Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Những bài học rút ra từ quá trình triển khai PES

661 views

Published on

Published in: Environment
  • Be the first to comment

Những bài học rút ra từ quá trình triển khai PES

  1. 1. THINKING beyond the canopy Những bài học rút ra từ quá trình triển khai PES Phạm Thuy Thủy, Delia Catacutan, Elisabeth Silmon, Đàm Việt Bắc
  2. 2. THINKING beyond the canopy Nội dung • PES là gì và tại sao phải triển khai? •Nguyên tắc, tiêu chuẩn và chỉ tiêu đánh giá của REDD • Kinh nghiệm quốc tế • Kinh nghiệm của Việt Nam • Hướng đi sắp tới
  3. 3. THINKING beyond the canopy Nguyên tắc chung Người mua: tạo cơ chế khuyến khích và mang lại lợi ích cho những người hiện đang sử dụng các hệ sinh thái Người bán: đảm bảo cung cấp/bảo vệ một loại ES đã được xác định và thỏa thuận với người mua cho một giai đoạn nhất định Bài giảng Củ cà rốt Cây gậy
  4. 4. THINKING beyond the canopy CHI TRẢ CÁC DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG (PES) Tính điều kiện Tính tự nguyện Được xác định rõ Ít nhất 1 người mua Ít nhất 1 người cung cấp Thực tiễn Vì người nghèo Hiệu quả Hiệu lực Công bằng
  5. 5. THINKING beyond the canopy Kinh nghiệm quốc tế Bắc Mỹ– 1970s Châu Âu – 1970s Các nước Mỹ Latinh– 1990s Châu Á - 2003 Châu Phi - 2003 Châu Đại Dương 20083 hệ thuyết hiện hữu của PES: Dịch vụ môi trường được xác định rõ giá trị và coi như hàng hóa để người mua và người cung cấp có thể đàm phán giá cả (vd. Liên Minh Châu Âu) Bồi thường cho các cơ hội bị mất đi một cách tự nguyện hoặc theo mệnh lệnh và kiểm soát các quyết định (vd. Việt Nam, Trung Quốc, Costa Rica) Đồng đầu tư trong trách nhiệm quản lý môi trường (vd. Australia và New Zealand)
  6. 6. THINKING beyond the canopy Kinh nghiệm quốc tế PES Ngắn hạn Dài hạn Điều chỉnh và huy động người sử dụng, người mua nội địa, dịch vụ đơn lẻ Tìm người mua quốc tế để bổ sung cho quỹ nội địa, cung cấp dịch vụ theo gói
  7. 7. THINKING beyond the canopy Kinh nghiệm trong nước – Bài học • Liên kết chặt chẽ giữa cơ quan trung ương và địa phương với các vai trò, quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng. • Nâng cao nhận thức của người mua và người cung cấp dịch vụ môi trường là một bước đi cần thiết để tăng cường sự đồng thuận giữa các bên liên quan. • Chi trả theo nhóm có chi phí giao dịch thấp hơn khi chi trả theo cá nhân. • Chi trả bằng hiện vật được người dân địa phương ưa thích hơn do chi trả bằng tiền mặt quá thấp. • Sự tham gia không nên chỉ dựa vào việc chi trả; nên khuyến khích tính tự nguyện để duy trì các chuẩn mực xã hội. • Cách tiếp cận thích hợp để khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân • Cung cấp dịch vụ môi trường theo gói.
  8. 8. THINKING beyond the canopy Kinh nghiệm trong nước - Bài học • Thiếu các quy định và hướng dẫn rõ ràng, chi tiết để triển khai ở cấp độ địa phương • Thiếu các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hệ thống giám sát (xã hội + đói nghèo) • Chi phí giao dịch cao • Cách tiếp cận thiếu sự tham gia • Mục tiêu ngắn hạn vs. Mục tiêu dài hạn • Không tính đến các thành phần không có đất, người nghèo và khu vực tự nhân • Tính lâu dài
  9. 9. THINKING beyond the canopy Khuyến nghị: Hướng đi sắp tới 1.Cụ thể hóa các quy định, các văn bản cho việc triển khai Nghị định 99 2.Giảm chi phí giao dịch; đơn giản hóa các thủ tục 3.Tính đến người sử dụng và chủ đất lâm nghiệp, người sử dụng và chủ rừng và các nhóm tương tự khác. 4.Tạo không gian cho những cuộc đối thoại mở 5.Triển khai thông qua mô hình hành động – học tập 6.Đầu tư song song vào xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức 7.Cung cấp dịch vụ môi trường theo gói

×