Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Da lingua           Sobre a aprendizaxe de idiomasUn dos asuntos que máis preocupa as familias no ámbito educati...
Non perdas                 O 2013 será o Ano de                              ...
Palabras do ensino                                   A preguntaCando deberían empezar os...
O tema          As sentenzas sobre o              decreto para o plurilingüismoA controvertida  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ollos de aula. nº 4 (versión para imprimir en a4 a dobre cara)

5,630 views

Published on

Nº 4 de "Ollos de Aula" a "revista para as familias do alumnado". Edita: CGENDL. Febreiro 2013.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ollos de aula. nº 4 (versión para imprimir en a4 a dobre cara)

 1. 1. Da lingua Sobre a aprendizaxe de idiomasUn dos asuntos que máis preocupa as familias no ámbito educati-vo vén sendo o da aprendizaxe de idiomas. Na sociedade do sécu-lo XXI semella imprescindible que as nosas fillas e fillos adquirana capacidade de se comunicaren en diversas linguas, e non só pormotivos laborais, senón tamén por enriquecemento intercultural. OllOs deaula Revista para as familias do alumnado ANO I - Nº 4 - Febreiro 2013Por tanto, as decisións políticas e lexislativas que regulan a cues-tión do plurilingüismo no sistema educativo galego resultan trans-cendentes e, por iso mesmo, provocan debate social.O sentido común ditaminaque a cuestión do plurilingüis-mo non se pode contaminar Candode posicionamentos políticosque, baixo unha apelación á empezar aliberdade, agochan unha mar- aprenderxinación do galego no sistema As sentenzaseducativo. Dificilmente se unha linguapode exercer o plurilingüismo sobre ose leva implícito o descoñe- estranxeira?cemento da lingua propia deGalicia. decreto para oNeste contexto, o decreto doplurilingüismo que a Xunta plurilingüismoaprobou no 2010, e que vén de ser parcialmente anulado pordiversas sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, levatempo sendo cuestionado desde diversos organismos e entidadeseducativas, sobre todo porque rompeu os difíciles consensos que Aprobar ouse foron tecendo a partir da Lei de Normalización Lingüística doano 1983. aprenderAsí pois, o decreto non debe ser xulgado como bo ou malo porcuestións ideolóxicas, senón pedagóxicas. Non existirá verdadeiroplurilingüismo se os nosos mozos e mozas, ao rematar os estudosobrigatorios, non alcanzan unha competencia mínima para secomunicaren en galego con certa naturalidade.Porque, sen coñecemento previo, onde está a liberdade para falarunha ou outra lingua?8
 2. 2. Non perdas O 2013 será o Ano de CADENCIAS Gracia Santorum www.osbolechas.com. Rosalía ao cumprirse Entra cos teus fillos/as, os 150 anos da Para ver rexístrate e goza con publicación do seu Contos do camiño [OQO]. Serie de animación audio- eles das actividades que ofrece a páxina. libro Cantares gallegos. visual con música orixinal e universos plásticos distin- Tamén poden seguilos tos e innovadores, cunha calidade avalada por premios na web da CRTVG e candidaturas en festivais internacionais especializados, http://ir.gl/c9502b que recolle nove relatos do catálogo da editorial: o di- vertido periplo da pota que trota, as dificultades dunha tartaruga para poder durmir ou as peripecias de toda unha familia para rescatar un gato dunha árbore son algunhas das aventuras adaptadas coa técnica de animación stop- motion. Tes todo o material Para ler para gozar do entroido O baile diminuto [Kalandraka]. A natureza como co teu fillo/a (caretas, protagonista é o que nos ofrece este poemario infantil disfraces, xogos…) en absolutamente delicioso de María José Ferrada con ilus- http://ir.gl/5acfb6 tracións de Sole Poirot. Pero falamos dunha natureza di- minuta, de insectos que descubriremos con outros ollos