al Fc d’una IgG1 Vial 250 mg 500-1000 mg setmanes 0,2,4 i després c/4 setmanes Via IV en Hosp Dia Abatacept 125mg (Orencia®) Anti CD28. Bloqueig de l’activació dels limfòcits T CD28 Proteïna de fusió soluble CTLA-4 unida al Fc d’una IgG1 Xeringa precarregada 125 mg Infusió iv a 10 mg/kg. A les 24h, administrar 125mg via sc. Seguidament, dosi 125 mg sc setmanalment. Tocilizumab (RoActemra ®) Anti IL-6, bloqueig de l’activitat inflamatòria de la IL-6 Receptor de la IL-6 (IL-6R) Anticòs monoclonal (IgG humanitzada) Vial 80 i 200 mg Cicles cada 4 setmanes Via IV en Hosp Dia Certolizumab pegol (Cimzia®) Bloqueig del TNFα soluble i fixat a cèl·lules de manera dosi depenent TNFα Fragment Fab d’un anticòs humanitzat recombinant expressat en E.coli i conjugat amb polietilenglicol (PEG). Xeringa precarregada 200 mg 400 mg setmanes 0, 2 i 4, seguit de cicles de 200 mg cada 2 setmanes Via SC Golimumab (Simponi®) Bloqueig del TNFα soluble i fixat a cèl·lules TNFα Anticòs monoclonal IgG1κ humà Xeringa precarregada 50 mg 50mg/mes Via SC Taula III 3.1 Assaigs clínics disponibles per a la indicació clínica avaluada De forma general, cal destacar que l’objectiu dels fàrmacs utilitzats en aquesta patologia és millorar els signes i símptomes de la malaltia, prevenir el dany estructural a l’articulació i el deteriorament funcional. Per avaluar aquests paràmetres s’utilitzen dues escales, l’Arthritis Response Criteria (ACR) desenvolupada pel American College of Rheumatology i la Disease 3 Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  4. 4. IMD006Cat 15/ 04/2008 Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments Informe CFT: 4/9 Activity Score (DAS) desenvolupada per l’European League Against Rheumatism (EULAR). Per la primera, la resposta s’estableix com ACR20, ACR50 i ACR70, on els valors indiquen el percentatge de millora a l’escala clínica utilitzada (20%, 50%, 70%). En la segona, la puntuació DAS avalua l’activitat de la malaltia. El DAS28 valora el dolor i la inflamació en 28 articulacions. La millora es defineix com un augment igual o superior a 1,2 del DAS bassal. Un DAS28<3,2 indica una activitat baixa de la malaltia i el DAS28<2,6 és indicatiu de que la malaltia es troba en remissió. El valors de DAS són utilitzats per la EULAR per establir criteris de millora de l’AR, classificant en absent, moderada i bona. Per aplicar aquesta classificació s’utilitza el DAS i es valora el grau d’activitat del pacient desprès del tractament. La resposta radiològica del dany estructural es considerada actualment com el gold estàndard en els estudis d'eficàcia en l’AR i és àmpliament utilitzada en assaigs clínics com una mesura de desenllaç primari. S’han desenvolupat diversos mètodes d’avaluació radiogràfica per estimar la magnitud del dany anatòmic, entre els més utilitzats en assaigs clínics controlats es troben els mètodes de Sharp, Larsen i les seves modificacions. Bàsicament s’analitzen els estudis presentats a l’EPAR, que el laboratori fabricant va presentar a l’EMA per a la indicació de l’abatacept per via subcutània en 1ª línia. Va presentar: - Estudi ACQUIRE: estudi fase IIIb on s’avalua la no inferioritat de l’abatacept subcutani versus abatacept intravenós. - Estudi AMPLE: estudi en fase IIIb. Primer estudi head-to-head que compara la no inferioritat d’abatacept sc enfront adalimumab sc. - Estudi ATUNNE: estudi fase IIIb on s’avaluava la seguretat, immunogenicitat i eficàcia dels pacient que passaven de la administració per via intravenosa a la via subcutània. - Estudi ALLOW: estudi fase IIIb, on s’avalua la seguretat de l’abatacept sc, quan es produeix una interrupció en el tractament. 