Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Por que é bo que os nenos e as nenas aprendan ben o galego

2,928 views

Published on

Tríptico editado polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega da Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra (2011).

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Por que é bo que os nenos e as nenas aprendan ben o galego

  1. 1. - Porque o galego, fillo do latín e irmán - Porque se as nenas e os nenos de ¿Por que é bo quedo castelán, do francés, do italiano, do hoxe non o falan, dentro duns anoscatalán e de tantas outras linguas é non o falará ninguén e acabará os nenos e as nenasunha parte fundamental de todas as por desaparecer.persoas que nacemos ou vivimos nesta aprendan ben oterra chamada Galicia. galego? É a túa responsabilidade. Non o deixes morrer.- Porque o galego foi e é a lingua damaioría dos nosos pais e das nosas nais,dos nosos avós e avoas, dos nosos - E porque…bisavós e demais devanceiros. (Escribe aquí as túas razóns) - - - Equipo de Dinamización da Lingua Galega - -
  2. 2. - Porque segundo as persoas - Porque aínda que nos primeiros anos - Porque os mozos e as mozas que naexpertas en aprendizaxe de linguas, mesture palabras das dúas linguas, a partir infancia aprenderon o galego na casaaos nenos e ás nenas que aprenden dos 6 ou dos 7 vai diferenciar perfectamente ou na escola tamén aprenderon ode pequenos dúas linguas (galego e o galego e o castelán. castelán sen problema ningún, pero acastelán, por exemplo) despois maioría dos que só aprenderon oresúltalles moito máis fácil aprender - Porque o galego é unha lingua tan rica, castelán, agora non son quen de falar eoutras (inglés, francés, alemán…) culta, útil e moderna coma calquera outra. de escribir en galego con soltura.- Porque unha nena ou un neno - Porque segundo todos os estudospequeno é capaz de aprender como actuais e imparciais feitos sobre amínimo dúas linguas ao mesmo evolución do galego, cada vez son máistempo sen problema ningún. os nenos/as e mozas/os que non saben - Porque as persoas que saben galego falar en galego.O importante é que a persoa adulta pódense comunicar facilmente con 280lle fale sempre na mesma lingua. millóns de persoas de lingua portuguesa (de Compárense por exemplo os datosPor exemplo, o pai sempre en Portugal, de Brasil, de Angola, de publicados polo Instituto Galego decastelán e a nai sempre en galego, Mozambique etc.) Estatística no ano 2003 e no ano 2008ou á inversa. (ver www.ige.eu). Isto fai que as posibilidades profesionaisCon todo, aínda que os dous lle para traballar con persoas destes países se En só 5 anos aumentou a porcentaxefalen en galego, o castelán vaino amplíen notablemente (médicos/as, da mocidade que non sabe falar enaprender tamén a través doutros enxeñeiros/as, empresarios/as…) galego dun 10,74% a un 12,34%...parentes, doutros nenos, da escola,da TV etc. E esta tendencia continúa acelerándose!

×