Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Greşeli comune la elaborarea publicaţiilor bibliografice

1,601 views

Published on

Published in: Education

Greşeli comune la elaborarea publicaţiilor bibliografice

 1. 1. Claudia Tricolici,bibliograf principal
 2. 2. STANDARDE FOLOSITE LA DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ A DOCUMENTULUI STAS 7.1-2003. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и практика составления». Descrierea bibliografică a documentelor. STAS 7.11-2004 (ISO 832:1994) Prescurtările cuvintelor şi expresiilor în limbile străine europene Punctuaţia specifică utilizată în descrierea bibliografică: . , : / . - = ; [] ()
 3. 3. TIPOLOGIA GREŞELILOR Lipsa Planului prospect Efectuarea incorectă a adnotărilor (în special la descrierea analitică a documentului) Inversarea numelui de familie cu prenumele autorului Nerespectarea regulii de prezentare a cărţilor cu doi, trei, patru autori Confundarea titlului cu numele de autor, în cazul prezenţei în titlu a unui nume Nerespectarea regulii de prezentare a titlurilor paralele Localizarea greşită a ediţiei Omiterea anului de ediţie Omiterea paginaţiei Nerespectarea punctuaţiei Nerespectarea abrevierilor
 4. 4. INVERSAREA NUMELUI DE FAMILIE CU PRENUMELE AUTORULUI VARIANTA CORECTĂ VARIANTA GREŞITĂVedeta descrierii Vedeta descrierii Colesnic, Iurie. Iurie, Colesnic.Menţiuni de responsabilitate Menţiuni de responsabilitate/ Iurie Colesnic, Mihai Cimpoi / Colesnic Iurie, Cimpoi Mihai
 5. 5. NERESPECTAREA REGULII DE PREZENTARE A CĂRŢILOR CU DOI, TREI, PATRU AUTORIVARIANTA CORECTĂ VARIANTA GREŞITĂ Vedeta descrierii Vedeta descrierii Andronic, Mugur. Toate drumurile Andronic, Mugur, Nesterov duc la... Putna / Mugur Andronic, Tamara. Toate drumurile duc la... Tamara Nesterov Putna / Mugur Andronic, Tamara Nesterov Titlul propriu zis Dicţionar de personalităţi Titlul propriu zis dobrogene / Constanţa Călinescu, Călinescu, Constanţa. Dicţionar Liliana Lazia, Ioan Popişteanu [et de personalităţi dobrogene / al.] Constanţa Călinescu, Liliana Lazia, Ioan Popişteanu [et al.]
 6. 6. CONFUNDAREA TITLULUI CU NUMELE DE AUTOR, ÎN CAZUL PREZENŢEI ÎN TITLU A UNUI NUMEVARIANTA CORECTĂ VARIANTA GREŞITĂTitlul propriu zis Titlul propriu zisAndrei Burac : Biobibliogr. Burac, Andrei. BibliografieEsfira Grecu : Ceramică, costume, Grecu, Esfira. Ceramică, costume, acuarelă acuarelăElena Bontea : Album Bontea, Elena : Album
 7. 7. NERESPECTAREA REGULII DE PREZENTARE A TITLURILOR PARALELEVARIANTA CORECTĂ VARIANTA GREŞITĂTitlul propriu zis Titlul propriu zisGhenadie Jalbă : Pictură = Painting Ghenadie Jalbă : Pictură, Painting : [album] sau Ghenadie Jalbă : Pictură : [album] (nu este indicat titlul paralel)
 8. 8. LOCALIZAREA GREŞITĂ DE EDIŢIEVARIANTA CORECTĂ VARIANTA GREŞITĂ / alcăt. : Elena Crudu. – Ed. / alcăt. : Elena Crudu. – Orhei : a 2-a rev. şi compl. – Orhei : [S.n.], 2007. – Ed. a 2-a rev. şi [S. n.], 2007. – 136 p. compl. – 136 p. sau . – Ed. a 2-a rev. şi compl. / alcăt. : Elena Crudu. – Orhei : [S. n.], 2007. – 136 p.