3.2 Resultats dels assaigs clínics A la taula IV, s’inclouen els assajos d’eficàcia i seguretat d’abatacept SC. Encara que en algun estudi no s’especifiqui la dosi de la perfusió intravenosa o la subcutània sempre es refereix a: - Abatacept en perfusió intravenosa: ≈ 10mg/kg. - Abatacept subcutani: 125 mg (dosi fixa). Estudi Criteris inclusió Variable primària Tractament Resultats Observacions Estudi ACQUIRE Genovese et al. Estudi Fase IIIb on avalua la no inferioritat ABA sc versus ABA iv. (Doble cec, doble enmascarament) 1457 pacients adults amb AR moderada-severa que no responen al tractament amb MTX. ACR20 als 6 mesos (per protocol) Grup 1: Dia 1: ABA 10 mg/kg iv + ABA 125mg sc (696 pacients). Dia 8 i setmanalment després: ABA 125mg sc (696 pacients). Grup 2: ABA 10 mg/kg IV (683) en dies 1, 15 i 29 cada 4 setmanes. ACR20 als 6 mesos: Grup 1: 76,0% (IC95% 72,9-79,2). Grup 2: 75,8% (IC95% 72,6-79,0). ABA SC no inferior a ABA IV. Incloent variables secundàries no esmentades en aquest quadre. En les variables secundàries 4 Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  5. 5. IMD006Cat 15/ 04/2008 Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments Informe CFT: 5/9 Tots reberen MTX. A més al tractament es pot afegir concomitantment corticoisteroids. ACR50 i ACR70, ABA SC es va mostra no inferior a ABA IV. Estudi AMPLE Fase IIIb, multinacional, prospectiu i aleatoritzat on avalua la no inferioritat ABA SC versus ADA SC *AR≤ 5 anys; RI a MTX * No tractats amb biològics. *DAS28 (PCR) ≥ 3.2 Estudi de no inferioritat respecte ACR20 a l’any. N=646 *Braç ABA SC + MTX (n=318). (sense D*) *Braç ADA SC + MTX (n=328) ACR20 a l’any: *ABA SC: 64.8% (IC95% 59.5%-70%) *ADA SC: 63.4% (IC95% 58.2%-70.0%) Estimació diferència respecte ACR20: 1.8% (IC95% -5.6 – 9.2%). Respecte a la variable primària, ABA SC es no inferior a ADA SC per a aconseguir ACR20 a l’any. En les variables secundàries ACR50, ACR70, DAS28 i puntuació ID HAQ, varen ser similars en els dos grups. La seguretat entre els dos fàrmacs també fou similar. Estudi ATUNNE Keystone et al. Estudi Fase IIIb on s’avalua la seguretat, immunogeneicitat, i l’eficàcia de l’ABA SC. Pacients que completaren ≥ 4 anys d’abatacept IV i passen a l’abatacept SC. Seguretat de l’abatacept SC després de 3 mesos de canviar de la teràpia IV: - DAS28 - HAQ-DI Estudi d’un sol braç: 126 pacients que passaren de la via IV a la via SC. DAS28 i HAQ-DI als 3 mesos: * 120 (97,6%) continuaven amb ABA SC. Pacients amb ABA IV poden passar a ABA 125 mg SC setmanalment sense pèrdua d’eficàcia Estudi ALLOW. Kaine et al. Estudi Fase IIIb. S’estudia l’impacte de la retirada i reintroducció de l’ABA SC sobre la inmunogeneïcitat, seguretat i eficàcia. Pacients amb una puntuació DAS28 3.2-5.1 i que rebessin MTX durant ≥ 3 mesos Final periode II: * Immunogenicitat detectada mitjançant ELISA. * AE y SAEs: classificats segons el MDRA. Periode I (12 set): n=167 amb D* ABA IV seguit d’ABA SC (setmanal) + MTX Periode II (12 set): *Braç A: ABA SC + MTX (n=40) * Braç B: Placebo SC + MTX (n=80) Periode III (12 set): *Braç A: D* seguit ABA SC + MTX (n=40) * Braç B: -D* ABA IV, seguit de ABA SC + MTX (n=35) -D* Placebo IV seguit de ABA SC + MTX (n=44) Final Periode II: Immunogenicitat *Braç A: 0% (0/38) *Braç B: 9.6% (7/73). Diferència: 9.59 (IC95% 0.83-18.34), p=0.119. AE *Braç A: 32.5% *Braç B: 