Davaa123

4,132 views

Published on

Davaa123

 1. 1. Давталттай алгоритм<br />
 2. 2. Давталттай алгоритм<br /><ul><li>Ямар нэг үйлдлийг олон удаа давтах шаардлагатай тийм алгоритм зохиох үед ДАВТАЛТ бүтэц ашигладаг. Энэ давтагдаж байгаа үйлдлийг давталт гэдэг. Давтагдаж байгаа хэсгийг давталтын бие, Хувьсагчийг нь давталтын параметр гэдэг.</li></li></ul><li>Давталттай алгоритм<br /><ul><li>Давталттай бүтцийг 3 хэлбэрээр зохион байгуулдаг.
 3. 3. Параметрт давталт
 4. 4. Өмнөө нөхцөлтэй давталт
 5. 5. Хойноо нөхцөлтэй давталт</li></li></ul><li>Өмнөө нөхцөлтэй<br />Өмнөө нөхцөлтэй давталт нь өгөгдсөн нөхцөлийг үнэн худлаас хамаараад нөхцөл үнэн тохиолдолд бүлэг үйлдлийг биелүүлэх ба нөхцөл худал болсон тохиолдолд давтагдах үйлдэл дуусаж дараагийн үйлдэлд шилжинэ.<br />
 6. 6. Эхлэл<br />Хувьсагч<br />0<br />1<br />Илэрхийлэл<br />Давталтын бие<br />Дараагын үйлдэл<br />Нөхцөл<br />Төгс<br />
 7. 7. Жишээ бодлого<br />Натурал n тооны цифрүүдийн нийлбэрийг ол.<br />Эхлэл<br />n<br />1<br />0<br />a, s<br />s= 0<br />s<br />a=n%10<br />n≥0<br />Төгс<br />s=s+a<br />n=n/10<br />
 8. 8. Төгсгөлдөө нөхцөлтэй давталт<br />Төгсгөлдөө нөхцөлтэй давталт нь мөн өгөгдсөн нөхцөлөөс хамаарах ба нөхцөл худлаа тохиолдолд давтагдах үйлдлийг ба биелүүлэх ба нөхцөл үнэн болсон тохиолдолд давталтаас гарна.<br />
 9. 9. Эхлэл<br />Хувьсагч<br />Давталтын бие<br />Илэрхийлэл<br />0<br />1<br />Дараагын үйлдэл<br />Нөхцөл<br />Төгс<br />
 10. 10. Жишээ бодлого<br />Натурал n тооны цифрүүдийн нийлбэрийг ол.<br />Эхлэл<br />n<br />a, s<br />a=n%10<br />s= 0<br />n=n/10<br />s=s+a<br />0<br />1<br />s<br />n≥0<br />Төгс<br />
 11. 11. Тоолуурт буюу Параметрт<br />Давталтад байх бүх үйлдлийг давталтын бие гэж нэрлэдэг. Параметр хэдэн янзын утга авна төчнөөн тооны удаа давталтын бие хэрэгждэг.<br />
 12. 12. Эхлэл<br />Хувьсагч<br />0<br />1<br />Илэрхийлэл<br />Давталтын бие<br />Дараагын үйлдэл<br />Нөхцөл<br />Төгс<br />Тоолуур <br />
 13. 13. Жишээ бодлого<br />Натурал n тоо өгөгдсөн бол 0- ээс n тоо хүртлэх тоонуудын нийлбэрийг ол<br />Эхлэл<br />n<br />i= 0<br />i, s<br />1<br />0<br />s= 0<br />i=i+1<br />s<br />s=s+i<br />n≥0<br />Төгс<br />
 14. 14. Жишээ бодлогууд<br />Натурал n тоо өгөгдөв. Уг тоог хэдэн оронтой тоо болхыг тогтоо.<br />Натурал n тоо өгөгсөн бол 1-ээс n хүртлэх тоонуудын үржвэрийг ол.<br />Натурал К бүхэлтооөгөв. 1-ээс К хүртэлханхнуудыгтоогхэвлэ.<br />Өгөгдсөн олон оронтой n тооны хөрөвсөн тоог ол.<br />1- ээс 100 хүртлэх тооноос 3-д хуваагдах бүх тоог хэвлэ.<br />

×