Busca e descarga todo o grazas a estas rimas que nos axudan a escoitar zunidos software libre que desexes e descubrir primaveras. As ilustracións mesturan estes dende a web do Proxecto insectos con faces humanas, ao igual que mesturan téc- Trasno. http://trasno.net/ nicas, achegándonos a maxia do interrogante e o enig- mático das súas formas.Es afeccionado/a ao Para visitardeporte? Non deixes devisitar http://taboas.org/ Museo de Lugo. Declarado Ben de Inte-e de ler Zona press, a rese Cultural, o Museo de Lugo é un Mu-primeira revista en galego seo moi variado con obxectos que van dodedicada ao baloncesto máis antigo da prehistoria ata mostras dahttp://ir.gl/c4e3bb arte actual. Ofrece obradoiros para todas Dos orzamentos as idades nos períodos vacacionais e en sábados, mesmo moitas tardes da se- da Xunta para o mana. Moitas das actividades van dirixidas a toda a familia, incluíndo a avós 2013 unicamente e avoas. O museo tamén oferta visitas guiadas para grupos familiares e visitas un 0,06% estará organizadas por ANPAS. destinado á lingua. O gasto supón un Ilustración portada: Sonia Outes 66% menos ca hai 20 Revista editada pola CGENDL www.coordinadoraendl.org2 anos. ollosdeaula@gmail.com 7
 3. 3. Palabras do ensino A preguntaCando deberían empezar os nenos/as o contacto ?Lines Salgado cunha lingua estranxeira? {APROBAR ou APRENDER? [1]} Coidado, é unha pregunta Responde: José Manuel Vez Jeremías [Catedrático e profesor da Área de Didáctica da Lingua e da Literatura da trampa. Parecen Universidade de Santiago] [Director do Observatorio Atrium Linguarum] o mesmo, pero non o son. Aquí, ou é boi, ou é vaca. Pero non as dúas cousas. Cada vez máis pais e nais Non existe resposta precisa (“aos 4”, “aos 6”) porque falamos dunha lingua axudan os seus fillos e de persoas que interactúan cognitivamente e tamén de xeito ambiental nas tarefas escolares. (ecolóxico). Esa é a cuestión, moi semellante á de cando empezar a lectura. É, polo tanto, Cada neno/nena é un individuo único. Os seus trazos particulares de desen- inevitable que volvemento cognitivo e o xeito en que interacciona co medio afectan ao éxi- antes ou to/fracaso dun contacto precoz cunha lingua diferente á propia. despois se O que, con seguridade, podemos dicirlles ás familias é: atopen na a) O primeiro contacto cunha lingua estranxeira debe ser unha aprendizaxe incidental: ‘aprendela sen intención encrucillada de facelo’. Igual que os rapaces ao chegar á casa de escoller que pintan, len, xogan, etc., tamén poden dedicar uns camiño seguir: minutos a escoitar inglés, francés, portugués, etc. aprobar ou aprender. b) A aprendizaxe dunha lingua non se produce na aula Porque non son, malia do colexio. Ten lugar no cerebro dos rapaces (escoi- que o parezan, sinónimos. tando, sen pensar na fala), aínda que a aula axuda a Aprobar é, fundamentalmente, que isto ocorra. obter unha cualificación de aprobado c) Pero o seu cerebro está inmerso nun ambiente. nunha materia ou nun exame (un 5, Por iso axuda o ambiente amable do contacto ou, se a cousa é algo flexible, un 4,5). Para oral coa lingua a través de películas non dobra- iso, podemos “chaparnos” os temas do libro das, de escoitar radios estranxeiras, de xogos de texto que o profesor xa indicou previamente telemáticos noutras linguas, de uso interactivo que ía preguntar. Podemos ler uns resumos dos libros real (en liña/en presenza) con rapaces da súa de lectura obrigatoria no canto de ler os propios libros, idade que aprenden a mesma lingua noutros porque levan moito tempo e son un “rollo”. Podemos países, etc. estudar a metade dos apuntes dos que nos temos que examinar, Aprendemos unha lingua como os ou a metade dos mapas, ou a metade das fórmulas. Podemos animais aprenden o bosque, como contestar no exame con catro palabras, como se nos fosen cobrar as plantas aprenden o solo: en inte- por calquera cousa que poñamos “de máis”. Podemos incluso preparar racción co medio. A mellor idade de algunhas “notiñas” discretas ou fotografar co móbil os apuntes e tratar de comezo indícanola a existencia dese botarlles unha ollada en caso de dúbida. medio e o desexo dos rapaces de mer- Outra cousa ben diferente, como diciamos antes, é aprender… pero diso gullarse nel. ocuparémonos no próximo número.6 3
