Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista bibliografica : Studierea limbilor straine

697 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Revista bibliografica : Studierea limbilor straine

 1. 1. REVISTĂ BIBLIOGRAFICĂ STUDIEREA LIMBILOR STRĂINE Filip Eugenia şef oficiu CID “Chișinău”
 2. 2. <ul><li>Domeniu l – Lingvistic ă </li></ul><ul><li>Cantitatea CD/DVD – 12 </li></ul><ul><li>DVD – 4 </li></ul><ul><li>CD – 8 </li></ul><ul><li>Colecţii – Simplu şi eficient, extr @ </li></ul>Options
 3. 3. Un instrument de lucru util pentru elevi, studenţi, profesori ş i autodidacţi <ul><li>Strutz, Henry . 501 verbe germane. – Iaşi : Polirom, 2009. </li></ul><ul><li>Kendris, Theodore. Kendris, Cristopher. 501 verbe spaniole. – Iaşi : Polirom, 2009. </li></ul><ul><li>Danesi, Marcel. 501 verbe italiene. – Iaşi : Polirom, 2008. </li></ul><ul><li>CONȚINUT: </li></ul><ul><li>Exerciţii de completare a propoziţiilor cu formele verbale corecte </li></ul><ul><li>Puzzle-uri </li></ul><ul><li>Exerciţii de completare a formelor verbale corespunzatoare celor din limba română </li></ul><ul><li>R ă spunsurile la exerci ţ ii </li></ul>
 4. 4. Bienvenue! Manual de limba franceză. – Iaşi. : Polirom, 2010. <ul><li>CD1 : Nivelurile A1,A2, B1,B2 : [22 de lecţii]. </li></ul><ul><li>CD2 : Nivelurile A1,A2, B1,B2 : [24 de lecţii]. </li></ul><ul><li>CONȚINUT: </li></ul><ul><li>textele de dezvoltare a vocabularului </li></ul><ul><li>textele exerci ţ iilor de „Comprehension orale” </li></ul>
 5. 5. Tomescu Baciu, Sanda. Velkommen! Manual de conversaţie î n limba norvegiană. – Iaşi : Polirom, 2006. <ul><li>CONȚINUT: </li></ul><ul><li>11 lec ţ ii </li></ul><ul><li>regulile gramaticale </li></ul><ul><li>lexicul de bază </li></ul><ul><li>dialoguri </li></ul><ul><li>textele lec ţ iilor </li></ul>
 6. 6. Crăciun-Ştefănescu, Alina-Antonela. Lim b a engleză. – Iaşi : Polirom, 2009. – (Col. “Simplu şi eficient”). <ul><li>CONȚINUT: </li></ul><ul><li>1 7 lec ţ ii </li></ul><ul><li>noţiuni fundamentale de fonetică şi gramatică </li></ul><ul><li>textele lec ţ iilor </li></ul><ul><li>vocabular bogat ş i actual </li></ul>
 7. 7. Limba franceză. – Iaşi : Polirom, 2010. – (Col. “Simplu şi eficient”). <ul><li>CONȚINUT: </li></ul><ul><li>68 lec ţ ii </li></ul><ul><li>noţiuni fundamentale de fonetică şi gramatică </li></ul><ul><li>textele lec ţ iilor </li></ul><ul><li>vocabular actual </li></ul>
 8. 8. Limba germană. – Iaşi : Polirom, 2009. – (Col. “Simplu şi eficient”). <ul><li>CONȚINUT: </li></ul><ul><li>23 lec ţ ii </li></ul><ul><li>noţiuni fundamentale de fonetică şi gramatică </li></ul><ul><li>textele lec ţ iilor </li></ul><ul><li>vocabular </li></ul>
 9. 9. <ul><li> Colec ţ ia Extr@. – B ucure ş ti : Sound &Image Consulting SRL, 2009. </li></ul><ul><li>S erial - 30 episoade </li></ul><ul><li>Durata episodului – 30 minute </li></ul><ul><li>Facilităţi – perfec ţ ionarea limbii engleze </li></ul><ul><li>Grup ţintă - adolescen ţ i i </li></ul>
 10. 10. DVD - 1 <ul><li>Episodul 1 - Sosirea lui Hector </li></ul><ul><li>Episodul 2 – Hector merge la cumpărături </li></ul><ul><li>Episodul 3 - Hector are o întâlnire </li></ul><ul><li>E pisodul 4 - Hector îşi caută o slujbă </li></ul><ul><li>Episodul 5 - S-a născut o stea </li></ul>
 11. 11. DVD - 2 <ul><li>Episodul 6 - Bridget câştiga la loterie </li></ul><ul><li>Episodul 7 – Gemenele </li></ul><ul><li>Episodul 8 - Verişoara propriet ă resei </li></ul><ul><li>Episodul 9 - Job-uri pentru băieţi </li></ul><ul><li>Episodul 10- Protestul lui Annie </li></ul>
 12. 12. DVD - 3 <ul><li>Episodul 11 - Vremea vacanţei </li></ul><ul><li>Episodul 12- Nebuni după fotbal </li></ul><ul><li>Episodul 13- 0 nuntă pluteşte în aer </li></ul><ul><li>Episodul 14 - Schimbări </li></ul><ul><li>Epiodul 15- Bodyguard </li></ul>
 13. 13. DVD - 4 <ul><li>Episodul 16- Unchiul Nick </li></ul><ul><li>Episodul 17 - Cyber Stress </li></ul><ul><li>Episodul 18- Doar un bilet </li></ul><ul><li>Episodul 19- Kung Fu </li></ul><ul><li>Episodul 20- Orice câine are o ZI </li></ul>
 14. 14. <ul><li>VĂ MULŢUMIM! </li></ul>

×