Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psycholog w świecie technologii, czyli rzecz o myszach, ludziach i botach

2,882 views

Published on

W dzisiejszym świecie psycholog społeczny chcąc pełnić swoją misję, a więc towarzyszyć człowiekowi, wspierać jego rozwój, analizować i wyjaśniać zjawiska psychologiczne i społeczne, powinien, a nawet musi, wkroczyć w świat technologii. Za pośrednictwem technologii odbywa się dziś gro życia społecznego. W Internecie nawiązują się przyjaźnie, toczą się dyskusje, wybuchają konflikty. Wraz z rozwojem technologii przed psychologią zarysowują się nowe obszary do zbadania, nowe problemy do rozwiązania ale i nowe możliwości, które zmieniają sposób uprawiania psychologii jako nauki.

Published in: Education
  • Be the first to comment

×