Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bibliografiile BM "B.P. Hasdeu" in spatiul virtual. Prezenta. Utilizare. Feedback

618 views

Published on

Prezentarea contine informatii despre e-bibliografiile elaborate de BM "B.P. Hasdeu".

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bibliografiile BM "B.P. Hasdeu" in spatiul virtual. Prezenta. Utilizare. Feedback

  1. 1. Bibliografiile BM „B.P. Hasdeu” în spaţiul virtual.Prezenţă. Utilizare. Feedback Elaborată de Carolina Gîscă, CID Chişinău
  2. 2. Bibliografiile -direcţie importantă în activitatea BM B.P.HASDEU1992 – înc. elaborării bibliografiilor tradiţionale2002 – înc.elaborării e-bibliografiilor 84 27 bibliografii e- bibliografii
  3. 3. E-bibliografii• Doar în format • Actualizate online • Lidia Kulikovski –• Cantemiriana – Mihail CID Chişinău Lomonosov • Iulian Filip-CID• Eugen Doga – Biblioteca de Arte Chişinău• Paulina Zavtoni – Biblioteca de Arte• George Meniuc – CID Chişinău• Hristo Botev – Hristo Botev
  4. 4. Utilizarea e-bibliografiilor Trans ilva nia D inas tia G ra ma B ejena ru B utna ru B urac Ma teevic i S ac a P us k in 340 A utog ra fe Ţurc a nu C ioc a nu Z avtoni 2009 F urdui 2008 C a ntemir 425 2007 H a dâ rc ă 391 2006 K ulik ovs k i 329 1471 2005 Meniuc 2004 S ub s emnul is toriei 3090 Învăţă turile vieţii 4120 P res a ba s ara bea nă 869Ş tefa n c el Mare (tem) 0 O vidius 5990 D ron 975 C impoi 11835 F ilip 11612 D a bija 12987 D og a 13540 0 5000 10000 15000 20000
  5. 5. Statistica zilnică
  6. 6. Utilizarea e-bibliografiilor
  7. 7. Feedback• Feedback scris minim• Cerc restrîns de utilizatori• Promovare insuficientă

×