 4. 4. O tema As sentenzas sobre o decreto para o plurilingüismoA controvertida Alba Nogueira López zoamento serve tamén para a presenzaaprobación do decreto Profesora de Dereito Administrativo da Universidade de das linguas oficiais no ensino. A normativapara o plurilingüismo Santiago educativa esixe que, cando rematen o seuen 2010 anunciaba que En tres titulares os fallos establecen que: período de ensino obrigatorio, os rapacesesta norma, que rompía e rapazas poidan escoller libremente ecunha traxectoria de 1. usar correctamente ambas as dúas. Só así,consenso nas principais Non son le- desde o coñecemento, terán a capacidade,normas lingüísticas, tiña gais as consultas ás 2. por exemplo, de presentarse a unha opo-serios problemas. As familias para determinar A adminis- sición na que lles esixan coñecer as linguassentenzas do Tribunal que lingua se usa na es- tración educativa oficiais. E só así poderán ter máisSuperior de Xustiza cola nin existe liberdade non pode facer abandono facilidades para relacionarsede Galicia, declarando de elección de lingua 3. das súas competencias de nun mundo no que a unha das opcións posibles. Teránilegais os preceptos polos estudantes. O ensino fixación da programación riqueza lingüística abre que ser os poderes públicos,centrais do decreto, debe conseguir o educativa. portas. coas avaliacións ás que obrigadeben servir para abrir obxectivo de reequi- Precisamente porque o decreto, os que, vendo cal énovos camiños que libro da situación das Como pais e nais pode sorprender o eixo destas senten- o grao de presenza do galegogarantan que o ensino linguas. que o Tribunal Superior de Xustiza zas xira entorno a este e do castelán na sociedade,cumpre a súa función limite o papel das familias no ensino razoamento de que decidan o seu peso no ensinode formar estudantes e cómpre unha explicación. A fixación do que se a fixación dos contidos para garantir que os estudan-que coñecen ben as estuda en cada etapa educativa é unha decisión educativos (e o coñecemento tes as aprendan en igualdadedúas linguas oficiais de que non lles corresponde ás familias, senón á ad- das linguas integra estes contidos) é unha de condicións. Do mesmo xei-Galicia. ministración educativa. Pode haber familias que obriga da Administración é polo que as to que se aplican medidas de consideren que hai demasiado peso das matemá- sentenzas non entran a opinar sobre discriminación positiva para ticas, da relixión ou pensar que en bioloxía debe a concreta distribución do uso das igualar as mulleres, as per- explicarse a evolución das especies conforme a linguas nas distintas materias que soas con discapacidade, pode teorías relixiosas. A educación non pode conver- facía o decreto. No seu razoamento ser preciso para conseguir o terse no ámbito no que unhas familias lles impo- o Tribunal Superior de Xustiza di equilibrio no coñecemento ñan ás outras ideas, máis ou menos pedagóxicas, que o reparto de materias que se das linguas darlle maior peso sobre os contidos formativos. O papel dos pode- imparten en galego ou castelán é á que ten unha presenza so- res públicos é tomar decisións que aseguren cial menor. Así garantiriamos unha formación completa para que a igualdade real no coñece- os nenos e nenas desenvolvan mento, que é o que fará ver- todas as súas poten- dadeiramente libres as nenas cialidades. e os nenos para usaren a que Ese ra- prefiran. 4 4

×