 9. 9. OMITEREA ANULUI DE EDIŢIE. OMITEREA PAGINAŢIEIVARIANTA CORECTĂ VARIANTA GREŞITĂDruţă, Ion. Vatra Blajinilor / Ion Druţă. – Druţă, Ion. Vatra Blajinilor / Ion Druţă.Ch. : Cartea Moldovei, 2007. – 515 p. – Ch. : Cartea Moldovei. – 515 p. (lipseşte anul de ediţie)Druţă, Ion. Vatra Blajinilor / Ion Druţă. – Druţă, Ion. Vatra Blajinilor / Ion Druţă. –Ch. : Cartea Moldovei, 2007. – 515 p. Ch. : Cartea Moldovei, 2007. (lipseşte paginaţia)
 10. 10. NERESPECTAREA SEMNELOR DE PUNCTUAŢIEVARIANTA CORECTĂ VARIANTA GREŞITĂVedeta descrierii Vedeta descrieriiColesnic, Iurie. Colesnic Iurie . (lipseşte virgula)Informaţia referitoare la titlu Informaţia referitoare la titluBeşleagă, Vladimir. Nepotul : [proză] Beşleagă, Vladimir. Nepotul: [proză]Creatori de ex-libris basarabeni : mic Creatori de ex-libris basarabeni:mic dicţ.dicţ.Menţiuni de responsabilitate Menţiuni de responsabilitate/ Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; concepţie /Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; concepţie şi alcăt. : Lidia Kulikovski, Valeriu Herţa ; şi alcăt.: Lidia Kulikovski ; Valeriu Herţa, coord. : Genoveva Scobioală. coord.:Genoveva ScobioalăZona ediţiei Zona ediţieialcăt. : Elena Crudu. – Ed. a 2-a rev. şi alcăt. : Elena Crudu : Ed. a 2-a rev. şi compl. compl.
 11. 11. NERESPECTAREA SEMNELOR DE PUNCTUAŢIEVARIANTA CORECTĂ VARIANTA GREŞITĂZona datelor de publicare Zona datelor de publicareBucureşti : Semne Bucureşti: SemneCh. : Ed. Arc Ch., Ed. Arc sau Ch.: Ed. ArcEd. Arc, 2007 Ed. Arc. – 2007Zona caracteristicii fizice Zona caracteristicii fizice2008. – 194 p. 2008. – 24 p. : il. 2008, 194p. 2008.–24p.,ilZona seriei Zona seriei96 p. – (Col. „Pegasus”). 96 p. – Col. „Pegasus.Zona notelor Zona notelor96 p. – (Col. „Pegasus”). – Conţ.: versuri, 96 p. – Col. „Pegasus” (lipsesc parantezele piese, poeme la colecţie) ; (Conţ. : versuri, piese,179 p. – Text în limba engl., inform. la tit. în poeme). limba croată. 179 p. – (Text în limba engl., inform. la tit. în limba croată).
 12. 12. NERESPECTAREA ABREVIERILORVARIANTA CORECTĂ VARIATA GREŞITĂMenţiuni suplimentare, referitoare la Menţiuni suplimentare, referitoare la titlu titluCreatori de ex-libris basarabeni : mic dicţ. Creatori de ex-libris basarabeni : micMenţiuni de responsabilitate dicţionar/ Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; concepţie Menţiuni de responsabilitate şi alcăt. : Lidia Kulikovski, Valeriu Herţa ; / Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” ; coord. : Genoveva Scobioală concepţie şi alcătuitor : Lidia Kulikovski,Zona de ediţie: Valeriu Herţa, coordonator. : Genoveva Scobioală. – Ed. a 2-a rev. şi compl. Zona de ediţie:Zona notelor . – Ediţia a 2-a revăzută şi completată.96 p. – Conţ.: versuri, piese, poeme.179 p. – Text în limba engl., inform. la tit. în Zona notelor limba croată. 96 p. – Conţinut: versuri, piese, poeme 179 p. – Text în limba engleză, informaţie la titlu în limba croată.
 13. 13. CONCLUZIIElaborarea unei publicaţii bibliografice este o activitate intelectuală, care necesită: cunoaşterea Politicii de elaborare a ediţiilor bibliografice cunoaşterea Standardelor folosite la descrierea bibliografică a documentelor abilitatea în formularea unei adnotări bibliografice posedarea calităţilor de cercetare, concentrare, prudenţă, minuţiozitate şi pasiune
 14. 14. MULŢUMESC DE ATENŢIE !

×