36.3% Immunogenicitat d’ABA SC és baixa, i no es veu afectada de manera significativa per una interrupció de 3 mesos i reintroducció. Aquesta descontinuació del tractament va ser ben tolerada, amb poc impacte en la seguretat i eficiència eficàcia. Taula IV. MTX: metotrexat. ADA: Adalimumab. ABA: Abatacept. AE: Advers Events. SAEs: Serious Adverse events. MDRA: Medical Dictiionary for Regulatory Activities; Set: setmanes; D*: dosi de càrrega. RI: resposta inadequada. Respecte a l’eficàcia l’estudi ACQUIRE i l’estudi AMPLE, indiquen que l’abatacept SC és no inferior a l’abatacept IV i a l’adalimumab SC, respectivament. En els dos estudis, la variable 5 Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  6. 6. IMD006Cat 15/ 04/2008 Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments Informe CFT: 6/9 primària es l’ACR20, que no és molt utilitzat a la pràctica clínica habitual. En els mateixos estudis, s’avaluaren també ACR50 i ACR70, on abatacept SC es va mostrar no inferior, tant versus l’abatacept IV com versus l’adalimumab SC. Cal destacar que al gener de 2014 es van publicar els resultats de dos anys de l’estudi AMPLE, on els resultats d’eficàcia i seguretat eren similars als resultats després d’un any d’estudi. Abatacept SC va resultat no inferior a adalimumab en quant a eficàcia, tant a l’any com als dos anys d’estudi. En general, la freqüència d’efectes adversos va ser similar en els dos grups de tractament. Encara que existeixen tendències numèriques on es reflexa que l’abatacept SC provoca menys reaccions adverses, no hi ha res estadísticament significatiu i per tant no es pot concloure absolutament res. A més a més, l’assaig no està ideat per a la resolució de que l’abatacept SC es més segur que l’adalimumab. Els estudis ALLOW i ATUNNE, a més d’avaluar l’eficàcia, tenen com a objectiu primari el perfil de seguretat. 3.3 Seguretat El perfil de seguretat es pot consultar a la fitxa tècnica . El risc d’infecció encara és l’efecte advers més important a llarg termini. Les neoplàsies i les malalties autoimmunes semblen dades aïllades i podrien estar associades al mecanisme del fàrmac. L’informe de l’EMA indica que encara hi ha dubtes sobre l’ús d’abatacept i el seu perfil de seguretat quan s’utilitza en l’AR precoç. Cal destacar que la incidència d’infeccions, amb les dades disponibles, no ha augmentat amb el temps i les malalties oportunistes són rares. Aquest fet podria ser una avantatge respecte als anti-TNF, ja que abatacept podria ser més segur en pacients amb major risc d’infecció, però això fet s’ha de corroborar amb estudis epidemilògics a llarg termini. Encara està pendent un estudi farmacoepidemiològic que inclou un seguiment de 5000 pacients/any, i actualment només s’han obtingut dades d’exposició 2000 pacients/any amb resultats preliminars positius però encara no ajustats (dades de l’informe de l’EMA). L’abatacept SC va mostrar un perfil de seguretat similar al de l’abatacept IV, i en el canvi seqüencial de la perfusió IV a la via SC, no hi havia augments dels problemes relacionats amb la seguretat. Sembla ser, que hi ha tendències numèriques que indiquen menor immunogenicitat d’abatacept SC versus abatacept IV. En l’estudi ALLOW, encara que de forma estadística no hi hagués augments en la immunogenicitat en el reinici d’abtacept SC, es probable que si que sigui clínicament rellevant. Finalment, en l’estudi head-to-head abatacept- adalimumab SC, encara que existeixen tendències numèriques a favor de l’abatacept, no hi havia diferències estadísticament significatives en quant al perfil de seguretat. 4. ÀREA ECONÒMICA 4.1-Cost tractament / dia i cost del tractament complet. Cost incremental. Comparació amb la teràpia de referència o alternativa a dosis usuals, aprovada com a 1ª linea Taula VI. Comparació de costos del avaluat front a altres alternatives 6 Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  7. 7. IMD006Cat 15/ 04/2008 Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments Informe CFT: 7/9 Abatacept 125 mg sc (Orencia®) Adalimumab sc (Humira®) Preu unitari (PVL+IVA) Vial/xeringa - Vial 250 mg: 322,09€ - Xeringa 125 mg: 202,19€ - xeringa 40 mg: 489,66€ Posologia* Dosi càrrega: perfusió IV ≈10 mg/kg + 125 mg via sc. Dosi manteniment: 125 mg via sc setmanal. 40 mg/14dies Cost primeres 12 setmanes (€) (pacient 75 kg) 2224,09 2937,96 Cost 40 setmanes restants (€) 8087,6 9793,2 Cost tractament/any (€) 10311,69 12731,16 Cost hospital de dia/any (€)*** 196,65 0 Diferència de costos per any (€) d’abatacept respecte altre teràpies 2222,82 abatacept mes econòmic que adalimumab 5. CONCLUSIONS En els diferents estudis recollits es demostra que hi ha evidència de lo no inferioritat de l’abatacept SC enfront de l’abatacept IV, inclòs millorant lleugerament el perfil d’immunogenicitat. A més a més, en l’estudi AMPLE, que demostrava la no inferioritat d’abatacept sc versus adalimumab sc, amb un perfil de seguretat semblant. Amb aquestes dades es podria considerar abatacept com una opció de tractament de l’AR en primera línia, i és coherent passar els tractaments d’abatacept IV a sc 8. BIBLIOGRAFIA 1. Abatacept (Orencia® ). Fitxa tècnica. Disponible a www.agemed.es consultat març 2014 2. Adalimumab (Humira® ). Fitxa tècnica. Disponible a www.agemed.es consultat març 2014 3. Certolizumab (Cimzia® ). Fitxa tècnica. Disponible a www.agemed.es consultat març 2014 4. Etanercept (Enbrel® ). Fitxa tècnica. Disponible a www.agemed.es consultat març 2014 5. Golimumab (Simponi® ). Fitxa tècnica. Disponible a www.agemed.es consultat març 2014 6. Infliximab (Remicade® ). Fitxa tècnica. Disponible a www.agemed.es consultat març 2014 7. Rituximab (Mabthera® ). Fitxa tècnica. Disponible a www.agemed.es consultat març 2014 8. Tocilizumab (RoActemra® ). Fitxa tècnica. Disponible a www.agemed.es consultat març 2014 9. European Public Assessment Report (EPAR) for ORENCIA® . London: European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMA) Procediment EMEA/H/C/00701/II/0033. Consultat març de 2014. 10. Genovese MC, et al. Subcutaneous Abacept Versus Intravenous Abatacept. ARTHRITIS & RHEUMATISM 2011; 63 (10): 2854-2864. 7 Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  8. 8. IMD006Cat 15/ 04/2008 Servei de Farmàcia Centre d’Informació de Medicaments Informe CFT: 8/9 11. Kaine J, et al. Evaluation of abatacept administered subcutaneously in adults with active rheumatoid arthritis: impact of withdrawal and reintroduction on immunogenicity, efficacy and safety (Phase IIIb ALLOW study). Ann Rheum Dis 2012; 71 (1):38-44. 12. Keystone EC, et al. Abatacept in subjects who switch from intravenous to subcutaneous therapy: results from the phase IIIb ATTUNE study. Ann Rheum Dis 2012; 71 (6): 857-61. 13. Weinblatt ME, et al. Head-to-head comparison of subcutaneous abatacept versus adalimumab for rheumatoid arthritis: findings of a phase IIIb, multinational, prospective, randomized study. ARTHRITIS & RHEUMATISM 2013; 65 (1): 28-38. 8 Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices

×